[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#muhammedmasum

18 posts

TOP POSTS

Huzur Damlaları - 556
Hâce Muhammed Ma'sûm "kuddise sirruh" hazretleri buyurdular ki;
Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur.

Zâhid, dünyâya gönül bağlamadığı için, insanların en akıllısıdır.

Dünyâyı maksad edinmemeli. Dünyâ, nefsin arzularına yardımcıdır. Dünyâ ve âhiret bir arada olmaz. Dünyâya düşkün olmak, günahların başıdır. Dünyâya düşkün olanlar âhirette zarar görür. Dünyâya düşkün olmamanın ilâcı, İslâmiyete uymaktır.

Bu zamanda dünyâyı terk etmek çok zordur. Dünyâyı terk lâzımdır. Hakîkaten terk edemeyen, hükmen terk etmelidir ki, âhirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nîmettir. Bu da, yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dînin hudûdundan dışarıya taşmamakla olur. Dünyâyı terk etmek iki türlüdür; birincisi, mübahların, zarûret mikdârından fazlasını terktir. Bu çok iyidir. İkincisi, haramları ve şüphelileri terkedip yalnız mübahları kullanmaktır. Bu zamanda bu da iyidir.

Zekât niyeti ile bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevapdır.

İncir ağacına çıkma çabaları.Küçük beyimiz büyümüşte incir toplayacakmış dalından :)) Sevsinler seni

Babasına yardım eden küçük çiftçi 👦😍

2012 yılından bir fotoğrafla merhaba demek istedim size bugün 😊 1 yaşındayken oğlum 😍 Yarın canımın doğumgünü.5 yaşına basacak inşaAllah .Ne çabuk geçti zaman diye düşünüyorum bazen.Ne çabuk büyüdü 😕 Rabbim hepimizin evlatlarını kötülüklerden,kötü insanlardan korusun ,bizlere bağışlasın inşaAllah.Hepinize mutlu huzurlu sevgi dolu bir hafta diliyorum dostlar 💕💕💕

🌅İlla edeb, illâ edeb.

Edeb bir tâc imiş nûr-ı Hûdâ’dan

Giy o tâcı emîn ol her belâdan

Böyle bir edeble yoğrulmuş bir ecdadın bî-edeb evlâtlarından etme bizi Ya Rabbim! Edep örtüsüyle bizi örten Rabbimize şükrolsun.

Edeb Ya Hû!

#edeb #dünya #islam #müslüman #şükür #sabır #ahiret #dünya #imtihan #sınav #kazan #cennet #Allah #muhammedmasum

MOST RECENT

Huzur Damlaları - 556
Hâce Muhammed Ma'sûm "kuddise sirruh" hazretleri buyurdular ki;
Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur.

Zâhid, dünyâya gönül bağlamadığı için, insanların en akıllısıdır.

Dünyâyı maksad edinmemeli. Dünyâ, nefsin arzularına yardımcıdır. Dünyâ ve âhiret bir arada olmaz. Dünyâya düşkün olmak, günahların başıdır. Dünyâya düşkün olanlar âhirette zarar görür. Dünyâya düşkün olmamanın ilâcı, İslâmiyete uymaktır.

Bu zamanda dünyâyı terk etmek çok zordur. Dünyâyı terk lâzımdır. Hakîkaten terk edemeyen, hükmen terk etmelidir ki, âhirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nîmettir. Bu da, yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dînin hudûdundan dışarıya taşmamakla olur. Dünyâyı terk etmek iki türlüdür; birincisi, mübahların, zarûret mikdârından fazlasını terktir. Bu çok iyidir. İkincisi, haramları ve şüphelileri terkedip yalnız mübahları kullanmaktır. Bu zamanda bu da iyidir.

Zekât niyeti ile bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevapdır.

Hayatimdaki enn bi degerli 2.erkek cnm kardeşim😚#muhammedmasum masumiyet temsili😊

Gelenekten geleceğe akan birikimi günümüze taşıyacak yeni bir mecra: Nizamiye Akademi Yayınları.
Nizamiye Akademi Yayınlarından çıkan eserler, tüm Semerkand İletişim Merkezleri ve Semerkandpazarlama.com 'da.
http://bit.ly/nizamiye
#nizamiyemedreseleri #mektubat #sufiitikadı #zilyetlik #fıkıh #anlambilim #mevlana #halidilik #medrese #islamhukuku #seyidtaha #nehridergahı #muhammedmasum #tasavvufrisalesi #moğultay #balagat #ibnarabi #hadis #fetihname #tanzimat #semerkand #akademi #kitap #kültür

🌅İlla edeb, illâ edeb.

