#süreli

1321 posts

TOP POSTS

Günaydın 🌞.
Mutluluk huzur sevgiler ve gerçek güzel insanlar içinde geçsin gününüz.🙏🌈🌻.
Bir miktar ayva göbeğim çıkmış olabilir ama o göbek değil eti puf 🙄.
Dipnot; eşim dün bana senin göbeğin mi çıkmış dedikten sonra girdiğim bunalım😂😂 artık beni sabah kahvaltısına ,öğle yemeğine çağırmayın 😂 yada çağırmayın alın getirin 😈😈😈 #günaydinn #kahvaltii #kısa #süreli #rejim 😂🙈

"Yaşanmışlıkların izleri"
#yağlıboya
#70×100
#kısa #süreli #çalışma

#Tinguely Museum#Süreli sergi Music Machines#Basel

#mayıs papatyası #süreli #sohbet mohbet

"incire ve zeytine and olsun.."
#ayarsız #dergi #süreli #siham #kahve #kültür

MOST RECENT

SOLAK
Solaklıkla İlgili Her Şey
İki Aylık Solak Kültürü Dergisi
Ocak 2003, Sayı: 1

Liman Yayınları

Tayfun Polat: Bu Dünya Solak Olabilir Ama Ben Bir Solağım

Sağak

Solak Ne Demektir?

Solaklığın Nedenleri - 1

Solaklar Tarihi (Derleyen: Kathleen Manning; İngilizce’den çeviren: Mehmet Gökmen)

Solaklar Üzerinde Önyargılar - Olumsuz Düşüncelerin Temelleri ve Dini İnanışların Etkisi

Sorunlar ve Bazı Çözümler

Stanley Coran: Sağaklar Solaklardan Daha mı Uzun Yaşar?

Sıkça Sorulan Sorular
Solakların Geniş Katılım Gösterdiği Gruplar

Solakları Tanıyalım

İnternet Solakları

El Yanallığı Testi

1. h., orijinal karton kapağında, 32 s., 14x20, 2003, İstanbul

#sahaf #kitap #tarih #koleksiyon #dergi #mecmua #süreli #solak #sosyaltarih #sosyoloji #eğitim #pedagoji #edebiyat #sanat #kültür #kültürtarihi #şiir #öykü #hikaye #deneme #dunyasolaklargunu #lefthanded

ILGAZ
Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Sayı: 63, 6 Aralık

Açıklama
Sanatta Yenilik ve Züppelik: Mehmet Salihoğlu

Cumhuriyet Olmak: Ceyhun Atuf Kansu

Bana Gelirmisin: Şinasi Özdenoğlu

Şiirimiz ve İlhan Berk: M. Dirmen

Kadınca: Sema Okay

Doğal: Şerif Gönültaş

Waris Shah’a

Şarkı: E. Browning

Pişmanlık: Gabriela Mistral

Kanıt: G. Apollinaire - Mehmet Salihoğlu

Fazıl Hüsnü Dağlarca Boğazlak Şiiri: İsmail Karaahmedoğlu

Yaşamaktan Yorgun: H. Vasfi Uçkan

Al Gözüm Seyreyle: Nüzhet Erman
Dergileri Okudukça

Dil Devrimi Öz Türkçe: İsmet Kemal Karadayı

Yarın: John Mansfield - Çeviren: Özgür Yeğenoğlu

Öykü
Sessiz Bir Kuşun Düşündürdükleri: M. Gündüz Badak

Öykümsü
Pembe Kadın: S. Emir
Kitaplar - Derleyen: S. N. Özerdim

Sahibi: Ayşe Karaahmedoğlu

3. h. orijinal karton kapağında, 22 s., 20x28, 1966, Ankara

#sahaf #kitap #tarih #koleksiyon #dergi #mecmua #süreli #edebiyat #sanat #kültür #şiir #öykü #hikaye #deneme #elestiri #düşünce #felsefe #müzik #Musiki #resim #roman #sanat #sinema #tiyatro #Simurg #SimurgKitabevi #SimurgDergi

