[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#sassanidempire

278 posts

TOP POSTS

C8th textile of Sasanian Persian or Sogdian origin combining hunt and animal combat motifs.
#8thcentury #royalhunt #Sassanidempire

⚔💛💙💛💙💚💙💛💙💛💚⚔
⛥➖⛥➖⛥➖⛥➖⛥➖⛥➖⛥➖
نامش لرزه به اندام هر تازی عرب می انداخت .
او را نگان می نامیدند ؛ به معنی پیروزمند .
شجاعت او به مانند شیر ، نگاهش به مانند تیر .
بانو نگان از سرداران شجاع دوره ساسانی بود که اعراب او را الهه مرگ خطاب میکردند .
او نیز به مانند دیگر فرزندان این میهن جانش را فدای ایران کرد. اما چون او به دست حیوان های عربی مثل سعد بن ابی وقاص کشته شد و چون زن بود !! نامی از او نمی برند.
⛥➖⛥➖⛥➖⛥➖⛥➖⛥➖⛥➖ ⚔💖💙💖💙💖💙💖💙💖💙⚔ ✔مردمانی که تاریخ خود را نمیخوانند محکوم به بردگی و مرگ هستند .

#iran#persian#sassanidempire

Bishapur, an ancient city on the ancient road between Persis and Elam, was founded in 266 by Shapur, the second Sassanid King. He inflicted a triple defeat on the Romans, having killed Gordian III, captured Valerian and forced Philip the Arab to surrender. #natgeoiran #natgeohistory #iranianart #iranhistory #myiranian #realmiddleearth #don_in_world #igworld #bishapur #persis #persianstyle #persianhistory #elamite #sassanidempire #sassanid #archaeologicalsite #archaeologylovers

:
Espi-Mazgat An ancient Firetemple, Iran, Gilan, Gisoom Jungle Park

آتشکده باستانی اسپی مزگت در گیلان
.

آتشکده اسپی مزگت یک اتشکده منحصر به فرد با تاقهای بلند که مربوط به دوره شکوهمند ساسانیان است و در ۸۰ کیلومتری باختر شهر رشت، در کناره رودخانه «دینا چال» در میان جنگل‌های انبوه گیلان و در بین راه انزلی به هشتپر (تالش) در انتهای جنوب شرقی "پارک گیسوم" جای گرفته است. که متاسفانه با اینکه بسیار مورد توجه گردشگران است به حال خود رها شده و نیاز به بازسازی دارد. .

واژه "اسپی مزگت" به معنای مسجد سفید است. واژهٔ عربی مسجد هم در واقع از همین واژه کهن ایرانی گرفته شده.
دکتر منوچهر ستوده در کتاب «از آستارا تا استار آباد» این بنا را یکی از عجایب هفتگانه باستانی گیلان نامیده است. .

بنایی باقی‌مانده از یک آتشکده‌ زرتشتی قدیمی و بزرگ پیش از اسلام که رواق چهار گوش داخلی آن محل نگهداری آتش مقدس بوده و مردم برای نیایش در دهلیزهای کناری آن می‌ایستادند و بعد از ورود اسلام به این منطقه بدون تخریب بنا، نحوه اداره آن تغییر کرده و این اتشکده هم به سرنوشت بسیاری از اتشکده های باستانی ایران تبدیل به مسجد مسلمانان شد. بر یکی از دیوارهای آن 5 الی 6 متر کتیبه کوفی حک شده است. و ارتفاع تاق های بلند این آتشکده در حدود 4 متر میباشد .

