[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#oushf

555 posts

TOP POSTS

SLÅR ET SLAG FOR FREMTIDENS HELSETJENESTE: I går ble det offentliggjort at vårt "Senter for fremtidig helse" tildeles store penger for å utarbeide bedre tjenester og løsninger for oppfølgning av slagpasienter - en stor og viktig pasientgruppe

Innovasjonspartnerskap høres ut som et fint ord. Det betyr i denne sammenheng at offentlige virksomheter går sammen med næringslivet i å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å få utviklet løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Det tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor

Innovasjon Norge har fra 1. januar i år gjort innovasjonspartnerskap til en ny konkurranseform. Det skal gjøre det lettere for det offentlig sektor og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter

Av 23 gode søknader som Innovasjon Norge mottok ble fire valgt ut som vinnere. Én av dem kom fra vårt "Senter for fremtidig helse" (C3/Center for Connected Care) som vil motta 7,2 millioner kroner til prosjektet "Et SLAG for fremtidens helsetjeneste" - i samarbeid også med Oslo kommune, Sunnaas sykehus og Akershus universitetssykehus. Målet er et styrket samspill mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i oppfølging av slagpasienter

På bildet - fra venstre: Elisabeth Bø (fysioterapeut og forsker/OUS), Mona Skaret (divisjonsdirektør vekstbedrifter og klynger/Innovasjon Norge), Bent Høie (helse- og omsorgsminister), Kari Kværner (senterdirektør/C3), Jan Schwencke (brukerrepresentant/LHL Hjerneslag) og Vibeke Jane Ljungmann (spesialfysioterapeut/OUS)

#c3connectedcare #innovasjonnorge #oushf

EN SPRUKKET HOVEDPULSÅRE er noe av det farligste som kan ramme et menneske. Da henger livet brått i en tynn tråd. For å forebygge at en slik situasjon oppstår kan vi overvåke hovedpulsåren. Denne uken gjennomførte vi #aortascreening nr. 10.000 her ved #oushf (Aker)

Ved en aortascreening, som vi kaller det, vil fagfolk ved hjelp av ultralyd undersøke og måle bredden på hovedpulsåren (aorta) i magen på den aktuelle person. Vi kaller dem selvsagt ikke for pasienter, heldigvis blir bare noen få av dem det - vi liker heller å kalle dem deltagere

Det var Egil Knutsen som ble vinner av status som deltager nr. 10.000! Han bor i bydel Vestre Aker og fylte 65 år i mai. Mens sykepleier Marit Folmo sjekker papirene og radiografene Gry Gjestvang og Zivar Bakhtyari gjør ham klar til ultralydundersøkelsen forteller han at hans far faktisk døde av sprukket hovedpulsåre for 27 år siden, bare 66 år gammel. Dette er helt tilfeldig og ikke en grunn til at han er valgt ut, noe han selv først trodde da han leste brevet med invitasjon til prosjektet. - Så at dette er et viktig tilbud, det vet jeg alt om, sier Egil mens kald gelé gnis utover bar mage og radiografen presser ultralydproben ganske langt ned. - Tarmene er jo i veien for aorta, som ligger bakenfor, unnskylder Gry seg lett

Alle menn som fyller 65 år og er bosatt i Oslo kommune inviterer vi til aortascreeningen her på OUS Aker, forteller bioingeniør Cecilia Guevara. - 68% av dem kommer! Det er bra, og mye bedre enn da vi startet opp i mai 2011. Omtrent 60 menn i uken undersøker vi. Hos 2,7% av alle vi undersøker oppdager vi et aortaaneurisme, altså en mindre eller større utposning på hovedpulsåren. Disse følges opp videre

Tilbyeligheten for utposning på aorta øker med alderen, og rundt 65 år har ekspertene funnet ut at det er fornuftig å undersøke mennene. Kvinner har bare en fjerdedel så stor risiko for å utvikle aneurisme (utposning) - derfor blir enn så lenge ikke denne halvpart av befolkningen invitert inn i prosjektet. Og siden prosjektet driftes innenfor ordinære budsjettrammer, og ikke med særbevilgninger, må det nok bli slik en stund til

