#pokanie

MOST RECENT

Niccolo Paganini zašiel za vynikajúcim výrobcom huslí a objednal si tie
najlepšie husle, ktoré by očarili všetkých poslucháčov. „Nezáleží mi na cene, ani ako
dlho to budete robiť, ani na vzácnom dreve, ktoré použijete. Záleží mi len na
úspechu,“ povedal Paganini.
Keď boli husle hotové, prišiel si ich prevziať. Začal ich skúšať. Podľa neho
vydávali čudný zvuk. Nahneval sa a hodil ich do kúta. Rozleteli sa na kúsky. Zaplatil
zjednanú sumu a bez slova odišiel.
Po čase ho majster zastavil, aby prišiel vyskúšať nové husle. Tieto mu veľmi
ulahodili: „To je ono! To hľadám!“ kričal od radosti Paganini. „Koľko som dlžný?“ „Nič. To sú tie isté, čo ste predtým rozbili, len som ich dôslednejšie poskladal,“
pokojne odvetil majster.
Niečo podobné sa s človekom odohrá pri pokání.

#pokanie #pokání #pravoslavie #orthodox #slovakia #orthodoxslovakia

Mnohí sa môžu mýliť, a tým sa pripraviť o pomoc, ktorú im chce Kristus ponúknuť, a to tak, že si myslia, že ku Kristovi nemôžu prísť skôr, kým sa nekajali a že pokánie je prípravou na odpustenie ich hriechov. Je pravda, že pokánie predchádza odpustenie hriechov, veď potrebu Spasiteľa si uvedomí len skrúšené a zdrvené srdce. Musí však hriešnik vyčkávať na pokánie, aby mohol prísť k Ježišovi? Má azda byť pokánie nejakou prekážkou medzi hriešnikom a Spasiteľom? Písmo neučí, že hriešnik sa musí najprv kajať, aby mohol prijať toto Kristovo pozvanie. Ako nám bez Krista nemôžu byť odpustené hriechy, práve tak sa bez Kristovho Ducha, prebúdzajúceho svedomie, nemôžeme ani kajať. -----------------------------------
#kajatsa #odpustenie #pokanie #srdce #kristus #hriech #hriesnik #zmensvojzivot

A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vystreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej ... (Biblia SK 3,19)

#pokanie #riesenie #problem #problemy #jednoducho

Boh túži po tom, aby každý jeden človek mal najväčšiu túžbu po Ňom samotnom.
.
Nie po Jeho daroch.
Nie po Jeho dielach.
Nie po Jeho láske, pomoci, nádeji, uzdravení či záchrane pred peklom.
.
Pán Boh túži byť našou prioritou v každom čase, nie, len keď sa máme zle alebo dobre.
.
Boh túži aby sme Ho milovali NEZIŠTNE.
Aby sme Ho milovali preto AKÝ JE, nie preto, čo nám može poskytnúť.
.
.
.
Zastav sa dnes a zamysli.
Skúmaj motívy svojho srdca.
Pýtaj sa Ducha Svätého, aby ťa v tom viedol a zjavoval ti skutočné motívy tvojho srdca.
.
#bezhranicna#bezhranicnask#bezhranicnalaska#pokanie#motivysrdca#Boh#Ježiš

#SlávaTiHospodi Bože, že si za nás zomrel ☦️, že nás máš všetkých tak veľmi a nekonečne rád! 💝💒
Ďakujeme Ti Bože za lásku 💞, pokoj 🌿, radosť 😊, mier 🕊, zdravie 🌷, úspechy, pomoc...za #VŠETKO! 👨‍👩‍👧‍👦📿
^
#GloryToYouLord God that you have died for us, that you love us so much and infinitely! 💝💒
We thank You for love 💞, repose 🌿, joy 😊, peace 🕊, health 🌷, achievements, help ... for #EVERYTHING! 👨‍👩‍👧‍👦📿
^
#chvalaBohu #VelkyPiatok #pokanie #laska #obeta
#thankYouGod #GreatFriday #GoodFriday #repentance #love #sacrifice
#pravoslavie #orthodox
#pravosláviesnv #orthodoxinsnv #livethefuturenow #💞

Ťažko je žiť ľahko... #ficime #pokanie #putin

#Adventathon 16 - PENANCE
Prepare our hearts for the coming of the Savior. The sacrament of reconciliation is the best way. / Pripraviť si srdce na príchod Spasiteľa. Sviatosť zmierenia je priam nutnosť.

#advent #reconciliation #penance #pokanie #sviatostzmierenia #spoved @books_for_catholic_teens

Dňa 17. septembra 2017 sa v Jakubanoch konala spoločná krížová cesta po rómskej osade. Svojím spevom a hrou na nástrojoch ju doprevádzalo rómske spoločenstvo zo Snakova na čele s o. Slavom Zahorjanom a domácimi kňazmi z Jakuban. Bol to požehnaný čas spoločnej modlitby a spoznávania sa.
#romskamisia #krizovacesta #jakubany #pokora #pokanie #romovia

Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného #pôst #lent #jesus #salvation #pokanie #evanjelium

Mt 4, 12-23
Prišiel do Kafarnauma, aby sa splnilo, čo povedal Izaiáš #zamyslenie #povolanie #robtepokánie #pokanie

Most Popular Instagram Hashtags