#numberlicious

MOST RECENT

18/08/18

1-Número de carrer forjat amb ferro, al carrer de Balmes de #barcelona #carrerbalmes
Número de portal forjado en hierro en la calle Balmes de Barcelona
Forged #streetnumber of iron in Balmes street in Barcelona
2-el meu amic @agrebollo75 en va enviar aquest detall de la seva maleta. Però no és el seu codi!! Gràcies guapo!!! 😚😚
Mi amigo Ángel me envió este detalle de su maleta. ¡No es el código para abrirla!
My friend Angel sent me this detail of his suitcase. It's not the code to open it!! #numberchallenge #retonumeros #reptenumeros #numbersproject #projectenombres #proyectonumeros #drowningbynumbers #numeros #números #nombres #numbers #unnumero #numberlicious #230 #doscentstrenta #twohundredthirty #doscientostreinta #numero230 #número230 #numerodoscientostreinta #númerodoscientostreinta #number230 #numbertwohundredthirty #nombre230 #nombredoscentstrenta #nº230

16/08/18

1-“comodí” de la cinta mètrica. Avui el posso perque té relació amb la segona foto
“Comodín” de la cinta métrica. Lo subo hoy porque está relacionado con la siguiente foto
Joker of the tape measure. I upload it today because it is related to the next photo

2-Paperia i material de belles arts al carrer de Bailen de Barcelona, fotografiat per @terolmerce. Moltes gràcies, guapíssima
Papelería y material para bellas artes, de la calle Bailén, fotografiado por Mercè
Material for fine arts, Bailen street, photographed by Mercè

3-Gual fotografiat per meu amic David, tornant a casa seva
Vado fotografiado por mi amigo David cuando volvía a casa. Muchas gracias, guapo!
Ford photographed by my friend David when he returned home.

#numberchallenge #retonumeros #reptenumeros #numbersproject #projectenombres #proyectonumeros #drowningbynumbers #numeros #números #nombres #numbers #unnumero #numberlicious #228 #doscentsvintibuit #twohundredtwentyeight #doscientosveintiocho #numero228 #número228 #numerodoscientosveintiocho #númerodoscientosveintiocho #number228 #numbertwohundredtwentyeight #nombre228 #nombredoscentsvintibuit #nº228

15/08/18

Vaig trobar aquest número pintat a un troç de paret. Es supossa que és un número de carrer, però no hi ha cap porta en allà
Encontre este número pintado en la pared. Se supone que es un número de calle, pero no había ninguna puerta allí
I found this number painted on a wall. It’s suposed an #streetnumber, but there wasn’t any door there

#numberchallenge #retonumeros #reptenumeros #numbersproject #projectenombres #proyectonumeros #drowningbynumbers #numeros #números #nombres #numbers #unnumero #numberlicious #227 #doscentsvintiset #twohundredtwentyseven #doscientosveintisiete #numero227 #número227 #numerodoscientosveintisiete #númerodoscientosveintisiete #number227 #numbertwohundredtwentyseven #nombre227 #nombredoscentsvintiset #nº227

10/08/18

1-mostra de pintura/muestra de pintura/wall paint sample
2-número de carrer que va trobar la @terolmerce al carrer Bailen. Gràcies guapíssima! 😘/número de la calle Bailén que me envió Mercè/#streetnumber sent by Mercè
3-el meu amic @agrebollo75 va veure aquest número a Praga i no es va poder estar d’enviar-me’l. Moltes gràcies guapo!/Mi amigo Ángel vio este número en Praga y no pudo evitar enviármelo!/My friend Angel saw this #streetnumber in Prague and he can’t resist to catch and sent it to me

#numberchallenge #retonumeros #reptenumeros #numbersproject #projectenombres #proyectonumeros #drowningbynumbers #numeros #números #nombres #numbers #unnumero #numberlicious #222 #doscentsvintidos #twohundredtwentytwo #doscientosveintidos #numero222 #número222 #numerodoscientosveintidos #númerodoscientosveintidos #number222 #numbertwohundredtwentytwo #nombre222 #nombredoscentsvintidos #nº222

09/08/18

1-planell de locals de centre comercial
Panel de locales de un centro comercial
Stand’s planning in a commercial center

2-quadre que em va enviar la meva amiga Patrícia (de casa dels seus pares)
Cuadro que me envió mi amiga Patricia (de casa de sus padres). Muchas gracias, guapísima!
Paint sent by my friend Patricia (from his parents house)

#numberchallenge #retonumeros #reptenumeros #numbersproject #projectenombres #proyectonumeros #drowningbynumbers #numeros #números #nombres #numbers #unnumero #numberlicious #221 #doscentsvintiu #twohundredtwentyone #doscientosveintiuno #numero221 #número221 #numerodoscientosveintiuno #númerodoscientosveintiuno #number221 #numbertwohundredtwentyone #nombre221 #nombredoscentsvintiu #nº221

Most Popular Instagram Hashtags