#myaarhus

MOST RECENT

Aaaaah. Sunshine, break and the best chai latte in town ☕☀️😎🌹🤩 happy Saturdays!
#chailattelover #bestchairever #grød #grod #aarhuscentralfoodmarket #saturdays #myaarhus #workingthisweekend

This morning was totally lazy.... it took 3 cups of coffee to get out of bed. Look at my new giraffe and origami-birds tatoo made by @kamilla.ri 👌😍
#lazywednesday #artofinktattoo #tattoedgirl #myaarhus #thosemornings #hippistyle #daydreamer

Nostalgia picture on the balcony from today with totally amazing weather 😎 It's good to be back in Aarhus after a week's holiday 😍
#myaarhus #cityvibes☀️ #balconymoments #tattoedgirl #summertimes #artofinktattoo #lovingmondays #homesweethome

Århus, u are so damn #beautiful! 😍🔥✨☀️

#designsprint ham her har fokus på løsninger, noget der virker. Og har fokus på redskaber, der kan hjælpe på rette vej. Påvirke dem med pengepungen til at bruge midler på udvikling. Har lavet #sprint med #google selv. Er happy-go-lucky type, med fokus på hvad der er effektivt. Og det er hvad folk er gladest for. Underviser på teknologisk institut. Det er en app: ducu. .
.
3x indgangsvinkler til det gode sprint. Vær velforberedt, forbered hvad du kan før I stater. Tag udgangspunkt i Business Model Canvas - et punk ud af ni, f.eks. kanaler. Eller tag udgangspunkt i Value Proposition Canvas - kundens behov, the pain. Skabe udgangspunkt. Og sidst Assuptions Mapping. Important - nonimportant. Known - unknown. Vælg important + unknown. Noget vigtigt, hvor vi kan blive klogere. Det forberedelse sammen med kunde og beslutningstager. Og få testet nøgle-assumptions i et #designsprint. Google satte mål med en brugbar ting. Eller at have god oplevelse. Nåede op på to.
.
.
10 gode råd. 1) et sprint er ikke en overspringshandling - teste om sejlivede ideer har ben at gå på, eller skal dræbes. Eller fastlåst situation, ny inspiration. 2) brug design sprint som dåseåbner - knæk nød, der går fra møde til møde, ved at bruge en uge på at knække den en gang for alle 3) gør det værd at deltage - hvordan få de rigtige kompetencer med? Give tryghed i maven. Og huske god kommunikation er nøglen. Det vigtigt du er med, fordi... specielt programmører kan være svære. Vi har brug for din viden i maskinlæring fordi.., 4) sørg for nogle friske øjne - nogle vil have agenda, sige det samme. Hav nogle med, der intet ved om jeres specifikke kultur og som tør udfordre måden ting gøres på. Derfor godt at have en til at køre sprint, der kommer udefra 5) fokuser på et problem - alt for mange problemer på en ting, skabe en rodet proces uden resultater 6) formuler et skarpt HMW spørgsmål - How Might We, brug den nødvendige tid på at det er enkelt, fokuseret og skarpt #HMW, brug det som mission og knald det op, så alle kan se det i løbet af ugen. Tjek med deltagere “siger det dig noget? Afklar. Brug det som fælles røde tråd, motivationsfaktor 7) skab den praktiske kobling til hverdagen. #internetweekdk

