#sözlerköşküizmir

MOST RECENT

Nokta dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim 🌺🌺🌺
#söz #sözler #sözlerköşkü #sözlerköşküizmir #sözlerköşküistanbul #anlamlısözler #güzelsözler #sözünbittiğiyer #sözver #sözüm #sözün #sözümüz #sibel #çetin
Kimi insanların aşk süresi tıpkı ilkbaharda oluşan yaprak ve sonbaharda yere düşen yaprak süresi kadardır...

Evet, insan evvelâ nefsini sever, sonra akâribini(Akrabalarını), sonra milletini, sonra zîhayat mahlûkları, sonra kâinatı, dünyayı sever; bu dairelerin herbirisine karşı alâkadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki, şu herc ü merc âlemde ve rüzgâr deverânında hiçbir şey kararında kalmadığından bîçare kalb-i insan(İnsan kalbi), her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle, o şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Dâimâ ıztırap içinde kalır, yahut gaflet ile sarhoş olur.
.
.

Mâdem öyledir, ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belâlardan kurtul. Şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemâl ve cemâl Sahibine mahsustur; ne vakit Hakiki Sahibine verdin, o vakit bütün eşyayı Onun nâmiyle ve Onun aynası olduğu cihetle ızdırapsız sevebilirsin.
.
.
#akıl #sorgulamak #kopgit #kopgitailesi #kopgitle #sözlerköşkü #sözlerköşküblog #sözlerköşküistanbul #sözlerköşküizmir #risaleinur #risaleinurkülliyatı #risale #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #saidnursi #namaz #ibadet #siyer #hzmuhammed #islam #islamiyet #islami #dua #aşk #sevgi

“Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levazımatı tedârik etmekle mükelleftir."//Risale-iNur//
.
.
#akıl #islam #sözlerköşkü #sözlerköşküblog #sözlerköşküistanbul #sözlerköşküizmir #kopgit #kopgitailesi #kopgitle #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #saidnursi #namaz #ibadet #risaleinur #risaleinurkülliyatı #risale #siyer #tefekkür #sorgulamak #hzmuhammed #din #islami

“Meselâ, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var; şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir.
.
.
Hem, meselâ, nasıl bir harika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor; şeksiz, bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır.”/Meyve Risalesi/Altıncı Mesele
.
.
#kopgit #kopgitailesi #kopgitle #sözlerköşkü #sözlerköşküblog #sözlerköşküistanbul #sözlerköşküizmir #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #saidnursi #namaz #oruç #siyer #hzmuhammed #kuran #kuranıkerim #risaleinur #risaleinurkülliyatı #risale #islam #müslüman #muslim

Sen karanlıkta bir nur arayanlardansan eğer pişman olmak istemiyorsan okumalısın!Rabbini tanımalısın ki O’nu sevebilesin.Tanımadan nasıl sevebilirsin ki birini ?

Tanıdıkça seveceksin sevdikçe kıldığın namaz bile bir başka kokacak!Kalbinin atışı Arş-ı Alâ’dan duyulacak inşAllah
Haydi ilimde derinleşmeye !
#risaleinur #risale #risaleinurkülliyatı #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #saidnursi #sözlerköşkü #sözlerköşküblog #sözlerköşküistanbul #sözlerköşküizmir #kopgit #kopgitailesi #kopgitle #namaz #oruç #ramazan #dua #mekke #medine

“Âlem-i kebir (kâinat) bir şecere (ağaç) tahayyül edilirse (hayal edilirse), nur-u Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi (meyvesi) olur.”//Risale-i Nur// #risaleinur #risale #risaleinurkülliyatı #sözlerköşküblog #sözlerköşküistanbul #sözlerköşküizmir #kopgit #kopgitailesi #kopgitle #hzmuhammed #hzmevlana #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #saidnursi #sözlerköşkü #sözlerköşküçocuk #namaz #dua

“Madem Cenâb-ı Hak Hakîmdir. Biz Ondan isteriz, O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta, tabibin hikmetini itham etmemeli. Hasta bal ister; tabib-i hâzık, sıtması için sulfato verir. 'Tabip beni dinlemedi.' denilmez. Belki âh ü fizârını dinledi, işitti, cevap da verdi, maksudun iyisini yerine getirdi.”//Risale-i Nur// #risaleinur #risale #risaleinurkülliyatı #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #kopgit #kopgitailesi #kopgitle #sözlerköşküistanbul #sözlerköşkü #sözlerköşküizmir #dua #namaz #saidnursi #mekke #medine #kuran

Most Popular Instagram Hashtags