Se våre side på Facebook for en bredere omtale av saken

I dag kom "PS! Jeg har MS" til Ullevål sykehus. Utstillingen skal stå utenfor hovedinngangen i tre uker 👍🏼

I dag har vi arrangert fagdag med tema 'MS hos barn og ungdom' for helsepersonell som arbeider med MS hos barn på barneavdelinger og nevrologiske avdelinger. En lærerik dag med deltakere fra Norge, Danmark, Sverige, Island og Finland 📝 #msforbundet

GENSEKVENSERING: Hva kan genene til de sykeste ME-pasientene i landet fortelle oss om immunsystemet deres? Dette viktige spørsmålet kan forsker og professor Benedicte Alexandra Lie (bildet) gå dypere inn med dagens sikrede finansiering 😊

Dette ble klart da statsminister Erna Solberg besøkte Benedicte og sekvenseringslaboratoriet vårt idag. I nært samarbeid med Norges forskningsråd, og ikke minst brukerpanelet med ME-pasienter, har regjeringen bevilget 30 millioner kroner til fire tunge prosjekter innen CFS/ME-forskning. I ett av disse prosjektene står Benedicte og hennes forskergruppe sentralt

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen i Forskningsrådet sa under dagens markering at denne form for brukermedvirkning i tildeling av forskningsmidler er et nytt og viktig prinsipp, og en viktig demokratisering av forskningen

Statsminister Solberg har lenge engasjert seg i ME-saken og var tydelig tilfreds med å ha fått denne bevilgningen på plass. Det var også Trude Schei, nestleder i ME-foreningen, som representerte brukerpanelet under dagens markering

#cfsme #forskningsrådet #oushf @meforeningen #chronicfatiguesyndrome

I dag gikk Oslo Maraton av stabelen i Oslo for 21. gang. Rundt 18.000 deltagere fylte Oslos gater. Ambulansetjenesten fra prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) stilte også til start - med store ekstra ressurser for å trygge liv og helse til de mange deltagerne. - Vi løste 21 oppdrag knyttet til gateløpet, forteller operativ leder André Tiller. - Mest alvorlig gikk det utover en 35 år gammel mann som fikk hjertestans. Han ble kyndig resuscitert (gjenopplivet) av Norsk Folkehjelp og våre ambulansefolk. Han følges nå opp ved medisinsk klinikk ved OUS

Vi var ute med ekstra ambulanseressurser, ekstra MC- og sykkel-enheter og egen operativ leder for Oslo Maraton, forteller Tiller, som er godt fornøyd med både samarbeidspartnerene og egne ressurser. De har alle lagt ned et stort forarbeide for at dagens innsats skulle kunne utføres på en best mulig måte for de mange utøverene

Bildet viser mannskapene under morgenens parole, operativ leder med ryggen til

#oslomaraton #oushf #ambulanseliv

HVA ER VIKTIG FOR DEG?
I dag markeres «hva er viktig for deg-dagen?» i klinikk psykisk helse og avhengighet. Mange av oss har brukt denne button'en for å understreke akkurat det 😊 - Dagen skal være med på å understreke en viktig retningsendring i helsevesenet, sier Elisabeth Hinderaker, fagrådgiver i klinikkstaben. - Oppmerksomheten må vi flyttes vekk fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg i livet ditt akkurat nå»
Helsepersonell oppfordres til å stille dette sentrale spørsmålet til sine brukere, lytte, reflektere over svaret og følge opp hva som er viktig gjennom planer og tiltak. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål øker motivasjon og styrker egenmestring

#psykiskhelse #hvaerviktigfordeg
#oushf

"Kjære Erna Solberg, jeg er en gutt på 11 år. Jeg fikk i sommer diagnosen sarkom - kreft i beinet. Jeg er under behandling på Radiumhospitalet. For 2 uker siden ble beinet mitt amputert. Jeg er en stille og rolig gutt. Men legene, fysioterapeutene, sykepleiere og mange andre her sier jeg er tapper og flink. Alle på sykehuset tar utrolig godt vare på meg. Jeg vil gjerne at du kommer hit til Radiumhospitalet for å spille Pokemon Go med meg nå i adventstiden. Da hadde jeg blitt veldig glad..." skrev Patrick Hermansen (11) fra Maura til statsminister Erna Solberg for noen uker siden

Idag kom hun! Det ble et fint og hjertelig møte. Og ikke vet vi hvem dette betydde mest for ... Patrick eller statsministeren. Men begge to kommer nok til å ta med seg minnene inn i juletiden. Det er vi helt sikre på!

