#obecqa

156 posts

TOP POSTS

ดูเป็นการเป็นงาน #OBECQA ยาวไปๆๆ

🌸💕อบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 👭#obecqa

ผู้ช่วยน่ารักกกกก #OBECQA

สู้อยู่น้าาาาาา #OBECQA ไม่เสร็จวันนี้ให้รู้ไปเซ่ 👊🏻👊🏻👊🏻

😥กะเมื่อย...กะหยัง...พลังกะเบิด😩 #ObecQA #สู้เด้อจ้า

เปลี่ยนลุคจะมีคนทัก แต่ถ้าเปลี่ยนรักจะมีคนทุกข์ !!
แด่เสาร์อาทิตย์ กับภารกิจเพื่อโรงเรียน #OBECQA

มอบแล้วมอบอีก #OBECQA
แต่ก็อยากรับแล้วรับอีก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 😂😂 #OBECQA# ยาวไปๆๆ

MOST RECENT

ดูเป็นการเป็นงาน #OBECQA ยาวไปๆๆ

🌸💕อบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 👭#obecqa

ประชุมปฎิบัติการ #OBECQA #Best Practice #PLC #งานบุคคลเริ่มงานได้ 😂

ประเมินเสร็จแล้วเก็บของได้ #OBECQA

Most Popular Instagram Hashtags