#odsun

MOST RECENT

Mám ráda atmosféru zaniklých obcí v našem pohraničí. Jsou jakýmsi mementem osudů, které odvál čas, ale které těmito místy stále rezonují. A když je k tomu všude kolem krásná krajina, jako třeba v případě Hanušovické vrchoviny na pomezí Hrubého Jeseníku, masivu Králického Sněžníku a Orlických hor ... Tuto sobotu jsem v rámci pochodu Pivovarská čtvrtka, pořádaném hanušovickým pivovarem Holba, procházela kolem zaniklé vsi Štolnava (Stollenhau), která po roce 1949 získala další název Prameny a dnes správně patří pod Velké Losiny.
Tato původně hornická osada vznikla, nejspíše v blízkosti dolu na železnou rudu, někdy kolem roku 1570. Odtud pochází i její název - Stollen = důl, hau = kopanina. Později se obyvatelé Štolnavy věnovali zemědělství a textilní výrobě, kdy zpracovávaly vypěstovaný len. V letech 1610 až 1611 nechal Jan ze Žerotína v obci postavit menší dřevěný kostelík. Na jeho místě pak v 2. pol. 19. stol. štolnavští obyvatelé zbudovali větší kapli sv. Jana a Pavla. Od roku 1886 měla obec i vlastní školu. Na začátku 20. století měla obec 186 obyvatel, převážně českých Němců katolického vyznání. Po 2. světové válce došlo k násilnému odsunu původních obyvatel. Jejich domy chátraly až do r. 1965, kdy vojáci 60. tankové divize ze Šumperka dostali rozkaz, aby zbytky domů i kaple srovnali se zemí.
Z celé obce zůstaly zachovány pouze dva domy, hřbitov (viz poslední záběry na kříž za kamennou zídkou), obnovené základy kaple sv. Jana a Pavla (viz záběr na kříž s kamenným oltářem a dlažbou), kaplička pod krásným jírovcem s výhledem na masiv Králického Sněžníku (viz úvodní záběr z krásně rozkvetlé louky), torzo Božích muk a opravený kříž u kdysi hlavní ulice obce. Z původních domů zůstaly pouze kamenné hromadnice a v jejich blízkosti vzrostlé stromy, které zasadili původní obyvatelé.

#stollenhau#stolnava#štolnava#zaniklaobec#velkelosiny#prameny#olomouckykraj#forgottenplace#odsun#sudety#sudetenland#hanusovickavrchovina#vanishedvillage#hory#mountains#memory#memories

Lipová / Spansdorf / house 20. Photo 1915-2005-2010-2015. #documentary #life #death #czechrepublic #czech #sudety #sudetenland #heimat #odsun #communism

Lipová / Spansdorf / house 29. Photo: 1915-2005-2010-2015. #documentary #life #sudety #sudetenland #czech #heimat #odsun

Jaké byly vztahy Čechů s Němci, kteří na území dnešního Česka žili po staletí? Proč došlo po druhé světové válce k jejich odsunu a za jakých okolností? A proč se o excesech, které vysídlení německy mluvících obyvatel provázely, donedávna nemluvilo? I o tom více v rozhovoru se Sandrou Kreisslovou, která se zabývá výzkumem identit, paměti a vzpomínání v prostoru česko-německé a česko-rakouské hranice. "V poválečném Československu panovaly ve většinové společnosti silně protiněmecké nálady, které se v průběhu doby měnily od nenávisti k trpěnému soužití," říká. "S nástupem komunistického režimu se také začala postupně odstraňovat různá represivní a exkluzivní nařízení, která byla proti Němcům namířena, v roce 1953 jim pak byla plošně přidělena československá státní příslušnost. Ze strany státu ovšem byly uplatňovány snahy Němce asimilovat," dodává.
Celý rozhovor na www.hatefree.cz nebo přímo na http://bit.ly/2vA8xyc
#hatefree #odsun #odsunnemcu #mnichov #nemci #valka #postoloprty #chomutov #etnologie

72 Jahre nach der Flucht meiner Familie aus der Tschechoslowakei stehe ich wieder vor dem Haus, in dem meine Großmutter geboren wurde und das meiner Familie eine Heimat war. Eine Heimat, die wir verloren haben. Krieg, falsche Politik und Wut haben uns alles genommen was wir hatten. Doch ohne die Flucht, ohne den harten Neuanfang, würde es mich heute nicht geben. Meine Urgroßmutter sagte immer: "Alles Schlechte dieser Welt hat etwas Gutes und es wird der Tag kommen, an dem du das erkennst." Sie hatte Recht! Wir sollten nie vergessen, dass Krieg nichts Gutes bringt - nur Trauer und Schmerz. Das konnte ich fühlen, auch 72 Jahre nach der Flucht. Lasst uns in Frieden leben, lasst uns Liebe teilen, damit unsere Enkel in 72 Jahren nicht mit Tränen in den Augen an dem Ort stehen müssen, den sie als Heimat verloren haben!
............
72 years after my family escaped from Czechoslovakian Republic I'm standing in front of the house where my grandma was born and which was a home to my family. A home that we've lost. War, wrong politics and fury have taken everything we had. But without the escape, without the hard new start, I wouldn't exist at all today. My greatgrandmother always said: "There is always a good thing inside of every bad thing and the day will come for you to see it." She was right! We should never forget that war never causes good things - only sadness and pain. I was able to feel that, even 72 years after the escape. Let us live in peace, let us share love so that our grandchildren in 72 years don't have to visit the place that they have lost as their homestead with tears in their eyes!
#nowar #refugees #welcome #neveragain #sudetenland #sudeten #odsun #vertreibung #flucht #givepeaceachance #peace #no #war #home #again #1945

Zatímco Pražáci chodí relaxovat do parků, my v pohraničí chodíme do divočiny, kde už 70 let nikdo nebydlí #sudety #summer #leto #usteckykraj #krusnehory #cinovec #czechrepublic #czechia #hory #pohranici #odsun #teplicko #instadaily#trip #sudetenland #erzgebirge

Stěhování pronárodů 🇩🇪 #srbexit #horgos #einekleinekolone #wunderbar #odsun #taksmedosli

Hrnčíři v odsunu z hradu Seeberg! #odsun #seeberg #sudetenland

Most Popular Instagram Hashtags