[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#sahib1305

MOST RECENT

#BlackHearted #Sahib1305 #Words #BlackLife #StrongLife #AwayFromAllBullshit #Peace #Calm 💣💰🖤✝️✡️💤1️⃣3️⃣0️⃣5️⃣✖️

ਮੈਨੂੰ ਦੀਹਦੀ ਆ ੳਹ ਮਹਿੰਦੀ ਆਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਪਰਾਂਤ ਿਵੱਚ,
ਛੰਨ ਛੰਨ ਬੋਲ ੳਹਦੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀਆ ਲਾਲ ਵੰਗਾ ਦੇ ਪਾਂਉਦੇ ਨੇ ਰਾਹਟ ਿਦਲ ਿਵੱਚ,
ਤੱਤੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਕਦੀ ਆ ੳਹ ਆਪਦੇ ਿਨੱਕਿਆਂ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ,
ਸਾਗ ਆਲੇ ਛੰਨੇ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਰਕੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਾ ਨਾਲ,
ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਆਪ ਭਰਦੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਉਂਦੀ ਆ,
ਓਅਅ ਸਰਦਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤਾਂਹੀੳ ਤਾਂ ਬਸ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਿਦਖਾਂਉਦੀ ਆ,
ਅਸਲ ਿਜੰਦਗੀ ਚ’ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਥਿਆਵੇ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਿਵੱਚ ਪੈਲਾਂ ਪਾਂਉਦੀ ਆ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਹਦੀ ਆ ੳਹ....।।।।।।।।।।।।। 😘😘 ਿਦਲ ਸ਼ਾਇਰ❤️❤️ #Supna #Sahib1305 #PunjabiWords#Punjab #Eyes #Yellow #Sardar #Sardarni #Waheguru #DilShayar #GallanApneAapNaal

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਿੲਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਗੇ ਤੇ ਝੁਕਾਗੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਰ ਿਸਰਫ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ...।।।❤️ #Waheguru #Satnam #Sikh #Sikhism #InstaSikh #Sahib1305 #Punjab #iFamily

ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਿਰਹਾ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਜਣਾ ਓਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ,
ਿਜਸ ਮੱਟ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਿਵੱਚ ਿਸਵਆਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ
ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰੇਮ ਚ’ ਸਮਾ ਜਾਣੀ,
ਿਦਨ ਦਸ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਰੋਣਾ ਓਦੋ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ
ਿਜਸ ਿਪੱਛੇ ਤੈਂ ਸਾਲ ਚਾਰ ਗਾਲੇ ੳਹਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ,
ਰੂਹ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਘੁੱਲ ਜਾਣੀ ਤੈਂ ਿਕਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਿਡਆ ਜਾਣਾ,
ਕਈਆਂ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨੀ ਮੁਿੜਆ ਜਾਣਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਿਬੱਲਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਚ’ ਵੱਸਣਾ ਹੁਣ ਿਦਲਾਂ ਚ ਜਗਾਹ ਮੱਲ ਤੂੰ,
ਬਸ ਹੁਣ ਥਾਮ ਲਗਾਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੱਕੀ ਦੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲ ਤੂੰ,
ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ....।।।।❤️👌🏻 ਪਵਿੱਤਰ ਿਸੰਘ ਪਾਪੀ
#BitterTruth #Death #Mout #Punjabi #Punjab #Words #Shayar #Sahib1305 #BlackAndWhiteMunde

ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੋਡੇ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਸਾਡੇ ਿਵਹੜੇ ਵੀ ਵਰਸੂਗੀ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹਵਾਂ ਚ’ ਪਰ ਿੲੱਕ ਦਿਨ ਏਸੇ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਿਪੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੇਗੀ..।।💪🏻😘 ਪਵਿੱਤਰ ਿਸੰਘ ਪਾਪੀ #YaadRakhi #BePositive #Waheguru #BlackAndWhiteMunde #Sahib1305 #AmritsarHaveli #InstaAmritsar#InstaPunjab #PunjabiWords #BeatTheBest

ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਿਖੜੇ ਹਾਸੇ ੲੈਂਵੇ ਹੀ ਸਦਾ..।।।❤️😘#Sahib1305

ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਾਹਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਿੲਤਬਾਰ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ...।।। #SAHIB1305

ਤੋੜ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ
ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਈ ਿਜਉਣਾ ਤਾਂ
ਤੇਰੇ ਿੲਸ਼ਕ ਚ’ ਮਰ ਲੈਣ ਦੇ
ਕੱਢ ਿਦਲ ਚੋਂ ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ
ਨੀ ਿਬੱਲੋ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ
ਕਰਨ ਅੱਖੀਆ ਿਦਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਜੁਬਾਨੋ ਚਾਹੇ ਕੱਖ ਨਾ ਕਹਿ...।।। ਿਦਲ ਸ਼ਾਇਰ
#SAHIB1305 #Billo #PUNJAB #PUNJABIWORDS #LOVE #PATIALA

I KNOW UH WERE MADE FOR ME BUT
DARLING DONT UH WAIT FOR ME
‘CAUSE I CAN SEE THE PROMISE LAND
BUT I CANT DO NO PROMISING
I KNOW YOU WERE MADE FOR ME B...|| #ColeWorld #SoulFul #BlackAndWhiteMunde #Sahib1305 #ThrowBack #Winters

ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਜੋਗੀਆ ਨੂੰ ਜੋਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗੀ ਛੱਡਣੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਬਾਣੀਆ ਤੋਂ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਤੁੱਲ ਗਏ ਤਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਤੇ ਜੱਟੀ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੋ ਪਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤਬਾਹੀ ਅਾੲੀ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਿਬੱਲਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਪੰੁਹਚੀਅਾਂ ਿੲਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਵਾਂ ਤੇ ੳੁਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਲੰਗਾਂ ਿਹੱਸੇ ਪਾੲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾੲੀ...||| ❤️ ਿਦਲ ਸ਼ਾਿੲਰ❤️
#BlackAndWhiteMunde #Sahib1305 #DilShayar #Billo #Sach #Past

ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੀ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਜਾਵਾ,
ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਸੋਹਣੀਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੰਮਦਾ ਜਾਵਾਂ,
ਜੁਲਫਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਲ ਸਕੂ ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਘੁੱਲ ਜੇ ਿਵੱਚ ਹਵਾਵਾਂ,
ਜੇ ਏਹ ਬਲੋਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੇਗਣ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਤੇਰੇ ਸੋਚੀ ਆਵਾਂ,
ਿਕਧਰੇ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਿਗਆ ਤਾਂ ਬਣ ਿਸਤਾਰਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਿਪਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਾਵਾ... ❤️❤️❤️ਿਦਲ ਸ਼ਾਇਰ❤️❤️❤️
#Sahib1305 #Insta #Instagram #Smile #Yellow #PunjabiWords #Punjab #Punjabi

ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਿਜਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
ਉੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਨਈ,
ਿਜਦੱਨ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਹੱਸ ਗਈ
ਉੱਦਣ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਨਈ,
ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਉੱਦਣ
ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਈ,
ਨਾਲ ਹੀ ਿੲਸ਼ਕੀ ਹਵਾਵਾਂ ਿਦੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੂਣੇ
ਅੰਬਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ,
ਿਜਹੜੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਿਦਖੇ ਸੀ ਨੈਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ
ੳਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ,
ੳਹੀ ਮੈਂ ਪੜੇ ਿੲਹਨਾਂ ਪੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰ
ੳਹਦੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਦੇ...।।।। ਿਦਲ ਸ਼ਾਇਰ
#Punjabi Punjab #Poet #Poetry #Words #Sahib1305 #Nature #Sky #Love #ColourContrast #BilloxSahib

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੀ ਅਸੀ ਰੋਗ ਿਦਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੇ,
ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਿਖੜੀਆਂ ਏਂਵੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਹਾਏ ਗਏ ਨੀ ਗਾਲੇ
ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਲੜ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂਹਿੳ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਫਨੇ ਮੈਂ ਹੱਡਧੂਣੀ ਚ' ਬਾਲੇ
ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੀ ਅਸੀ ਰੋਗ ਿਦਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੇ,
ਹਾੜੇ ਹਾੜੇ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰ ਪੁੰਹਚਾਂਦੇ
ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੀ ਅਸੀ ਰੋਗ ਿਦਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੇ, ਿਦਲ ਸ਼ਾਇਰ
#Instablack #Sahib1305 #Words #Poetry #Punjab #Punjabi #PunjabiWords #BlackAndWhiteMunde

ੲੇਸ ਦੁਨਿਅਾਵੀ ਮੇਲੇ ਚ' ਅਧੂਰੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾ
ੲੇਸ ਿੲਸ਼ਕੀ ਖੇਲੇ ਚ ਮੈਂ ਫਾਡੀ ਅਾ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਜਾ
ਮੇਰੇ ਹਰਫ ਹਵਾੳਂ ਿਫੱਕੇ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜੇ ਕਰ ਜਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਨਈ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਿਦਲ ਸ਼ਾਇਰ
#Life #Reality #Sahib1305 #BlackAndWhiteMunde #Selfie #Mirror #Me #MyLife #MyThoughts #HalfMe

IN DREAMS EVERY NIGHT I HUG UH
I CAN'T EXPLAIN HOW MUCH I LOVE UH❤ #Pink #Turban #Desi #PatialaShahi #ColourContrast #sahib1305

ਅਸੀ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ
ਿਕਤੇ ਓਹਲੇ ਨੀ ਭਰੇ ਬਜਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਏ ਆ
ਿਦਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੀ ਹੋਵਣੇ ਦਾ
ਤਾਂਹਿ ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚ ਖੋਏ ਆ...!! Pic Credits:- @me_aman_sehgal #Nikon #Black&;White #EyesClosed #Punjabi #Punjab #Black&;White #Nikon #Sahib1305 #Punjabi #Punjab

ਬੇਪਰਵਾਹ ਿਪਆਰ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋ,ਿੲਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਚ' ਉੱਡਦੇ ਸੀ ੳਹ
ਿੲੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਚ' ਸਾਹ ਸੀ ਭਰਦੇ
ਬਾਹਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਜਦ ਵੀ ਸੀ ਲੜਦੇ
ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸੀ ਿੲੱਕ ਟਕ ਲਾ ਦੇਖਦੀ
ਜਦ ਅਸਮਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੜਦੇ
ਭੈੜੀ ਨਜਰ ਜੱਗ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀ ਆ ਲੱਗੀ
ਏਸੇ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਚ' ਮਰਜਾਣੀ ਗਈ ਖੋ... #RandomClick #Pigeon #PunjabiWords #Punjab #KaintMousam #Terrace #CoupleBirds #Poetry #sahib1305

Hahaha Dis Happen Only Wid Ashiq People Not Wid Mine #DilShayar #Sahib1305 #PunjabiWords #PunjabiGallan #RealQuick #Night #Stars

Most Popular Instagram Hashtags