#oushf

ET UNIVERSITETSYKEHUS IKKE BARE BEHANDLER, VI DOKUMENTERER OGSÅ: På bildet ser du en jente med et hemangiom i pannen. Dette er en godartet svulst bestående av blodårer i huden som vokser på en unaturlig måte. Bildet er fotografert av sykehusfotograf Kari Samuelsen fra avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Institusjonsfotografenes forening (IFF) arrangerer hvert annet år fotokonkurransen "Eksponering" blant sine medlemmer. Under årets konkurranse vant vår dyktige sykehusfotograf bronsje for dette bildet i klassen "Livsvitenskap". Vi gratulerer, Kari!

For de av våre følgere som lurer på hvordan hemangiom behandles kan vi opplyse at de fleste tilfellene blir behandlet medikamentelt, av og til benytter vi laser - og unntaksvis lar vi dem gå over av seg selv

Bildet er godkjent for publisering

#oushf #iff #institusjonsfotografene

MOST RECENT

I dag har vi arrangert fagdag med tema 'MS hos barn og ungdom' for helsepersonell som arbeider med MS hos barn på barneavdelinger og nevrologiske avdelinger. En lærerik dag med deltakere fra Norge, Danmark, Sverige, Island og Finland 📝 #msforbundet

SLÅR ET SLAG FOR FREMTIDENS HELSETJENESTE: I går ble det offentliggjort at vårt "Senter for fremtidig helse" tildeles store penger for å utarbeide bedre tjenester og løsninger for oppfølgning av slagpasienter - en stor og viktig pasientgruppe

Innovasjonspartnerskap høres ut som et fint ord. Det betyr i denne sammenheng at offentlige virksomheter går sammen med næringslivet i å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å få utviklet løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Det tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor

Innovasjon Norge har fra 1. januar i år gjort innovasjonspartnerskap til en ny konkurranseform. Det skal gjøre det lettere for det offentlig sektor og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter

Av 23 gode søknader som Innovasjon Norge mottok ble fire valgt ut som vinnere. Én av dem kom fra vårt "Senter for fremtidig helse" (C3/Center for Connected Care) som vil motta 7,2 millioner kroner til prosjektet "Et SLAG for fremtidens helsetjeneste" - i samarbeid også med Oslo kommune, Sunnaas sykehus og Akershus universitetssykehus. Målet er et styrket samspill mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i oppfølging av slagpasienter

På bildet - fra venstre: Elisabeth Bø (fysioterapeut og forsker/OUS), Mona Skaret (divisjonsdirektør vekstbedrifter og klynger/Innovasjon Norge), Bent Høie (helse- og omsorgsminister), Kari Kværner (senterdirektør/C3), Jan Schwencke (brukerrepresentant/LHL Hjerneslag) og Vibeke Jane Ljungmann (spesialfysioterapeut/OUS)

#c3connectedcare #innovasjonnorge #oushf

I dag kom "PS! Jeg har MS" til Ullevål sykehus. Utstillingen skal stå utenfor hovedinngangen i tre uker 👍🏼

#Repost @oushf (@get_repost)
・・・
EN SPRUKKET HOVEDPULSÅRE er noe av det farligste som kan ramme et menneske. Da henger livet brått i en tynn tråd. For å forebygge at en slik situasjon oppstår kan vi overvåke hovedpulsåren. Denne uken gjennomførte vi #aortascreening nr. 10.000 her ved #oushf (Aker)

