#phycology

6924 posts

TOP POSTS

ما باید بپذیریم که صد درصد کامل نیستیم . درک اینکه کامل نبودن نقص محسوب نمی‌شود،خودش یک جور واقع بینی است . البته این بدان معنا نیست که ما باید ناقص بودن ابدی را بپذیریم و دست از بهتر شدن و بالاتر رفتن و عالی شدن برداریم . بلکه بدان معناست که جلوی احساسات منفی و ناخوشایندی که در وجودمان هنگام مشاهده نقص و کامل‌نبودن ظاهر می‌شود را بگیریم و این احساسات منفی را واقعی باور نکنیم . آن‌ها کفِ روی آب هستند که فقط باید نگاهشان کرد و منتظر ماند تا بروند . ربطی به واقعیت وجودی ما یا به زندگی واقعی ما ندارند
Photo: @better_life2020 #phycology #phycologycal #phycologist

Жизнь пролетает моментально, а мы живем как будто пишем черновик, не понимая в суёте скандальной, что наша жизнь - всего лишь миг.
#phycology

"Your mind is everything. Believe." 좋아하는일에 몰두할수있다는건 대단한 행운이다. 날이더워서 혹은 추워서 또는 다른 무슨이유가있던 좋아하는일에 몰입한 순간만큼은 주변에 변화나 문제들이 나라는 존재에 영향을 주지못하게된다. 오늘 날은 더웠지만 그것도 잠깐이고 흠뻑땀흘리며 기분좋게 몰입할수있는 시간이었다. 그냥 문득 그래서 난 충분히 행복하다. 🙂

The problem comes up because we ask the question in the wrong way. We supposed that solids were one thing and space quite another, or just nothing whatever..... #metaphysical #abstract #phycology #gyaanoftheday #alanwatts

اولین قدم برای یاد گرفتن شنا،
نترسیدن از آب و رها شدن است.
مربی همیشه میگوید: "بپر، خودتو رها کن، زیر آب چشماتو باز کن، بعد خودت آروم آروم برمی گردی به سطح آب".
شرط اول، همان دست و پا نزدن است.
گاهی باید واقعا بیخیال شد و رفت گوشه‌ای نشست. باید بیخیالِ دست و پا زدن شد.
گاهی باید بگذاریم زندگی کارش را بکند.
شاید بعدش آرام آرام برگشتیم به سطح آب ...
به زندگی ؛ #phycology #phycologists #phycological

MOST RECENT

Want To See More Quotes? Follow @quotelette

When they tell you you can't do it..
Prove.
Them.
Wrong. -
Join us for the best motivational videos! Also check out our full length Motivational Videos on our YouTube Channel!
📸Via

Photo Posted By: motiversity

ما باید بپذیریم که صد درصد کامل نیستیم . درک اینکه کامل نبودن نقص محسوب نمی‌شود،خودش یک جور واقع بینی است . البته این بدان معنا نیست که ما باید ناقص بودن ابدی را بپذیریم و دست از بهتر شدن و بالاتر رفتن و عالی شدن برداریم . بلکه بدان معناست که جلوی احساسات منفی و ناخوشایندی که در وجودمان هنگام مشاهده نقص و کامل‌نبودن ظاهر می‌شود را بگیریم و این احساسات منفی را واقعی باور نکنیم . آن‌ها کفِ روی آب هستند که فقط باید نگاهشان کرد و منتظر ماند تا بروند . ربطی به واقعیت وجودی ما یا به زندگی واقعی ما ندارند
Photo: @better_life2020 #phycology #phycologycal #phycologist

When you find about great authors in the books you read .. on to the next William James books .. Excited !
#williamjames #americanphilosopher #philosophy #phycology #books #read #book18th #pragmatism

#принятьсвоенесовершенство
С болезнью помогают бороться классная погода, друзья и вот этот прекрасный мужчина (хоть и всего лишь на обложке!).
Любое заболевание заставляет сильно переосмыслить себя, окружающих людей и жизнь в целом. И это нормально! Главное, верить, смотреть только вперёд (а не по сторонам на других) и не оставаться в одиночестве.
Многие из вас, скорее всего, недавно видели мой призыв о помощи. Это достаточно трудно, просто взять и вывернуть себя изнутри, рассказать, что с тобой случилось. Попросить о помощи. Сердце колотилось как бешеное каждую минуту, когда я ждала тех, кто откликнется. Нашла, кстати, буквально за 2 часа. За это время мою запись просмотрели 1500 раз. И откликнулось десять человек. В этот момент я задумалась - какова сила и выдержка людей, которым доноров нужно больше, чем десять? Ах да, без хейта в мою сторону не обошлось, видимо, в силу недалёкости человека.
Так что, сожмите кулаки и идите дальше. Примите ситуацию такой, какая она есть, ведь "если на вопрос: "я могу что-то изменить?", вы отвечаете: "нет", то не стоит париться".

Most Popular Instagram Hashtags