[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#printed_floors

89 posts

TOP POSTS

چراغ های تزیینی، لوستر و آباژور به همان صورت که از سقف های گچی قابل آویزان شدن هستند می توانند از سقف های کششی دایمس آویزان شوند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف های کششی دایمس قابلیت ایجاد افکت شیشه ای به رنگ دلخواه را داراست و با حالت آینه ای خود فضاهای کوچک را بزرگ تر جلوه میدهد.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

پوشش های کششی دایمس دارای تنوع بیش از صدوپنجاه رنگ با انواع پوشش های براق، مات و بافت مخملی می باشد‌.
.
‌.‌
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند و تنها با هشت میلی متر فاصله بین سقف های واقعی و سقف های کاذب کششی این سقف ها قابل نصب هستند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

دیوار پوش های کشسان دایمس امکان نامحدود طراحی و فضا سازی را در اختیار طراحان دکوراسیون قرار می دهد.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

از ویژگی سقف های کششی دایمس سبکی آن است که باعث میشود این سقف ها تا صدوپنجاه متر مربع بدون ساپورت از وسط قابل اجرا باشد و تنها از اطراف با زیر سازی از قبل انجام شده نصب شود.
نوع براق این پوشش با رفلکس بسیار بالا بعلت نصب بسیار تخت می تواند همانند یک آینه بزرگ فضا را در ذهن بسیار گسترده تر جلوه دهد
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

MOST RECENT

#لطفا عکس ها را #ورق بزنید
سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند
.
.
.

#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

#عکس ها را #ورق بزنید
پروژه:کلینیک دندانپزشکی دکتر دشتی
کرمان_خیابان شفا

طراحی و اجرا شرکت ساختمانی مشکات
نمایندگی انحصاری فروش و اجرای سقف و دیوار پوش های کشسان دایمس در جنوب کشور
ستوده نیا
09393478565
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

نوع براق این پوشش با رفلکس بسیار بالا بعلت نصب بسیار تخت می تواند همانند یک آینه بزرگ فضا را در ذهن بسیار گسترده تر جلوه دهد
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

پروژه: کلینیک دندانپزشکی دکتر دشتی
کرمان.خیابان شفا
.
طراحی و اجرا شرکت ساختمانی مشکات
نماینده انحصاری فروش و اجرای سقف و دیوار پوش های کشسان دایمس
ستوده نیا 09393478565
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

دیوار پوش های کشسان دایمس امکان نامحدود طراحی و فضا سازی را در اختیار طراحان دکوراسیون قرار می دهد.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

از ویژگی سقف های کششی دایمس سبکی آن است که باعث میشود این سقف ها تا صدوپنجاه متر مربع بدون ساپورت از وسط قابل اجرا باشد و تنها از اطراف با زیر سازی از قبل انجام شده نصب شود.

پ.ن: البته در اندازه های بزرگ تر نیز از پروفیل های واسط استفاده می شود و کار به صورت یکپارچه دیده می شود.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

نمایندگی انحصاری فروش و اجرای سقف و دیوار پوش های کشسان دایمس در جنوب کشور
.

نمونه اجرا شده سقف کششی(رستوران اِران)
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

از ویژگی سقف های کششی دایمس سبکی آن است که باعث میشود این سقف ها تا صدوپنجاه متر مربع بدون ساپورت از وسط قابل اجرا باشد و تنها از اطراف با زیر سازی از قبل انجام شده نصب شود.
نوع براق این پوشش با رفلکس بسیار بالا بعلت نصب بسیار تخت می تواند همانند یک آینه بزرگ فضا را در ذهن بسیار گسترده تر جلوه دهد
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

دیوار پوش های کشسان دایمس امکان نامحدود طراحی و فضا سازی را در اختیار طراحان دکوراسیون قرار می دهد.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند و تنها با هشت میلی متر فاصله بین سقف های واقعی و سقف های کاذب کششی این سقف ها قابل نصب هستند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

