#post_graduate_work_permit

MOST RECENT

یا ویزای کار بعد از تحصیلPost Graduate Work Permit یک نوع ویزا است که فرد بعد از تمام شدن تحصیلات در کانادا ، اگر واجد شرایط باشد می تواند برای آن اقدام نماید.. نکته بسیار مهم آن است که تعداد مشخصی از موسسات آموزشی تعیین شده است که اگر فرد متقاضی از آنها فارغ التحصیل شده باشد بعد از ان می تواند در خواست مجوز کار را ارائه دهد

#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa
#Saskatchewan #British_Colombia
#شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزا_کار

HTTP://gnelsongroup.com/fa/

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در استان کبک مخصوص صاحبان و سهامداران بیزینس، مدیران اجرایی سطح بالا در سازمانها می باشد که دارای تجربه مدیریت و یا اداره شرکت، کارخانه، فروشگاه و واحد صنفی هستند. این برنامه مهاجرتی به متقاضیان واجد و خانواده هایشان اقامت دائم کانادا را می دهد.
http://gnelsongroup.com/fa/canada/investment-programs
#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa #Australia #Saskatchewan #British_Colombia
#استرالیا #شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزا_کار

مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی 5 ساله
اصل پاسپورت های جدید و قدیمی به همراه یک قطعه عکس 3.5 در 4.5 رنگی زمینه سفید
ترجمه شناسنامه متقاضیان
ترجمه سند ازدواج (در صورت اقدام زن و شوهر با هم)
تکمیل 2 فرم Application form و Family Information
ترجمه سند ملکی (در صورت وجود)
ترجمه مدارک شغلی
گردش حساب سه ماهه آخر جهت نشان دادن مبلغ درآمد ماهیانه به همراه نامه تمکن Bank Statement به زبان انگلیسی و با مهر امور بین المللی بانک
دعوتنامه به همراه مدارک مالی و کارت شناسایی فرد دعوت کننده ومدارک اثبات رابطه خویشاوندی
رزرو بلیط رفت و برگشت به کانادا
رضایت نامه کتبی والدین برای خروج فرزند زیر 18 سال
#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa #Australia #Saskatchewan #British_Colombia
استرالیا #شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی#

یا ویزای کار بعد از تحصیلPost Graduate Work Permit یک نوع ویزا است که فرد بعد از تمام شدن تحصیلات در کانادا ، اگر واجد شرایط باشد می تواند برای آن اقدام نماید.. نکته بسیار مهم آن است که تعداد مشخصی از موسسات آموزشی تعیین شده است که اگر فرد متقاضی از آنها فارغ التحصیل شده باشد بعد از ان می تواند در خواست مجوز کار را ارائه دهد

#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa
#Saskatchewan #British_Colombia
#شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزا_کار

HTTP://gnelsongroup.com/fa/

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در استان کبک مخصوص صاحبان و سهامداران بیزینس، مدیران اجرایی سطح بالا در سازمانها می باشد که دارای تجربه مدیریت و یا اداره شرکت، کارخانه، فروشگاه و واحد صنفی هستند. این برنامه مهاجرتی به متقاضیان واجد و خانواده هایشان اقامت دائم کانادا را می دهد.
http://gnelsongroup.com/fa/canada/investment-programs
#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa #Australia #Saskatchewan #British_Colombia
#استرالیا #شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزا_کار

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در استان کبک مخصوص صاحبان و سهامداران بیزینس، مدیران اجرایی سطح بالا در سازمانها می باشد که دارای تجربه مدیریت و یا اداره شرکت، کارخانه، فروشگاه و واحد صنفی هستند. این برنامه مهاجرتی به متقاضیان واجد و خانواده هایشان اقامت دائم کانادا را می دهد.
http://gnelsongroup.com/fa/canada/investment-programs
#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa #Australia #Saskatchewan #British_Colombia
#استرالیا #شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزا_کار

یا ویزای کار بعد از تحصیلPost Graduate Work Permit یک نوع ویزا است که فرد بعد از تمام شدن تحصیلات در کانادا ، اگر واجد شرایط باشد می تواند برای آن اقدام نماید.. نکته بسیار مهم آن است که تعداد مشخصی از موسسات آموزشی تعیین شده است که اگر فرد متقاضی از آنها فارغ التحصیل شده باشد بعد از ان می تواند در خواست مجوز کار را ارائه دهد

#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa
#Saskatchewan #British_Colombia
#شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزا_کار

HTTP://gnelsongroup.com/fa/

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در استان کبک مخصوص صاحبان و سهامداران بیزینس، مدیران اجرایی سطح بالا در سازمانها می باشد که دارای تجربه مدیریت و یا اداره شرکت، کارخانه، فروشگاه و واحد صنفی هستند. این برنامه مهاجرتی به متقاضیان واجد و خانواده هایشان اقامت دائم کانادا را می دهد.
http://gnelsongroup.com/fa/canada/investment-programs
#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa #Australia #Saskatchewan #British_Colombia
#استرالیا #شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزا_کار

ویزای تحصیلی اگر قصد ادامه تحصیل در بهترین دانشگاههای دنیا را دارید، قطعا کشور کانادا یکی از اولین انتخابهای شما خواهد بود. البته قطعا تحصیل در دانشگاههای کانادا بستری مناسب برای پیدا کردن شغلی مناسب در کانادا برای شما ایجاد می کند که همین امر راه اقامت دائم کانادا را برای شما هموار خواهد کرد.
#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa #Australia #Saskatchewan #British_Colombia
# استرالیا #شرکت_مهاجرتی_نلسون#کانادا #ویزا_تحصیلی # ویزا_کار
HTTP://gnelsongroup.com/fa/

یا ویزای کار بعد از تحصیلPost Graduate Work Permit یک نوع ویزا است که فرد بعد از تمام شدن تحصیلات در کانادا ، اگر واجد شرایط باشد می تواند برای آن اقدام نماید.. نکته بسیار مهم آن است که تعداد مشخصی از موسسات آموزشی تعیین شده است که اگر فرد متقاضی از آنها فارغ التحصیل شده باشد بعد از ان می تواند در خواست مجوز کار را ارائه دهد

#Canada #visa #Study #work_permit #post_graduate_work_permit #global_nelson_group #company_nelson #Quebec #new_Brunswick #Vancouver #Manitoba #Ontario #prance_Edward #Ottawa
#Saskatchewan #British_Colombia
#شرکت_مهاجرتی_نلسون #کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزا_کار

HTTP://gnelsongroup.com/fa/

Most Popular Instagram Hashtags