[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#qipshaq

MOST RECENT

#Qipshaq 💪
#kim
#kai rudan..?
#Komentke jazamiz 👇

🎙Janob Rasul
•QARAQALPAG'IM• qosig'in esitip bedin'iz.?
Tin'lap sizlerda bahasin berin. Zor aytqan!👏
@janob_rasul_official_ ko'p raxmet! Sizge
______________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xonirat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Чё там Baslandima.?😂
Jan'a jilg'a tayarlanip atirsizlarma.? _________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xonirat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Tu'ngi Qala NO'KIS
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

😄 BALA WAQITLAR YADIN'IZG'A TU'SIP KETTIME.? Akelerimiz Qizba Balama qaramay alatin edi.😂
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Алласы яр болсын Қарақалпақтың!
(Қәллибек ата Камалов тилинен)

Таўларым жок аспан менен таласқан,
Тоғайым жоқ ақ қайыңлар сығасқан,
Бар байлық өнеди жердиң астынан,
Алласы яр болсын Қарақалпақтың!

Журтымда хәр күни уллы өзгерис,
Бираз жақсыланып турмыс, күн-көрис,
Мәртебең хеш елден болмайды кемис,
Алласы яр болсын Қарақалпақтың!

Шырай ашып Нөкисимниң жамалы,
Ортаңда ағады “Дослык” каналы,
Есип ғәрезсизлик еркин самалы,
Алласы яр болсын Қарақалпақтың!

Темир жоллар, салынады көсилип,
Дослық, қарым- қатнас жиби есилип,
Наўқыран әўлад келер еле жетилип,
Алласы яр болсын Қарақалпақтың!

Елим, даңқың шар әлемге кетеди,
Әрман еткен күнлер келип кешеги,
Журтқа келген мийман хәўес етеди,
Алласы яр болсын Қарақалпақтың!

Бетин қапласада, шөр менен дузлар,
Қунарлы, өнимли, хасыл жериң бар,
Бул бостан еле, гул- лалазар болар,
Алласы яр болсын Қарақалпақтың!

Жериңде не деген байлық көзибар,
Үстирттен нефть, газ қазып алынар,
Қатара салынар завод, фабрикалар,
Алласы яр болсын Қарақалпақтың!

Әмиўдиң суўынан, Арал нәр алып,
Аққуў-шағалалар қосығын айтып,
Аралды береди бизлерге кайтып,
Алласы яр болсын Қарақалпақтың!

@Акшолпан Аманияз
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Paytaxtımız Nökis qalası jıldıń hâr qanday máwsimindede teńi jetpes sulıwlıqqa iye
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Қарақалпақстан Тариxында Умытылмас Сәне

14-декабрь сәнеси Қарақалпақстан Республикасында еки тарийхый ўақыяның орын алыўы менен әҳмийетли. Бириншиси – 1990-жыл 14-декабрь күни Қарақалпақстан Республикасы суверенитети Декларациясы қабылланды. Екиншиси – усы сәнеде 1992-жыл Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң сессиясында Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик байрағы ҳаққында» Нызам қабылланды.
Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик байрағы
14-декабрь Қарақалпақстан тарийхында умытылмас сәне
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы Қарақалпақстан Республикасының суверенли мәмлекет екенлигиниң нышаны.
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы аспан көк, тойғын сары ҳәм жасыл реңлерден ибарат болып, ортасындағы сары реңли бөлекти ақ ҳәм қызыл жолақлар ажыратып турады.
Байрақтың аспан көк реңи бәҳәр жаслығының ҳәм өмир дәреги – суўдың мәңги тымсалы болып есапланады. Сары рең болса Қарақалпақстан аймағының үлкен бөлегиниң саҳрадан ибарат екенлигин аңлатады. Жасыл рең болса тәбияттың жаңаланыўының, руўхый жасарыўының, исенимниң ҳәм қуўаныштың нышаны. Байрақтағы жаңа туўылған ай мусылманлардың мухаддес тымсалы болса, бес жулдыздың сүўрети Қарақалпақстанның әййемги ҳәм наўқыран бес қаласының – қарақалпақстанлылардың турмыс ҳәм исеним қорғанларының тымсалы болып табылады. Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы Қарақалпақстан Республикасының рәсмий ўәкиллериниң сырт елге сапарларында, халықаралық әнжуманларда, көргизбелерде ҳәм спорт ойынлары жарысларында Қарақалпақстан Республикасын дүняға танытады. Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы халықаралық майданда басқа мәмлекетлердиң байрақлары менен тең желбиреп турады.
Қарақалпақстан Республикасының пуқаралары ҳәм бул жерде жасайтуғын басқа адамлар Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағын ҳурметлеўи шәрт.
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat

Bazarbay Nadirov ag'amizday ustazlar qaldi meken!
Sovet waqtinda bilim alg'an,bergen ustazlar Zor edi. Jatqan jeri jannatda bolsin!
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Ortaliq meshit
Ha'zirgi ko'rinisi.
Suwretlerdi men Juma ku'nine tayarlap tastag'an edim aldinnan, o'kpelemen'ler.
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

