[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#rimapetshop

129 posts

TOP POSTS

چند نکته در مورد رفتارها و بازیهای بچه گربه ها:
- گربه ها ذاتا موجوداتی شکارچی هستند.
- بچه گربه ها باید روش کمین و شکار کردن را در دوران کودکی فرا بگیرند.
- معمولا این آموزش با بازی بچه گربه ها با مادر و باقی بچه گربه ها آغاز می شود. - از دید بچه گربه ها هر وسیله و موجود متحرکی به عنوان طعمه در نظر گرفته می شود. درنتیجه در ابتدا کمین میکنند و به آرامی به هم نزدیک می شوند و سپس حمله میکنند.
پس رفتارهای طبیعی بچه گربه ها نباید با حالت های تهاجمی اشتباه گرفته شود. درصورتیکه چند گربه باهم زندگی میکنند برای کاهش درگیری بین آنها می توان از چند راهکار زیر استفاده کرد:
- استفاده از اسباب بازیهای متحرک که باعث پرت شدن حواس بچه گربه ها و کمک به آموزش شکار در آنها می شود.
- استفاده از گردنبندهای زنگوله دار که گربه های دیگر متوجه نزدیک شدن یکدیگر شوند.
#کلینیک_دامپزشکی_ریما #کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #حیوانات_خانگی #گربه #سگ
#rima_petshop #rimapetshop #dog #cat

تا آخر این هفته میتوانید از تخفیف های پت شاپ و خدمات درمانی، به مناسبت افتتاح کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما استفاده کنید.
* دکتر علی پورامینی (متخصص بیماریهای داخلی حیوانات خانگی، بورد تخصصی داخلی از دانشگاه تهران)
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
@rimapetshop
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

اتاق جراحی کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما، کلیه جراحی های بافت سخت و نرم، خدمات دندانپزشکی، مدیریت زخم و ارتوپدی توسط متخصصان جراحی با وقت قبلی ۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
شنبه تا پنج شنبه ۲۱-۱۰:۳۰
@rimapetshop
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #کلینیک_دامپزشکی #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #پت #سگ_آپارتمانی #سگ_بهترین_دوست_بشریت #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
##rimapetclinic #rimapetshop #dog #cat #cute_dog #pet #pet_shop #velenjak #evin #darake #zaferanieh

تا آخر این هفته میتوانید از تخفیف های پت شاپ و خدمات درمانی، به مناسبت افتتاح کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما استفاده کنید.
* دکتر علی پورامینی (متخصص بیماریهای داخلی حیوانات خانگی، بورد تخصصی داخلی از دانشگاه تهران)
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
@rimapetshop
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

MOST RECENT

غذای خشک رویال کنین
Sterilised: ۶۴۰۰۰ تومان
Indoor life: ۵۳۰۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

غذای خشک رویال کنین، hypoallergenic
قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

غذای خشک رویال کنین، skin care
قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

غذای خشک رویال کنین برای سگهای بالغ خیلی کوچک. سه کیلو
قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

غذای خشک رویال کنین برای سگهای بالغ نژاد متوسط. چهار کیلو
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

غذای خشک رویال کنین برای سگهای نژاد متوسط دو تا دوازده ماهه. یک کیلو
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

دستمال مرطوب ۴۰ تایی سایز بزرگ
قیمت: ۱۶۵۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

دستمال مرطوب ۸۰ عددی سایز کوچک
قیمت: ۱۶۵۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

غذای خشک ویتالیتی رویال کنین برای شادابی و ضدافسردگی
قیمت: ۶۴۰۰۰ تومان

کلینیک تخصصی حیوانات خانگی ریما
از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۱
۲۲۴۲۶۳۴۰-۲۲۴۲۵۰۹۶
@rimapetclinic
#کلینیک_حیوانات_خانگی_ریما #داخلی #جراحی #آزمایشگاه #پت_شاپ #پت #حیوانات_خانگی #سگ #گربه #ولنجک #درکه #اوین #زعفرانیه
#rimapetclinic #rimapetshop #rima #velenjak #darake #evin #zaferanieh #pet #dog #cat #animallovers #animals

Most Popular Instagram Hashtags