#آتشکده #گیلان #رشت #گیسوم #چهارتاقی #چهارطاقی #زرتشت #زرتشتیان #اهورامزدا #هخامنشیان #اشکانیان #پارتیان #ساسانیان
#firetemple #espi_mazgat #gilan #rasht #gisoom #zartosht #zoroaster #zarathushtra #zoroastrianism #persia #iran #ancientpersia #ancientiran #achaemenid #parthian #sassanid #sassanidempire

MOST RECENT

Timeline Of The Roman-Persian War Of 295/296-299 AD

295/296 AD
- The Persian king Narseh declares war on Rome either in late 295 or early 296 AD.
- Narseh seizes Armenia from its pro-Roman king.
- Narseh invades Roman Mesopotamia.
- Galerius, co-emperor of Diocletian in the Roman East, is defeated with heavy casualties between Carrhae and Callinicum.
- Diocletian arrives at Antioch. Full blame for the defeat is thrown on Galerius' shoulders.
297 AD
- Galerius is reinforced by detachments from the western provinces. Preparations are made to counterattack against Narseh.
298 AD
- Galerius begins his counterattack. He first moves into Armenia, where Narseh is camped.
- Galerius heavily defeats Narseh in battle. The location of this major engagement is unknown, however.
- Galerius catastrophically defeats Narseh at Satala. The entire royal harem, treasury and Persian camp with all its posessions is captured, along with the Persian queen. Narseh barely manages to escape from his crushing defeat.
- The enormous ammounts of Persian loot is transported back to Roman territory. The Persian queen is confined to a suburb in Antioch.
- Galerius defeats the Persians in Media and again at Adiabene.
- Galerius secures the well fortified city of Nisibis.
- Galerius captures the Persian capital of Ctesiphon.
299 AD
- Narseh sues for peace with Rome, and meets personally with Diocletian.
- The Treaty of Nisibis; Narseh is forced to cede further territory in northern Mesopotamia to the Romans, who also regain their influence in Armenia. Nisibis becomes the sole center of trade between Rome and Persia, resulting in the city becoming very wealthy.
#Rome #Roma #RomanArmy #RomanLegion #RomanEmpire #SPQR #Persia #SassanidPersia #PersianEmpire #SassanidEmpire #History #RomanHistory #PersianHistory #AncientHistory #MilitaryHistory

. .

آتشکده نوبهار، بلخ
آتشکده نوبهار آتشکده زرتشتی که یادآور #ایران_بزرگ در تاریخ است... .
معماری این آتشکده به شکل #چهارتاقی به نماد چهار آخشیج و تاق ها و گنبد که اصلی‌ترین ویژگی معماری ایرانی بخصوص در دوران ساسانیان بوده و معمولا در بنای ساختمان‌های حکومتی و دینی از آن بهر‌ه گرفته می‌شد. .

دقیقی طوسی در گشتاسب نامه آورده‌ است که در زمان لهراسب و گشتاسب شهر بلخ از مراکز مهم دینی بوده و در  آنجا آتشکده‌ای ساخته بودند و آن را نوبهار می‌خواندند.
شاه گشتاسب یکی از شاهان افسانه ای از سلسله کیانیان دومین سلسله پادشاهی در اساطیر ایرانی است، .

طبری، مسعودی، دینوری، حمزه اصفهانی، ابوریحان بیرونی، فردوسی و...... نقل کرده‌اند که چون سی سال از سلطنت گشتاسپ گذشت زرتشت از آذربایجان به بلخ سفر کرد و گشتاسپ‌ آتشکده‌های بسیاری را در آنجا بنا کرد.

پادشاهان ایرانی برای این مرکز و متولیان آن احترام زیادی قائل بودند و آن را با حریر پوشانده بودند . اتشکده بلخ در در زمان امپراتوری #ساسانیان از بزرگترین آتشکده‌های ایرانشهر بود.

مسعودی نوشته که بر سردر آتشکده نوبهار نوشته‌ای به این مضمون به فارسی نوشته شده بود، پادشاهان را سه صفت لازم است: عقل و صبر و مال.

سر انجام توسط #چنگیزخان و حمله #مغولان تمام آبادی‌های بلخ همراه این بنای تاریخی ویران شد. . .

