[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#motor_ghadimi

1995 posts

TOP POSTS

.
اقایون بلدین از این حرکتا؟😂😂😍👌
. 💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

.
عکس ارسالی آقا آرمین از #تهران
💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

.
عکس ارسالی آقا محسن از #تفت
💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

.
ارسالی از اقا رضا #مشهد
. 💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

.
ارسالی از اقا مرتضی #مأمونیه 💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

.
ارسالی از اقا امیر #شیراز 💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

.
ارسالی از اقا محمد حسین پور#_نکا_ته_پرچم_بالا 💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

.
موتور تکونی ویژه ی شب عید..عشقه دیگه😍😍😃با تشکر ‌از آقا سعید عظیمی ‌از #قم
💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

.
ارسالی از اقا مهدی حسینی #گیلان . 💥#تبلیغات_پذیرفته_میشود✔
Admin:@mohamadreza__khademi

_______________________________
ویژه موتور های قدیمی👇
@motor_ghadimi
ویژه اسطوره های موتور سواری ایران👇
@motor.classic.iran.new
.
#دعا_کنیم_خدا_محتاج_غیر_از_خودش_نکند_مارا
--------------------------------
#motor_ghadimi
#موتور_قدیمی

MOST RECENT

ارسال شده توسط اقا محمد
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا محمد
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا معین
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا دوست عزیز
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا محمد رضا
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا محمد رضا
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا ابوالفضل
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا پریا
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا مهرداد
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا احسان
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا محمد
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا مجتبی
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا مجتبی
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ارسال شده توسط اقا مجتبی
ـ.----------------------------------
💪به تلگرام ما سری بزنید لطفا💪
#motor_ghadimi#motor_japan#motor_classic#motor_sangin#moto_cross#ktm#honda#yamaha#kawasaki#iran#mz#eidge#gp#kmx#gs#xs#dayatona#rd#gp#x7#zzr#zx#gsx#دوستان_خود_را_تگ_كنيد

ورزشی
دکتر کیوان دهناد در زمره اساتید اسطوره ای رزمی جهان قرار گرفت.
طی مراسمی در کشور آمریکا از دکتر کیوان دهناد بعنوان استاد اسطوره ای جهان تقدیر و به ایشان دیپلم افتخار تقدیم گردید.

به گزارش رادیو نشاط استرالیا به نقل از تارنمای سایت هنرهای رزمی در مورخ نهم سپتامبر 2017 مراسم معرفی و تقدیر از اسطوره های رزمی جهان با عنوان LEGENDS در کشور آمریکا برگزار گردید.

این مراسم تحت عنوان Legends of Martial Arts Hall of Fame Awards برگزار گردید و اساتید شناخته شده و برتر رزمی جهان و همچنین هنرپیشگان رزمی در این مراسم حضور داشتند و در این مراسم از دکتر کیوان دهناد تقدیر گردید و از ایشان بعنوان استاد اسطوره ای در جهان نام و دیپلم افتخار این مراسم به ایشان اهداء شد .
این بزرگترین افتخار در معرفی اساتید رزمی جهان است که یک ایرانی موفق به کسب آن شده است.
Grandmaster Keyvan DEHNAD
Legendary Diamond Pioneer Award
9.Sep.2017. Martial arts celebrity Fest
Legends Hall of Fame California USA
#keyvandehnad
#iran #california #lax #martialarts #insta
اولین داور بین المللی جودو ایران در جهان و بنیانگذار  جوجیتسو در ایران
#judo #motor_ghadimi #usa #legendshalloffame #iranmma
#martialArtsmuseum #harleydavidson_iran #judoreferee #referee #europeanjudo #خلبان #ijf #motocross_love #motor_sangin_iran #razmonline #جودو #ورزشهای_رزمی #ورزش #iranrazm #jujitsujjifiran #judo @jujitsujjifiran #کیوان_دهناد#جودو#کیوان_دهناد#جودو#جوجیتسو

Grandmaster Keyvan DEHNAD
Legendary Diamond Pioneer Award
9.Sep.2017. Martial arts celebrity Fest
Legends Hall of Fame California USA
دکتر دهناد در زمره اساتید اسطوره ای جهان قرار گرفت
اخبار رزمی دکتر دهناد در زمره اساتید اسطوره ای جهان قرار گرفت
يکشنبه, ۱۹ شهريور ۱۳۹۶, ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه

