#süreli

1308 posts

TOP POSTS

"Yaşanmışlıkların izleri"
#yağlıboya
#70×100
#kısa #süreli #çalışma

KARA MECMUA
Kapitalizm Öldürür
Sayı 4, , Eylül - Ekim

Dario Fo: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

Alp Piroğlu: Kapitalizm Öldürdü

Gazi Bertal: Amerika Kendini Vurdu

Erkan Ersöz: 11 Eylül 2001

Sabri Cuha: Üzülelim mi, Sevinelim mi?

M. A. Kaftan, C. Burak, D. Sandalcı: Babylon Yanarken

Sabri Cuha: Komplo Teorileri

Can Burak: ÖDP, Neler Oluyor Orada?

Remzi Gürkan: Her Ses Güzeldir

Zelha: Siyaset Hayatlarımızın Neresinde?

Erkan Ersöz: Nasıl Bir Anarşist Örgütlenme?

Alişan Şahin: Nefs Kavramı

Kerem Karaerkek: Özgürleşme Kendinden Başlar

Mernis İnisiyatifine Çağrı

Nur Akalın: Önce

E. Goldman: Rusya’daki Hayal Kırıklığım

Gazi Bertal: Rus Devrimi ve Bolşevik Efsane

Işık Ergüden: Tarih Bellek ve Seksek

Melek Göregenli: Devrimi Ben de Sevmiştim

Defne Sandalcı: Karalamalar ve Duruşlar

Samet Güçlü: Alıntılarla Şili

Kumru: Savaşla Oynayan Çocuklar

Sevda: O Çocuklar Büyüyecek

İlhami Nisvan: Onu Nasıl Öldürdüm? Böyle Öldürdüm

Levent Kemal: Hayvan!

Sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü:
Zelha Cangı

3. h., orijinal karton kapağında, 64 s., 21x29, 2001, İstanbul

#sahaf #kitap #edebiyat #roman #şiir #öykü #hikaye #felsefe #düşünce #dergi #mecmua #süreli #KaraMecmua #anarşist #anarsizm #Simurg #SimurgKitabevi #Simurgbookseller #SimurgKitap #books #livres #buch #retro #vintage #ikinciel

#Tinguely Museum#Süreli sergi Music Machines#Basel

#mayıs papatyası #süreli #sohbet mohbet

MOST RECENT

KARA MECMUA
Kapitalizm Öldürür
Sayı 4, , Eylül - Ekim

Dario Fo: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

Alp Piroğlu: Kapitalizm Öldürdü

Gazi Bertal: Amerika Kendini Vurdu

Erkan Ersöz: 11 Eylül 2001

Sabri Cuha: Üzülelim mi, Sevinelim mi?

M. A. Kaftan, C. Burak, D. Sandalcı: Babylon Yanarken

Sabri Cuha: Komplo Teorileri

Can Burak: ÖDP, Neler Oluyor Orada?

Remzi Gürkan: Her Ses Güzeldir

Zelha: Siyaset Hayatlarımızın Neresinde?

Erkan Ersöz: Nasıl Bir Anarşist Örgütlenme?

Alişan Şahin: Nefs Kavramı

Kerem Karaerkek: Özgürleşme Kendinden Başlar

Mernis İnisiyatifine Çağrı

Nur Akalın: Önce

E. Goldman: Rusya’daki Hayal Kırıklığım

Gazi Bertal: Rus Devrimi ve Bolşevik Efsane

Işık Ergüden: Tarih Bellek ve Seksek

Melek Göregenli: Devrimi Ben de Sevmiştim

Defne Sandalcı: Karalamalar ve Duruşlar

Samet Güçlü: Alıntılarla Şili

Kumru: Savaşla Oynayan Çocuklar

Sevda: O Çocuklar Büyüyecek

İlhami Nisvan: Onu Nasıl Öldürdüm? Böyle Öldürdüm

Levent Kemal: Hayvan!

Sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü:
Zelha Cangı

3. h., orijinal karton kapağında, 64 s., 21x29, 2001, İstanbul

#sahaf #kitap #edebiyat #roman #şiir #öykü #hikaye #felsefe #düşünce #dergi #mecmua #süreli #KaraMecmua #anarşist #anarsizm #Simurg #SimurgKitabevi #Simurgbookseller #SimurgKitap #books #livres #buch #retro #vintage #ikinciel

TÜRKİYE DEFTERİ
Aylık Edebiyat Siyaset Dergisi
Sayı: 1-20
Nisan 1971 - Haziran 1975
TAKIM

