#molesters

MOST RECENT

#justice for asifa#rape #rip 😢😡

#justice for asifa# എവിടെ ഫെമിനിച്ചികൾ
എവിടെ അട്ടപ്പാടി മധുവിന്റെ ഏട്ടൻ മമ്മൂട്ടി
എവിടെ ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരൻ ലാലേട്ടൻ.
എവിടെ മാറിടം കാട്ടാൻ ബത്തക്ക സമരം നടത്തിയ മഹിളാ പുങ്കിളകൾ.... എവിടെ പുരോഗമന പ്രത്യയശാസ്ത്ര വക്തക്കാളായ മതേതര പൊതു ബോധത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഇടതു ക്ഷുഭിത യൗവനങ്ങൾ.... വരില്ല ല്ലേ..... കാരണം അവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.. ആർ എസ് എസ്സുകാരാലാണ്‌.. അവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അമ്പല നടയിൽ വെച്ചാണ്. അവൾ ആസിഫയാണ്
അവൾ മുസ്ലിം രക്തത്തിൽ നിന്നും പിറന്ന പെണ്കുഞ്ഞാണ്... ഉണരില്ല ഒരു പൊതു ബോധവും.. എഴുതില്ല ഒരു ബ്ലോഗനും. ഉയരില്ല ഒരു മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയ കാരങ്ങളും...... ചില ചാവാലിപട്ടികൾ അങ്ങിനെയാണ് കുരക്കാൻ ചില നേരങ്ങളിൽ മടിയാണ്
😭#kinaVile thozhan#anger#pray#malayali#fine#work#molesters#angry#protest#india#kerala#Oru_adaaru kallan#kadalas#branthan#

"എന്റെ എന്റെ എന്റെ..!!😤😡
എന്ന് ഇതു അവസാനിക്കുന്നോ അന്ന് ഈ നാട് നന്നാവും..!!😤😩"
.
.

#JUSTICEFORASIFA 😔😩
.
.
#എന്തിനാണ്..?😕 #അതും ആ എട്ടു വയസ്സുകാരിയോട്😫 #Stop_Rape🚫😠😤#malayalamtypography⚛#justiceforasifa #maltypowork #anger #pray
#malayali #malayalamtypography #fine #work #anali #molesters #angry #ah
#protest #india #kerala

#Repost @pavaam_jinn (@get_repost)
・・・
"എന്റെ എന്റെ എന്റെ..!!😤😡
എന്ന് ഇതു അവസാനിക്കുന്നോ അന്ന് ഈ നാട് നന്നാവും..!!😤😩"
.
.

#JUSTICEFORASIFA 😔😩
.
Pc👻 ig😔
.
#എന്തിനാണ്..?😕 #അതും ആ എട്ടു വയസ്സുകാരിയോട്😫 #Stop_Rape🚫😠😤#malayalamtypography⚛#justiceforasifa #maltypowork #anger #pray
#malayali #malayalamtypography #fine #work #anali #molesters #angry #ah
#protest #india #kerala

The #molesters #movie and speaking of #shit that's #illegal I guess I'm grateful there is still any shit left to do. #unnatural? #weirdos #freaks and my new favorite the #twighlight ones usually aren't going to harm you unless you #want them to. #masochists and #sadists aka the #whiplashers who #torture for #fun, you know, my #people all have an understanding. #vintage #bw #bdsm #dom #sub

People fear that others will not accept them. So most perpetrate it threw life. Look at the news, what's real about someone reading another person's words from a prompter? If you don't say, or support, or believe, what other's approve of, you will not be approved of. Image! False illusions, exclusive highs, materialism. People hide behind all of that today. Look on social media, people do the lamest shit, for likes. Did you see how everyone posted or liked Dr King, the other day? It's fake love. Public schools as well as Urban America, is segregated. And how many children living in the inner city were killed by gun violence this year? Mya Angelou was more then a feminist. Women publicly, talk about women's rights, etc. But when a woman ran for president,Women found every excuse to not vote for the Woman. People wear mask, not to be clowns, but to deceive other's. We allow titles to fool us. Next thing we know, this priest,doctor,police,teacher,coach,actor,producer,mogul, supreme court justice,etc. The afore mentioned, are molesting our babies. Hypocrite's. The police kill unarmed innocent people, as the nation watches. I'm texting this while at a wedding reception. I'm 46 and I never seen a homeless person until today, while out jogging. I'm not from this state. Its just disturbing. And I was In the downtown area. This is a Christian country, and all that I see is hypocrisy. No matter where you are at, or who you may be with. No matter what,when,etc. Never be fake. Never sell out. Never. Firm Shit.