Ved en aortascreening, som vi kaller det, vil fagfolk ved hjelp av ultralyd undersøke og måle bredden på hovedpulsåren (aorta) i magen på den aktuelle person. Vi kaller dem selvsagt ikke for pasienter, heldigvis blir bare noen få av dem det - vi liker heller å kalle dem deltagere

Det var Egil Knutsen som ble vinner av status som deltager nr. 10.000! Han bor i bydel Vestre Aker og fylte 65 år i mai. Mens sykepleier Marit Folmo sjekker papirene og radiografene Gry Gjestvang og Zivar Bakhtyari gjør ham klar til ultralydundersøkelsen forteller han at hans far faktisk døde av sprukket hovedpulsåre for 27 år siden, bare 66 år gammel. Dette er helt tilfeldig og ikke en grunn til at han er valgt ut, noe han selv først trodde da han leste brevet med invitasjon til prosjektet. - Så at dette er et viktig tilbud, det vet jeg alt om, sier Egil mens kald gelé gnis utover bar mage og radiografen presser ultralydproben ganske langt ned. - Tarmene er jo i veien for aorta, som ligger bakenfor, unnskylder Gry seg lett

Alle menn som fyller 65 år og er bosatt i Oslo kommune inviterer vi til aortascreeningen her på OUS Aker, forteller bioingeniør Cecilia Guevara. - 68% av dem kommer! Det er bra, og mye bedre enn da vi startet opp i mai 2011. Omtrent 60 menn i uken undersøker vi. Hos 2,7% av alle vi undersøker oppdager vi et aortaaneurisme, altså en mindre eller større utposning på hovedpulsåren. Disse følges opp videre

Tilbyeligheten for utposning på aorta øker med alderen, og rundt 65 år har ekspertene funnet ut at det er fornuftig å undersøke mennene. Kvinner har bare en fjerdedel så stor risiko for å utvikle aneurisme (utposning) - derfor blir enn så lenge ikke denne halvpart av befolkningen invitert inn i prosjektet. Og siden prosjektet driftes innenfor ordinære budsjettrammer, og ikke med særbevilgninger, må det nok bli slik en stund til

Se våre side på Facebook for en bredere omt

EN SPRUKKET HOVEDPULSÅRE er noe av det farligste som kan ramme et menneske. Da henger livet brått i en tynn tråd. For å forebygge at en slik situasjon oppstår kan vi overvåke hovedpulsåren. Denne uken gjennomførte vi #aortascreening nr. 10.000 her ved #oushf (Aker)

Ved en aortascreening, som vi kaller det, vil fagfolk ved hjelp av ultralyd undersøke og måle bredden på hovedpulsåren (aorta) i magen på den aktuelle person. Vi kaller dem selvsagt ikke for pasienter, heldigvis blir bare noen få av dem det - vi liker heller å kalle dem deltagere

Det var Egil Knutsen som ble vinner av status som deltager nr. 10.000! Han bor i bydel Vestre Aker og fylte 65 år i mai. Mens sykepleier Marit Folmo sjekker papirene og radiografene Gry Gjestvang og Zivar Bakhtyari gjør ham klar til ultralydundersøkelsen forteller han at hans far faktisk døde av sprukket hovedpulsåre for 27 år siden, bare 66 år gammel. Dette er helt tilfeldig og ikke en grunn til at han er valgt ut, noe han selv først trodde da han leste brevet med invitasjon til prosjektet. - Så at dette er et viktig tilbud, det vet jeg alt om, sier Egil mens kald gelé gnis utover bar mage og radiografen presser ultralydproben ganske langt ned. - Tarmene er jo i veien for aorta, som ligger bakenfor, unnskylder Gry seg lett

Alle menn som fyller 65 år og er bosatt i Oslo kommune inviterer vi til aortascreeningen her på OUS Aker, forteller bioingeniør Cecilia Guevara. - 68% av dem kommer! Det er bra, og mye bedre enn da vi startet opp i mai 2011. Omtrent 60 menn i uken undersøker vi. Hos 2,7% av alle vi undersøker oppdager vi et aortaaneurisme, altså en mindre eller større utposning på hovedpulsåren. Disse følges opp videre