طی مراسمی در کشور آمریکا از دکتر کیوان دهناد بعنوان استاد اسطوره ای جهان تقدیر و به ایشان دیپلم افتخار تقدیم گردید.
به گزارش سایت هنرهای رزمی روز شنبه نهم سپتامبر 2017  مراسم معرفی و تقدیر از اسطوره های رزمی جهان با عنوان LEGENDS در کشور آمریکا برگزار گردید. این مراسم تحت عنوان Legends of Martial Arts Hall of Fame Awards  برگزار گردید و اساتید شناخته شده و برتر رزمی جهان و همچنین هنرپیشگان رزمی در این مراسم حضور داشتند و در این مراسم از دکتر کیوان دهناد تقدیر گردید و از ایشان بعنوان استاد اسطوره ای در جهان نام برده شد و دیپلم افتخار این مراسم به ایشان اهداء شد .
این بزرگترین افتخار در معرفی اساتید رزمی جهان است که یک ایرانی موفق به کسب آن شده است.
Grandmaster Keyvan DEHNAD
Legendary Diamond Pioneer Award
9.Sep.2017. Martial arts celebrity Fest
Legends Hall of Fame California USA
#keyvandehnad
#iran #california #lax #martialarts #insta
اولین داور بین المللی جودو ایران در جهان و بنیانگذار  جوجیتسو در ایران
#judo #motor_ghadimi #usa #legendshalloffame #iranmma
#martialArtsmuseum #harleydavidson_iran #judoreferee #referee #europeanjudo #خلبان #ijf #motocross_love #motor_sangin_iran #razmonline #جودو #ورزشهای_رزمی #ورزش #iranrazm #jujitsujjifiran #judo @jujitsujjifiran #کیوان_دهناد#جودو#کیوان_دهناد#جودو#جوجیتسو

Grandmaster Keyvan DEHNAD
Legendary Diamond Pioneer Award
9.Sep.2017. Martial arts celebrity Fest
Legends Hall of Fame California USA
دکتر دهناد در زمره اساتید اسطوره ای جهان قرار گرفت
اخبار رزمی دکتر دهناد در زمره اساتید اسطوره ای جهان قرار گرفت
يکشنبه, ۱۹ شهريور ۱۳۹۶, ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه

طی مراسمی در کشور آمریکا از دکتر کیوان دهناد بعنوان استاد اسطوره ای جهان تقدیر و به ایشان دیپلم افتخار تقدیم گردید.
به گزارش سایت هنرهای رزمی روز شنبه نهم سپتامبر 2017  مراسم معرفی و تقدیر از اسطوره های رزمی جهان با عنوان LEGENDS در کشور آمریکا برگزار گردید. این مراسم تحت عنوان Legends of Martial Arts Hall of Fame Awards  برگزار گردید و اساتید شناخته شده و برتر رزمی جهان و همچنین هنرپیشگان رزمی در این مراسم حضور داشتند و در این مراسم از دکتر کیوان دهناد تقدیر گردید و از ایشان بعنوان استاد اسطوره ای در جهان نام برده شد و دیپلم افتخار این مراسم به ایشان اهداء شد .
این بزرگترین افتخار در معرفی اساتید رزمی جهان است که یک ایرانی موفق به کسب آن شده است.
Grandmaster Keyvan DEHNAD
Legendary Diamond Pioneer Award
9.Sep.2017. Martial arts celebrity Fest
Legends Hall of Fame California USA
#keyvandehnad
#iran #california #lax #martialarts #insta
اولین داور بین المللی جودو ایران در جهان و بنیانگذار  جوجیتسو در ایران
#judo #motor_ghadimi #usa #legendshalloffame #iranmma
#martialArtsmuseum #harleydavidson_iran #judoreferee #referee #europeanjudo #خلبان #ijf #motocross_love #motor_sangin_iran #razmonline #جودو #ورزشهای_رزمی #ورزش #iranrazm #jujitsujjifiran #judo @jujitsujjifiran #کیوان_دهناد#جودو#کیوان_دهناد#جودو#جوجیتسو

A special thanks to my dear friend & nice actress #officialcrystalsantos
to signing this nice poster for me
9.Sep.2017. Martial arts celebrity Fest
Legends Hall of Fame California USA
#keyvandehnad @donwilson @cynthiarothrockladydragon
#iran #california #lax #martialarts #insta
اولین داور بین المللی جودو ایران در جهان و بنیانگذار  جوجیتسو در ایران
#judo #motor_ghadimi #usa #legendes #iranmma
#martialArtsmuseum #harleydavidson_iran #judoreferee #referee #europeanjudo #خلبان #ijf #motocross_love #motor_sangin_iran #razmonline #جودو #ورزشهای_رزمی #ورزش #iranrazm #jujitsujjifiran #judo @jujitsujjifiran #کیوان_دهناد#جودو#کیوان_دهناد#جودو#جوجیتسو

Most Popular Instagram Hashtags