#ostadtaheri

MOST RECENT

محرم
ما محرم اوییم که او محرم دل شد
با آب خدا خاک وجودش همه گل شد

ما بیدل اوییم که دلداده یار است
جان بر کف و شوریده و بی صبر و قرار است

ما چشم به راه قدم نور خداییم
هم آتش آن شعله هم از شعله جداییم

سر مست زنوشیدن آن جام طهوریم
اشباع ز ادراک خوش حس حضوریم

از آتش دوزخ چه هراسیم که سوزد؟
من در وی و وی در من دلداده بسوزد
🌱
بانو #شهناز_نيرومنش
دفتر دوم.سیر
بهار 87
#شهنازنيرومنش#استاد_محمدعلی_طاهری #محمد_على_طاهرى #عرفان_حلقه#استادطاهرى#فرادرمانى#فرادرماني#استاد_طاهري#حافظ#عرفان#موسيقى#عشق#خودآ#خدا#محمدعلى_طاهرى #ايران#اشعار#عاشقانه#هستى#نور#شعور#هوشمندى #shahnazniroomanesh #shahnaz_niroomanesh #erfan_halgheh#mohammadalitaheri #ostadtaheri#mohammad_ali_taheri#interuniversalism

نوبت عاشقی
نوبت عشق به پايان نرسيده است هنوز
دست از ما تب هجرت نکشيده است هنوز 🍃
کمر ما غم هجران تو مپندار شکست
دل ما از دل ياران نبريده است هنوز 🍃
غربت ساقي ما،جان وي و جان شما
کار اين ميکده ي عشق به سامان نرسيده است هنوز 🍃
گر شوي محرم دل،گويدت اسرار نهان
سخني کز دهني کس نشنيده است هنوز 🍃
ما همانيم که گفتيم،که بوديم،که هستيم ولي
موقع رو شدن صحنه آخر نرسيدست هنوز 🌱
بانو #شهنازنیرومنش
۱۳۹۰بهار
🌹
#عرفان_حلقه#استاد_محمدعلی_طاهری #فرادرمانی #سايمنتولوژي #عرفان_كيهاني #تشعشع_دفاعي #استادطاهري #فرادرماني #سايمنتولوژى #استادمحمدعلى_طاهرى #تشعشع_دفاعى #محمدعلي_طاهري #محمدعلى_طاهرى#ارتباط_ويژه#اينتريونيورساليزم#استادطاهرى #محمد_على_طاهرى
#faradarmani#psymentology #mohammadalitaheri #mohammad_ali_taheri #erfanhalgheh #erfanhalghe #interuniversalism #freetaheri#erfan_halgheh#mastertaheri#ostadtaheri#freetaheri

با ورق زدن اسلایدها کل متن را به راحتی بخوانید. 🌱🌿 لذا هم اینک نیز که صحت و سلامت ایشان به تایید نسبی رسیده٬ تاکید میگردد که اگرچه آزادی استاد طاهری الزامیست ولی به هیچوجه کافی نیست٬
لذا بر: " آزادی فیزیکال٬آزادی بیان و نوشتار٬آزادی ارتباطات و نیز رویت عمومی بدون قید و شرط”
ایشان پای میفشاریم تا با محصور و مشروط سازی آزادی ایشان٬ احتمال تکرار الگوی “امام در غیبت و لزوم نواب اربعه” در این جریان بکلی منتفی گردد .
بامید سلامتی و آزادی همه ی بی گناهان و آزاد اندیشان
با احترام
شهناز نیرومنش
۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی
۱۹ جولای ۲۰۱۸ میلادی #interuniversalism
#ostad_taheri #ostadtaheri #niroomanesh #niroomaneshspeech #faradarmani #erfan_halghe #erfan_halgheh #shahnaz_niroomanesh #shanazniroomanesh #mohammadalitaheri
#استاد_طاهری #استادطاهری #شهناز_نيرومنش #شهنازنيرومنش #بانو_شهناز_نيرومنش #صحبتهای_شهناز_نیرومنش #عرفان_حلقه #استاد_محمد_علی_طاهری #ادراک #آگاهي #احقاق_حق #احقاق_حق_استاد_طاهری #ما_خواهان_دیدار_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری_هستیم #ما_خواهان_رویت_عمومی_استاد_طاهری_در_ملاءعام_هستیم #رویت_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری #رویت_عمومی_استاد_طاهری

