[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#nasjonenshukommelse

609 posts

TOP POSTS

Notida omfattar fortida, skriv Simone de Beauvoir i «Det annet kjønn». Slik minner ho oss ikkje berre om at fortida framleis finst for oss i museum, arkiv og bibliotek, men at måten vi forvaltar denne historia på, seier noko om kven vi er i dag. I kva arkiv finn vi historier om kvinner? Kor tilgjengelege er dei? Har samfunnsutviklinga skapt behov for nye arkiv?
I morgon, 13. juni, blir det føredrag med forskarane Hannah Helseth, Tone Hellesund og Marius Wulfsberg på Nasjonalbiblioteket, følgt av ein paneldebatt om vegen vidare. Arrangementet er gratis og ope for alle. Velkomen til oss!
Biletet viser utlånsrommet i «Læseforening for Kvinder». Fotograf: Eyjolfsson (Kristiania). Årstal ukjend.
#nasjonenshukommelse #nasjonensminne #nasjonalbiblioteket #kjønsforsking

Kunstig nese, armbånd, minigitar og fargestifter. Småtrykksamlingen vår er alt annet enn A4.
De siste 10 årene har «aktivitetsposen» blitt mer og mer populær. Denne posen kan inneholde alskens leker, puslespill eller hobbyartikler i tillegg til et blad. I likhet med alt annet publisert materiale blir disse «aktivitetsposene» pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket, og selv om de tar mye plass må de bevares. For å unngå at plasten fra dette materialet skal avgi gasser og ødelegge annet materiale blir disse posene isloert.

#nasjonenshukommelse #nasjonalbiblioteket #nasjonensminne #småtrykk #leker

NYTT PROGRAM LANSERT! ⠀
60 arrangementer i Nasjonalbiblioteket før jul.⠀

Forestillinger om Arktis, vintersportens historie, litterær aktivisme, visuelle skapelsesberetninger og Dickie Dick Dickens i ny drakt. Nils Petter Molvær, Sandra Kolstad, Maja Lunde, Joachim Trier, Olaug Nilssen, Jonas Bendiksen og Tommy Tee er noen av gjestene du kan møte i nærmere seksti arrangementer på Nasjonalbiblioteket før jul.⠀

Se hele programmet på nb.no eller Facebook.⠀

#nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse #nasjonensminne

I hvilken del av samlingen vår finner man heksenese, kunstige negler og utstående øyner?
Svaret får du på mandag.
#nasjonenshukommelse #nasjonalbiblioteket

Tid til å pusse opp? Kanskje nytt kjøkken? I denne reklamen er det fokus på eit praktisk og hygienisk kjøkken som er lett å halde reint, og ikkje eit ord om design og trendar: «Oxan Emaljeblank gir sterke, blanke og vaskbare flater. Egner seg derfor spesielt godt til kjøkken og bad hvor man krever en hygienisk flate som er lett å holde ren». ⠀

Nytt kjøkken i 1966. Alf Bjerckes fargeforslag for Evalet Kjøkken.⠀

#nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse #nasjonensminne #småtrykk #reklame

EILERT SUNDT, EN REISENDE SAMFUNNSFORSKER⠀

Eilert Sundt (1817–1875) berørte flere viktige politiske temaer med sin forskning på sosiale forhold og utfordringer. Han bidro til offentlig debatt om både sårbare grupper og om moralsk oppdragelse og betraktes i dag som norsk samfunnsvitenskaps far.⠀

Han reiste landet rundt og samlet inn opplysninger om befolkningens holdninger og vaner, observerte folkeliv og intervjuet lokalbefolkningen. Allerede på 1850-tallet sendte Sundt spørreskjemaer til lensmenn, prester og lærere over hele landet for å hente inn data. For Sundt ble spørreundersøkelser en viktig metode for systematisk datainnsamling sammen med feltarbeid.⠀

«AKSJONSFORSKNING» PÅ 1800-TALLET⠀
Eilert Sundt var mest aktiv som forsker i perioden 1848–1870 og regnes som en forløper for «aksjonsforskning» og oppdragsforskning som bruker vitenskap til politiske formål. I 1848 mottok han et stortingsstipend for å studere romanifolkets levekår og -måte.⠀

For bedre å forstå og løse sosiale utfordringer og forskjeller forsket Sundt på arbeiderklassens levekår, kunnskap og arbeid, lokale sosioøkonomiske forhold, anstendighet og moralsk oppdragelse, hverdag og folkeskikk.⠀

Sundt var sogneprest i Eidsvoll fra 1869 til sin død i 1875, og 8. august 2017 er det 200 år siden han ble født i Farsund.⠀

SUNDT OG NASJONALBIBLIOTEKET⠀
Mange av Sundts bøker og et utvalg av arkivmaterialet er digitalisert og tilgjengelig via det digitale biblioteket på www.nb.no.⠀

