#päivätyökeräys

MOST RECENT

Matias osallistui tänään Punaisen Ristin päivätyökeräykseen tekemällä töitä salillamme. Keräyksen tuotto menee Nuorten turvatalojen hyväksi.
Reippaasti tuli hommat hoidettua ja lopuksi teimme vielä yhteisen kiertoharjoittelun. Kiitos Matias!#päivätyökeräys #työpäivä #gym #motionfit

Kaikki koulut mukaan! Ei voi ottaa rennosti, kun jää sulaa. Miten olisi yksi koulupäivä jääkarhuille? Tänä lukuvuonna koulut voivat osallistua tärkeään työhön arktisten lajien pelastamiseksi. Huomio oppilaskunnat, opettajat ja rehtorit! -> wwf.fi/paivatyokerays #pelastetaantalvet #ilmastonmuutos #arktis #jääkarhu #wwfsuomi #päivätyökeräys #taksvärkki

Haastamme kaikki koulut mukaan Pakolaisavun päivätyökeräykseen! Päivän työllä mahdollistatte paossa eläville monipuolista lukutaitokoulutusta. Osallistuminen on helppoa, käy ilmoittamassa koulusi mukaan kampanjaan verkkosivuillamme: www.pakolaisapu.fi/paivatyo #päivätyö #päivätyökeräys #lukutaito #koulutus #uusiaalkuja #nuoret #oppilaskunta #opiskelijakunta

Koulutus vähentää tehokkaasti yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Pakolaisavun lukutaitokoulutuksissa on huomioitu myös erityisen haavoittuvat ryhmät, kuten ikääntyneet ja vammaiset. Koulutuksen kautta heidän asemansa yhteisössä kohenee.

Järjestämällä Pakolaisavun Päivätyökeräyksen koulussanne tuette tärkeää lukutaitotyötä! Ilmoita koulusi mukaan! #koulut #yläkoulu #lukio #koulutus #päivätyökeräys #lukutaito #uusiaalkuja #pakolaiset

Tänään köyhyyden vastaisena päivänä on hyvä muistaa, että köyhyyttä voidaan kitkeä koulutuksella: sen myötä on helpompi hankkia töitä ja toimeentulo. Koulutus mahdollistaa myös oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamisen.

Koulut, lähtekää mukaan tarjoamaan koulutusta kehitysmaissa. Pakolaisavun Päivätyökeräykseen osallistumalla tuette monipuolista lukutaitotyötämme. Onko koulusi jo mukana? Ilmoittautukaa nyt! #päivätyökeräys #uusiaalkuja #pakolaisapu #pakolaiset #lukiot #lukutaito #oppilaskunta #elevkår #opiskelijakunta #studentkår

Tänä vuonna Pakolaisavun Päivätyökeräykseen osallistuvat koulut keräävät varoja lukutaitotyöhön. Lukutaidon vaikutus pakolaisen elämään ja arkeen on valtava. Se kohottaa itsetuntoa, ehkäisee syrjäytymistä ja antaa uskallusta kokeilla uusia asioita. Mikä parasta, hyödyt ovat pysyviä – lukutaitoa ei kukaan voi ottaa pois!
Onko sinun koulusi jo mukana? Lue lisää keräyksestä ja ilmoittaudu verkkosivuillamme. #päivätyö #päivätyökeräys #koulut #yläkoulu #lukio #uusialku #pakolaisuus #lukutaito #koulutus

Oletko koskaan miettinyt kuinka vaikeaa olisi, jos tilaa arkisten asioiden tekemiselle olisi vain pienen paperiarkin verran?🤔Kuten monet meistä jo tietävätkin, ovat jäätiköt vaarassa sulaa ilmastonmuutoksen seurauksena😔Tämä merkitsee esimerkiksi jääkarhujen elintilan pienenemistä. Merijää on jääkarhujen turva- ja piilopaikka, synnytys- ja pesäpaikka, kulkutie, ravinnonlähde ja lepopaikka. Mitä enemmän jäätiköt sulavat, sitä haasteellisemmaksi arktisten eläinten elämä käy. Keräämällä rahaa niille tahoille, jotka tekevät asioita luonnon ja eläinten hyväksi, voimme osaltamme auttaa tässä asiassa. Koulujen taksvärkkipäivä olisi yksi tapa osallistua keräykseen – voisiko juuri sinun koulusi olla osana tätä kampanjaa? Kertokaahan oppilastoimikunnalle, opolle, rehtorille ja opettajille tästä mahdollisuudesta. Tehdään yhdessä hyvää ja annetaan arktisille eläimille mahdollisuus elää❤️❄️ #sulaahulluutta #taksvärkki #päivätyökeräys @wwfsuomi yhteistyössä @woisuomi