Hvad er #designsprint godt til? Vigtige problemer, 5-6 vigtige mennesker, der har forskellige relevante kompetencer sat sammen i et rum i 5 dage. Team med kompetencer på tværs, kreative og andre faglige grupper sammen. Erfaring for at det givet bedre ideer, der er bedre forankret i organisation. Læs Sprint bogen. #peytz går frem efter bogen. 1) dag: #map mappe problemstilling ned til et fokus... det svære er før: hvem med, hvad er problemformulering og er den åben nok til at komme med noget nyt? Og have en beslutter, der tager ansvar for hvad vi beslutter under dette designsprint. Ja... og nu synes jeg at vi har snakket nok om dette, hvad beslutter beslutteren vi gør? Hvordan får vi afgang til brugere og validerer på (teste), det vi beslutter? Lave kort over kunderejsen. Aktører gør noget, hvornår, hvordan og hvad sker så? Kæmpe væg med plads til at flytte rundt på ting. Vi har nogle mennesker, hvad er deres kunderejse? Basiskunderejsen, hvad er mål? Steps på vejen. Pause. Eksperterne på, hvad problemer ser du? 2) dag #sketch simple tegninger og ord i små scenarier. En kunde farer vild i systemet, hvad så? Tag det step-by-step, varm folk op. #crasy8 Fold papir 3x gange, så du har 8 feltet. Tegn din ide, hvad sker i felt 1? Et minut og videre til næste. Op på tavle, tag dele ud fra tegninger og lav samlet rejse. 3) dag #deside Afstemning med farvede dots. Besluttet bestemmer i den sidste ende. 4) dag #storyboard de bedste sketchers udfærdiges til endelige storyboards. Typisk fokuseret ind på en nøgleproblematik med fokus på løsning af problemstilling. Tip: spred ud, løs enkeltvis eller i små grupper, hvis behov for løbende afklaring af steps. Saml igen i forum. I laver sketch til det og I til det. Grupper, hvor de designer som enkeltperson og udvælger, beslutter har sidste ord: det regner vi. Mål: klar storyboard onsdag, før prototype torsdag. Arbejd med simple værktøjer, værktøjer som flere forstår og max 20 min til en sketch. Send deltagere, der ikke kan bidrage til noget hjem. Luk diskussioner om områder, vi ikke skal lære noget af. Og lav prototypen mobil. 5) dag #test få en professionel tester på, lav noter og improviser, så I når hele vejen rundt om problem

Going black n' white today 😁 Blown away by the spring wind at Marselis, but still enjoying the sun 😎🌞🌬😋
#windinthehair #marselisborglystbådehavn #springtime #windydays #letsgooutside #myaarhus #bytheharbour #naturemoments

The #divided #appartments after the #ww2. Many families in one apartment. Shared toilets and bath. #communism in #europa. #similar did happen after the breakdown of communism, when old owners wanted their “Rights”. We talk #serbia and the Rights for freedom. One Day they Was not able to put their nationality as #yugoslavians. They had to desire their nationality. They Was devided. And the #civilwar did follow. In a situation with war, you can react or do nothing. They blame their parents about, that they did nothing. That they Was passive. “But we could have been killed, prisoned or depoted”. We didn’t wanted to be in that situation with out childs, so we did act. And Was the #face for the #students movement against slobodan milosevic and the war. I have/had love for my houseband, my childs, my family and friends. I don’t Care about America, Mercel or Obama. So don’t ask me about that. The Wes didn’t Care about war at bosnia. I did understand that we Was alone about the fight, when I Got firef from University and my collegas just toke over my classes. And the West supported slobodan milosevic as the saveur of Serbia. And we Got the Civil War. Europe did nothing to prevent it. Nobody thing about the future, everybody try to rewrite the past. Maybe it’s time for a new revolution, but everyone there had succes in the past with revolutions, have been screwing it up. They did win octobre the 5. But if you don’t have a plan for your win, it’s more dangerous. Then it’s actually a lost game. At last election the right wing Got the power, the extremists and they did put Here om the top 30 dangerus people for Serbia. Things going in cirkles. The Other Side of Everything. A great movie. The daughter made the film, to understand how the mom can keep up being optimist and believe in, that communication matters - when she self as younger didn’t. Thanks.
.
.
.#iwd #iwdk #iwd18 #iwdk18 #dokk1 #dokk1aarhus #myaarhus #shareaarhus #doclounge #docloungeaarhus

They did write in the #code, that people Got their money back. The people there did steal the money, Was not able to use it. Ownership is in the code, so that made Them able to do it. But the trust lost. It’s still a good Way to invest money in startups, by using smartcontracts. .
.
.#iwd #iwd18 #iwdk #iwdk18 #myaarhus #shareaarhus

Most Popular Instagram Hashtags