[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#sastrasunda

586 posts

TOP POSTS

.
Saleuheung keneh lauk buruk ngilu mijah, daripada lauk hirup ngilu buruk. Mun kitu caritana, bakal rujad sagalana. (Ki Semar Badranaya)
.
.
#semar #semarbadranaya #abahasepsunandarsunarya
#wayanggolek #wayang #sastrasunda #papatah #peupeujeuh #sunda #urangsunda #basasunda #paribasasunda #jawabarat

Naon eta? Offset mereun.
#Sastrasunda

- MAPAY RASA

Pucuk-pucuk waktu ting garupay
Ngagentra katresna nu lumampah
Mapay rasa nyiar rumasa
Sajeroning sukma
-
-
đŸŽ„ ti uwa @laras_sajak

#sastra #sastrasunda #sajaksunda #sajak #Regrann

Carpon Hariring Lima Likur medal di Tribun Jabar, Salasa-Kemis, 20-22 Juni 2017. "Cinta mangsa rumaja mah basajan. Teu loba nyawang jeung nimbang-nimbang. Cukup ku papada ngarasakeun geter haté sabot papanggih, sono témpo papisah, bagja najan ukur ngobrol atawa ulin jajan cilok, ngarasa cocok dina itu ieu jeung teu miduli kana nu teu sapanujuna." #sunda
#sastrasunda
#carpon
#tribunjabar

Leuwih bahaya bencana ahlak geuning cuk daripada bencana alam. Kade ah kudu sing ditata eta ahlak bisi ruksak 🙏
.
.
.
.
.
.
.
Ti rohangan @garutmenulis
#abahasepsunandarsunarya
#wayanggolek #wayang #sastrasunda #papatah #peupeujeuh #sunda #urangsunda #basasunda #nyantri #nyunda #nyakola #sundabagja

Fikmin # Nyarandé #

Kuralang-kuriling, kalan-kalan ngapung ngajomantara. Luak-lieuk, susuganan.
"Tuh, geuning aya," gerendeng Ranti.
Ranti nyirorot nĂ©angan tempat pangreureuhan. Manggih panyarandĂ©an laju ngagĂ©lĂ©hĂ©. Genah nakeranan, diusapan ku angin pangharepan. Reup peureum. Éndahna alam pangimpian matak horĂ©am hudang, horĂ©am beunta.
Kahudangkeun ku panyarandéan nu ujug-ujug ngajongklokkeun. Liwung. Rék nyarandé deui asa béda rasa, béda ti sasari. Tihang panyarandéan ujug-ujug ngababuk, Ranti katuralengan, ampir-ampiran kapiuhan.
"Bongan anjeun geus ngaruksak kaayan," tihang panyarandéan nuding Ranti.
"Haaar...! Naha?"
Ranti teu walakaya. Ngagukguk, murantél nangkeup tapi kalah ditalapung.
Panyarandéan ngejat. Saung urug. Ranti ngajoprak.
"Hudang...! Ranti...!" Gorowok sora tanpa jirim minuhan pangreungeuna.
Kuniang hudang.
"Uing bisa nangtung, bisa ngapung! Cadu kudu nyarandé...!" Gorowok Ranti laju nyiduhan tihang panyarandéan.
Koréjat... Pung ngajomantara. Najan jangjangna pateuh sabeulah.

