[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ostadtaheri

1048 posts

TOP POSTS

استاد محمد علی طاهری
#ostadtaheri

📢ارتباط ویژه-ارتباط ویژه-ارتباط ويژه
✔️درخواست درک پیامهای روح جمعی و دریافت تسهیلات رحمانی و امکانات لازم در نبرد تشعشعاتی
✔️برداشته شدن نفوذ و مسخ و بندهای تاریخی و حکومتی از مردم ایران و منطقه خاور میانه وسایر مناطق در روح جمعی ،برای کسانی که پیامها را دریافت کرده اند.
Published:⏳September 30,2014
----------------------------------
دوستان و همراهان عزیز ،هرچه جلو تر میرویم رویارویی مثبت و منفی شدید تر و جدی تر شده و نیاز به آگاهیهای دقیق تر و امکانات تخصصی تر و ورزیدگی بیشتر برای این رویارویی عظیم، بیشتر حس میشود.
پس با توجه به شرایط موجود:
✔️توجه خاص به ارتباط ویژه ضروریست، چراکه با توجه به نیازهای زمانی بارگذاری لازم در آن انجام میشود.
✔️همراهانی که به درک نت های شخصی در ارتباط با آگاهیها و حفاظ های جنگ های تشعشعاتی میرسند، آن ادراکات را در روح جمعی کار کنند تا با عمومی شدن این امکانات الهی، برای رویارویی عظیم آمادگی های لازم فراهم شده و از تلفات و صدمات وارد بر دیگر همراهان کاسته شود.
Published: ⏳February 13,2015 ----------------------------------
📢#ارتباط_ويژه مهممترین چیزی است که ما در دست داریم برای آپدیت مطالب، آپدیت حلقه ها، ادراکاتی که نیاز داریم در این بازه حساس...
لحظه تحویل سال، یک کار خاصی دارد انجام میشود با #ارتباطویژه، یک بار
گذاری خاصی دارد انجام میشود....
Published: ⏳March 19, 2016 & 2017
------------------------------------
بانو #شهنازنيرومنش #شهناز_نيرومنش 🌱
#شهيد_محمد_علي_طاهري #استادمحمدعلي_طاهري #محمدعلى_طاهرى #استاد_محمدعلی_طاهری #عرفان_حلقه #عرفان_كيهاني #فرادرمانى #سايمنتولوژي #استاد_طاهری #اﻳﺮاﻥ #خدا #عشق #ايرانيان #نوروز#استادطاهرى #تهران#بهار #سال_نو #نوروز۹۶ #mohammadalitaheri #mohammad_ali_taheri#faradarmani #shahnazniroomanesh #interuniversalism#nowruz#norooz

📢ارتباط ویژه-ارتباط ویژه-ارتباط ويژه
✔️درخواست درک پیامهای روح جمعی و دریافت تسهیلات رحمانی و امکانات لازم در نبرد تشعشعاتی
✔️برداشته شدن نفوذ و مسخ و بندهای تاریخی و حکومتی از مردم ایران و منطقه خاور میانه وسایر مناطق در روح جمعی ،برای کسانی که پیامها را دریافت کرده اند.
Published:⏳September 30,2014
----------------------------------
دوستان و همراهان عزیز ،هرچه جلو تر میرویم رویارویی مثبت و منفی شدید تر و جدی تر شده و نیاز به آگاهیهای دقیق تر و امکانات تخصصی تر و ورزیدگی بیشتر برای این رویارویی عظیم، بیشتر حس میشود.
پس با توجه به شرایط موجود:
✔️توجه خاص به ارتباط ویژه ضروریست، چراکه با توجه به نیازهای زمانی بارگذاری لازم در آن انجام میشود.
✔️همراهانی که به درک نت های شخصی در ارتباط با آگاهیها و حفاظ های جنگ های تشعشعاتی میرسند، آن ادراکات را در روح جمعی کار کنند تا با عمومی شدن این امکانات الهی، برای رویارویی عظیم آمادگی های لازم فراهم شده و از تلفات و صدمات وارد بر دیگر همراهان کاسته شود.
Published: ⏳February 13,2015 ----------------------------------
📢#ارتباط_ويژه مهممترین چیزی است که ما در دست داریم برای آپدیت مطالب، آپدیت حلقه ها، ادراکاتی که نیاز داریم در این بازه حساس...
لحظه تحویل سال، یک کار خاصی دارد انجام میشود با #ارتباطویژه، یک بار
گذاری خاصی دارد انجام میشود....
Published: ⏳March 19, 2016 & 2017
------------------------------------
بانو #شهنازنيرومنش #شهناز_نيرومنش 🌱
#شهيد_محمد_علي_طاهري #استادمحمدعلي_طاهري #محمدعلى_طاهرى #استاد_محمدعلی_طاهری #عرفان_حلقه #عرفان_كيهاني #فرادرمانى #سايمنتولوژي #استاد_طاهری #اﻳﺮاﻥ #خدا #عشق #ايرانيان #نوروز#استادطاهرى #تهران#بهار #سال_نو #نوروز۹۶ #mohammadalitaheri #mohammad_ali_taheri#faradarmani #shahnazniroomanesh #interuniversalism#nowruz#norooz

MOST RECENT

استاد محمد علی طاهری
#ostadtaheri

Most Popular Instagram Hashtags