مَحرَم

ما محرمِ اوییم که او محرمِ دل شد
با آبِ خدا خاکِ وجودش همه گل شد

ما بیدلِ اوییم که دلداده یار است
جان بر کف و شوریده و بی صبر و قرار است

ما چشم به راهِ قدم نور خداییم
هم آتش آن شعله هم از شعله جداییم

سر مست زنوشیدنِ آن جام طهوریم
اشباع ز ادراکِ خوشِ حسِ حضوریم

از آتش دوزخ چه هراسیم که سوزد؟
من در وِی و وِی در منِ دلداده بِدوزد

بانو شهناز نیرومنش
دفتر دوم- سِیر
بهار ۱۳۸۷

با تشکر از تیم "اشعار بانو نیرومنش" که زحمت ساخت ویدیو را کشیدند.
T.me/MeykadeyeEeshgh

#interuniversalism
#ostad_taheri #ostadtaheri #niroomanesh #niroomaneshspeech #faradarmani #erfan_halghe #erfan_halgheh #shahnaz_niroomanesh #shanazniroomanesh #mohammadalitaheri
#استاد_طاهری #استادطاهری #شهناز_نيرومنش #شهنازنيرومنش #بانو_شهناز_نيرومنش #صحبتهای_شهناز_نیرومنش #عرفان_حلقه #استاد_محمد_علی_طاهری #ادراک #آگاهي #احقاق_حق #احقاق_حق_استاد_طاهری #ما_خواهان_دیدار_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری_هستیم #ما_خواهان_رویت_عمومی_استاد_طاهری_در_ملاءعام_هستیم #رویت_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری #رویت_عمومی_استاد_طاهری #اشعار_شهناز_نیرومنش

🌱 ای هزارن دست را پیوند داده با نظر
ای که صدها قبله را یکسویه کردی بی خطر

ای هزاران دیده را نادیده از بَرداشته
ای بسا نادیده را چون دیده کردی با نظر

ای که کثرت را تو بر وحدت مبدل ساختی
لیل و ظلمت را کشاندی با محبت تا سحر

طرح هر وسواس خَناس از تبار اِنس و جن
بی مهابا با نگاهی ساده کردی بی اثر

بس گشودی از دل ما قفلهای کهنه را
پاره کردی بندها را باز کردی بال و پر

جان مولاناییم روشن نما چون شمس شو
نور ده تاریکی ام را ای مرا شمس و قمر

بانو شهناز نیرومنش
کتاب سِیر - چاپ اول
 ۱۳۸۸ خورشیدی

#interuniversalism
#ostad_taheri #ostadtaheri #niroomanesh #niroomaneshspeech #faradarmani #erfan_halghe #erfan_halgheh #shahnaz_niroomanesh #shanazniroomanesh #mohammadalitaheri
#استاد_طاهری #استادطاهری #شهناز_نيرومنش #شهنازنيرومنش #بانو_شهناز_نيرومنش #صحبتهای_شهناز_نیرومنش #عرفان_حلقه #استاد_محمد_علی_طاهری #ادراک #آگاهي #احقاق_حق #احقاق_حق_استاد_طاهری #ما_خواهان_دیدار_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری_هستیم #ما_خواهان_رویت_عمومی_استاد_طاهری_در_ملاءعام_هستیم #رویت_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری #رویت_عمومی_استاد_طاهری #اشعار_شهناز_نیرومنش

این روزها بشر، با آنکه در تنهایی غمبار خود از درد می نالید

ولی در جهل خود، بر خویش می بالید

بشر تنهای تنها بود و در تنهایی غمبار خود در خویش می پیچید  و ‌از آن خوشهٔ صد دانهٔ ادراک، تنها دانه ای می چید
و راضی بود و ناراضی، به دنبال حقیقت بود

سراسیمه حریم عقل را در می نوردید
و تنها سراب عشق را می دید

و منجی با تأنی پیش می آمد
ندا میداد: که اینک خفتگان

اینجا همان هنگامهٔ  هنگامِ هنگام است

همان روزی که عمری در پِیَش بودید

همان ادراک ناب اما
در پرده و پنهان و آرام است

بانو شهناز نیرومنش

باتشکر از تیم "اشعار بانو شهناز نیرومنش"
T.me/MeykadeyeEeshgh

#interuniversalism
#ostad_taheri #ostadtaheri #niroomanesh #niroomaneshspeech #faradarmani #erfan_halghe #erfan_halgheh #shahnaz_niroomanesh #shanazniroomanesh #mohammadalitaheri
#استاد_طاهری #استادطاهری #شهناز_نيرومنش #شهنازنيرومنش #بانو_شهناز_نيرومنش #صحبتهای_شهناز_نیرومنش #عرفان_حلقه #استاد_محمد_علی_طاهری #ادراک #آگاهي #احقاق_حق #احقاق_حق_استاد_طاهری #ما_خواهان_دیدار_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری_هستیم #ما_خواهان_رویت_عمومی_استاد_طاهری_در_ملاءعام_هستیم #رویت_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری #رویت_عمومی_استاد_طاهری #اشعار_شهناز_نیرومنش

