#papatahsunda

1266 posts

TOP POSTS

Aing bisaan nya? Teu :(
.
Ti uwa @rizkynataatmaja
.
#Peupeujeuh #papatahsunda #papatahkolot

Dekeutan anu matak bagja
Jauhan anu matak sangsara 👌
#urangsunda #papatahsunda #sundanese #jawabarat

Ngaji Diri : Ulah nyaksian batur saksian mah diri nyalira, Sabab batur saucap lampah sawates katingal tur kadangu, nungalakonan mah tetep diri salira, Prak geura silaturrahmian diri salira ku nyalira, Jati diri nu kumaha tur nu napak dina jero diri nyalira sing emut kana purwadaksi yen sagala rupi elmu kahuripan aya dina jero diri salira.
#Ngajidiri
#Papatahsunda
#Rebonyunda

MAN AROFA NAFSAHU FAQOD AROFA ROBBAHU : Barang siapa mengenal nafs (diri) nya, maka dia mengenal Tuhan nya.

Ini hanya soal bahasa yang berbeda, tetapi masih satu makna. Contoh lain : Moto SILIWANGI silih asah, silih asih, silih asuh bahasa timur Arohman (Maha Pengasih). #papatahsunda #siloka #asepsunandarsunarya

Hirup pinuh dodoja teh lir ibarat leumpang nanjak, ngke mun geus di puncak sok manggih pamandangan endah
#papatahsunda

Karasa hirup ripuh mah ku jelema nu teu loba bersyukur ka nikmatan dunya anu sakitu endahna😁👅💃 #bahasasunda#nyariossunda#papatahsunda#abongawewelungguh#kembangdesa🌸🌹🌸

Kedah silih asih, silih asah, sareung silih asuh (Harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi)
.
.
.
.
#papatahsunda
#kolotbaheula
#endahmunkalaksana
#sihimpon

Tong leumpang dina hayang, Tong cicing dina embung, Tapi kudu leumpang dina kudu jeung kudu ereun dina ulah.#kudunyunda #papatahsunda #papatahkolot

Hirup mah sa aya aya tong sok di aya aya !!
#papatahsunda
Hampura 🔚

MOST RECENT

Gubrag na umat manusa ka alam dunya..
Mareng jeng Rizki na moal leupas tina gogoda nu bakal katampa..
Beurang jeung caang na..
Peuting jeung poek na..
Tong lepas ti du'a...
#papatahsunda #rebonyunda #saursepuh

Kedah silih asih, silih asah, sareung silih asuh (Harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi)
.
.
.
.
#papatahsunda
#kolotbaheula
#endahmunkalaksana
#sihimpon

Nembe ngupingkeun JoL resep ka ieu tembang, hatur nuhun asa aya nu ngelingan
#Repost from @paribasasunda ... Saur Téh @fannysabila Sing inget kana purwadaksi, asal timana jeung bakal balik kamana.
.
Dawuhan Alloh SWT

Kanyahokeun, saéstuna ngan kagungan Alloh naon perkara anu aya di langit sarta anu aya di bumi. Naha lain jangji Alloh éta téh bener? Tapi kalolobaan maranéhna téh henteu nyaraho. (QS. Yunus {10} - 55)
.
Nya Mantenna anu ngahirupkeun sareng ngamaotkeun sarta ngan wungkul ka Mantenna maranéh baris di pulangkeun (QS. Yunus {10} - 56)
.
Harta banda katut anak téh mangrupa papaés kahirupan dunya, tapi amal kahadéan anu tuluy - tuluyan éta leuwih hadé ganjaranna mungguhing pangéran manéh sarta leuwih hadé pikeun jadi pangharepan (QS. Al Kahf {18} - 46)
.
.
Video : Téh @fannysabila - Ukur Titipan

Youtube/Bandung Music
https://youtu.be/TaNjVUc-Ot4
.
.
#paribasasunda #forumbarayasunda #sunda #basasunda #senisunda #coversunda #papatahsunda #jumaahbarokah

satungtung can bisa manfaat jang batur minimal tong ngrugikeun #papatahsunda

SAMPURASUN
Di iket lain dukun, di iket lain jawara, di iket lain ngagaya, estuning nyaah kana seni jeng budaya SUNDA.. OMAT.. Satungtung hirup can mangpa'at kerbatur, minimal ulah ngarugikeun batur
Batur bageur, seug bageuran
Batur jahat, keun ulah dijahatan
Ngan omat jadi jalma mah kudu apal nu ngarana mulang tarima, lalakon sing hade, najan eweuh nu ngahadean, laku lampah sing alus, najan eweuh nu bisa tulus,
Berem hideung na mah kumaha maha kuasa apan...? WILUJEUNG REBO NYUNDA.👊👌🙏
#rebonyunda #urangsunda #sundanese #papatahsunda #paribasasunda #bawaromantis

Tong tungkul teuing ka akherat,
Tong tangagah teuing ka alam dunya ,
Hirup mah pinuh cobaan
COBAAN WEH KUSIA
WE ARE THE KUMAHA DEWEQ 😁
#rebonyunda #paribasasunda #sundanese #papatahsunda #urangsunda #bawaromantis

Ngaji Diri : Ulah nyaksian batur saksian mah diri nyalira, Sabab batur saucap lampah sawates katingal tur kadangu, nungalakonan mah tetep diri salira, Prak geura silaturrahmian diri salira ku nyalira, Jati diri nu kumaha tur nu napak dina jero diri nyalira sing emut kana purwadaksi yen sagala rupi elmu kahuripan aya dina jero diri salira.
#Ngajidiri
#Papatahsunda
#Rebonyunda

Rek sombong, naon anu bisa disombongkeun? Rek agul naon nu kudu diagulkeun? Dahar sarua wareg, tunduh sarua sare, paeh sarua diruang, taktak moal bisa ngaleuwihan hulu, hulu moal bisa ngaleuwihan langit, langit moal bisa ngaleuwihan pangeran.
#paribasasunda #basasunda #papatahsunda

Most Popular Instagram Hashtags