#pokanie

MOST RECENT

Boh túži po tom, aby každý jeden človek mal najväčšiu túžbu po Ňom samotnom.
.
Nie po Jeho daroch.
Nie po Jeho dielach.
Nie po Jeho láske, pomoci, nádeji, uzdravení či záchrane pred peklom.
.
Pán Boh túži byť našou prioritou v každom čase, nie, len keď sa máme zle alebo dobre.
.
Boh túži aby sme Ho milovali NEZIŠTNE.
Aby sme Ho milovali preto AKÝ JE, nie preto, čo nám može poskytnúť.
.
.
.
Zastav sa dnes a zamysli.
Skúmaj motívy svojho srdca.
Pýtaj sa Ducha Svätého, aby ťa v tom viedol a zjavoval ti skutočné motívy tvojho srdca.
.
#bezhranicna#bezhranicnask#bezhranicnalaska#pokanie#motivysrdca#Boh#Ježiš

#SlávaTiHospodi Bože, že si za nás zomrel ☦️, že nás máš všetkých tak veľmi a nekonečne rád! 💝💒
Ďakujeme Ti Bože za lásku 💞, pokoj 🌿, radosť 😊, mier 🕊, zdravie 🌷, úspechy, pomoc...za #VŠETKO! 👨‍👩‍👧‍👦📿
^
#GloryToYouLord God that you have died for us, that you love us so much and infinitely! 💝💒
We thank You for love 💞, repose 🌿, joy 😊, peace 🕊, health 🌷, achievements, help ... for #EVERYTHING! 👨‍👩‍👧‍👦📿
^
#chvalaBohu #VelkyPiatok #pokanie #laska #obeta
#thankYouGod #GreatFriday #GoodFriday #repentance #love #sacrifice
#pravoslavie #orthodox
#pravosláviesnv #orthodoxinsnv #livethefuturenow #💞

Marec, mesiac e-knih!
Ktokoľvek ste. V čokoľvek veríte. Všetko sa mení.
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon je na ceste k nečakanému objavu... a šokujúcej pravde, čo nám tak dlho unikala. Fantastický Dan Brown a jeho novinka. Nájdeš na boxu.sk #boxu #ebook #book #reading #read #novinka #pokanie #danbrown #marecmesiacknihy

Ťažko je žiť ľahko... #ficime #pokanie #putin

#Adventathon 16 - PENANCE
Prepare our hearts for the coming of the Savior. The sacrament of reconciliation is the best way. / Pripraviť si srdce na príchod Spasiteľa. Sviatosť zmierenia je priam nutnosť.

#advent #reconciliation #penance #pokanie #sviatostzmierenia #spoved @books_for_catholic_teens

Dňa 17. septembra 2017 sa v Jakubanoch konala spoločná krížová cesta po rómskej osade. Svojím spevom a hrou na nástrojoch ju doprevádzalo rómske spoločenstvo zo Snakova na čele s o. Slavom Zahorjanom a domácimi kňazmi z Jakuban. Bol to požehnaný čas spoločnej modlitby a spoznávania sa.
#romskamisia #krizovacesta #jakubany #pokora #pokanie #romovia

Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného #pôst #lent #jesus #salvation #pokanie #evanjelium

Mt 4, 12-23
Prišiel do Kafarnauma, aby sa splnilo, čo povedal Izaiáš #zamyslenie #povolanie #robtepokánie #pokanie

Most Popular Instagram Hashtags