Türk Musikisi Dergisi
Sayı: 31, 1950
Mayıs - Haziran

Musikimizde Derbederlik: Dr. İhsan Onaner

Gazi Giray Han ve Solakzade: Ruşen Ferit Kam

Çağ Atmosferinin Şiir ve Musiki Üzerindeki Tesirleri: Asım Baltacıgil

Eski İstanbul Şarkıları: Hikmet Şinasi Önol

Nazari ve Ameli Türk Musikisi Adlı Eser Üzerinde Bazı Mülahazalar: M. Erev

Doktor Suphi Ezgi’ye Açık Mektup: Ekrem Karadeniz

İstanbul Radyosunun Kurtuluş Yolu: Burhaneddin Ökte

Şarkı Notaları, İstanbul Radyosunun Aylık Programı Vesaire

Sahibi:
Burhanettin Ökte - P. Kutluğ

3. h. orijinal karton kapağında, 23 s., 21x28, 1950, İstanbul

#sahaf #kitap #tarih #koleksiyon #dergi #mecmua #süreli #edebiyat #roman #şiir #öykü #hikaye #deneme #felsefe #düşünce #müzik #Musiki #klasikmuzik #sanatmüziği #Simurg #SimurgKitabevi #Simurgbookseller #SimurgDergi #music #sanat #kültür #kültürtarihi #MusikiMecmuası #vintage #ikinciel

Günaydın 🌞.
Mutluluk huzur sevgiler ve gerçek güzel insanlar içinde geçsin gününüz.🙏🌈🌻.
Bir miktar ayva göbeğim çıkmış olabilir ama o göbek değil eti puf 🙄.
Dipnot; eşim dün bana senin göbeğin mi çıkmış dedikten sonra girdiğim bunalım😂😂 artık beni sabah kahvaltısına ,öğle yemeğine çağırmayın 😂 yada çağırmayın alın getirin 😈😈😈 #günaydinn #kahvaltii #kısa #süreli #rejim 😂🙈

DEREDE MEHTAP

Söğüt dalları perde çekmiş
Sanki ay suya girecekmiş

Kandil yakmış bize yaradan
Ayrılalım biz de kenardan

Söğüt dalının gölgesine
Gidip sığınalım bu gece

Suda açalım nurdan bir iz
Aya dokunsun küreğimiz

Mehtap parça parça saçılsın
Gönlümüze neş'e dolsun açılsın

#sahaf #kitap #edebiyat #roman #şiir #öykü #hikaye #fullmoon #aydede #laluna #dolunay #aytutulmasi #astroloji #moon #mehtap #aşk #dergi #mecmua #süreli #sonat #gece #sanat #kültür #roman #müzik #Musiki #resim #ayisigi #romantik #Simurg #SimurgKitabevi

"Oğlan bubasınlan cenkleşedursun, amcası da dinelmiş cıgara dürüyo"
(Halk dili ile naklolunmuş sahneler, s. 105)

Yeni Muhit Dergisi
Resimli Aylık Aile Mecmuası
30 Teşrinisani 1928, Sene: 1, No: 2

#sahaf #kitap #tarih #sosyaltarih #MünifFehim #edebiyat #roman #hikaye #öykü #sanat #sanattarihi #şiir #MuhitDergisi #hayat #mecmua #süreli #dergi #resim #elestiri #koleksiyon #popülertarih #peinture #picture #life #dil #dilbilim #lehçe #ağız #Simurg #SimurgKitabevi

YAKILACAK KİTAPLAR
( Her Hafta Perşembe Günleri Çıkar )
26 Kitap

SONSÖZ
Yaraları saklamakta hiçbir fayda yoktur. Herşeyi, ama herşeyi bütün çıplaklığı ile ortaya koymak lâzımdır. Ancak böyle yapabilirsek » yaraları tedavi mümkün olur.

Ben bu kitapçıklar serisinde dış görünüşü ile sefahat âlemlerini vermekle yetinmiyeceğim. Her gün dudaklarında sahte tebessümlerle karşımıza çıkan bir zavallılar ordusundan bahsedeceğim. lçki, kahkaha ve şehvet denizinin içinde yüzerek yaşadıklarını zanneden bu zavallılar aslında her gün yeniden ve işkenceler içinde kıvranarak ölmektedirter, Bunların şatafatlı hayatlarının arkasında tahammül, edilmez ıztırapIar gizlidir. İşte yollarını şaşırmak üzere bulunanları uyandıracak en kuvvetli ilâç bu serinin ikinci kısmını teşkil eden itiraflar olacaktır.

