#scrappi_bo

MOST RECENT

Such a beautiful collection #cphooray from @cratepaper 😍😍 Which products do you love having? Me choose all :))

💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

Such a beautiful collection #cphooray from @cratepaper 😍😍 Which products do you love having? Me choose all :))

💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

| FRIENDSHIP BOX |
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 Với khả năng chứa được 10-18 tấm ảnh, chiếc hộp này chắc chắn sẽ đốn tim đứa bạn thân ngàn năm của mình ngay luôn nhé cả nhà ^^. Em hộp này đc làm tặng bạn thân đi du học đó. Một món quà tinh thần hết sức dth luôn ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

| FRIENDSHIP BOX |
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 Với khả năng chứa được 10-18 tấm ảnh, chiếc hộp này chắc chắn sẽ đốn tim đứa bạn thân ngàn năm của mình ngay luôn nhé cả nhà ^^. Em hộp này đc làm tặng bạn thân đi du học đó. Một món quà tinh thần hết sức dth luôn ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

| FRIENDSHIP BOX |
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 Với khả năng chứa được 10-18 tấm ảnh, chiếc hộp này chắc chắn sẽ đốn tim đứa bạn thân ngàn năm của mình ngay luôn nhé cả nhà ^^. Em hộp này đc làm tặng bạn thân đi du học đó. Một món quà tinh thần hết sức dth luôn ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

| FRIENDSHIP BOX |
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 Với khả năng chứa được 10-18 tấm ảnh, chiếc hộp này chắc chắn sẽ đốn tim đứa bạn thân ngàn năm của mình ngay luôn nhé cả nhà ^^. Em hộp này đc làm tặng bạn thân đi du học đó. Một món quà tinh thần hết sức dth luôn ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

HÀNG MỚI DỀ!!
-
Cả nhà ơi bên store vừa cập nhật bộ giấy và hoạ tiết trang trí mới nhất về nè! ĐẸP XĨU luôn trời quơi! 😂 Châm mới lấy giấy về hồi tuần trước vẫn còn nên chưa ord được em này. TRÊN 3 BẠN ord sản phẩm mẫu giấy này thì Châm nhập về làm cho các bạn yêu luôn nha! Nhìn vintage nghệ thuật chán đấy ^0^~
😋😋😋😋😋😋
Khách nào hứng thú với bộ giấy này thì ord mình làm sản phẩm ngay nhé! ^^
Nguồn: Scrapbook and love
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

HÀNG MỚI DỀ!!
-
Cả nhà ơi bên store vừa cập nhật bộ giấy và hoạ tiết trang trí mới nhất về nè! ĐẸP XĨU luôn trời quơi! 😂 Châm mới lấy giấy về hồi tuần trước vẫn còn nên chưa ord được em này. TRÊN 3 BẠN ord sản phẩm mẫu giấy này thì Châm nhập về làm cho các bạn yêu luôn nha! Nhìn vintage nghệ thuật chán đấy ^0^~
😋😋😋😋😋😋
Khách nào hứng thú với bộ giấy này thì ord mình làm sản phẩm ngay nhé! ^^
Nguồn: Scrapbook and love
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

HÀNG MỚI DỀ!!
-
Cả nhà ơi bên store vừa cập nhật bộ giấy và hoạ tiết trang trí mới nhất về nè! ĐẸP XĨU luôn trời quơi! 😂 Châm mới lấy giấy về hồi tuần trước vẫn còn nên chưa ord được em này. TRÊN 3 BẠN ord sản phẩm mẫu giấy này thì Châm nhập về làm cho các bạn yêu luôn nha! Nhìn vintage nghệ thuật chán đấy ^0^~
😋😋😋😋😋😋
Khách nào hứng thú với bộ giấy này thì ord mình làm sản phẩm ngay nhé! ^^
Nguồn: Scrapbook and love
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

HÀNG MỚI DỀ!!
-
Cả nhà ơi bên store vừa cập nhật bộ giấy và hoạ tiết trang trí mới nhất về nè! ĐẸP XĨU luôn trời quơi! 😂 Châm mới lấy giấy về hồi tuần trước vẫn còn nên chưa ord được em này. TRÊN 3 BẠN ord sản phẩm mẫu giấy này thì Châm nhập về làm cho các bạn yêu luôn nha! Nhìn vintage nghệ thuật chán đấy ^0^~
😋😋😋😋😋😋
Khách nào hứng thú với bộ giấy này thì ord mình làm sản phẩm ngay nhé! ^^
Nguồn: Scrapbook and love
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