#fiksiminibasasunda
#fiksimini
#sastrasunda

Buku ini merupakan hasil telaah Ajip Rosidi atas sastera Sunda sesudah perang sampai tahun 1968 dengan uraian yang cukup luas tentang sastera Sunda sebelum perang. Maksudnya untuk memperkenalkan kegiatan sastera Sunda kepada lingkungan nasional. Karena selama revolusi bolh dikatakan tidak ada kegiatan sastera Sunda, maka jangka waktu yang dibahasnya adalah sekitar delapan belas tahun. Dalam pembahasannya, Ajip melihatnya melalui bentuk-bentuk sastera: puisi, cerita pndk dan drama, yaitu bentuk sastera yang dipergunakan olh para sas- terawan Sunda pada kurun masa itu. Sastera Sunda masa tersebut keadaannya sama dengan sastera Indonsia, merupakan "sastera majalah". Tma dan peristiwa sosial yang banyak ditulis olh para sasterawan seperti usaha mencari akar kesundaan, keadaan masyarakat yang selalu diganggu olh gerombolan pengacau DI-TII, dibahas secara agak panjang lebar. Demikian juga para sasterawan yang memperlihatkan karya-karya yang menonjol dibicarakan seperti Kis. Ws., Wahyu Wibisana, Surahman R.M., Sayudi, RAF, Rusman Sutiasumaraga dll. Kebanyakan di antara merka kemudian menjadi pengarang-pengarang penting dalam perkembangan selanjutnya.
.
Judul : Mengenal Kesusasteraan Sunda
.
Oleh : Ajip Rosidi
.
Penerbit Pustaka Jaya
.
Harga : 80.000
.
Pemesanan & Tanya Buku melalui :
‱ Direct Message Instagram (DM)
‱ WA/Line/SMS : 081225515618
‱ BBM : D7E7DA0B
💯% ORIGINAL books
*
*
*
SerbaSastra Bookstore
.
.
.
#serbasastra #sastraindonesia #sastrasunda #jualbuku #studisastra #mengenalkesusasteraansunda #ajiprosidi

.
.
Tetelar Pamungkas
KĂ©nging Dindin S Yogapranata

Lir kuda nu leupas tina gedogan, manĂ©hna mangprung di jalan satapak. Bras ka rawayan nu murba hieum. Dina batu jeung tangkal euyeub ku siloka gambar nu kasimbutan areuy. Teu bisa kabaca, naon pihartieunana. LĂ©ngkah ragana geus kapiheulaan sukma. HatĂ©na tumanya, palangsiang kasarung? “Yap, kadieu, terus ka tonggoh! EngkĂ© gĂ© andika panggih jeung lapang nu lega,” ceuk sora tanpa jirim. Teu kapireng, jigana di luhur batu ngawaskeun manĂ©hna nu keur linglung.
Seja nuturkeun panuduhna, manĂ©hna leumpang gancang muru tonggoh. Beuki luhur. Beuki luhur canĂ©om keueung. Bras ka lapang lega. HorĂ©ng enya, lapang tĂ©h euyeub ku manusa nu tuna rupa. Tangtunganna teu awĂ©wĂ© teu lalaki. Bajuna saragam sarwa bodas. KabĂ©h gugupay, ngabagĂ©akeun manĂ©hna nu karĂ©k datang. “BagĂ©a, Lur, iraha salira miang ti lebak?” Teu ngajawab. Pikirna kumalayang, ti mana tadi mimiti miang? Sedengkeun di lebak, lebakeun mĂ©ga nu pangjerona, aya aleutan gentra doa jeung cimata, mirig layon nu ditinggal sukma.***
.
.
#fiksiminibasasunda #fiksimini #sastrasunda

Dalam sastra Sunda, tak begitu banyak pengarang yang mampu melahirkan cerita detektif dengan menarik. Bahkan setelah Duduh Durahman dan Anna Mustikaati, tampaknya belum ada lagi pengarang Sunda mutakhir yang terampil menjalin cerita spionase. Anna Mustikaati punya tokoh jagoan, wartawan Jaka yang pandai menelisik dan mengungkap peristiwa misterius. Saat tahun 1990-an ada majalah carpon Katumbiri, serial Wartawan Jaka rutin hadir di majalah tersebut. Dan dalam novel "Kalajengking" terbitan Pustaka Dasentra, 1983, ini, wartawan Jaka harus meliput sebuah peristiwa dengan masalah yang cukup pelik pula. Sebagai pemanis, kisah cintanya yang halus dengan Sumi, terhidang romantis. Khas pengarang wanita ini. Oya, Anna Mustikaati adalah nama samaran Aam Amilia, pengarang Sunda kawentar.
.
.
.
#sastrasunda #koleksibuku #novelsunda

