#photosaremine

MOST RECENT

دریافت متن از #کانال 🌸🍃
.
دوست داشتم عکاس بودم...
کادر می بستم روی صورت دوست داشتنی های زندگیـَم...
میگفتم یک دو...سیب!
(این سیبِ آخر را یک جوری می گفتم که لبخندشان از کادر بزند بیـــرون!)
و لبخندشان را...
تصویرِ مثبتِ زندگی بخششان را... ثبت می کردم.
قاب می گرفتم...
و می گذاشتم کنجِ طاقچه ی دلم...
اصلا شاید یک سبکِ نوینِ عکاسی خلق می کردم...
به نامِ خنده ی حیات بخش...
#مهسا_پناهی
.
#رویاهای_خاکستری #کافه_ترنج
🔴دریافت متن ها و عکس ها از #کانال(لینک در بیو پیج)
#my_graydreams
#ax_matn #photogram #thstreetlife #iran_pic#photo #streetstile#photography
#photo_ir#photogrid #photos#harfeaks #harfeax #mobilegraphy #ghasedak_poem #topcaptures#sabuory#shere_nab#mylifestyle #mobilegrapher #photosaremine#ax_khane
#handgraphy#harfeaks#harfakse

دریافت متن از #کانال 🌸🍃
.
اصلـا دوربین اختراع شد
که من در کمترین فاصله نسبت به تو بایستم
مستقیم به لبخندَت نگاه کنم
وَ لحظه لحظه‌اَت را خودم ثبت کنم 💙📸
#هستی_جعفری

(به بهانه‌یِ روزِ #عکاسانِ هنرمند💕)
در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش میشود عکس ها سندی هستند که با ثبت یک لحظه راوی تاریخ می شوند.💕
28 مرداد روز جهانی عکاسی را به تمام علاقه مندان به هنر عکاسی تبریک می گوید🌸🍃
.
#رویاهای_خاکستری #کافه_ترنج
🔴دریافت متن ها و عکس ها از #کانال(لینک در بیو پیج)
#my_graydreams
#ax_matn #photogram #thstreetlife #iran_pic#photo #streetstile#photography
#photo_ir#photogrid #photos#harfeaks #harfeax #mobilegraphy #ghasedak_poem #topcaptures#sabuory#shere_nab#mylifestyle #mobilegrapher #photosaremine#ax_khane
#handgraphy#harfeaks#harfakse

دریافت متن از #کانال 🌸🍃
.
- جمعه ها بايد يک قلم برداشت
آغشته كرد به تمامِ رنگ هاىِ پر از اميد
پر از دوست داشتن ..
و كشيد روىِ هفته اى كه براىِ خودمان
خواسته يا نا خواسته ، سياه و سفيد كرديم
جمعه ها را بايد رنگى سر كرد
رنگِ دوست داشتن ، رنگِ اميد
رنگِ زندگى ، رنگِ خانواده..
پاک كنيد تمامِ آن هايى كه رفتند
و رنگ بپاشيد روىِ دلتان
كه اگر ذره اى دلشان با شما بود ،
هيچ وقت رفتن را ترجيح نمی دادند..
بی خيالِ تمامِ آن هايى كه گوشه ىِ ذهنتان را اِشغال كردند..
ما ، مسئولِ رفتارِ آدم ها نيستيم،
خوبى اگر می كنيم ، بايد براىِ دلِ خودمان باشد..
حالا يا قدر می دانند ،
يا بى لياقتىِ شان را فرياد می زنند!

#علی_قاضی_نظام
.
#رویاهای_خاکستری #کافه_ترنج
🔴دریافت متن ها و عکس ها از #کانال(لینک در بیو پیج)
#my_graydreams
#ax_matn #photogram #thstreetlife #iran_pic#photo #streetstile#photography
#photo_ir#photogrid #photos#harfeaks #harfeax #mobilegraphy #ghasedak_poem #topcaptures#sabuory#shere_nab#mylifestyle #mobilegrapher #photosaremine#ax_khane
#handgraphy#harfeaks#harfakse