Tilbyeligheten for utposning på aorta øker med alderen, og rundt 65 år har ekspertene funnet ut at det er fornuftig å undersøke mennene. Kvinner har bare en fjerdedel så stor risiko for å utvikle aneurisme (utposning) - derfor blir enn så lenge ikke denne halvpart av befolkningen invitert inn i prosjektet. Og siden prosjektet driftes innenfor ordinære budsjettrammer, og ikke med særbevilgninger, må det nok bli slik en stund til

Se våre side på Facebook for en bredere omtale av saken

I dag gikk Oslo Maraton av stabelen i Oslo for 21. gang. Rundt 18.000 deltagere fylte Oslos gater. Ambulansetjenesten fra prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) stilte også til start - med store ekstra ressurser for å trygge liv og helse til de mange deltagerne. - Vi løste 21 oppdrag knyttet til gateløpet, forteller operativ leder André Tiller. - Mest alvorlig gikk det utover en 35 år gammel mann som fikk hjertestans. Han ble kyndig resuscitert (gjenopplivet) av Norsk Folkehjelp og våre ambulansefolk. Han følges nå opp ved medisinsk klinikk ved OUS

Vi var ute med ekstra ambulanseressurser, ekstra MC- og sykkel-enheter og egen operativ leder for Oslo Maraton, forteller Tiller, som er godt fornøyd med både samarbeidspartnerene og egne ressurser. De har alle lagt ned et stort forarbeide for at dagens innsats skulle kunne utføres på en best mulig måte for de mange utøverene

Bildet viser mannskapene under morgenens parole, operativ leder med ryggen til

#oslomaraton #oushf #ambulanseliv

Sistah Hilja Ji har idag blitt "rat in charge". Hun tror hun skal klare å utrydde dem fra avdeling vår. Det tror ikke jeg 🐀🐀🐀

Kan nærhet til et stort dyr være til hjelp i behandling av rusavhengighet? Kan et ungt menneske bedre meste sitt rusproblem ved å stelle og ri en hest? Ved å oppleve trygghet og mestringsevne, kanskje for første gang i sitt liv? Kjenne følelsen av kontroll og tillit, i stedenfor kaos og avvisning? Kjenne det store dyrets uforbeholdne kjærlighet og avhengighet til deg som enkeltmenneske?

Ja, tenkte en klok kvinne for noen år siden. Og fra et aktivt liv i hjertet av Europa, blant annet som rådgiver for Gro Harlem Brundtland ved WHO i Geneve, brøt australskfødte Ann Laura Kern-Godal (bildet) opp i 2005 og flyttet med sin norske ektemann til Norge for å sjekke ut sine påstander

Her skulle nettopp spørsmålet om hesteassistert terapi i behandling av rusavhengighet bli hennes store faglige engasjement i siste del av livet. For Ann ble brått revet vekk fra oss etter en tragisk påkjørsel i Frankrike i mai, 74 år gammel. I dag skulle hun ha disputert for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo med arbeidet "The relevance of horse assisted therapy to young adults' substance use disorder treatment"

For å hedre Anns betydningsfulle arbeid har derfor Oslo universitetssykehus, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Universitetet i Oslo samarbeidet om dagens faglig minneseminar. Her vil mange betydningsfulle personer i fagmiljøene rundt hennes forskning drøfte Anns funn og påstander, ikke alt for ulikt den disputasen hun dessverre aldri selv skulle få oppleve

Videre forskning vil komme, men Anns teori, om at pasienter som deltok i hesteassistert terapi hadde en mye høyere tilbøyelighet til et positivt behandlingsresultat enn de som ikke deltok i denne terapien, står sterkt. Så vil fremtiden vise om hesteassistert terapi virkelig kan kalles "å ri ut av avhengighet" ... #rusbehandling #avhengighet #ridingoutofaddiction #oushf

Et aldri så lite jubiléum idag: 100 slike er nå gitt siden den 15. mai 1984 :-) Det betyr nærmere 50 liter, det! Håper det har kommet godt med rundt omkring 😀💯🔴✔❤😀 35% av oss er forresten O RhD positive. Og vi er litt ekstra populære fordi blodtype 0 kan gis til alle 😉

Det ble ikke kake på meg, men en flott krystallvase fra #Iitala - juhu! + selvsagt paraply (familien legger stadig inn bestillinger) og stikkpiller med jern ... Et lite PS: Det var egentlig pose 107 idag, men 7 tappinger forsvant fra blodbankens database engang på 80-tallet ... Sånn kan det gå!