جریان ظهور یک بازی نیست؛ مهمترین جریان تاریخی در کل تاریخ بشریت است و آبروی بشر در گرو وقوع آن است. نقش مهم موعود در سیر کمالی بشر، به نتیجه رساندن تمام تلاش‌های کمالجویانه در کل تاریخ است. بشر عهد آخر برای هدایت یافتن در مسیر کمال به یک هادی برگزیده و لایق نیاز دارد که همان موعود است. به بیان دیگر، نقش این هادی کمال از این نظر اهمیت دارد که جریان ولایت را ادامه می‌دهد و تلاش‌های انبیاء و اولیاء در جهت به کمال رساندن بشر را به ثمر می‌رساند. اما با رجوع به تاریخ، این حقیقت بزرگ مکشوف می‌شود که ِصرف وجود یک ولی خدا در بین مردم، هیچ‌گاه باعث نجات آن مردم نشده است؛ مگر اینکه آنها به درک او رسیده و آمادگی بهره‌مندی از آموزه‌هایش و اجرای آنها را داشته باشند. چنین درکی مستلزم داشتن «مقام صدق» است. «مقام صدق» مرحله‌ای از مراحل هدایت باطنی است که در آن، فرد هر آنچه را که حق است، تصدیق می‌کند و می‌تواند حق را از ناحق و سره را از ناسره تشخیص دهد. از آنجا که حق‌طلبی قرین مقام صدق است، درک آن بزرگوار، مانند درک هر حقیقت دیگری در هستی مستلزم حق‌طلبی و نائل شدن به مقام صدق می‌باشد.

بخشی از مقاله فلسفه ی غیبت و مفهوم انتظار
از کتاب چند مقاله

#حرکت_از_ظاهر_به_باطن #شبکه_مثبت #شبکه_منفی #کمال #ادراک #آگاهی #رحمانیت_الهی #محمد_علی_طاهری #استاد_طاهری #عرفان_حلقه #عرفان_کیهانی #عرفان_کیهانی_حلقه #عرفان_حلقه_چیست #عصر_هوشمندی_و_جنگ_تشعشعاتی #اتصال #حلقه #روح_جمعی #جهان_هستی #محمد_علی_طاهری
#ostadtaheri #ostad_taheri #mohammadalitaheri #mohammad_ali_taheri
#radiationalwar #erfan_halgheh #erfan_halghe

ما در سکوت
تازه
نَفَس تازه می کنیم

بعد از سکوت
عشق را پُر آوازه می کنیم

مائیم که با سوختن آغاز می شویم
در راهِ دوست، تلاشِ بی اندازه می کنیم

شب را به خاموشی پشت سَر گذاشته
در روشنای صبح باز  کارِ تازه می کنیم

جهل از واژه های ما، سنگسار می شود
چون، هر دلی را به عشق اندازه می کنیم

دروازه های قلب زمین را باز می کنیم
فوج فوج نور واردِ هر دروازه می کنیم
شهناز نیرومنش

#interuniversalism
#ostad_taheri #ostadtaheri #niroomanesh #niroomaneshspeech #faradarmani #erfan_halghe #erfan_halgheh #shahnaz_niroomanesh #shanazniroomanesh #mohammadalitaheri
#استاد_طاهری #استادطاهری #شهناز_نيرومنش #شهنازنيرومنش #بانو_شهناز_نيرومنش #صحبتهای_شهناز_نیرومنش #عرفان_حلقه #استاد_محمد_علی_طاهری #ادراک #آگاهي #احقاق_حق #احقاق_حق_استاد_طاهری #ما_خواهان_دیدار_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری_هستیم #ما_خواهان_رویت_عمومی_استاد_طاهری_در_ملاءعام_هستیم #رویت_عمومی_استاد_محمد_علی_طاهری #رویت_عمومی_استاد_طاهری #اشعار_شهناز_نیرومنش

"If the law is upheld only by government officials,then all law is at an end." @hrouhani @khamenei.en Your law is upheld by you,actually, the law is ended,it doesn't have any benefit for Iran's #people & Shame on you #federicamogherini for accompanying with #Iran

#taheri_movement #iranregimechange #irandeal #freenasrin #freenarges #humanrights #rezapahlavi #ostadtaheri

Most Popular Instagram Hashtags