Miten vaikeaa esim. ruoanlaittaminen on, jos tilaa on käytössä vain paperiarkin verran? 📃

Esimerkiksi jääkarhuille merijää on turva- ja piilopaikka, synnytys- ja pesäpaikka, ravinnonlähde, saalistuspaikka sekä lepopaikka. Ilmastonmuutoksen aiheuttama jään sulaminen tekee tästä kaikesta haastavampaa. 🌎

Me ollaan ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen vaikutuksen, mutta samalla viimeinen, joka voi tehdä asialle jotakin.👨‍👧‍👦 Yksi apukeino on kerätä rahaa niille tahoille, jotka tekevät asioita eläinten ja luonnon hyväksi. 🍀 ☝️ Taksvärkkipäivä lähenee, joten voisiko teidän koulu olla osana tätä kampanjaa? Kertokaa oppilastoimikunnalle, opolle, rehtorille, luokanvalvojalle, opettajalle tai kelle tahansa teidän koulussa tästä mahdollisuudesta. 🐳

Tehdään yhdessä hyvää ja annetaan arktisille eläimille mahdollisuus elää. 🐼

#sulaahulluutta #taksvärkki #päivätyökeräys #yhteistyössä #wwfsuomi @wwfsuomi @woisuomi

#Taksvärkkipäivä lähenee. Tehdään yhdessä hyvää ja annetaan arktisille eläimille mahdollisuus elää, sillä meidän elämä olisi todella hankalaa jos meidän alue olis neliön luokkaa! Puhukaapa siis koulussa, voisiko teidän koulu olla osana tätä @wwfsuomi kampanjaa!❄️❤️ #sulaahulluutta #taksvärkki #päivätyökeräys @wwfsuomi yhteistyössä @woisuomi

Hienoa @saulikoskinen ! Huomio koulujen päivätyökeräyksestä vastaavat! #Repost @saulikoskinen
・・・
Miten vaikeaa olisi liikkuminen paikasta toiseen jos alustana olisi vain paperiarkin kokoinen palanen? Tämä on karu tosiasia miten esimerkiksi jääkarhut joutuvat liikkumaan ja elämään. Ilmasto lämpenee ja jäätiköt sulavat, mutta onneksi me yhdessä voimme vaikuttaa siihen. ❄️💧💙
#taksvärkkipäivä lähenee!! Voisiko teidän koulu olla osana tätä kampanjaa? Kertokaa oppilastoimikunnalle, opolle, rehtorille, luokanvalvojalle, opettajalle tästä mahdollisuudesta. Tehdään yhdessä hyvää ja annetaan arktisille eläimille mahdollisuus elää!
#sulaahulluutta #taksvärkki #päivätyökeräys @wwfsuomi yhteistyössä @woisuomi

Miten vaikeaa olisi liikkuminen paikasta toiseen jos alustana olisi vain paperiarkin kokoinen palanen? Tämä on karu tosiasia miten esimerkiksi jääkarhut joutuvat liikkumaan ja elämään. Ilmasto lämpenee ja jäätiköt sulavat, mutta onneksi me yhdessä voimme vaikuttaa siihen. ❄️💧💙
#taksvärkkipäivä lähenee!! Voisiko teidän koulu olla osana tätä kampanjaa? Kertokaa oppilastoimikunnalle, opolle, rehtorille, luokanvalvojalle, opettajalle tästä mahdollisuudesta. Tehdään yhdessä hyvää ja annetaan arktisille eläimille mahdollisuus elää!
#sulaahulluutta #taksvärkki #päivätyökeräys @wwfsuomi yhteistyössä @woisuomi

Hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää! Pysähdy hetkeksi pohtimaan: missä ympärilläsi näet numeroita tai kirjaimia? Niinpä. Ilman lukutaitoa et ymmärtäisi tätäkään tekstiä.

Lukutaito on meille itsestäänselvyys mutta monelle pakolaiselle kaukainen haave, sillä sotien ja konfliktien jaloissa koulu jää usein kesken. Siksi Pakolaisavun kehitysyhteistyö keskittyy lukutaito-opetukseen. Koulut voivat osallistua lukutaitotyöhön järjestämällä Päivätyökeräyksen: pakolaisapu.fi/paivatyo.