MOST RECENT

.
.
Kaweur
KĂ©nging Tisna Kamisyah

Sugan tĂ©h mung harita wungkul, nalika ditalĂ©k pikarepeun alatan remen maranan ku ramana Yayang. Geuning, karandapan deui waĂ© geumpeur tĂ©h dina poĂ©an nyandingkeun nu diimpikeun. Haruh! Jaba odob tĂ©h kabina-bina keding nya. Geus dua balĂ©nan naon nu kudu diucapkeun, aya wĂ© nu tinggaleunna. Hih! Jeung Si Sarmod nu sila tukangeun dĂ©dĂ©hĂ©man waĂ©. Sebel aingah! "Sok sakali deui nya, Jang. Geura puseurkeun ingetan ulah ngaracabang, tengetan, regepkeun tur lenyepan ijab ramana si enĂ©ng tĂ©h nya," saur Pa Naib bari imut. Leungeun nu pageuh sasalaman sareng ramana Yayang, tambah ngeleper. Ngong, ramana Yayang sasauran antarĂ© tur anteb pisan. Jep. Sakedapan. "Nampi abdi nikah ka NĂ©ng Yayang, putra teges bapa.., bapa SaĂ© Ă©h bapa Éwon, kalayan maskawin saparangkat alat solat kalih kangkalung emas lima.., lima puluh gram..., dibayar..., kontan." cekĂ©ng, halon. "Saaaah!!!" saur ramana Yayang marahmay, ngajorowok. "Ari nu 45 gram deui iraha naurna, Aang?" harĂ©wos ogona Yayang nompo pisan. Kuring bati ngahuleng. ***
.
.
#fiksiminibasasunda #fiksimini #sastrasunda

.
.
Parahu Nangkub, Kebon Engkol, jeung nu Murka
KĂ©nging Éboed

Rieg..., rieg...! Jagat oyag. SapoĂ© jeput, lini teu reureuh. Isukna kasaksĂ©n, gunung ngadungkuk badis parahu nangkub! "Hatur nuhun..., Éyang Anter kersa nyumponan pamundut incu...!" Jajaka gandang, nyembah kolot harelung jangkung. "Heug, Iyang! Ayeuna Ă©yang rĂ©k balik!" pokna, bari mubus ka jero taneuh.

Manéhna ngéngklak, kahayangna laksana. Térékél, naék kana tangkal pangjangkungna. Muih-muihkeun gulungan akar sagedé leungeun orok. Belewer...! Dialungkeun ka béh kidul. Red..., nyangreud na tangkal badag sisieun Citarum. Gugulantungan na akar. Nyorosod, jiga flying fox. "Ouo...!" Sakedapan geus nepi. "Babari ayeuna mah ngala cai keur nyébor kebon engkol téh. Yés....!" Keur anteng ngala cai. Kadéngé sora cicirihilan ti hilir. Keteyep. Ngintip. Katempo wanoja keur marandi. "Sumbi..., tong hilir teuing!" ceuk hiji wanoja ka nu panggeulisna. Nempo kageulisanana, dadana enjot-enjotan. Kudu kapimilik! Gumerentes. Keur kitu,"aw...! Koplok siah!" Bujurna digégél anjing. Jekuk! Anjing ditalapung sahabekna. Nu mandi haranjat, kagareuwahkeun. "Alah siah, si Tumang paéh...!" Sumbi murka. Malédog tarang jajaka ku bata.***
.
.
#fiksiminibasasunda #sastrasunda #fiksimini

.
.
Nasgor I'm In Love
KĂ©nging Bunda Unie

Peuting ngagayuh ka subuh. Koridor rumah sakit geus simpé. Dua jam kaliwat, kuring jeung manéhna masih kénéh di dinya. Paduduaan, uplék ngobrol. Medar lalakon séwang-séwangan. Teu maliré kana cikopi nu geus baleuy. Beuki lila beuki aya rasa nu béda. Nyaliara na lolongkrang haté, mapay lelembutan. Manéha ngagoda naluri kuring, wanoja nu ampir kapopohokeun.
Peuting katilu, teu cara sasari. Nyorangan mapag janari. Leungiteun. RĂ©nghap ambekan ngaisarahkeun kakangen nu ngaheumpik mangpirang rasa. "Boa geus poho." galĂ©cok hatĂ©. Peuting beuki ngolotan. Hawar-hawar aya sora lĂ©ngkah. Beuki deukeut. RĂ©rĂ©gan nyingkab. BrĂ©h, manĂ©hna imut bari ngasongkeun sakotak nasgor. "Dituang nya. Bilih lapar." pokna. "Naha ngersakeun nyandak nasgor wayah kieu, kang?" kuring tumanya. "Émut waĂ© ka salira." pokna. Ketug jajantung bet ngawirahma tresna. "Alesan hungkul nasgor mah. Saleresna mah sono." pokna. Teu diengkĂ©keun deui, kotak nasgor dibuka. Seungitna seungit katresna. Enya, katresna ka salira. "I love you, Kang." gerentes hatĂ© nyoara.***
.
.
#fiksiminibasasunda #fiksimini #sastrasunda