Nasjonalbiblioteket har også laget en plakatserie bestående av fire plakater, som nå tilbys gratis til alle folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek i landet. Nesten 100 biblioteker landet over har allerede bestilt. Plakatene kan bestilles her: https://goo.gl/sEfn4D⠀

Det arrangeres i tillegg et seminar på Nasjonalbiblioteket 24. august. Les mer om seminaret her: https://goo.gl/zXMMHL⠀

#nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse #nasjonensminne #eilertsundt

MOST RECENT

«Solo - først mot tørst!»
Drøym deg bort fra storm og snø til sumar og solmodne appelsinar ☀️🍊 «Solo fra Nora er den ideelle leskedrikk ved alle anledninger, for alle aldersklasser.» Reklamefilm frå 1954, regissert av Arvid Skauge, Småfilm AS. Materialet tilhøyrer Museum Vest.

#nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse #nasjonensminne #reklamefilm #museumvest #nostalgi #solobrus #solonorge #brus

"80 samtaler mellem Herren og Sjælen." Spill fra 1893.
Forfatter: C. Christiensen. Utgiver: Den rel. Traktatforening.
80 løse kort i eske.
#nasjonalbiblioteket #nasjonensminne #vårfelleshukommelse #nasjonenshukommelse #spill #retrogames #retrospill

Kunstig nese, armbånd, minigitar og fargestifter. Småtrykksamlingen vår er alt annet enn A4.
De siste 10 årene har «aktivitetsposen» blitt mer og mer populær. Denne posen kan inneholde alskens leker, puslespill eller hobbyartikler i tillegg til et blad. I likhet med alt annet publisert materiale blir disse «aktivitetsposene» pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket, og selv om de tar mye plass må de bevares. For å unngå at plasten fra dette materialet skal avgi gasser og ødelegge annet materiale blir disse posene isloert.

#nasjonenshukommelse #nasjonalbiblioteket #nasjonensminne #småtrykk #leker

«Skal De ha en kulepenn? Be da om en Copy!» Copy kulepennar er «Tidens skriveredskap». Dei er elegante og gjev smittefri skrift. Kanskje årets kule jolegåve er ein kulepenn?

Reklamefilm frå 1955, regissert av Arvid Skauge, Småfilm AS. Materialet tilhøyrer Museum Vest.
#nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse #nasjonensminne #reklamefilm #museumvest #nostalgi #kulepenn

I hvilken del av samlingen vår finner man heksenese, kunstige negler og utstående øyner?
Svaret får du på mandag.
#nasjonenshukommelse #nasjonalbiblioteket

Dagens bok, eller bøker.

Her er det orden i sakene, selv om det kanskje kan se rotete ut. Her står bøkene slik de kom inn til biblioteket. Såkalt numerus currens. #nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse

«Går de rundt med eselører? På snippen?»
Med Kløver strykefrie skjorter treng du ikkje å uroe deg for krøllar på snippen!
Reklamefilm frå 1958, regissert av Arvid Skauge, Småfilm AS. Materialet tilhøyrer Museum Vest.
#nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse #nasjonensminne #reklamefilm #museumvest #nostalgi #skjorter #mote

På vei til Norges riksarkiv i dag, streifet tankene innom noe Kirsti Gulowsen ved @oslobyarkiv en gang sa i et foredrag: «Alle bygninger sender ut budskap [...] med sin fremtoning og plassering. Disse speiler gjerne verdsettingen i samfunnet, og hvorledes eierne verdsetter virksomheten».
#riksarkivet #nasjonenshukommelse #littbortgjemt #oppiskogen

Formaninger til det norske folk fra kronprins Carl Johan og beskrivelser av sengeplassene på Eidsvoll under grunnlovsarbeidet. Brev fra kunstnere og vitenskapsmenn, brev om storslagne reiser og religiøse folkebevegelser. Boka Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger 1772—1854 som lanseres i dag, skildrer en 70-årsperiode som endret Norge for alltid. ⠀

Velkommen til boklansering med Mona Ringvej, Ruth Hemstad og Audun Renolen Aasbø mandag 13. november. ⠀

Les mer på nb.no og Facebook.⠀

#fortidensstemmer #brev #nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse #nasjonensminne

I plukksenteret på Depotbiblioteket blir bøker dagleg plukka ut for utlån og sende til folke- og universitetsbibliotek over heile landet.
Depotbiblioteket brukar det me kallar kaoslagring, dvs. at inga bok har ein fast plass som i eit vanleg bibliotek. Kvar bok får i staden ein unik strekkode og blir lagd i ei mappe i ei kasse som rullar vidare på eit band for plassering i automatlageret.
Systemet finn igjen dei 1,3 millionar bøkene ved at strekkoden på kvar enkelt bok er kopla saman med strekkoden til mappa og kassa.

