#number1_iran

MOST RECENT

یه موقعیت فوق العاده برای کسب درامد
برای اطلاعات بیشتر دایرکت پیام بدین...
☺☺☺
#inoti
#delwork
#adsee
#inoti_delwork_team
#Love
#number1_iran

@sadafinamnevis @sadafinamnevis 😍☺️😌💋♥️🙌💟😘💫🌈❄️🦋#sadafinamnevis
تا قبله ي‌ابروی تو ای یار کج است
محراب دل و قبلهٔ احرار کج است
ما جانب قبلهٔ دگر رو نکنیم
آن قبله مراست گر چه بسیار کج است فروغی بسطامي
و قلبم را
کاش کوک مي کردی...!.
کاش..
برای همین بار
بودنَم را
می آوردي،می نشاندی دربغلت
میزدي به ردیف تمام پرده هارا. س سکوت. پ.ن:لباسِ زیباي قاجار درودبراندیشه وباوروپیشینه ووقارنیاکانمان براستي چه زیباست مهرِ آریا،ابَرتاریخِ فرخنده،سراسَرمایه ي فخر☺️#sadafinamnevis#iranianStyle#iraniandress#iranianArtist#هنر#فرهنگ#ناب#غرور#LuxuryStyle#عشق#GorgeousGirl#Number1_iran#Amazing

Most Popular Instagram Hashtags