#puridahayu

MOST RECENT

“Marga saka iku wong lanang bakal ninggal bapa lan biyungé lan rumaket marang somahé, temahan sakaroné iku dadi daging siji”.
Efesus 5:31

#solobasahan
Makeup by @jovitapuridahayu_mua

Duh wong ayu pepujaning ati
Mung sliramu kang tansah nglelewo
Rino klawan wengine,
Rasane wong lagi gandrung
Amung eling siro wong manis
Batin ora kuwowo….
Nandhang loro wuyung
Inggalo paring usodo
Mring wak mami.
Kang lagio anyidham sari
Ugo nandhang asmoro.

#solobasahan
Makeup by @jovitapuridahayu_mua

“Gegaraning wong akrami, dudu banda dudu rupa, amung ati pawitane”

#Solobasahan
Makeup by @jovitapuridahayu_mua

Most Popular Instagram Hashtags