پوشش های کششی دایمس دارای تنوع بیش از صدوپنجاه رنگ با انواع پوشش های براق، مات و بافت مخملی می باشد‌.
.
‌.‌
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

چراغ های تزیینی، لوستر و آباژور به همان صورت که از سقف های گچی قابل آویزان شدن هستند می توانند از سقف های کششی دایمس آویزان شوند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

دایمس ارائه کننده محصولات دکوراتیو مدرن در معماری داخلی
از ویژگی مهم سقف های کششی دایمس سرعت و سهولت در نصب بدون ایجاد هیچگونه گرد و غبار و یا اختلال در کار روزمره می باشد.
زمان تحویل سفارش ۱۲الی۱۵ روز
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند
تنها با ۸میلی متر فاصله بین سقف های واقعی و سقف های کاذب کششی این سقف ها قابل نصب هستند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

در نور پردازی سقف های دایمس میتوان از لامپ های سه رنگ قرمز،سبز و آبی استفاده کرد که ترکیب شانزده میلیون رنگ در سطح سقف را بوجود می آورد.این قابلیت به طراحان امکان تغییر فضای داخلی را به کمک نور می دهد.
.
.
.
پ.ن: این تکنولوژی در طراحی ویترین های فروشگاهی، رستوران ها، کافی شاپ ها، سالن های انتظار، صحنه سازی تئاتر و سینما و دیگر اماکنی که در آنها اصل تغییر رنگ نور مد نظر است کاربرد نامحدود دارد.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

پوشش های کششی دایمس دارای تنوع بیش از صدوپنجاه رنگ با انواع پوشش های براق، مات و بافت مخملی می باشد‌.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

از سقف های کششی دایمس میتوان در تمام مکان های عمومی، آپارتمان های شخصی و بخصوص در مکان هایی که تمیزی کامل و استریل بودن لزوم دارد استفاده کرد.
این سقف ضد الکتریسیته ساکن است و در برابر جذب گرد و غبار و رطوبت مقاوم است. به همین دلیل در اتاقهای کامپیوتر و اتاق عمل و جراحی بسیار استفاده می شوند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف های کششی دایمس قابلیت ایجاد افکت شیشه ای به رنگ دلخواه را داراست و با حالت آینه ای خود فضاهای کوچک را بزرگ تر جلوه میدهد.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

پوشش های کششی دایمس دارای تنوع بیش از صدوپنجاه رنگ با انواع پوشش های براق، مات و بافت مخملی می باشد‌.
همچنین قابلیت اجرا در فرم های متنوعی مانند تخت، بیضی، طاقی شکل، گرد، فضایی، خمیده یا ترکیبی از چند شکل را داراست.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

مقاومت بسیار بالای سقف های کششی دایمس در برابر رطوبت این محصول را برای نصب در حمام سونا استخر سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب نموده است.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف های کششی دایمس راه حلی ساده برای پوشاندن ترک ها و مشکلات متعدد سقف اصلی می باشد و در ضمن می تواند تجهیزات برقی، الکتریکی، تهویه مطبوع و سیستم های هشدار دهنده را بپوشاند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف ها و دیوار پوش های کشسان دایمس از محصولات ویژه و خاص در صنعت سقف های کاذب ساختمان و طراحی و زیباسازی نمای داخلی می باشند.