.
Saleuheung keneh lauk buruk ngilu mijah, daripada lauk hirup ngilu buruk. Mun kitu caritana, bakal rujad sagalana. (Ki Semar Badranaya)
.
.
#semar #semarbadranaya #abahasepsunandarsunarya
#wayanggolek #wayang #sastrasunda #papatah #peupeujeuh #sunda #urangsunda #basasunda #paribasasunda #jawabarat

Leuwih bahaya bencana ahlak geuning cuk daripada bencana alam. Kade ah kudu sing ditata eta ahlak bisi ruksak 🙏
.
.
.
.
.
.
.
Ti rohangan @garutmenulis
#abahasepsunandarsunarya
#wayanggolek #wayang #sastrasunda #papatah #peupeujeuh #sunda #urangsunda #basasunda #nyantri #nyunda #nyakola #sundabagja

Leuwih bahaya bencana ahlak geuning cuk daripada bencana alam. Kade ah kudu sing ditata eta ahlak bisi ruksak 🙏
.

#abahasepsunandarsunarya
#wayanggolek #wayang #sastrasunda #papatah #peupeujeuh #sunda #urangsunda #basasunda

Buku ini merupakan hasil telaah Ajip Rosidi atas sastera Sunda sesudah perang sampai tahun 1968 dengan uraian yang cukup luas tentang sastera Sunda sebelum perang. Maksudnya untuk memperkenalkan kegiatan sastera Sunda kepada lingkungan nasional. Karena selama revolusi bolh dikatakan tidak ada kegiatan sastera Sunda, maka jangka waktu yang dibahasnya adalah sekitar delapan belas tahun. Dalam pembahasannya, Ajip melihatnya melalui bentuk-bentuk sastera: puisi, cerita pndk dan drama, yaitu bentuk sastera yang dipergunakan olh para sas- terawan Sunda pada kurun masa itu. Sastera Sunda masa tersebut keadaannya sama dengan sastera Indonsia, merupakan "sastera majalah". Tma dan peristiwa sosial yang banyak ditulis olh para sasterawan seperti usaha mencari akar kesundaan, keadaan masyarakat yang selalu diganggu olh gerombolan pengacau DI-TII, dibahas secara agak panjang lebar. Demikian juga para sasterawan yang memperlihatkan karya-karya yang menonjol dibicarakan seperti Kis. Ws., Wahyu Wibisana, Surahman R.M., Sayudi, RAF, Rusman Sutiasumaraga dll. Kebanyakan di antara merka kemudian menjadi pengarang-pengarang penting dalam perkembangan selanjutnya.
.
Judul : Mengenal Kesusasteraan Sunda
.
Oleh : Ajip Rosidi
.
Penerbit Pustaka Jaya
.
Harga : 80.000
.
Pemesanan & Tanya Buku melalui :
‱ Direct Message Instagram (DM)
‱ WA/Line/SMS : 081225515618
‱ BBM : D7E7DA0B
💯% ORIGINAL books
*
*
*
SerbaSastra Bookstore
.
.
.
#serbasastra #sastraindonesia #sastrasunda #jualbuku #studisastra #mengenalkesusasteraansunda #ajiprosidi

