[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#namay

MOST RECENT

Em là người anh đã từng yêu nhất 🎶
#NamAy 🎹🎹

"Tưởng chừng sẽ mãi bên nhau chẳng thể cách xa.
Vì tình yêu ấy...
Tưởng chừng sẽ nắm đôi tay bên nhau suốt đời.
Có đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợi." #namay #đứcphúc

Chẳng thể nào cố giữ lấy..khi Người đã buông đôi tay..
Thôi đành chia ly..dù nghe niềm đau giăng kín đôi bờ mi..💔
#Namay #DucPhuc

#namay #ducphuc #nct #tranghunnie #instagram ï͂͑̉͆ͧͮͩ̓ͧ̒͒̉̎̂̊͆͑͐̊̓̊̅ͭ͗̐̄̏̾̄͊ͭͥ̐ͭ͊͐̉͗ͪ͐͊̽ͮ͑ͬͨͤ͒ͦ̿̈̽ͭͤ̃͌͂̅̄ͨ̐̐ͮͭͪ̈̑͐ͥ̊ͮͩ͋ͫ͂̇̐ͣ͒̊̅ͥ̓͐͊̍̑́̾̋

#guianh #nguoilatungquen #namay #baygio #youleft #again #onrainyday
I still remember that day, the day you wanted to end. I still remember how sad I was, how much I've cried, to hold you back. That day, you've promised to never make me cry again, have you forgotten? Hey, didn't you used to worry that someday I'll change and leave you? Now when I'm still here waiting, you left... This time, I know my tears won't be able to hold you again. We couldn't turn back like old times anymore, could we?... Anyway, thank you for appearing in my youth, for trying to endure my selfishness and stay by my side all that time. I'm sorry too and..... Always be happy from now on, ok? I'll be fine. ((=

...rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau...
#sun #life #me #trip #dalat #vietnam #song #littlethings #instadaily #instago #vsco #vscodaily #vscocam #namay #snapseed

Chắc anh ổn rồi nhỉ?..
Còn em thì không, à, chưa bao giờ ổn 🙂 #nhochangtrai #namay #cunglauroi #minhkhonggapnhau

Concept gia phả
Thiếu Nữ Band 2018
#thieunuband #tinyshow #Namay

Thời gian liệu có phai nhoà chuyện tình đôii ta ....Vì sao e không thể lãng quên yêu thương hôm qua....Dù đã mãi muôn trùng cách xa .... 😉😌
#f4f #l4l #namay

Sometime ...!!!! #namay #ducphuc 🎼

Vì sao e không thể lãng qên !! #namay

Most Popular Instagram Hashtags