پ.ن:قابل اجرا به دو صورت زیرکار نور و بدون نور
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

دیوار پوش های کشسان دایمس امکان نامحدود طراحی و فضا سازی را در اختیار طراحان دکوراسیون قرار می دهد.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف های کششی دایمس راه حلی ساده برای پوشاندن ترک ها و مشکلات متعدد سقف اصلی می باشد و در ضمن می تواند تجهیزات برقی، الکتریکی، تهویه مطبوع و سیستم های هشدار دهنده را بپوشاند.
همچنین از ویژگی های مهم این سقف ها قابلیت چاپ پذیری با وضوح بالاست.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند.
.
.
‌. #stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف ها و دیوار پوش های دایمس قابلیت اجرا در فرم های متنوعی مانند تخت، بیضی، طاقی شکل، گرد، فضایی، خمیده یا ترکیبی از چند شکل را داراست.
همچنین پوشش های دایمس دارای تنوع بیش از ۱۵۰رنگ براق، مات و بافت مخملی می باشد‌.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف ها و دیوار پوش های کشسان دایمس از محصولات ویژه و خاص در صنعت سقف های کاذب ساختمان و طراحی و زیباسازی نمای داخلی می باشند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

مقاومت بسیار بالای سقف های کششی دایمس در برابر رطوبت این محصول را برای نصب در حمام سونا استخر سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب نموده است.
.
.
. #stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

از سقف های کششی دایمس میتوان در تمام مکان های عمومی، آپارتمان های شخصی و بخصوص در مکان هایی که تمیزی کامل و استریل بودن لزوم دارد استفاده کرد.
این سقف ضد الکتریسیته ساکن است و در برابر جذب گرد و غبار و رطوبت مقاوم است. به همین دلیل در اتاقهای کامپیوتر و اتاق عمل و جراحی بسیار استفاده می شوند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف کششی دایمس به عنوان یک فیلتر نور عمل کرده و نور را به صورت یکنواخت و بدون سایه در سرتاسر حجم منتشر میکند
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

در نور پردازی سقف های دایمس میتوان از لامپ های ال ای دی سه رنگ قرمز،سبز و آبی استفاده کرد که ترکیب شانزده میلیون رنگ در سطح سقف را بوجود می آورد.این قابلیت به طراحان امکان تغییر فضای داخلی را به کمک نور می دهد.
.
پ.ن: این تکنولوژی در طراحی ویترین های فروشگاهی، رستوران ها، کافی شاپ ها، سالن های انتظار، صحنه سازی تئاتر و سینما و دیگر اماکنی که در آنها اصل تغییر رنگ نور مد نظر است کاربرد نامحدود دارد.
.
.
.

#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف ها و دیوار پوش های کشسان دایمس از محصولات ویژه و خاص در صنعت سقف های کاذب ساختمان و طراحی و زیباسازی نمای داخلی می باشند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

از ویژگی سقف های کششی دایمس سبکی آن است که باعث میشود این سقف ها تا ۱۵۰متر مربع بدون ساپورت از وسط قابل اجرا باشد و تنها از اطراف با زیر سازی از قبل انجام شده نصب شود.

پ.ن: البته در اندازه های بزرگ تر نیز از پروفیل های واسط استفاده می شود و کار به صورت یکپارچه دیده می شود. .
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

چراغ های تزیینی، لوستر و آباژور به همان صورت که از سقف های گچی قابل آویزان شدن هستند می توانند از سقف های کششی دایمس آویزان شوند
.
.
. #stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

سقف های دایمس راه حلی ساده برای پوشاندن ترک ها و مشکلات متعدد سقف اصلی می باشد و در ضمن می تواند تجهیزات برقی، الکتریکی، تهویه مطبوع و سیستم های هشدار دهنده را بپوشاند.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

پوشش های کششی دایمس دارای تنوع بیش از صدوپنجاه رنگ با انواع پوشش های براق، مات و بافت مخملی می باشد‌.
همچنین قابلیت چاپ پذیری با وضوح بسیار بالا با عدم محدودیت در ابعاد را داراست.
.
.
.
#stretchceiling #Printedfloors #decoration #interior_decoration #stretch_ceiling #printed_floors #3dfloors #3dwalls #Design #decor #lighting #Virtual_sky #sky #home
#سقفهای_کشسان #سقفهای_کاذب_کشسان #آسمان_مجازی #دکوراسیون_داخلی #دیوارپوش_کششی

Most Popular Instagram Hashtags