Gerçeklerin bütün çıplaklığı ile gösterilmesinden ürkenler bu kitapçıklara cephe alacaklar. En iyimserler bile hiç olmazsa yazış tarzına kusur bulacaklar ve söyleyeceklerimi bir rahip edası ile nakletmenin daha uygun elduğunu iddia edeceklerdir. Çünkü şimdiye kadar hep böyle yapılmıştır. -Ben de onlara şöyle cevap vereceğim:
-O kabil yazılardan bugüne kadar ne fayda gördünüz? Kime sesinizi duyurabildiniz? Yazdıklarınızı, yazınızı diyenlerden başka okuyan oldu mu?

Ben geniş kütlelere hitap ediyorum. Adem'in Cennetten kovulduğundanberi, insan topluluklarını mahveden tehlikeyi onlara göstermek istiyorum. Hakikatleri olduğu gibi çekinmeden ve hiçbir noktasını gizlemeden göstermeğe çalışacağım.

Bu kitaplardaki vakalar neslimiz için yüz karasıdır. Işte bunun için de adını YAKlLACAK KITAPLAR koydum.

Bu kitapların daha iyi yetiştirmeğe çalışacağımız gelecek nesillerin eline geçmemesi için okunduktan sonra yakılmasını istiyorum.

1. h. döneminin cildinde, 468 s., 13x15, 1950, İstanbul

#sahaf #kitap #edebiyat #roman #hikaye #öykü #şiir #insan #tefrika #erotik #magazin #Haftalık #Aylık #dergi #mecmua #süreli #koleksiyon #Simurg #SimurgKitabevi #Simurgbookseller #SimurgKitap #books #livres #buch #bouquiniste #vintage #ikinciel #retro #YakılacakKitaplar

Fırsat'ın doğası böyledir.
Sürelidir,
Halley yıldızı gibi gelir ve gider.
O an izledin, izledin.
Kayıp giden o yıldızdan bir anıyı kaptın, kaptın.
Yokkk kaçırdın mı?
O zaman geçmiş olsun.

#fırsat #süreli #anlık #birkez #yakala #kaçan #fırsatlar #yıldızın #parladımı #parlat #şans #doğası #felsefe #psikoloji #kişiselgelişim #kuantum #enerji #farkındalık #antalya

“Türkiye Ordusu”nun Güvenilir Dostu “Halkın Sesi”nin “Dördüncü Ordu” Siyaseti Üzerine

HALKIN KURTULUŞU YAYINLARI

Halkın Kurtuluşu yayınları elinizdeki bu broşürden başlayarak, bunu izleyecek bir dizi küçük broşürle, AYDINLIK ve HALKIN SESİ’nde ifadesini bulan reformist sağ sapma çizgisini teşhir etmeyi, bugün için yerine getirilmesi gereken önemli bir görev olarak görmektedir.

Bu görevin eksiksiz bir şekilde tamamlanması, devrimci proletarya hareketinin temel siyasi tezlerinin oluşmasında ve proleter devrimcilerin birliğinin sağlanmasında önemli bir ilerlemeyi sağlayacaktır.

Proletarya partisinin inşası, bir anlamda, AYDINLIK ve HALKIN SESİ dergilerinin temsil ettiği reformist sağ sapma çizgisinin reddi ve mahkûmiyeti temeli üzerinde gerçekleştirilecektir.

3. h. orijinal karton kapağında, 23 s., 12x17, 1976, İstanbul

#sahaf #kitap #tarih #politika #siyasetbilimi #siyasitarih #siyaset #HalkınKurtuluşu #Aydınlık #HalkınSesi #dergi #mecmua #süreli #koleksiyon #Simurg #SimurgKitabevi #Simurgbookseller #SimurgKitap #books #livres #buch #bouquiniste #journal

Most Popular Instagram Hashtags