#giblod #blodbanken #oushf

Today my 100. official blood donation since May 15th 1984 😀🔴💯✔❤😀

Mange fra Oslo universitetssykehus var i dag med på #sykkeltur til støtte for #kreftsaken. Granfondo Don Pedro er arrangert av tidligere proffsyklist Dag Erik Pedersen og hans kjæreste Ania Veliz. I år var Oslo universitetssykehus med som samarbeidspartner. Startkontingenten går uavkortet til Kreftforeningen og Fondsstiftelsen ved OUS. #granfondodonpedro #oushf

Kunnskapsdeling mellom broderfolket er viktig! Idag har vi besøk fra Sveriges Riksdag. På bildet ser du f.v. Pia Steensland og Emma Henriksson. Emma er "ordförande i Socialutskottet" - hvilket på norsk tilsvarer leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. Pia er politisk rådgiver for komitéfraksjonen. Emma representerer Kristendemokratene i Sverige, som er mye likt vårt hjemmelige KrF både i politisk plassering og størrelse

På dagens program står samtale med sykehusdirektør Erikstein, omvisning i akuttmottaket og besøk på ABC-seksjonen ved fødeavdelingen vår. I tillegg er de i samtaler i helse- og omsorgsdepartementet. Sverige er det eneste skandinaviske landet som ikke har gjennomført en større sykehusreform de siste årene. Derfor er representantene fra Riksdagen spesielt interessert i å sette seg bedre inn i hva denne omstillingen har medført for norsk sykehusvesen

#oushf #riksdagen #Socialutskottet #Kristdemokraterna

Best running belt ever! Tried this baby on today for intervals, OCR and general running. It stayed in place all the time (other as eg. flipbelt never does as im to skinny for it to stay in place) . Make sure to get your own at the BMW Oslo Maraton 😉

20% discount code: MONIOM17
Can be used on any distance for the
Oslo Marathon 16th Sept!
https://oslomaraton.no

_____________________________________
#bmwoslomaraton #oslomaraton
#marathonphotos #laringsverkstedet #oushf #ambassadør #sponsor #løpeglede #beactive #running #run #oslo #sport #fitlifestyle #ocr #runners #athlete #løp #trening #mosjon #aktivejenter #kondis #løpetur #glede #gjørmejåla #muddylicious #skins

Det var godt fremmøte på dagens pressekonferanse på Radiumhospitalet. Mange var de som ville være med på markeringen til regjeringen da Siv Jensen og Bent Høie kom for å meddele at de ønsker å bevilge 2713 millioner kroner i neste års statsbudsjett til nytt klinikkbygg på OUS Radiumhospitalet

Beløpet skal gis som investeringslån, i tillegg til Helse Sør-Østs egenandel på omlag 400 millioner kroner. Det prosjekterte klinikkbygget på 16.000 kvadratmeter har en samlet kostnadsramme på vel 3,1 milliarder kroner - Dette er en stor dag for sykehuset. Nå settes vi istand til å bygge et flott og nytt bygg som vil gjøre OUS Radiumhospitalet til et moderne og effektivt kreftsykehus for fremtiden, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus i en kommentar

I beste fall kan dette bety byggestart for det nye klinikkbygget i 2019 og ferdigstillelse i 2022

På bildet ser du fra venstre: Administrerende direktør Bjørn K. Erikstein (OUS), administrerende direktør Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst), investor Arthur Buchardt, generalsekretær Anne Lise Ryel (Kreftforeningen), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), finansminister Siv Jensen (FrP) og investor Øyvind Eriksen (Aker ASA)

#oushf #radiumhospitalet #kreftforeningen #kreftfrisk #kreftbehandling

Most Popular Instagram Hashtags