Fikmin # Nyarandé #

Kuralang-kuriling, kalan-kalan ngapung ngajomantara. Luak-lieuk, susuganan.
"Tuh, geuning aya," gerendeng Ranti.
Ranti nyirorot nĂ©angan tempat pangreureuhan. Manggih panyarandĂ©an laju ngagĂ©lĂ©hĂ©. Genah nakeranan, diusapan ku angin pangharepan. Reup peureum. Éndahna alam pangimpian matak horĂ©am hudang, horĂ©am beunta.
Kahudangkeun ku panyarandéan nu ujug-ujug ngajongklokkeun. Liwung. Rék nyarandé deui asa béda rasa, béda ti sasari. Tihang panyarandéan ujug-ujug ngababuk, Ranti katuralengan, ampir-ampiran kapiuhan.
"Bongan anjeun geus ngaruksak kaayan," tihang panyarandéan nuding Ranti.
"Haaar...! Naha?"
Ranti teu walakaya. Ngagukguk, murantél nangkeup tapi kalah ditalapung.
Panyarandéan ngejat. Saung urug. Ranti ngajoprak.
"Hudang...! Ranti...!" Gorowok sora tanpa jirim minuhan pangreungeuna.
Kuniang hudang.
"Uing bisa nangtung, bisa ngapung! Cadu kudu nyarandé...!" Gorowok Ranti laju nyiduhan tihang panyarandéan.
Koréjat... Pung ngajomantara. Najan jangjangna pateuh sabeulah.

#fiksiminibasasunda
#fiksimini
#sastrasunda

.
.
Keuheul
Kénging Asép Taptazana

Salaput hulu, keuheul ka manéhna. Kacida ijidna ka nu ngaranna lalaki. Bit kétang, henteu sakabéh lalaki. Lian ti bapa sorangan, lalaki mah kabéh ogé modus. Euweuh nu bisa dipercaya. Katempona siga ikhlas, padahal mah kabéh ogé buhaya darat.
Numatak, basa anyaran wawuh ogé, geus taki-taki. Mun manéhna kaciri mimiti boga laku nu mahiwal ti batur. Puah! Ciduhan waé, tajong, teu hayang wawuh deui. FB, WA, BBM kabéh diblokir. Keun waé sina jadi langlayangan nu pegat talina. Tangtuna ogé bakal ngoléang, teu puguh nu dijugjug. Antukna mah, nyangsang na kawat listrik. Untung mun aya nu manggihan. Kitu ogé geus rangsak, euweuh pulunganeun.
Basa manĂ©hna mĂ©nta jadi balad deui, diantepkeun waĂ©. Sangkan kapokeun. “Nin, tos sonten. Urang ka lebet. Tos sareupna,” ceuk incu, nu titadi ngabaturan, ngadodorong korsi roda.
“Har, ari aki manĂ©h geus mandi?” ceuk kuring, kakara inget. Aki-aki tĂ©h mani gumasĂ©p, makĂ© baju koko, sarung jeung kopĂ©ah. Ngajak selfi.***
.
.
#fiksiminibasasunda #fiksimini #sastrasunda

.
.
Tetelar Pamungkas
KĂ©nging Dindin S Yogapranata

Lir kuda nu leupas tina gedogan, manĂ©hna mangprung di jalan satapak. Bras ka rawayan nu murba hieum. Dina batu jeung tangkal euyeub ku siloka gambar nu kasimbutan areuy. Teu bisa kabaca, naon pihartieunana. LĂ©ngkah ragana geus kapiheulaan sukma. HatĂ©na tumanya, palangsiang kasarung? “Yap, kadieu, terus ka tonggoh! EngkĂ© gĂ© andika panggih jeung lapang nu lega,” ceuk sora tanpa jirim. Teu kapireng, jigana di luhur batu ngawaskeun manĂ©hna nu keur linglung.
Seja nuturkeun panuduhna, manĂ©hna leumpang gancang muru tonggoh. Beuki luhur. Beuki luhur canĂ©om keueung. Bras ka lapang lega. HorĂ©ng enya, lapang tĂ©h euyeub ku manusa nu tuna rupa. Tangtunganna teu awĂ©wĂ© teu lalaki. Bajuna saragam sarwa bodas. KabĂ©h gugupay, ngabagĂ©akeun manĂ©hna nu karĂ©k datang. “BagĂ©a, Lur, iraha salira miang ti lebak?” Teu ngajawab. Pikirna kumalayang, ti mana tadi mimiti miang? Sedengkeun di lebak, lebakeun mĂ©ga nu pangjerona, aya aleutan gentra doa jeung cimata, mirig layon nu ditinggal sukma.***
.
.
#fiksiminibasasunda #fiksimini #sastrasunda

