#sanning

MOST RECENT

.• 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙚𝙨𝙨 - 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚐𝚎 𝚏𝚘𝚛𝚠𝚊𝚛𝚍. 𝙱𝚎 𝚠𝚒𝚕𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚖𝚊𝚔𝚎 𝚖𝚒𝚜𝚝𝚊𝚔𝚎𝚜. ✍🏼🤝🏼🙏🏼
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#positive #positivevibes #positivequote #quote #quotes #optimistas #hicks #positivtenking #goodvibes #abrahamhicks #goodvibesonly #optimistic #likeattractlike #optimist #optimista #instavibes #vibes #progress #sanning #happy #inspiration #inspire #loa #lawofattraction #abraham

Idag firas den stora försoningsdagen, Yom Kippur, och i Israel märks det tydligt då motorvägarna blir biltomma.
.
Högtidens stora ämne är just försoningen. Genom en helig sammankomst behövde Israels barn söka förlåtelse för sina synder. Detta var enda dagen på året som översteprästen gick in i det allra Heligaste. Blod från kalvar och bockar användes för att skaffa bort folkets synd.
.
Och för det judiska folket som helhet återstår den stora försoningen. Det kommer bli en dag av bön och sorg över att de har genomborrat Honom. Men, ”på den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet” (Sak 12:9-13:1).
.
Vi vet samtidigt att den stora försoningsdagen redan har fått sin härliga fullbordan för var och en som tror på Jesus. Trumpeten signalerar att försoningen är gjord. Slaget är vunnet. Segern över döden. En gång för alla har Jesus fullbordat försoningen. Med Hans dyrbara blod blir vi renade och försonade med Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Halleluja! 📖🙌❤️🇮🇱🤗
.
Heb 8:8-12 - ”Men Gud förebrår dem när Han säger: Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, för de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!" Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste, för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.”
.
‭‭Heb‬ ‭9:11-12‬ - ”Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick Han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.”

Hjärtats väg är kantad av utmaningar, säger inte att det alltid är den enkla vägen- det vore att ljuga. Men det känns så mycket bättre när du väljer den vägen.
Att varje dag leva från hjärtat kräver både mod och styrka.

Att vandra hjärtats väg är ett aktivt val. Du väljer din väg med hjärtat och du vill vara sann mot dig själv.
Sanningen är svår att dölja när du väl valt att leva den. Hjärtat avslöjar dig varje gång du ljuger för dig själv. Ofta genom kroppsliga besvär. Du blir mer medveten om dig själv och gör aktiva val för att leva i din sanning.
Att vandra i sanning är att leva från hjärtat❤️

#hjärtat #heart #sanning #truth #medvetenhet #consciousness #tacksamhet #gratitude #energy #energi #hsp #balance #balans #kärlek #love #goldensection #floweroflife #gylleneenergi #goldenenergy #fourelements #seedoflife #sacredgeometry #auraförmedlare #fengshui #auratransformation #madeleineolofsson

En Kurs i Mirakler 365
Lektion 261 dag 261

Tema: Kroppen. "Kroppen är ett stängsel som Guds Son inbillar sig att han har byggt för att separera delar av sitt Själv från andra delar. Det är innanför detta stängsel som han tror att han lever, för att dö när det förfaller och smulas sönder. För innanför detta stängsel tror han att han är i säkerhet för kärleken. När han identifierar sig med sin säkerhet betraktar han sig själv som det som är hans säkerhet. Hur skulle han kunna vara säker på att han stannar kvar i kroppen, och håller kärleken utanför? ...Kroppen är en dröm. Liksom andra drömmar tycks den ibland ge en bild av lycka, men helt plötsligt kan den återgå till rädslan där varje dröm föds. För endast Kärleken skapar i sanning, och sanningen kan aldrig hysa rädsla. Kroppen som är gjord för att väcka rädsla måste tjäna det syfte som den givits. Men vi kan ändra det syfte som kroppen kommer att lyda genom att ändra det som vi tror att den är till för. ...Du kommer att identifierar dig med det som du tror skall göra dig trygg. Vad det än kan vara, kommer du att tro att det är ett med dig. Din trygghet ligger i sanningen, och inte i lögner. Kärleken är din trygghet. Rädslan existerar inte. Identifiera dig med kärleken, och du är trygg. Identifiera dig med kärleken, och du är hemma. Identifiera dig med kärleken, och finn ditt Själv." - En Kurs i Mirakler. ✨Fortsättning följer i kommentarsfältet 👇🏽✨⭐️

