[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#printed_floors

89 posts

TOP POSTS

#لطفا عکس ها را #ورق بزنید
سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند
.
.
.

#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند و تنها با هشت میلی متر فاصله بین سقف های واقعی و سقف های کاذب کششی این سقف ها قابل نصب هستند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

MOST RECENT

#لطفا عکس ها را #ورق بزنید
سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند
.
.
.

#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

#عکس ها را #ورق بزنید
پروژه:کلینیک دندانپزشکی دکتر دشتی
کرمان_خیابان شفا

طراحی و اجرا شرکت ساختمانی مشکات
نمایندگی انحصاری فروش و اجرای سقف و دیوار پوش های کشسان دایمس در جنوب کشور
ستوده نیا
09393478565
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

نوع براق این پوشش با رفلکس بسیار بالا بعلت نصب بسیار تخت می تواند همانند یک آینه بزرگ فضا را در ذهن بسیار گسترده تر جلوه دهد
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

پروژه: کلینیک دندانپزشکی دکتر دشتی
کرمان.خیابان شفا
.
طراحی و اجرا شرکت ساختمانی مشکات
نماینده انحصاری فروش و اجرای سقف و دیوار پوش های کشسان دایمس
ستوده نیا 09393478565
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

دیوار پوش های کشسان دایمس امکان نامحدود طراحی و فضا سازی را در اختیار طراحان دکوراسیون قرار می دهد.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

از ویژگی سقف های کششی دایمس سبکی آن است که باعث میشود این سقف ها تا صدوپنجاه متر مربع بدون ساپورت از وسط قابل اجرا باشد و تنها از اطراف با زیر سازی از قبل انجام شده نصب شود.

پ.ن: البته در اندازه های بزرگ تر نیز از پروفیل های واسط استفاده می شود و کار به صورت یکپارچه دیده می شود.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

نمایندگی انحصاری فروش و اجرای سقف و دیوار پوش های کشسان دایمس در جنوب کشور
.

نمونه اجرا شده سقف کششی(رستوران اِران)
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

از ویژگی سقف های کششی دایمس سبکی آن است که باعث میشود این سقف ها تا صدوپنجاه متر مربع بدون ساپورت از وسط قابل اجرا باشد و تنها از اطراف با زیر سازی از قبل انجام شده نصب شود.
نوع براق این پوشش با رفلکس بسیار بالا بعلت نصب بسیار تخت می تواند همانند یک آینه بزرگ فضا را در ذهن بسیار گسترده تر جلوه دهد
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

Most Popular Instagram Hashtags