On' bolsin! Bizlerdi da jetkersin!👍🏻 Photo abtor @aliev_bayram
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

👸🏼👸🏻👑👰🏻👰🏼💍
Корона & серьги ручной работы
Принимаю заказы на любые короны:
•Венки
•Веточки
Аксессуары для причесок:
•Серьги
•Ободки
•Браслеты
Делаю всё сама 😇100%
Номер телефон: +998907274498
@korona.ayjamal
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

🔸Каракалпакстан🔸
Бул менин Каракалпакстан Уатаным.
Ол жерде менин ушын кадрли адамлар бар.
Мейли бул жерде жаксы менен бирге жаман адамлар бола берсин, бирак олар менен зибанымыз бир, биз ана тилинде сойлесемиз.
Ана тилимиз бир екен анамыз бир деген гап.
Бир анадан тууылганлар бир бирине тууыскан болады.
Тууысканлар болса бир бирине жаманлык рауа кормейди.
Бул маканда Kаракалпак косыкларын тынлап ойынга тусемиз.
Ол косыкларда ана тилим созлери жанламакта.
Мен болса зауык пенен ойнап атырман.
Ана мехрим менен суугарылган Уатанласларым.
Бул жердеги хар бир инсан кеулимдеги тууысканым каналасым.
Ане усы уран астында бир болсак хызмет етсек биз коп нарселерге ийе боламыз.

Photo avtor @albinazhubanazarova
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

I 💚NUKUS
Photo abtor @sarbiw.b
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Awilda Qar jawip atir 😄
☝🏻️Birinshi qar❄️☃️
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Sizlerde sag'indin'iz ba.?
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

"Б" ҳәриби (Ҳәзилкеш)

Бүгин бизде байрам. Бүгинги байрам бәзмимизде бизге белгили бақсымыз Базарбай, балетмейстер Байымбетов, бас бухгалтер, басаспаз Бахтияр, боксёр Баўыржан, баскетболист Бийбигүл, бес Бахыт, бес Бахыттың биреўи бақсы Базарбайдың баласы барабаншы Бахыт, биреўи балықшы Бахыт, биреўи бели бүгилмейтуғын борец Бахыт, биреўи Бессағадағы Бахыт, биреўи балаларға билим берген Бахыт, бөлим баслықлар белсендилик бенен беллеспекши. Беллесиўде биринши бесликке бир боталақ, бир баспақ, бир бешпент, бир беллюр, бир бесик, бес бармақ, бир баўырсақ бериледи.
Беллесиўге бармақшы болғанлар болса, баслаўшы Бахадырге барып, беллесиўге бармақшы болғанлығыңызды билдирсеңиз болады.
Беллесиўди биринши болып баслаўға баслығымызға бермекшимиз.

Бахадыр Утамбетов.
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Qaraqalpaq qizlari🌸
Qollarinda oynap jipek iynesi
Joqdur oniñ tulki minez hiylesi
Hayran qilar bàrshe, bàrsheni
Qaraqalpaq qizlariniñ iybesi
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Қыс келди…
Жеткенде бар, жетпеген бар,
Ким сағынып күтпеген қар?
Мамық қардан көрпеси бар,
Қәхәрли суўық қыс келди!

Қуўантады келген сайын,
Улпа, аппақ кары тайын,
Деди, күнлер суўытайын,
Қылышын сүйреп қыс келди!

Сыйқыры бар, баўрап алар,
Қуўанысар ойнап баллар,
Сықырлаған, аязы бар,
Аппақ қарды алып келди!

Шана теўип сырғанайды,
Жүзлеринен нур тарайды,
Ойнап хасла шаршамайды,
Бир пайызлы мәхәл келди!

Аяз ата соғып қардан,
Ойнап шығады қумардан,
Үйге қайтар қыймай зордан,
Дым әжайып пасыл келди!

Аппақ қарға көз шағлысар,
Суўығы бар, шымшып алар,
Үлкен-киши қуўанысар,
Жаңа жылды баслап келди!

Акшолпан Аманияз
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul
#happynewyear #сновымгодом2018
______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Sizlerdi bilmedim da, al men Anamnin' issi Nanin sag'indim!
Sizler ne.?
--- Photo abtor @daug8309
_________________________________________________
#FiveCityOneCountry #ilyasametof
#HotelJipekJoli #QMU #festival2017
#PAYTAXTNOKIS #BizlerUlliJurtPerzentlerimiz!
#Qaraqalpaqstan #Nokis #Aral#Qipshaq
#Каракалпакстан #Нукус #Арал
#Karakalpakstan #nukus #AralSea
#Taxtakupir#Karaozek#Shimbay#Kegeyli
#Xaliqabad#Taxiyatash#Xojeli#Xon'irat
#Ellikqala #Berenuy #Tortkul

______________+77027959597_________________
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Most Popular Instagram Hashtags