#saghav

MOST RECENT

പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോര കൊണ്ട് ചരിത്രം മാറ്റി കുറിച്ച മാച്ചിനാരിയിലെ വിപ്ലവ മണ്ണിൽ തനിച്ചു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സാന്തോഷങ്ങളും ഉള്ളിലൊതുക്കി... ഒന്നു നടക്കാൻ......😊
കാരണം തനിക്കുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വെറുമൊരു മനുഷ്യനാവാൻ എനിക്കു വയ്യ. ..................✊🏻 നന്ദി സഖാവ് @sarandevrs
#comrade#college#comradeship#saghav#❤

" Iam not a liberator.Liberators do not exist.The people liberate themselves" - Che Guevara
#saghav #
#cheguevara #
#lalsalam #

Many will call me an adventurer - and that I am, only one of a different sort: one of those who risks his skin to prove his platitudes. - Che Guevara

#che #guevara #artoftheday #art #artist #shadezofblack #pencilwork #pendrawing #black #perfect #history #love #to #che #cheguevara #comrade #saghav #communist #lalsalam

The true revolutionary is guided by a great feeling of love. It is impossible to think of a genuine revolutionary lacking this quality. - Che Guevara

#che #guevara #artoftheday #art #artist #shadezofblack #pencilwork #pendrawing #black #perfect #history #love #to #che #cheguevara #comrade #saghav #communist #lalsalam

If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine. - Che Guevara

#che #guevara #artoftheday #art #artist #shadezofblack #pencilwork #pendrawing #black #perfect #history #love #to #che #cheguevara #comrade #saghav #communist #lalsalam

Most Popular Instagram Hashtags