HÀNG MỚI DỀ!!
-
Cả nhà ơi bên store vừa cập nhật bộ giấy và hoạ tiết trang trí mới nhất về nè! ĐẸP XĨU luôn trời quơi! 😂 Châm mới lấy giấy về hồi tuần trước vẫn còn nên chưa ord được em này. TRÊN 3 BẠN ord sản phẩm mẫu giấy này thì Châm nhập về làm cho các bạn yêu luôn nha! Nhìn vintage nghệ thuật chán đấy ^0^~
😋😋😋😋😋😋
Khách nào hứng thú với bộ giấy này thì ord mình làm sản phẩm ngay nhé! ^^
Nguồn: Scrapbook and love
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

|~ SOLD OUT ~| 💟💟💟💟
Sau bao ngày trông ngóng thì đã có thể về trọn bộ giấy lẫn die-cut siêu yêu của Bộ purple Misty mountain này!!!!
Order ngay đi ạ chỉ đủ cho 2-3 sản phẩm đặt hàng thôi nha!! ĐỪNG BỎ LỠ NHÉ.!
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

|~ SOLD OUT ~| 💟💟💟💟
Sau bao ngày trông ngóng thì đã có thể về trọn bộ giấy lẫn die-cut siêu yêu của Bộ purple Misty mountain này!!!!
Order ngay đi ạ chỉ đủ cho 2-3 sản phẩm đặt hàng thôi nha!! ĐỪNG BỎ LỠ NHÉ.!
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

|~ BACK IN STOCK ~| -
VỀ HÀNG LẦN CUỐI NHÉ CÁC TÌNH YÊU ƠI 💟💟💟💟
Sau bao ngày trông ngóng thì đã có thể về trọn bộ giấy lẫn die-cut siêu yêu của Bộ purple Misty mountain này!!!!
Order ngay đi ạ chỉ đủ cho 2-3 sản phẩm đặt hàng thôi nha!! ĐỪNG BỎ LỠ NHÉ.!
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

• VINTAGE LOVE BOX •
Vintage style đích thị là bùa yêu cho các bạn thích sự đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Với mỗi chi tiết giấy được trang trí, cắt, xé thậm chí làm nhàu để có thể tạo được hiệu ứng cổ và cũ cho sản phẩm đều được scrappi tận dụng vào trong chiếc hộp này đấy? Mọi người có muốn xem thử bên trong em í có gì không nào? ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

• VINTAGE LOVE BOX •
Vintage style đích thị là bùa yêu cho các bạn thích sự đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Với mỗi chi tiết giấy được trang trí, cắt, xé thậm chí làm nhàu để có thể tạo được hiệu ứng cổ và cũ cho sản phẩm đều được scrappi tận dụng vào trong chiếc hộp này đấy? Mọi người có muốn xem thử bên trong em í có gì không nào? ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

• VINTAGE LOVE BOX •
Vintage style đích thị là bùa yêu cho các bạn thích sự đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Với mỗi chi tiết giấy được trang trí, cắt, xé thậm chí làm nhàu để có thể tạo được hiệu ứng cổ và cũ cho sản phẩm đều được scrappi tận dụng vào trong chiếc hộp này đấy? Mọi người có muốn xem thử bên trong em í có gì không nào? ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

• VINTAGE LOVE BOX •
Vintage style đích thị là bùa yêu cho các bạn thích sự đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Với mỗi chi tiết giấy được trang trí, cắt, xé thậm chí làm nhàu để có thể tạo được hiệu ứng cổ và cũ cho sản phẩm đều được scrappi tận dụng vào trong chiếc hộp này đấy? Mọi người có muốn xem thử bên trong em í có gì không nào? ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

• VINTAGE LOVE BOX •
Vintage style đích thị là bùa yêu cho các bạn thích sự đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Với mỗi chi tiết giấy được trang trí, cắt, xé thậm chí làm nhàu để có thể tạo được hiệu ứng cổ và cũ cho sản phẩm đều được scrappi tận dụng vào trong chiếc hộp này đấy? Mọi người có muốn xem thử bên trong em í có gì không nào? ^^
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

Mưa gió nhưng Châm vẫn ship hàng đều đều nha cả nhà ^^~~~
Trời không thương em, vừa cất áo mưa là đổ cái ào thêm combo gió thổi mạnh, chạy xe mà không thấy tổ quốc đâu luôn 😂😂😂
💕 =============
Tư vấn và đặt hàng qua sdt 0994770504 hoặc page Fb: https://m.facebook.com/?_rdr#!/explodingbox01/?ref=bookmarks
🌈🍀🍀🌺🌻🌾
#Bò #scrappi_bo #simplestories #simplestoriescarpediem #bestgift #handmade #explodingbox #exploretocreate #lovebox #madewithlove #byChâm #diy #thiephandmade
#scrappi_bo #feedbackscrappi_bo #thiephandmade #valentinegift #lovebox #diy #somethingspecial #tagstagramers #tagstagramers #tagafriend #likeforfollow #like4like #lovers #scrapping

Most Popular Instagram Hashtags