دریافت متن از #کانال 🌸🍃
.
و من يكبار براي هميشه به خودم قول دادم كه من نباشم اوني كه هميشه اول دلش تنگ ميشه
من نباشم اوني كه هميشه اول پيش قدم ميشه و سراغِ كسي رو ميگيره
من نباشم اوني كه هميشه بيشتر از نفرِ دوم نگران ميشه
من نباشم اوني كه ازهمه چيز ترس داره!
من يكبار براي هميشه به خودم قول دادم كه من نباشم اوني كه هميشه هست ،اوني كه رفتنو بلد نيست ،اوني كه نميزنه زير همه چيز!
من يكبار براي هميشه به خودم ياد دادم كه اوني كه هميشه بايد خوب باشه لزوما نبايد من باشم
به خودم ياد دادم كه هميشه اماده ي تنها شدن و تنها موندن باشه!
ياد دادم و ياد گرفتم هميشه انقدري كه من براي همه هستم هيچكس براي من نيست و نخواهد بود!
من همه ي اينارو به خودم قول دادمو ياد گرفتم و قبول كردم كه بابت همشون تاوان هاي زيادي بدم
ولي دلم كمتر بشكنه
و چشمام كمتر خيس بشن!

#نيلوفر_رضايي
.
#رویاهای_خاکستری #کافه_ترنج
🔴دریافت متن ها و عکس ها از #کانال(لینک در بیو پیج)
#my_graydreams
#ax_matn #photogram #thstreetlife #iran_pic#photo #streetstile#photography
#photo_ir#photogrid #photos#harfeaks #harfeax #mobilegraphy #ghasedak_poem #topcaptures#sabuory#shere_nab#mylifestyle #mobilegrapher #photosaremine#ax_khane
#handgraphy#harfeaks#harfakse

دریافت متن از #کانال 🌸
.
همیشه فکر می کردم دلبر بودن فقط مخصوص خانم هاست ...
مو‌ شانه کردن ، مو بافتن ، سر روی شانه گذاشتن ، برای چشم و ابرویش شعر گفتن ، و تمام این حرف ها ...
یعنی همیشه باید زنی باشد برای دلبری و مردی که تمام نازهایش را خریدار باشد ‌.
همیشه اینطور فکر می کردم
تا اینکه تو را دیدم ، تو آمدی و تمام معادلاتم را به هم زدی ...
یکدفعه دلم خواست شب ها دست بکشم توی موهایت تا خوابت ببرد
صبح ها خودم موهایت را شانه کنم ، برای دلتنگی هایت آغوش شوم ، مست و دیوانه خنده هایت باشم و از قشنگی چشمهای تو شعر بگویم ...
می بینی !!!
باید یکی مثل تو می آمد تا باور کنم
«دلبر بودن »
گاهی
به مردها بیشتر می آید ...
#فرشته_رضایی
.
#رویاهای_خاکستری #کافه_ترنج
🔴دریافت متن ها و عکس ها از #کانال(لینک در بیو پیج)
#my_graydreams
#ax_matn #photogram #thstreetlife #iran_pic#photo #streetstile#photography
#photo_ir#photogrid #photos#harfeaks #harfeax #mobilegraphy #ghasedak_poem #topcaptures#sabuory#shere_nab#mylifestyle #mobilegrapher #photosaremine#ax_khane
#handgraphy#harfeaks#harfakse

a walk through the gardens with my daughter and husband, bliss ♡ #photosaremine
#gardens #flowers #roses #bliss #happy #family

دریافت متن از #کانال 🌸🍃
.
آدم هایی هستیم‌ که گاهی
عرضه ی دوست داشتن را هم نداریم
در لفظ روزی عاشق هزار نفر می شویم،
یکی را انتخاب میکنیم و بعد از اینکه به حد کافی وابسته اش کردیم، می شویم بی تفاوت ترین  آدم روی زمین
حرف هایمان، قول هایمان را فراموش میکنیم
و در نهایت خودمان را هم‌از دست می دهیم سر این غرورِ بی جا !
از قدیم گفته اند که
سنگ مفت، گنجشک مفت
اما حواسمان باشد که این وسط
گنجشک جان دارد ...
#رضا_کریم_پور .
#رویاهای_خاکستری #کافه_ترنج
🔴دریافت متن ها و عکس ها از #کانال(لینک در بیو پیج)
#my_graydreams
#ax_matn #photogram #thstreetlife #iran_pic#photo #streetstile#photography
#photo_ir#photogrid #photos#harfeaks #harfeax #mobilegraphy #ghasedak_poem #topcaptures#sabuory#shere_nab#mylifestyle #mobilegrapher #photosaremine#ax_khane
#handgraphy#harfeaks#harfakse