Hazırlayan / Editör:
Naci Çelik

#sahaf#kitap #tarih #koleksiyon #dergi #mecmua #süreli #edebiyat #sanat #şiir #politika #siyasetbilimi #siyasitarih #Simurg #SimurgKitabevi #TurkiyeDefteri #sosyaltarih #sosyoloji #iktisat #ekonomi #siyaset #SimurgDergi #NaciÇelik

Cahiers du Cinema
Sayı: 231
Aout - Septembre, 1971

Intolerance (Description Plan Par Plan)

S. M. Eisenstein: Dickens. Griffith Et Nous

Pascal Bonitzer: Su “La Ceremonie” (Oshima)

J. - L. Comolli: Technique Et Ideologie 3

Pierre Bandry: “Traffic” (Tati)

3. h. orijinal karton kapağında, 53 s., 21x28, 1971, Paris

#sahaf #kitap #sanat #film #afiş #movies #koleksiyon #actor #aktrist #collection #CahierdeCinéma #dergi #mecmua #süreli #Periodical #Périodique #journal #cinéma #books #livres #buch #bouquiniste #Simurg #SimurgKitabevi #Simurgbookseller #SimurgDergi #Eisenstein #ClintEastwood #sinema #yedincisanat

TÜRK DİLLERİ ARAŞTIRMALARI
Cilt: 5

Simurg Yayınları

Gerhard Doerfer: Eski Türkçe ı- yı- Hakkında

Talat Tekin: Elegest (Körtle Han) Yazıtı

Semih Tezcan: Mes‘üd ve XIV Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Yeni Bilgiler

Nurettin Demir: Alanya Ağızlarının Araştırılması

Zuhal Kargı Ölmez: Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri

Johannes Benzing: (Haz: Emine Ceylan) Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı

Mehmet Ölmez: Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1)

Değiniler / Eklemeler

Marek Stachowski: Ein unbekannter turkologischer Brief

Semih Tezcan: Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Notlara Birkaç Ekleme
Tanıtmalar

Nuri Yüce: Orhan Seferi Araştırmaları, Moğolistan Tarihi Eserleri Atlası (Seçilmiş Sayfalar). Ankara 1995

Mehmet Ölmez: Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testmanets,
Marek Stachowski, Krakow 1995

Mehmet Ölmez: Baumwolle im türkischen Zentralasien, Simone-
Christiane Raschmann, VSUA Band 44 Wiesbaden 195

Editör :
Talat Tekin,
Mehmet Ölmez

1. h., orijinal karton kapağında, 296 s., 16x24, 1995, Ankara

#sahaf #kitap #edebiyat #dilbilim #dilbilgisi #gramer #TürkDili #Etimoloji #Türkoloji #Türkiyat #TalatTekin #SemihTezcan #GerhardDoerfer #MarekStachowski #NuriYüce #ağız #lehçe #dialecte #diyalekt #Turcologie #SuheyliNevBahar #akademik #Simurg #SimurgKitabevi #Simurgbookseller #dergi #mecmua #süreli #journal #TurkDilleri

İSLAMİYET
Haftalık, Dini, İçtimai, Ahlaki Gazete
3 Cilt, Sayı: 1 - 156
Yıl: 22 Mart 1948 - 06 Nisan 1951
(Cilt 3, Sayı: 105-156 arası FOTOKOPİ)

Her Pazartesi Çıkar

Sinan Matbaası

Sahibi ve Neşriyat Müdürü:
Nureddin Eren

Başyazar:
Şemseddin Yeşil

3. h. yeni cildinde, 156 Sayı, 624 s., 28x39, 1948, İstanbul

#sahaf #kitap #dergi #mecmua #süreli #koleksiyon #gazete #matbuat #basın #mevkute #islamiyet #Simurg #SimurgKitabevi #Simurgbookseller #SimurgDergi #NureddinEren #SemseddinYesil #islamcilik #islam #sosyoloji #toplumbilim #ilahiyat #teoloji #tarih

OSMANLICA

İdman
İdmancılıkdan bahs eden on beş günde bir çıkar resimli mecmua

Numara: 2
1. Sene
1 Haziran 1329, Cumartesi

Cemi Kitaphanesi

Sahib-i İmtiyazı:
Cemi Halid

3. h. orijinal karton kapağında, 24 s., 21x28, İstanbul

#sahaf #kitap #tarih #koleksiyon #dergi #mecmua #süreli #popülertarih #matbuat #mevkute #basın #spor #idman #osmanlıca #osmanlica #neşriyat #CemiHalid #sarikirmizi #CemiKitaphanesi #Simurg #SimurgKitabevi #books #livres #buch #bouquiniste #journal #Periodical #Périodique #Ottoman

Most Popular Instagram Hashtags