#آتشکده #بلخ #آریانا #ایران_بزرگ
#firetemple #balkh #persia #iran #sassanidempire

Relief showing Shapur I on horseback, followed by his sons and nobles
#👇#👇#👇#👇#👇#
✔ Governors during his reign:
Under Shapur, the Sasanian court, including its territories, were much larger than that of his father. Several governors and vassal-kings are mentioned in his inscriptions; Ardashir, governor of Qom; Varzin, governor of Spahan; Tiyanik, governor of Hamadan; Ardashir, governor of Neriz; Narseh, governor of Rind; Friyek, governor of Gundishapur; Rastak, governor of Veh-Ardashir; Amazasp III, king of Iberia. Under Shapur several of his relatives and sons served as governor of Sasanian provinces; Bahram I, governor of Gilan; Narseh, governor of Sindh, Sakastan and Turan; Ardashir, governor of Kirman; Hormizd I, governor of Armenia; Shapur Mishanshah, governor of Maishan; Ardashir, governor of Adiabene.
✔ Officials during his reign:
Several names of Shapur's officials are carved on his inscription at Naqsh-e Rustam. Many of these were the offspring's of the officials who served Shapur's father. During the reign of Shapur, a certain Papak served as the commander of the royal guard (hazarbed), while Peroz served as the chief of the cavalry (aspbed); Vahunam and Shapur served as the director of the clergy; Kirdisro served as viceroy of the Empire (bidakhsh); Vardbad served as the “chief of services”; Hormizd served as the chief scribe; Naduk served as “the chief of the prison”; Papak served as the “gate keeper”; Mihrkhwast served as the treasurer; Shapur served as the commander of the army; Arshtat Mihran served as the secretary; Zik served as the "master of ceremonies"
#👇#👇#👇#👇#👇#
#PersiaHistory
#History
#Ancient
#Bhishapur
#SassanidEmpire
#ShapurIEmperor
#ShapourIEmperor

Coin of "Shapur I"
Shapour the Great (Shapour I) 241 AD – 272 AD
#👇#👇#👇#👇#👇#
"Shapur I" (𐭱𐭧𐭯𐭥𐭧𐭥𐭩) King of Kings of Iranians and non-Iranians
Reign: 12 April 240-May 270
Predecessor: Ardashir I
Successor: Hormizd I
Born: ca. 215, Possibly Gor
Died: May 270/272 (aged 55–57), Bishapur
Burial: Unknown
Consort: Gurdzad, Khuranzim, al-Nadirah
Issue: Bahram I, Narseh, Hormizd I, Shapur Mishanshah.
House: House of Sasan
Father: Ardashir I
Mother: Lady Myrōd
Religion: Zoroastrianism
#👇#👇#👇#👇#👇#
Shapur I's rule was marked by successful military and political struggles in the northeastern regions and the Caucasus, and two wars with the Roman Empire during the second of which he captured the Roman Emperor Valerian and his entire army at the Battle of Edessa. His support for Zoroastrianism caused a rise in the position of the clergy, and his religious tolerance accelerated the spread of Manichaeanism and Christianity in Persia. He is also noted in the Jewish tradition.

#PersiaHistory
#History
#Ancient
#Bhishapur
#SassanidEmpire
#ShapurIEmperor
#ShapourIEmperor

Shapur I's inscription at Naqsh-e Rostam
#👇#👇#👇#👇#👇 #
Shapur I's inscription at Naqsh-e Rostam is located 3 kilometers away from the north of Takht-e Jamshid. This is probably the most famous inscription dating from Sasanian Persia. This inscription depicts a famous scene in which the Roman Emperor, Valerian, is kneeled before Shapur I and asking for grace. Shapur defeated Valerian at the Battle of Edessa, in which the entire Roman army was destroyed and Valerian itself became Shapour's prisoner. This was the first and only time a Roman emperor was taken as prisoner. There's a Greek inscription that has 5 lines in the bottom of the horse, but it is damaged. It is believed that there was two inscriptions in Middle Persian and Parthian language as well, but were destroyed.