Edeb bir tâc imiş nûr-ı Hûdâ’dan

Giy o tâcı emîn ol her belâdan

Böyle bir edeble yoğrulmuş bir ecdadın bî-edeb evlâtlarından etme bizi Ya Rabbim! Edep örtüsüyle bizi örten Rabbimize şükrolsun.

Edeb Ya Hû!

#edeb #dünya #islam #müslüman #şükür #sabır #ahiret #dünya #imtihan #sınav #kazan #cennet #Allah #muhammedmasum

2012 yılından bir fotoğrafla merhaba demek istedim size bugün 😊 1 yaşındayken oğlum 😍 Yarın canımın doğumgünü.5 yaşına basacak inşaAllah .Ne çabuk geçti zaman diye düşünüyorum bazen.Ne çabuk büyüdü 😕 Rabbim hepimizin evlatlarını kötülüklerden,kötü insanlardan korusun ,bizlere bağışlasın inşaAllah.Hepinize mutlu huzurlu sevgi dolu bir hafta diliyorum dostlar 💕💕💕

Babasına yardım eden küçük çiftçi 👦😍

İKİNCİ CİLD, 110.cu MEKTÛB - 1
İslâm âlimlerini tanıtmak için, Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî Serhendînin "kaddesallahü teâlâ sirrehül'azîz" (Mektûbât)ından 2-110 [ikinci cild yüzonuncu] mektûbunu terceme ediyoruz:
İslamiyyete uymıyan ve sapık yola kaymış olan [bid'at sâhibi ile ve fâsık] ile arkadaşlık etmeyiniz! Bid'at sâhibi olan din adamlarının yanlarına yaklaşmayınız! Yahyâ bin Muâz-ı Râzî "kuddise sirruh" (Üç kimseden kaçınız. Yanlarına yaklaşmayınız) buyurdu. Bu üç kimse, gâfil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakcılık eden hâfız ve dinden haberi olmıyan tarîkatcılardır. Din adamı olarak ortaya çıkan bir kimse, Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" sünnetine uymazsa, (ya'nî islâmiyyete yapışmazsa) ondan kaçmalı, yanına yaklaşmamalı, kitâblarını almamalı, okumamalıdır. Onun bulunduğu köyde bile bulunmamalıdır. Ona ufak yakınlık, insanın dînini yıkar. O, din adamı değil, sinsi bir din düşmanıdır. İnsanın dînini, îmânını bozar. Şeytândan dahâ çok zararlıdır. Sözü yaldızlı ve pek te'sîrli olsa da ve dünyâyı sevmiyor görünse de, nemâz kılsa da, yırtıcı hayvanlardan kaçar gibi, ondan kaçmalıdır. İslâm âlimlerinden Cüneyd-i Bağdâdî "kuddise sirruh" buyurdu ki, (İnsanı se'âdet-i ebediyyeye kavuşduracak tek bir yol vardır. O da, Resûlullahın izinde bulunmakdır). Yine O buyurdu ki, (Ehl-i sünnet âlimlerinin "rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma'în "yazdığı tefsîr kitâblarını okumıyan ve hadîs-i şerîflerin gösterdiği yolda olmıyan din adamına uymayınız! Çünki, islâm âlimi, Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin gösterdiği yolda olur). Yine O buyurdu ki, (Selef-i sâlihîn, doğru yolda idiler. Sâdık idiler. Allahü teâlânın sevgisine, rızâsına kavuşmuşlardı. Onların yolu, Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin gösterdiği yol idi. Bu doğru yola sımsıkı sarılmışlardı). [Bundan anlaşılıyor ki, Resûlullahın yolu, Selef-i sâlihînin yoludur. Selef-i sâlihîn, ilk iki asrın müslimânlarıdır. Ya'nî, selef-i sâlihîn deyince, Eshâb-ı kirâmın hepsi ile Tâbi'înin ve Tebe'i tâbi'înin büyükleri anlaşılıyor. Dört mezheb imâmı, bu büyüklerdendir. O hâlde, Resûlullahın yolu, dört mezhebin fıkh, akâid ve tesavvuf kitâblarında bildirilmiş olan (Ahkâm-ı islâmiyye bilgileri)dir.

Most Popular Instagram Hashtags