#rahadidehvar

22 posts

TOP POSTS

Late Princess Leila Pahlavi
The last child of the Shah Mohammadreza Pahlavi and Empress Farah Pahlavi
Birth: March 27, 1970
Died: June 10, 2001
روانشاد شاهدخت لیلا پهلوی
آخرین فرزند شاهنشاه آریامهر محمدرضاپهلوی و شهبانو فرح پهلوی
زادروز:7فروردین1349
درگذشت:20خرداد1380

#shahanshah#aryamehr#mohammadrezapahlavi#mohammadrezashah#empress#empressfarahpahlavi#farahdibapahlavi#farahpahlavi#crownprince#rezapahlavi#shahzadade#prince#alirezapahlavi#princess#farahnazpahlavi#leylapahlavi#noorpahlavi#imanpahlavi#iryanaleilapahlavi#rahadidehvar#royal#royalfamily#iranroyalfamily#familyroyalofiran#iran#persian

دخترعمو ها
پرنسس نور پهلوی و پرنسس ایریانا لیلا پهلوی
cousins
Princess Noor Pahlavi and Princess Iryana leila Pahlavi ❤@noorzpahlavi
#crownprince #reza#crownprincereza #rezapahlavi #princessyasmin#yasminepahlavi #princess#noor #princessnoor#noorpahlavi #prince#alirezapahlavi #princealirezapahlavi #rahadidehvar #iryanaleilapahlavi #iran#iranroyalfamily #royal #royalfamily #pahlavi#pahlavifamily

New photo of nowruz1396
Empress Farah with her granddaughter & her daughter-in-law
تصویری جدید از نوروز 1396
شهبانوفرح به همراه نوه و عروسشان
#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbano#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi#princess#iryanaleilapahlavi #rahadidehvar #prince #alirezapahlavi #royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynasty#nowruz #iran#newyear #persian

MOST RECENT

New photo of nowruz1396
Princess Raha didehvar( The wife of Prince Alireza)with her daughter,Princess Iryana leila Pahlavi
#prince#princealireza #princealirezapahlavi #alirezapahlavi #princess #rahadidehvar #iryanaleilapahlavi #pahlavi #pahlavidynasty #iranroyalfamily #iran#nowruz #persian

New photo of nowruz1396
Empress Farah with her granddaughter & her daughter-in-law
تصویری جدید از نوروز 1396
شهبانوفرح به همراه نوه و عروسشان
#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbano#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi#princess#iryanaleilapahlavi #rahadidehvar #prince #alirezapahlavi #royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynasty#nowruz #iran#newyear #persian

دخترعمو ها
پرنسس نور پهلوی و پرنسس ایریانا لیلا پهلوی
cousins
Princess Noor Pahlavi and Princess Iryana leila Pahlavi ❤@noorzpahlavi
#crownprince #reza#crownprincereza #rezapahlavi #princessyasmin#yasminepahlavi #princess#noor #princessnoor#noorpahlavi #prince#alirezapahlavi #princealirezapahlavi #rahadidehvar #iryanaleilapahlavi #iran#iranroyalfamily #royal #royalfamily #pahlavi#pahlavifamily

Empress Farah Pahlavi with her granddaughter,Princess Iryana leila Pahlavi( Daughter of the late Prince Alireza Pahlavi)
شهبانو فرح پهلوی و نوه ایشان پرنسس ایریانا لیلا پهلوی(دختر روانشاد شاهپور علیرضا پهلوی)
#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbano#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi #prince#alireza#alirezapahlavi#rahadidehvar #princess #iryanaleilapahlavi #royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynasty

Late Princess Leila Pahlavi
The last child of the Shah Mohammadreza Pahlavi and Empress Farah Pahlavi
Birth: March 27, 1970
Died: June 10, 2001
روانشاد شاهدخت لیلا پهلوی
آخرین فرزند شاهنشاه آریامهر محمدرضاپهلوی و شهبانو فرح پهلوی
زادروز:7فروردین1349
درگذشت:20خرداد1380

#shahanshah#aryamehr#mohammadrezapahlavi#mohammadrezashah#empress#empressfarahpahlavi#farahdibapahlavi#farahpahlavi#crownprince#rezapahlavi#shahzadade#prince#alirezapahlavi#princess#farahnazpahlavi#leylapahlavi#noorpahlavi#imanpahlavi#iryanaleilapahlavi#rahadidehvar#royal#royalfamily#iranroyalfamily#familyroyalofiran#iran#persian

فرح پهلوی، شهبانوی ایران در مراسمی که در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد، جایزه زن سال ۲۰۱۵ جهان را از بنیاد لوک دریافت کرد.

علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی، شهبانو ماندگار تاریخ نوین ایران و سمبل دوران درخشان سازندگی‌ها ،آرامش و سروری ایرانیان... با شاهکار طراحان مٔد " بهار و رضا" لباسی که دامن آن طراحی هنر قلمکار اصفهان است. در وین جایزه اولین بانو جهان را در سال ۲۰۱۵ از آن خود کردند.
شهبانو فرح پهلوی مبلغ 30 هزار دلار پول را کمک به سازمان یونسکو برای کودکان گرسنه اهداء نمود .
علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
وجود افتخارافرین و تحسین برانگیز شما پدیده‌ای یگانه و
بی‌همتا در تاریخ میهن عزیز مان ایران بوده است.

Most Popular Instagram Hashtags