Etter lov om avleveringsplikt skal alt som er gjort allment tilgjengeleg i Noreg pliktavleverast til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av kva medieformat utgjevinga har. Les meir om pliktavlevering på www.nb.no/for-utgivere/pliktavlevering

#nasjonalbiblioteket #pliktavleveringsloven #bøker #nasjonensminne #nasjonenshukommelse #bibliotek

Når dei som jobbar på mottaket er ferdige med sorteringa av posten tek dei som skal registrere materialet over. Om morgonen hentar dei ei vogn full av splitter nye utgjevingar, og tek ho med opp til seksjonen sin. Publikasjonen blir søkt opp, og er han ikkje registrert, blir han lagt inn. Forfattar, tittel, forlag, utgjevingsår, sidetal og ISBN-nummer blir skrive inn. Så blir det registrert kva for eksemplar som skal kor. Kvar bok får ein unik etikett og blir deretter sortert på nye vogner, alt etter sluttdestinasjon.
Etter lov om avleveringsplikt skal alt som er gjort allment tilgjengeleg i Noreg pliktavleverast til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av kva medieformat utgjevinga har. Les meir om pliktavlevering på www.nb.no/for-utgivere/pliktavlevering

#nasjonensminne #nasjonenshukommelse #nasjonalbiblioteket #bibliotek #pliktavlevering #pliktavleveringsloven #bøker

Alle bøker som blir gjevne ut i Noreg skal pliktavleverast i inntil sju eksemplar. Eitt eksemplar blir bevart for ettertida i sikringsmagasinet vårt i Mofjellet. To er tilgjengelege for utlån frå Depotbiblioteket vårt i Rana og lesesalen vår i Oslo. Dei andre eksemplara blir sende til universitetsbiblioteka i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo for utlån. Men det er ikkje alt som skal inn til oss som faktisk kjem. Så ein viktig del av jobben vår er å sende purringar. Me reknar med at me får inn om lag 90 % av det materialet som er omfatta av lova.
Etter lov om avleveringsplikt skal alt som er gjort allment tilgjengeleg i Noreg pliktavleverast til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av kva medieformat utgjevinga har. Les meir om pliktavlevering på www.nb.no/for-utgivere/pliktavlevering

#nasjonenshukommelse #nasjonalbiblioteket #bibliotek #pliktavlevering #pliktavleveringsloven #nasjonensminne #bøker #forlag

Lysbilder brukt til en laterna magica med to lyskilder. Laterna magica er en gammel type projeksjonsapparat som har vært i bruk siden midten av 1600-tallet. Ved hjelp av en lyskilde og en optisk linse kunne bilder malt på en glassplate projiseres på en skjerm. ⠀

Etter hvert fikk man apparater som kunne vise flere bilder på en gang. Ved å vise to bilder over hverandre og gradvis endre lyset på de to kunne man oppnå en effekt der motivet gradvis forandret seg ettersom det ble satt lys på ett eller to bilder av gangen.⠀

#dissolvingviews #nasjonalbiblioteket #laternamagica #nasjonenshukommelse #najsonensminne #halloween

Aviser blir leverte i eitt eller to eksemplar avhengig av om me treng å digitalisere dei sjølve eller om me får inn ein digital versjon. Etter at dei er registrerte i mottaket blir originalformatet sendt opp til sikringsmagasinet i Mofjellet. For tida får me inn ca. 250 ulike aviser frå heile landet.
Etter lov om avleveringsplikt skal alt som er gjort allment tilgjengeleg i Noreg pliktavleverast til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av kva medieformat utgjevinga har. Les meir om pliktavlevering på www.nb.no/for-utgivere/pliktavlevering

#nasjonenshukommelse #nasjonalbiblioteket #bibliotek #pliktavleveringsloven #pliktavlevering #nasjonensminne

Kvar morgon kjem postbilen til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Såkalla pliktpost, som aviser og tidsskrift, kjem i raude kasser. Større pakker med bøker er plasserte i bur. Samstundes som det nye materialet kjem inn, blir bøker som andre bibliotek i heile landet har bestilt fra vårt depotbibliotek sendt ut. Det er så mykje post som skal inn og ut, sorterast og pakkast at me har folk som arbeider med dette heile dagen lang.
Etter lov om avleveringsplikt skal alt som er gjort allment tilgjengeleg i Noreg pliktavleverast til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av kva medieformat utgjevinga har. Les meir om pliktavlevering på www.nb.no/for-utgivere/pliktavlevering

#nasjonalbiblioteket #pliktavleveringsloven #bøker #nasjonensminne #nasjonenshukommelse #bibliotek

«Et sunnhetsord rett fra leveren, tran er tran og kan ikke erstattes.» Reklamefilm frå 1960, regissert av Arvid Skauge, Småfilm AS. Materialet tilhøyrer Museum Vest.
#nasjonalbiblioteket #nasjonenshukommelse #nasjonensminne #reklamefilm #museumvest #nostalgi #helse #møllerstran #tran

Most Popular Instagram Hashtags