NAMBLA (North America Man Boy Love Association): Is a pedophile & pederasty advocacy organization in the U.S. They exist to attempt to abolish age-of-consent laws criminalizing adults sexual involvement with children. It was founded by David Thorstad in 1978 & had around 1,100 members. They was a major force in the LGTB community in the 80s & early 90s marching in the Gay pride parades until some lesbian groups called for them to be pushed out. There is a female version which is called "NAWGLA" but both are now underground. They are now under a new term which is called "Tran-Age".. #molesters #sick #thisisashame #gayparades #smh #wtfisgoingon #children #victims #evil #theygetbeatdown #death

There’s a person in our school who almost look like Helen #helen #cringe #brandonrogers #comedy #molesters #lol (made by @trash_panda2004 with @musical.ly) ♬ original sound - brandonrogers.lol. #musicallyapp #brandonrogerslol #originalsound #music #musicvideo #musical #musica #followme #bestoftheday #instadaily

How To Stop The Predators? Watch, Listen, Ask Questions, Report, Act
To protect children from these wrenching, life-wrecking monsters, we must WAKE UP!

As much as we would like to pretend that predators are not targeting our children, they are, and on a massive scale. We must wake up to the fact that the people we trust with our children may not be trustworthy.

We must recognize the pattern of grooming behaviors and follow these criteria:

Supervise your children
Know who their friends are and where they go
Become acquainted with your child's teachers, coach, piano teacher, sitter and neighbors
Keep your eye on them when you are shopping, at the park, and out in public
Do not send them into public restrooms alone
Keep your child away from any adult who tries to single out your child or get them alone
Screen sitters and caretakers carefully
Believe your gut feeling. If it feels wrong, it is wrong.

Enforce Rules

Rules Apply to Adults, too
Let your child know that there are rules and laws in the home, at school, and in the community, and they apply to adults as well as to children.

Children Must Get Your Permission
Tell your children that they must get permission from you to enter anyone's home or car, assists with a task, or stay overnight.

Watch Their Internet Activities
Tell them how predators lure children. Closely watch their activities on the Internet and block them from unsafe sites. If necessary, install a stealth program on your child's computer to monitor their viewing habits.

Keep Communication Open
Keep an open line of communication with your children and an atmosphere of trust.

Encourage Expressing Their Feelings
Encourage them to express their feelings.

Do Not Respect or Obey Any Adult
Don't tell them to respect and obey any adult they come into contact with.

Don't Tell Them To Hug Everyone
Don't encourage them to hug everyone that comes in your door. That sends a terrible message that everybody is okay--and not everybody is.

Teach Them To Say NO
Teach your children to say NO if what an adult does or says makes the child feel uncomfortable.

"Anything we focus on, we create." ~ #HaleDwoskin He advocates we need to be "pro" instead of "anti". Okay then, let's focus on being "pro" stamping out the prevalence of #childsexualabuse in our societies. I don't want to continue focusing on the amount of #childrapists #childmolesters #childabusers and #sexualdeviants who get away with their crimes. I want to get good news, where children are safe and #caregivers are alert and care enough, to #breakingthesilence.

I want to come to the point, where my focus will be celebrating the decrease of child #sexualabuse in my home country of #Trinidad and #Tobago and everywhere else. Until that occurs though, PLEASE feel free to add your voices, to this conversation. Those who choose to #speakout, make it just a tad easier, for a self-imposed prisoner, of #childsexabuse to release her/himself. The catharsis can NOT be overestimated. Each admission, regardless how benign, seems to reduce our load by 10 lbs. Imagine releasing 100 lbs of someone else's secrecy. It's NOT your secret; it's the #molesters'. #CrownPoint #Moriah #BlackRock #MasonHall #Carnbee

#MeTooTrinidad #MeTooTobago
#MeTooTrinidadandTobago
#MeTooWestIndies #MeTooCaribbean #MeToo

Back at it with my boy 🍻 #molesters #drinkup

Happy Women's Day :) Be brave and beat the shit out of #Eveteasers #Molesters and #rapists
All you super ladies are rocking 🤙🏼
#womensday
#LathMaar

On a "Taking" spree because you feel entitled. Like you are [ owed ] something because you have #money & #power. ? ⛔

Big Bitty Breshman

Most Popular Instagram Hashtags