.
.
Deudeuh
KĂ©nging Titin Suryani
.
. "Ma..., aduh! Tulungan abdi. Astaghfirullohaladziim...!" Budak awéwé umur dualas taun lamat-lamat sasambat, satengah gegerungan. Ngaragap dadana nu karasa nyeri, nyelekit. Awakna ngaréngkol, cimatana juuh. Dua adina campego, melongkeun. Barudak meujeuhna kembang buruan, ukur colohok. "Bapa..., di mana?" Sasambat ka nu taunan teu mulang, ngejat tina tanggung jawab. Téga nunda budak, taya rasrasan.
Les, taya ucap najan sakecap. Simpé. Nu carampego patinggoléhé gigireunana.
Nu simpé, kumalayang. Kalangkang indung Imut leleb ti kajauhan. "Ma...! Kuring sono!" "Hayu urang uih Ma, karunya Didi jeung Dodo."
Nu disambat kalah ngagupayan.
"Ma...!" Manéhna cengkat rék ngudag. Tapi teu kebat. Sukuna teu bisa ngaléngkah. Lir nu dipaseuk. "Can mangsana anjeun mulang!" Hiji sora handaruan. Aya leungeun nu teu ngawujud ngusap dadana. Ngalitakeun tatu nu rohaka jeroeunana.
Lalaunan panonna muka. Aya nu ranteng dina leungeunna. Teuteupna amprok jeung lalaki nu dianti-anti.***
.
.
#fiksiminibasasunda #fiksimini #sastrasunda

@Regrann from @sajaksunda - [Leungiteun Asih]
Ku: A. Saepudin

Moal laas kagerus waktu
kuring micinta salira
Salawasna nyangking rasa
nyangsaya na jero dada

Katawis pamoranna
Nu ngagegelenyu lemu
Kuring micinta salira
Salawasna nyantĂšl na ati

Peuting sakedapan simpĂš bulan ilang cahayana
Salira geuning sulaya
Micinta nu lian ati
Rasa kuring moal sirna
Micinta ka salira
duh.... nanglasa
Diri teu walakaya

sanajan ngabungah diri
Narimakeun dina ati

Lembang, 27 Januari 2017

#sajaksunda #sunda #sajak #sastra #sastrasunda #basasunda #puisi #puisisunda #nyunda #nyastra #nyajak - #regrann

Hujan aya raatna
Panas aya tiisna
Poek aya caangna
Sagala ge aya parubahanna

Lir ibarat manuk piit hiber diluhur cai
Simkuring ngapung bari ngeunteung kana tiisna cai

Lir ibarat katumbiri nu nyukcruk dina walungan
Elmu Simkuring kudu lega sarta bisa ngalir kabawa cai walungan

Lir ibarat angin nu niup kalakay garing
Simkuring kudu bisa ngahirupkeun batur nu sangsara.

#SABILULUNGAN2017
#sabilulungan2017
#MILANGKALAPAMASS53
#milangkalapamass53
#explorepurwakarta
#purwakartaistimewa
#UNPAD
#Sastrasunda
#aingpamass

@Regrann from @atiqanaim - Fikmin # Cikopi Bari #
Anteng neuteup cikopi. Ngebul kénéh. Seungitna nyambuang minuhan lulurung kalbu.
Anteng neuteup cikopi. Serebung haseup roko, kumalayang mapakan sawangan nu pating kalayang.
Suruput... Haneut kénéh. Ngageleser maseuhan tikoro.
Anteng deui neuteup cikopi. Neuteup hideungna. Asa hayang neuleuman. Asa hayang ngubek nepi ka gegedohna.
Mimiti curuk diantelkeun. Masih kénéh haneut.
Panasaran. Brus ancrub. Awak ngerelep, teuleum. Cepel. Poék.
Reup peureum. Bray deui beunta. Remeng-remeng mimiti katara.
Célak-célak aya cahaya. Satékah polah ngojayan, najan reged ku peueutna.
Kabungah mudal teu kaampeuh. Kasono nu salila ieu ukur matri 'na ati, bahé sapisan.
Na tungtung cahaya. Aya anjeun. Aya girimis. Aya giwangkara. "Héééy...! Aya katumbiri...!" "Bagéa anaking...!" luak-lieuk. Ukur sora tanpa jirim.
Aya sénsasi éndah mangsa neuleuman cikopi. Loba nu buricak burinong matak sérab kana panénjo.
Hanjat ah... Awak cepel. Aya nu milu napel. Cahaya pating buricak.
Paneuteup anteng deui kana cikopi. Disuruput deui. Hanjakal geus bari.

