#nedayasee2

230 posts

TOP POSTS

#nedayasee2 #nedayasee #donyajahanbakht خودکشی ندا به روش دنیا، دیگه هرکاری کرد فالورهاش زیاد نشدن، داره روش دنیارو امتحان میکنه

دوستایی که میگن تو فیکی من پیج اصلیم فقط عکس میزارم تو این پیجم فیلم موفق باشید . 💜💜
پیج باحال اصلیم: @nedayasee
#nedayasee2
shad bashid

واقعا چقدر این موجود کثیفه، حالم بهم خورد 😨 #nedayasee2 #nedayasee

سیلامم.#nedayasee2

#nedayasee2 باز این پیداشت شد که!

MOST RECENT

🚷ﺭﻭﺑـِــﻪ ﺍِﻧــﻘـِـﺮﺍﺽ🚷
#ﺍُﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ_آره😐
#پشم_کون😂😂😂
#دوباره_چته😐
#گیر_داد_به_یه_اوسکولتر_خودش😂😂
#شاهزاده_سرعن💩
#ندا_چسی😂
#احمق_ها_را_معروف_نکنیم🚫
#بچه_ها_کامنت_بزارید_لطفا💬
#ادامه_کلیپ_در_کانال_تلگرام🆗
🔴 #پیج_ما_را_معرفی_کنید_به_دوستانتان🔴
@nedayasee2
#nedayasee2
@shahzadeh_sereen_live
@shahzadeh_sereen_live
#shahzadeh_sereen_live
#shahzadeh_sereen_live
#shahzadeh_sereen_live
@sereen_socialite
#sereen_socialite
#sereen_socialite
#sereen_socialite
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
لینک کانال در بیو ڪلیڪ ڪنید↩
ﻓـــــﺎﻟــــــﻮﮐــُـــﻨـــﻴـــــــﺪ ↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
🆔 Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz6

🚷ﺭﻭﺑـِــﻪ ﺍِﻧــﻘـِـﺮﺍﺽ🚷
#این_ویدیو_که_میبینم_حالت_نصیحت_داره_خندم_میگیره😀😀
#من_نمیدونم_این_چه_فازیه_این_داره_همش_میخواد_شعار_بده😅

این هم توصیه های #ندا پاره به که مردهای به قول خودش جنده😂

#اخه_تو_از_جیندگی_صحبت_نکن_گوه_من😂💩
#تو_کونتو_نشون_ملت_میدی_بعد_از_هرزگیو_جیندگی_میگی😂
#تو_فقط_لخت_شو😂
#گدایی_به_پول_گرفتن_نیست😐
#گدایی_مدلهای_مختلف_داریم
#یعنی_خاک✋
#ندا_چسی😂
#گدا_صفت
#جیندها_را_معروف_نکنیم🚫
#احمق_ها_را_معروف_نکنیم🚫
#بچه_ها_کامنت_بزارید_لطفا💬
#ادامه_کلیپ_در_کانال_تلگرام🆗
🔴 #پیج_ما_را_معرفی_کنید_به_دوستانتان🔴
@nedayasee2
#nedayasee2
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
لینک کانال در بیو ڪلیڪ ڪنید↩
ﻓـــــﺎﻟــــــﻮﮐــُـــﻨـــﻴـــــــﺪ ↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
🆔 Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz

🚷ﺭﻭﺑـِــﻪ ﺍِﻧــﻘـِـﺮﺍﺽ🚷
#تو _که_همش_به_ایرانیا_فحش_میدی😐
#حالا_گدایی_پیج_برگردونندن😑😑
#مثلا_چه_جوری_توافق_کنی😂😂
#به_قول_دوستمون_میگه_تفاوق😂
#افتادی_به_گدایی_از_همون_ایرانیایی_که
#فحششون_میدی_و_به_زبانشون_حرف_میزنی😂😂
#تو_فقط_لخت_شو😂
#گدایی_به_پول_گرفتن_نیست😐
#گدایی_مدلهای_مختلف_داریم= #خطاب_به_بعضیا😑
#یعنی_خاک✋
#ندا_چسی😂
#گدا_صفت
#بچه_ها_کامنت_بزارید_لطفا💬
#ادامه_کلیپ_در_کانال_تلگرام🆗
🔴 #پیج_ما_را_معرفی_کنید_به_دوستانتان🔴
@nedayasee2
#nedayasee2
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
لینک کانال در بیو ڪلیڪ ڪنید↩
ﻓـــــﺎﻟــــــﻮﮐــُـــﻨـــﻴـــــــﺪ ↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
🆔 Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz

🚷ﺭﻭﺑـِــﻪ ﺍِﻧــﻘـِـﺮﺍﺽ🚷
#این_باز_قاطی_کرد😑
#لخت_شده_فیلم_از_باسنش_گرفته😐
بعد نوشته جوش رو باسنم در آمده؛فکر کنم بعضیاتون باسنمو چشم کردین😨
#ادم_کثیف😷
#بی_فرهنگ😒
#بی_عقل😡
#چشم_زخم👀
#باسن🙈
#ندا_یاسی #ندا_چسی💩
#احمق_ها_را_معروف_نکنیم🚫
@Nedayasee2
#nedayasee2
#neda_yasi
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
لینک کانال در بیو ڪلیڪ ڪنید↩
ﻓـــــﺎﻟــــــﻮﮐــُـــﻨـــﻴـــــــﺪ ↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
🆔 Follow↔↔↔ @Robe_Engheraza

چشم رنگي هم بم ميادا😍😍😍😍😍😍 #sadaffarahani #sadaftaherian #donyajahanbakht #nilofarbehboudi #nedayasee #nedayasee2 #melikatahami

Most Popular Instagram Hashtags