[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#right_Persian

MOST RECENT

.
سلام
برخی از شرکت‌های نوپا بسیار تند رشد می‌کنند. آن‌ها اصطلاحاً «تکشاخ»خوانده می‌شوند.
خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جَرگهٔ پارسی گویانی بپیوندید که از زبانشان پاسداری می‌کنند.
.

اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را خبر کنید.
.
If you like this post, kindly please tag a friend.
#فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #تکشاخ
.
#right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #unicorn
.

.
سلام
با حمایت شما، برجسته شدیم.
شاید به خاطر داشتن صدای رسا، پدرام در میان آن گروه بسیار چشم‌گیر شده بود.
خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جَرگهٔ پارسی گویانی بپیوندید که از زبانشان پاسداری می‌کنند.
.

اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را خبر کنید.
.
If you like this post, kindly please tag a friend.
#فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن
.
#right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #Bold
.

.
سلام
آقا لطیف همسایهٔ افغانستانی ماست. ما او را مردی درستکار و زحمت‌کش یافته‌ایم.
بیشتر افغان‌ها مانند ما ایرانی‌ها به زبان فارسی سخن می‌گویند.
کشتی‌گیر افغان فنون بالا را خیلی خوب اجرا می‌کرد.
#افغانی واحد پول کشور افغانستان است.
خوش‌حال می‌شویم اگر به شبکهٔ ما در تلگرام بپیوندید. پیوند آن در شناسنامهٔ صفحه با رنگ آبی دیده می‌شود.
خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جَرگهٔ پارسی گویانی بپیوندید که از زبانشان پاسداری می‌کنند.
.
@moradishahab

اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را #یاد کنید
.
#غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #افغان #افغانستانی #تبعه_افغانستان #افغانی #هرات #کابل

سلام. شب‌بخیر

. سلام بامداد بخیر خرید ماشین لباسشویی با کارت هدیه‌ای ممکن شد که روز معلم به پدر خانواده دادند. خوش‌حال می‌شویم اگر به شبکهٔ ما در تلگرام بپیوندید. پیوند آن در شناسنامهٔ صفحه با رنگ آبی دیده می‌شود. خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جَرگهٔ پارسی گویانی بپیوندید که از زبانشان پاسداری می‌کنند. — اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را #یاد کنید #فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #gift_card #کارت_هدیه

.
سلام ❤🌷
بامداد بخیر 😁
پیشنهاد: نامه‌ای که خریدار، فروشنده، پیمانکار یا داوطلبِ کاری به کس دیگر یا به مؤسسه یا اداره‌ای بنویسد، آمادگی و شرایط خود را برای آن معامله یا عهده‌دار شدن آن کار اعلام کند (عمید، ۱۳۷۵: ج۲: ۳۷).
پیشنهاد یک واژهٔ فارسی‌ست و نباید پسوند «ـیه» را به آن افزود.
نمونه‌ها:
چون پیشنهاد فنی سازندهٔ نیروگاه خورشیدی بسیار پرمایه بود، قیمت زیاد آن به چشم بررسی‌کنندگان نیامد.
پیشنهاد آن گروه دانشجویی در ۱۲۰ برگ چاپ شده بود.
خوش‌حال می‌شویم اگر به شبکهٔ ما در تلگرام بپیوندید. پیوند آن در شناسنامهٔ صفحه با رنگ آبی دیده می‌شود.
خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جَرگهٔ پارسی گویانی بپیوندید که از زبانشان پاسداری می‌کنند.

اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را #یاد کنید
#فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #proposal #پیشنهاد

.
سلام
صبح بخیر
اینستاگرام خیلی‌ها هک می‌شود، چون اصول امنیتی را رعایت نمی کنند. هکرها برای شکستن مرزهای امنیتی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

خوش‌حال می‌شویم اگر به شبکه‌ی ما در تلگرام بپیوندید. پیوند آن در شناسنامه‌ی صفحه با رنگ آبی دیده می‌شود.
خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جرگه‌ی پارسی گویانی بپیوندید که از زبان‌شان پاسداری می‌کنند.

اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را #یاد کنید
#فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #hack #hackers #هک #حک
.

.
سلام
صبح بخیر
بیعت یا شمشیر، برای امام حسین (ع) راه دیگری نبود.
برای سفر هوایی به کربلا، زائران ایرانی نخست به نجف یا بغداد می‌روند.

خوش‌حال می‌شویم اگر به شبکه‌ی ما در تلگرام بپیوندید. پیوند آن در شناسنامه‌ی صفحه با رنگ آبی دیده می‌شود.
خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جرگه‌ی پارسی گویانی بپیوندید که از زبان‌شان پاسداری می‌کنند.

اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را #یاد کنید
#فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #یا #or
.

. سلام
مربیان در گردهمایی‌هایی که در ایران امروز رواج پیدا کرده است به شرکت‌کنندگان اصول کسب و کار را می‌آموزند. این نشست‌ها معمولاً روزهای آخر هفته برگزار می‌شوند؛ زیرا مربیان و سایر شرکت‌کنندگان در روزهای کاری هفته اوقات خالی کمتری دارند. بیشتر شرکت‌کنندگان در این گونه نشست‌ها، جوان هستند و در آن آخر هفته‌ها برای راه‌اندازی شرکت‌های نوپا آماده می‌شوند. -- اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را #یاد کنید
#فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #مربی #mentor

. سلام
بادی به غبغب انداختم و به آن منتقد بی‌انصاف شمار دنبال‌کنندگان را یادآوری کردم.
غَبغَب! -- خوش‌حال می‌شویم اگر به شبکه‌ی ما در تلگرام بپیوندید. پیوند آن در شناسنامه‌ی صفحه با رنگ آبی دیده می‌شود.
خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جرگه‌ی پارسی گویانی بپیوندید که از زبان‌شان پاسداری می‌کنند. -- اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را #یاد کنید

#فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #غبغب
.

.
عصر جمعه به خیر و نیکی باد🌷
پیش‌تر کارشان سخت بود؛ ولی نام کارشان درست بود. رفتگر مانند کارگر، زرگر، آهنگر و پژوهش‌گر با افزودن پسوند «گَر» به یک بن ماضی یا یک اسم ساخته می‌شود.
درباره‌ی پاک + بان تنها چیزی که گفتنی است نادرست بودن آن است. اگر دسته‌ای از مدیران بر استفاده نکردن از رفتگر پافشاری داشتند می‌توانستند واژه‌ی صحیحی مانند پاکی‌بان را به کار بگیرند. البته شما هم مانند من می دانید که درست بودن یک واژه به رواج آن نمی‌انجامَد.

خوش‌حال می‌شویم اگر به شبکه‌ی ما در تلگرام بپیوندید. پیوند آن در شناسنامه‌ی صفحه با رنگ آبی دیده می‌شود.
خواهشمندیم برگ ما را به دیگران معرفی کنید و با این کار به جرگه‌ی پارسی گویانی بپیوندید که از زبان‌شان پاسداری می‌کنند.

اگر این نگاره‌ را مفید یافتید، دوستان خود را #یاد کنید
#فارسی #انشا #املا #زبان_مادری #غلط_املایی #ایران #پارس #درست_بنویسیم #درست_بخوانیم #پارسا #پارسی #پارسی_گوی #فارس #ایران_زمین #نگارش_صحیح #بیان #فارسی_دری #نوشتن #right_Persian #correct_writing #Persian #Farsi #Iran #Persia #پاکبان #رفتگر
.

Most Popular Instagram Hashtags