#fiksiminisunda
#fikminsunda
#sastrasunda - #regrann

Fikmin # Salah Mangsa #

Kantéh beureum nganteng ka bihari. Ngahudang rasa nu geus kakubur mangtaun-taun.
Kiwari lain bihari. Tapi, rasa teu beunang dipapalérkeun. Rasa nu masih ngagalura najan walungan asih geus dibendung.

Sangkuriang miraga sukma. NĂ©angan cinta dina sela-sela nangkubna parahu, dina gulidagna walungan nu kiwari geus teu mirupa, dina gumebrayna cahaya panggung.
"Dayang Sumbi?"
"Abdi sanés Dayang Sumbi," témbal Raisa.
"Hayu geulis! Urang ninun deui asih bihari, najan geus kagiles mangsa."
Raisa undur-unduran bari ngépéskeun leungeun Sangkuriang.

Sangkuriang ambek kapegung. Najong deui parahu. Tapi angger nangkub. Manéhna yakin Raisa téh Dayang Sumbi.
"Nu lepat mah boa tepang salah mangsa. Salira balébat ti beulah wétan, pamohalan mun kudu tepung jeung layung," ceuk Raisa bari ngaléos digéndéng ku Hamish.

#fiksiminibasasunda
#fiksimini
#sastrasunda

.
.
Ijid
KĂ©nging Abdul Haris

Baheula mah mani ngéwa, ka si éta téh. Enya. Loba gaya. Unggal amprok gé waregah. Teu hayang némbongkeun budi-budi acan, kuring.

Sigana takdir kuring, kakersakeun remen waé saparandog. Inyana teu weléh maléngpéngkeun imut. Seuseuh beungeut téh, Mang...! Ijid ingah. Tapina ukur gerentes, tamah.

Sikepna, jadi robah. Amprok gé, tungkul wéh, ayeuna mah. Boa-boa alatan cedihna kuring. Asa jadi panasaran, samalah beuki ngébatan.

Deukeut, ahirna mah. Aya perewis rasa, sapanjang ngambah obrolan, sanajan hanteu engeuheun. Rumasa kuring bogoh. Antukna mah kacalétot kedal karep, manéhna mikeun talajak jangeun nampa cinta kuring. "Tanduk tur jangjang salira, mugi kersa dipites-piteskeun heula, Aceuk..!" cenah, ngaharéwos.***
.
.
#fiksiminibasasunda #fiksimini #sastrasunda

.
.
Cukang
KĂ©nging Endang Rochimat

Reg, ngarandeg nyieuhkeun lamunan nu teu puguh alangujurna. Hareupeun aya cukang tina awi gombong dua leunjeur, keur meuntas, nyorang ka beulah wétan.
Kapaur mah tong dicatur, karémpan ngahamhamkeun lampah. Tapi da kudu. Geus panceg kudu meuntas.
Yakin. Di peuntas aya harepan nu kungsi ngahiang. Tapak taneuh jeblog nu némpél dina gombong,kabanjur ciibun subuh tinangtu bisa jadi matak tikoséwad. Kitu, mungguhing pangjurung kana kahéngkéran haté. Apan tukangeun téh tapak tikoséwad hungkul lain?
Anu matak anu mawi lain sirah botak katinggang awi, tapi réngkak ketak nyiapkeun diri.
Gombong dua ngajak, ngahiap, lain ngan ukur jiga. Sanajan dina Ă©mprakna bakal aya taneuh baseuh ngaleuleueur, teu kudu jadi galideur.
"Move On!" Ceuk anjeun ngagorowok dina simpé.
Yakin, mangsa sréngéngé meleték ti béh wétan, taraté bakal ligar, nyacas bodas. Nutupkeun lawang kapeurih. Naratas jalan nu anyar.*** *Wilujeng Milangkala Fbs. Hurip sajatining hirup, hurip salawasna, ahuung*
.
.
#fiksiminibasasunda #fiksimini #sastrasunda

Most Popular Instagram Hashtags