Dagens sanning i jobbsökar världen. #arbetslös #sanning #truth

En Kurs i Mirakler 365
Lektion 260 dag 260 "Låt mig minnas att Gud skapade mig." "Nu minns vi vår Källa, och i Den finner vi till sist vår sanna Identitet. Vi är förvisso heliga, eftersom vår Källa inte kan känna någon synd. Och vi som är Hans Söner är lika varandra och lika Honom." - En Kurs i Mirakler.
I stillheten inom mig, minns jag vem jag är.
Var jag kommer ifrån och Vem som skapade mig.
Där bor sanningen.
Jag ser mina bröder och systrar som Ett med mig.
Jag är kärleken som binder oss samman.
När jag minns vem jag är och var jag kommer ifrån, när jag är i den kärleken som är Gud, när jag skalat av alla lager av dömande, värderande och rädslobaserade tankar, kan jag se med kärlekens ögon. Det sanna seendet.
Låt mig minnas i dag, var jag kommer ifrån.
Vem jag i sanning är.
Så jag kan släppa taget om alla falska föreställningar, alla fabricerade sanningar, som mitt ego vill få mig att tro på och leva efter.
Låt mig från och med i dag, leva efter Kärleken, och tro endast på den Sanna Sanningen.
Låt mig vara Kärleken, Ljuset och Sanningen.
Ett med Gud.
Ett med Universum.
Ett med Alltet.
Ett med mina bröder och systrar.
Amen.
Namastê Jenny 🙏🏼✨💛
#acim #enkursimirakler #lightworker #jenferenczy #magisktliv #soulpurpose #love #light #truth #sanning #kärlek #ljus #gud #god #blessed #grateful #budskap

#sanning #tarbortalldåligenergi&;fokuserarpådomsomvill❤️

Att lova sin kompis något och hålla det är mycket, men det leder ingenstans att ljuga. Att hålla sig till sanningen är alltid bäst. #Sanning #Löfte

Just nu tar jag en paus från klarhet i hjärnan för att ägna mig åt dimma och det är okej. Jag har nyligen fått veta varför det är såhär och det beror på att min sköldkörtel spökar. Jag hör dock en mörk bestämd röst i mitt inre som inte tycker att det är okej, som tycker att jag ska ha klarhet hela tiden, som tycker att jag ska komma ihåg saker och ha ordning och reda i huvudet men den rösten är inte min egen, jag vet det. Den tycker bara en massa. Jag gillar det inte, min egen röst vill bara vara. Den mörka rösten kommer utifrån som ett yttre tryck på att det är så det ska vara, så en ska vara när en har barn och är vuxen. En röst som jag är extra sårbar för just nu i och med att jag knappt vet vad som är upp eller ner, bak eller fram. Men det den där rösten säger har liksom aldrig varit jag, jag har en hjärna som tycker om att vara kreativ och ha det lite stökigt för att kunna knyta ihop trådar som annars inte ens brukar ligga bredvid varandra, en svart garnbit med en ljusgrön osv. Jag får anstränga mig lite för ordning normalt så just nu när detta Tillkommit går det bara inte, finns inget rum för ordning, bara oordning och min inre egen röst säger att det är okej, har medkänsla för mig själv, för dig, för allt, släpper taget och bara är! ❤️Så därför vet jag att den där mörka rösten bara snackar skit! ☀️

Det är enklare att framkasta lögner än att vara sanningsenlig.

Amos‬ ‭9:14-15 - ”Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem, de ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem, de ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger HERREN din Gud.”‬
.
Bibelns budskap om Israels återupprättelse är mycket välgrundat och tydligt. Profetiorna blir uppfyllda i vår tid och gör den helt unik.
.
Det Herren gör med Israel är en nyckel till förståelse av tidsålderns avslutning, där Jesu tillkommelse är det centrala. Vi behöver ha fokus på hur vi lever och följa Bibelordets klara uppmaning: Att leva nära Jesus, och vara vakna och levande i den helige Ande.
.
Vi behöver uppmuntra andra och varandra med att Jesu tillkommelse är nära. Det behöver vara centralt för oss var och en, och i församlingslivet. Och Herrens handlande med Israel kommer mer och mer visa oss alla vem Han är och vad Han vill.
.
Upp 5:5 - ”Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill."”‬ 📖🙌🙏❤️🇮🇱

En Kurs i Mirakler 365
Lektion 258 dag 258 "Låt mig minnas att mitt mål är Gud." "Allt som behövs är att öva vårt sinne i att förbise alla vettlösa små mål, och att minnas att vårt mål är Gud. Minnet av Honom ligger gömt i vårt sinne, dolt endast av meningslösa små mål som inte erbjuder någonting, och som inte existerar. Skall vi fortsätta att tillåta att Guds nåd lyser utan att vi är medvetna om den, medan världens leksaker och grannlåt eftertraktas i stället? Gud är vårt enda mål, vår enda Kärlek. Vi har inget annat mål än att minnas Honom.
Vårt mål är endast att följa vägen som leder till Dig. Vi har inget annat mål än detta. Vad annat skulle vi kunna önska än att minnas Dig? Vad annat skulle vi kunna söka efter än vår identitet?" - En Kurs i Mirakler.
Det enda jag behöver minnas är mitt sanna Själv, för att minnas Gud.
Det är mitt enda mål.
Mitt enda mål är att se, känna och förstå att vi är ett.
Jag och Gud.
Jag och mina systrar och bröder.
Det finns inget annat än det jag behöver.
Det är mitt sanna mål.
När jag minns vem jag är, när jag skalat av alla lager av illusion och falska föreställningar, allt som jag tidigare identifierat mig med, har jag kommit hem.
Namastê 🙏🏼 Jenny ✨💛 #acim #enkursimirakler #lightworker #jenferenczy #magisktliv #soulpurpose #light #love #life #kärlek #ljus #sanning #gud #budskap #grateful #life #blessed

Most Popular Instagram Hashtags