#PersiaHistory
#History
#Ancient
#SassanidEmpire
#ShapurIEmperor
#ShapourIEmperor
#BattleOfEdessa
#RomanEmpire
#ValerianEmperor

Fallen statue of Shapur I, 1817
Shapour the Great (Shapour I) 241 AD – 272 AD
#👇#👇#👇#👇#👇#
Author: Drawn by Lt. Coll. L. Johnson. Engraved by T. Fielding. Published by Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, London, May 28, 1818
#👇#👇#👇#👇#👇#
Hand aquatint from the "A journey from India to England, through Persia, Georgia, Russia, Poland, and Prussia, in the year 1817" by Lieut. Col. John Johnson (1768 — 1846). Engraved by Theodore Henry Adolphus Fielding (1781 – 1851). The colossal 7m high statue of the Sasanian ruler Shapur I (c. 240-270 A.D.) in the Shapur Cave, carved from a single stalagmite, and repaired by the Iranian military.

#PersiaHistory
#History
#Ancient
#Bhishapur
#SassanidEmpire
#ShapurIEmperor
#ShapourIEmperor
#ShapurCave
#ShapourCave

Shapour the Great (Shapour I) 241 AD – 272 AD
#👇#👇#👇#👇#👇#
Author: Unknown after George Rawlinson 1812-1902
A reconstruction by George Rawlinson, 1876.
Drawing after engraving of The Seven Great Monarchies Of The Ancient Eastern World.
#👇#👇#👇#👇#👇#
Colossal statue of Shapur I can be located in Shapur cave in the city of Bhishapur, Iran. It was build in the memory of Shapur I, the second king of Sassanid empire. This impressive colossal statue have height of 6.7 meters and have breath of 2 meters.
This statue was made of using huge stalagmite rocks, which extract from the floor of caves. The concrete pillars at the feet protect this statue from Earthquakes. Some parts of arms and legs missed from this statue. The wide trousers and upper garments reflects the dressing style of Sassanid empire. It is also possible to see some of jewellery carvings om this statue.

#PersiaHistory
#History
#Ancient
#Bhishapur
#SassanidEmpire
#ShapurIEmperor
#ShapourIEmperor
#ShapurCave
#ShapourCave

Colossal Statue of "Shapur I"
Shapour the Great (Shapour I) 241 AD – 272 AD
#👇#👇#👇#👇#👇#
The Colossal Statue of Shapur I, a statue of Shapur I (240-272 A.D), the second king of the Sassanid Empire, stands in the so-called Shapur cave, a huge limestone cave located about 6km from the ancient city of Bishapur in the south of Iran. The statue is about 35m from the cave entrance, on the fourth of five terraces, lying approximately 3.4m below the level of the cave entrance. Its height of about 6.7m and breadth across the shoulders of more than 2m make it one of the most impressive sculptures from the Sassanian period.

#PersiaHistory
#History
#Ancient
#Bhishapur
#SassanidEmpire
#ShapurIEmperor
#ShapourIEmperor
#ShapurCave
#ShapourCave

Statue of "Shapur I" in the cave
Shapour the Great (Shapour I) 241 AD – 272 AD
#👇#👇#👇#👇#👇#
The monumental sculpture is chiseled from a huge stalagmite grown in situ, but it no longer stands exactly in its original position. After its fall (probably caused by an earthquake), the sculpture was raised onto two concrete pillars, which are located near the original feet. The head and the body of the sculpture have remained quite well preserved while parts of its arms and almost all of both legs are missing.
The colossal statue is rich in detail. It is chiseled on every side with the same amount of extraordinary care and attention. The king wears a crenellated crown. A large piece of the front crenellation is missing, while the crenellations of both sides and the rear are well preserved. At the lower end of the crown, there is a wide diadem. The two bands of the diadem fall heavily down the back to the waist and widen from top to bottom. Around twenty horizontal, parallel furrows cross on these bands. The head of the sculpture has been carved out in all its particulars symmetrically. The hairstyle of the colossal statue shows a high degree of sculptural definition. The mass of hair on the left side of the sculpture has remained intact while the ends of strands of hair on the right side are broken off. Of the left arm of the sculpture, only half remains. The missing left hand of the sculpture must have once rested on the sword handle. The right arm is broken off just below the axilla. A small part of the right underarm is still attached. The right hand is strongly weathered and rests on the waist.