دریافت متن از #کانال 🍃🌸
.
دختر که باشی فرق نمی کند رنگ پوستت تیره است یا روشن
گندمی...سفید...تیره...سبزه...
در هر صورت برای یک نفر
در دنیای نا آرامی ها آرام بخشی
دختر که باشی فرقی نمی کند چهره ات چگونه است
دماغت بزرگ... لب هایت کوچک...
برای یک نفر زیبا ترینی و او با عشق زیباییت را می ستاید.
دختر که باشی فرقی نمی کند موهایت بلوند است یا مشکی.
فرفری...براق...رنگی...
برای یک نفر آن مو ها و پیچ و تابش
می شود دنیا!
یک نفر زندگی اش را درمیان تار تار موهایت جا میگذارد.
دختر که باشی فرقی نمی کند صدایت از نظر خودت زیباست یا نه.
کلفت... نازک... دخترانه... خاص...
برای یک نفر صدایت همه چیز می شود. یک نفر با صدایت آرام می گیرد.با صدایت همه درد هایش را فراموش میکند.
دختر که باشی فرقی نمیکند آرایش کنی
یا نه!
یک نفر هست که همان صورت ژولیده و خواب آلوده سر صبحت را با جان و دل بخواهد.
دختر که باشی فرقی نمیکند پوششت روی مد باشد یا نه.
یک نفر تو را با همان لباس های ساده همیشگی ات،با همان تیپ کلاسیکت میخواهد و تو برایش خوش لباس ترین موجود دنیایی.
دختر که باشی...
دختر که باشی با هر چهره ای و با هر نوع پوششی و با هر صورتی«حتی بی آرایش» باز هم دلبر ترین موجود روی کره زمینی!...
#فاطمه_اچ_بی
.
#رویاهای_خاکستری #کافه_ترنج
🔴دریافت متن ها و عکس ها از #کانال(لینک در بیو پیج)
#my_graydreams
#ax_matn #photogram #thstreetlife #iran_pic#photo #streetstile#photography
#photo_ir#photogrid #photos#harfeaks #harfeax #mobilegraphy #ghasedak_poem #topcaptures#sabuory#shere_nab#mylifestyle #mobilegrapher #photosaremine#ax_khane
#handgraphy#harfeaks#harfakse

iPhone X - Happy pride 🙃
-
-
-
-
#pride #phonecamera #photosaremine #followplease #gay #gaypride #loveislove #lovewins #comingout #lgbtq -
。follow for more 🤗

دریافت متن از #کانال 🌸🍃
.
از آن مرد هایی میشوم...
که هر شب پشت سرت مینشیند و موهای خرمایی ات را میبافد و عطر موهایت را نفس میکشد

از آن مرد هایی میشوم... که وقتی خسته و کوفته از سر کار به خانه برگشت و در حال آشپزی بودی،تو را از پشت در آغوش بگیرد و تمام خستگی از تنش بیرون رود

از آن مرد هایی میشوم... که پایه تمام شیطنت هایت است،وسط زمستان بستنی میخوریم،زنگ خانه ها را میزنیم و فرار میکنیم،برایت لاک میزنم،عصر های جمعه برایت آشپزی میکنم ،دامن گل گلی ات را میپوشم و برایت ادا و شکلک درمیاورم

از آن مرد هایی میشوم....
که جدا از دوست داشتنت تو را بلد است
تو را درک میکند
با اخلاق های خاص زنانه تو میسازد
تو را میفهمد

از آن مرد هایی میشوم....
که در زمان پیری ام،حتی اگر دیابت داشته باشم و فشارم بالا و پایین باشد ولی با دیدن تو باز هم قند در دلم آب کنم و آن چشمهای جذابت فشارم را بالا و پایین کند
از آن مرد هایی میشوم....
که تو را تاج سر خود میگذارد
تمام شهر از عشقمان صحبت کنند
داغ جداییمان را روی دل تک تک حسودهایمان میگذارم

از آن مرد هایی میشوم...
که عاشق است
عاشق خواهد ماند....
تا به ابد....
#امیرعلی_اسدی
.
#رویاهای_خاکستری #کافه_ترنج
🔴دریافت متن ها و عکس ها از #کانال(لینک در بیو پیج)
#my_graydreams
#ax_matn #photogram #thstreetlife #iran_pic#photo #streetstile#photography
#photo_ir#photogrid #photos#harfeaks #harfeax #mobilegraphy #ghasedak_poem #topcaptures#sabuory#shere_nab#mylifestyle #mobilegrapher #photosaremine#ax_khane
#handgraphy#harfeaks#harfakse

Most Popular Instagram Hashtags