Annetaan yhdessä pakolaiselle taito, jota kukaan ei voi ottaa pois! #worldliteracyday #päivätyökeräys #pakolaiset #lukutaito #lukeminenkannattaa #koulutus #kehitysyhteistyö #uusiaalkuja

💪💪💪 Mahtavaa @eevsku ! Nyt kaikki koulut mukaan! #Repost @eevsku
・・・
Miten vaikeaa olisi treenaaminen, jos tilaa olisi käytössä vain paperiarkin verran? 🤔 Puhumattakaan siitä, jos kaikki arjen asiat tulisi tehdä niin pienessä elintilassa. 😳

Ilmasto lämpenee, jäätiköt sulavat ja tämä elintilan pieneneminen on karu tosiasia esimerkiksi jääkarhuille sekä itämerennorpille. 😓💙 Mutta meillä kaikilla on mahdollisuus auttaa ja vaikuttaa! 🙏

Yksi apukeino on kerätä rahaa niille tahoille, jotka tekevät asioita näiden eläinten ja luonnon eteen. Koulujen taksvärkkipäivät ovat yksi mahdollisuus keräykseen - olisiko teidän koulu mukana auttamassa? ❤

#sulaahulluutta #taksvärkki #päivätyökeräys #yhteistyössä #wwfsuomi @wwfsuomi @woisuomi 🎥: Saskia Petäjä

Katso loppuun asti! Jokainen voi osallistua! #wwfsuomi
#Repost @eevsku (@get_repost)
・・・
Miten vaikeaa olisi treenaaminen, jos tilaa olisi käytössä vain paperiarkin verran? 🤔 Puhumattakaan siitä, jos kaikki arjen asiat tulisi tehdä niin pienessä elintilassa. 😳

Ilmasto lämpenee, jäätiköt sulavat ja tämä elintilan pieneneminen on karu tosiasia esimerkiksi jääkarhuille sekä itämerennorpille. 😓💙 Mutta meillä kaikilla on mahdollisuus auttaa ja vaikuttaa! 🙏

Yksi apukeino on kerätä rahaa niille tahoille, jotka tekevät asioita näiden eläinten ja luonnon eteen. Koulujen taksvärkkipäivät ovat yksi mahdollisuus keräykseen - olisiko teidän koulu mukana auttamassa? ❤

#sulaahulluutta #taksvärkki #päivätyökeräys #yhteistyössä @wwfsuomi @woisuomi 🎥: Saskia Petäjä

Miten vaikeaa olisi treenaaminen, jos tilaa olisi käytössä vain paperiarkin verran? 🤔 Puhumattakaan siitä, jos kaikki arjen asiat tulisi tehdä niin pienessä elintilassa. 😳

Ilmasto lämpenee, jäätiköt sulavat ja tämä elintilan pieneneminen on karu tosiasia esimerkiksi jääkarhuille sekä itämerennorpille. 😓💙 Mutta meillä kaikilla on mahdollisuus auttaa ja vaikuttaa! 🙏

Yksi apukeino on kerätä rahaa niille tahoille, jotka tekevät asioita näiden eläinten ja luonnon eteen. Koulujen taksvärkkipäivät ovat yksi mahdollisuus keräykseen - olisiko teidän koulu mukana auttamassa? ❤

#sulaahulluutta #taksvärkki #päivätyökeräys #yhteistyössä #wwfsuomi @wwfsuomi @woisuomi 🎥: Saskia Petäjä

Pakolaisavun lukutaitokursseilla osallistujat oppivat paljon muutakin kuin lukemaan - he saavat tietoa esimerkiksi hygieniasta ja terveydestä. Vaikutukset näkyvät välittömästi pakolaisten arjessa. Osallistumalla Päivätyökeräykseen tuette lukutaitotyötä - ilmoita koulusi mukaan: pakolaisapu.fi/paivatyo
#päivätyö #päivätyökeräys #koulut #yläkoulu #lukio #uusialku #pakolaisuus #lukutaito

Pakolaisavun päivätyökeräys on käynnistynyt - koulut, teitä tarvitaan nyt! Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Kaikkia pakolaisia yhdistää yksi asia: he ovat menettäneet lähes kaiken. Osallistumalla Päivätyökeräykseen mahdollistatte paossa oleville ihmisille monipuolista lukutaitokoulutusta, joka on monelle ensimmäinen askel uuteen alkuun.

Ota haaste vastaan ja ilmoita koulusi mukaan: pakolaisapu.fi/paivatyo

#päivätyö #päivätyökeräys
#Pakolaisapu #koulut #yläkoulu #lukio #uusiaalkuja #pakolaisuus #lukutaito

WWF:n Päivätyökeräys on alkanut, kaikki koulut mukaan! Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja viimeinen sukupolvi, joka voi tehdä sille jotakin. Katso, miksi teitä tarvitaan: wwf.fi/paivatyokerays
#päivätyökeräys #taksvärkki #wwf #koulu #luonto #luonnonsuojelu #arktinenluonto #itämeri #ilmastonmuutos

Most Popular Instagram Hashtags