#PersiaHistory
#History
#Ancient
#Bhishapur
#SassanidEmpire
#ShapurIEmperor
#ShapourIEmperor
#ShapurCave
#ShapourCave

"Shapur I" cave and the Statue of "Shapur I"
Shapour the Great (Shapour I) 241 AD – 272 AD
#👇#👇#👇#👇#👇#
Shapur (Shapour) cave is located in the Zagros Mountains, in southern Iran, about 6km from the ancient city of Bishapur. This cave is near Kazerun in Chogan valley, which was the site of polo (Persian: čōgān), in the Sasanian period.
In the cave, on the fourth of five terraces, stands the colossal statue of Shapur I, the second ruler of the Sasanid Empire. The statue was carved from one stalagmite. The height of statue is 7m. and its shoulders are 2m. wide, and its hands are 3m. long.
About 1400 years ago, after the invasion of Iran by Arabs and collapse of the Sasanid dynasty, this grand statue was pulled down and a part of one of its legs was broken. About 70 years ago, again, parts of his arms were also broken. The statue had been lying on the ground for about 14 centuries until 1957 when upon orders of Shah Mohammad Reza Pahlavi a group of his military men to raise it again on its feet and fix his foot with iron and cement. The project of raising the statue, building the roads from Bishapur to the area and paths in the mountain, stairs and iron fences on the route to the cave took six months in 1957.
The length of cave entrance is about 16m., with a height of less than 8m. Behind the statue, in the depth of the cave, are three ancient water-basins. At both sides of the statue, the rock-walls of the cave were prepared for reliefs by leveling, but the reliefs were never made. It is said that in addition to this giant statue of Shapur I, the tomb of this great man is also situated somewhere in this cave. Another legend >according to the local belief >indicates that Shapur, being defeated in a battle, ran into this cave and was lost ever since and his body/remains have never been recovered.

#PersiaHistory
#History
#Ancient
#Bhishapur
#SassanidEmpire
#ShapurIEmperor
#ShapourIEmperor
#ShapurCave
#ShapourCave

. .

ایران سرزمین آتشکده های باستانی...... .

آتشکده باستانی شاه فیروز "گشتاسب" سیرجان، کرمان 
متعلق به دوران امپراتوری شکوهمند ساسانی..... .

نقل شده است که در ساختمان این آتشکده کهن از شیر شتر استفاده شده تا بنا محکم ساخته شود و تا به امروز پا برجا بماند..
این آتشکده بر بالای تپه ای در نزدیکی قلعه سنگ ساسانی قرار دارد. .

#آتشکده #شاه_فیروز #سیرجان #کرمان #چهارتاقی#چهارطاقی
#firetemple #shahfirouz #sirjan #kerman #zartosht #zoroaster  #zarathushtra  #zoroastrianism  #persia #iran  #ancientpersia  #ancientiran  #achaemenid#parthian #sassanid #sassanidempire

#ChakChak is the holies #temple in the #Zoroastrian #religion. This temple serves as a #pilgrimage point for Zoroastrians. They believe that Chak Chak is where #Nikbanou, second daughter of the last #PreIslamic #Persian ruler, #Yazdegerd III of the #SassanidEmpire, was cornered by the invading #Arab army in 640 CE. Fearing capture Nikbanou prayed to #AhuraMazda to protect her from her enemies. In response to Nikbanou's pleadings, the mountain opened up and sheltered her from the invaders. Chak Chak include the ever-dripping "#dripdrip" spring located at the mountain. Legend has it that these drops are tears of grief that the mountain sheds in remembrance of Nikbanou. #Yazd #Iran

Most Popular Instagram Hashtags