#omropfryslân

550 posts

TOP POSTS

Yn dizze jas kin de buorman it wol waarm hâlde op 'e fyts, seit Fokke Ophuis út de Harkema dy ús dizze 📷 mailde 👍 #omropfryslân #Harkema #Fryslân

De Japanske Remi Matsunobu waarm klaaid yn 'e Omrop mûts & sjaal, dy se krige fan har skoanheit (📷 Piet Schaaf) Waarme Winteraksje #Omropfryslân #winter #muts ❄️

Lokwinske krysttrui winners & dank foar de 📷 🎄 #omropfryslân #kersttrui #christmas

De Hûnekop 🐶 giet by de minsken lâns foar de Fryske Top 100. Stimme blinder, it kin hjoed noch www.frysketop100.nl 📞053-2123618 #omropfryslân #frysketop100 #Hûnekop

Mei Douwe: Barbara mei a 'st lazare, Alison Balsom spilet Satie, Mstislav Rostropovich spilet chello & Miles Davis. #omropfryslân #radio #meidouwe

Sneon om 9:00 oere yn Op&Ut: Jochem le Cointre, Roon Staal, it Frysk Skipfeartmuseum mei 'Sneek, su het ut weest!' en de Matthäus Passion fan Bach 🎼 #omropfryslân #radio #douweheeringa #matthäuspassion

De Omropredaksje is wer wat prachtige keunst riker 🖼 Makke troch Marijn vd Berg #OmropFryslân #kunst #Fryslân

It partoer Seisbierrum-Pitersbierrum binne de winners fan it NK junioaren keatsen yn Wier #omropfryslân #kaatsen #sport #winning

Us ' Maria' @elskedewall live yn 'e studio 🎶 Sukses yn The Passion jûn 🙌 #ThePassion #omropfryslân #Leeuwarden #passion #elskedewall

MOST RECENT

It Frysk Kampioenskip Skoulûke yn 'e Ringfeart te Earnewâld 🚣💪 "Eltse snein wat by d'ein" (📷 Tjamme Tilstra) #omropfryslân #earnewâld #schouw #touwtrekken #sport #Fryslân

Brêge oan 'e Ketting by Hearrenfean ⛅ (📷 Zwany) #omropfryslân #heerenveen #bridge #Fryslân

De moaiste muzyk op de radio, alle sneins om 9:10 oere yn Mei Douwe: Julien Dassin en Florence Coste, Concha Buika, Hildegard Knef, en Pahud Emmanuel #omropfryslân #radio #music

It partoer Seisbierrum-Pitersbierrum binne de winners fan it NK junioaren keatsen yn Wier #omropfryslân #kaatsen #sport #winning

Grietsje Schippers makke dizze 📷 fan in Reuzen Houtwesp 😱 #omropfryslân #insect #bugs

De Aak fan Moddergat WL19, út 1871, leit nei tsien jier wer op it drûge. ⚓ #omropfryslân #ships #history

It Aksjekomitee Tsjin Gas protestearret mei tûzen hantekeningen ✏ tsjin proefboarringen yn Nij Beets troch gasbedriuw #vermillion #omropfryslân #nijbeets #gasboring #actie

'It byt foar gjin meter' 🎣⛆ seit Swaan Postma #rain #omropfryslân #fishing

Most Popular Instagram Hashtags