#millionier

779 posts

TOP POSTS

الان تو اين مرحله از زندگيم كه اگه چيزي:
١-شادم نمي كنه
٢-منو تبديل به آدم بهتري نمي كنه
٣-برام پولساز نيستش

پس من براش وقت ندارم👊

ديگه وقتشه تو هم تكليفتو با خودت روشن كني و يه قانونايي براي خودت داشته باشي
نزار آدما بيخود وقتتو بگيرن
برو دنبال چيزي كه شادت كنه
جاهايي برو،كارهايي بكن،كتاب هايي بخون،با كساني معاشرت كن كه تو رو تبديل به آدم بهتري كنن
به كاري كه پولساز نيست يه لحظه هم فكر نكن
يادت باشه يه بار زنده اي و زندگي مي كني پس وقت اضافه براي هدر دادن نداري
تكليفتو با خودت روشن كن،بعد تكليفت با ديگران تو زندگي مشخص ميشه
بخودت بيا لعنتي،تا كي ميخواي بي هدف و بي فكر زندگي كني
تا اينجا ديگران برات تصميم گرفتن خب چي شدي؟! كجا رسيدي؟!
يك بار،بيا يك بار تصميم بگير كه واقعاً زندگي كني،براي خودت قانون بزار،محكم باش،هدف داشته باش،با اين كار ديگران هم مي فهمن قانون تو و هدف زندگي تو چيه👊

يادت باشه از تو فقط يك دونه تو دنيا هست،پس تو نماينده ي خيليا هستي كه بدنيا نيومدن،حالا كه تو تو اين دنيايي پس بهترين خودت رو به نمايش بزار لعنتي💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

رفيق بزار يه رازي رو بهت بگم؛
حقيقت اينه كه خيليا بهم گفتن نميتوني،نه تو اين كاره نيستي...
اين چرنديات اراده منو قوي تر كرد
هر كي كه جلوي پام سنگ انداخت يك پله منو بالاتر بُرد!
چون من با هر سنگي كه جلوي پام مي ديدم يه پله مي ساختم و روش مي ايستادم👊
گفتن نميتوني... بخودم گفتم انجامش بده لعنتي،انجام بده تا ببينن چه جوري انجامش دادي
بزار بدونن تو كي هستي لعنتي
اونقدر انگيزه داشتم،اونقدر هدفم با ارزش بود،اونقدر قدرت درونيم بالا بود
گفتم من بايد بايد بايد انجامش بدم
انجامش دادم،الان همشون ميگن چه جوري؟ مگه ممكنه؟ تو ديگه كي هستي؟ بما هم ياد بده...
آره رفيق آره... خيليا دارن نگات مي كنن كه به نتونستنت بخندن
انجامش بده لعنتي👊
بزار ببينن چه كاري از دستت بر مياد
بزار يك بار ديگه بفهمن سلطان كيه
اون كيه كه هر كاري از دستش بر مياد براي هدفش انجام ميده
يادت باشه قدرتي كه درون توإ از مشكلي كه روبروته قوي تره
شير درونت رو آزاد كن،يورش ببر سمت هدفت،بدستش بيار،انجامش بده لعنتي👊
اين زندگي ارزش جنگيدن رو داره
حاضري يك بار ديگه براي هدفت،حيثيتت،خانواده ت،آينده ت،زندگيت بجنگي يا نه؟؟؟؟
💪💪💪 #life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

وقتی قرار است که از زندگی کسی خارج شوی
با شکوه، چون رنگین‌کمان برو...
بگذار بعد از تو تمام آدم‌ها را با تو مقایسه کند
بگذار عیارِ خوبی‌ها شوی! یقین بدان بعد از تو
«کسی به چشمش نخواهد آمد»
وقتي وارد زندگي كسي شديد آنقدر خوب باشيد،آنقدر خوب باشيد كه لحظه ها را با شما زندگي كند و شما را مانند كوهي ببيند كه استوار و قدرتمند هميشه در كنارش خواهيد بود👌
وقتي يك آدم خاص وارد زندگيتون ميشه، دنياتون تغيير مي كنه چون خودتون تغيير كرديد،اون شما رو تغيير داده،دوست دارين بعد از اين ديگه هميشه عالي باشين،شاد باشين،موفق باشين،بيشتر نفس بكشيد،نشون بديد كه واقعاً يك آدم فوق العاده شدين...
اين "خاص ها" گاهي عجيب سرنوشت سازند👍
اين خاص بودنِ انسان هاست كه اون ها رو جاودانه مي كنه
اونقدر خاص باش كه باتو بودن يك افتخار به حساب بياد🌹
مراقب "خاص هايي" كه وارد زندگيتون ميشن باشيد،براي هميشه نگهشون داريد،براي هميشه❤

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

من برای رسیدن به خواسته ام از قدرت تجسم استفاده کردم. هر روز می‌نشستم و تجسم می‌کردم که فرمانده‌ی یک لشکر بزرگ هستم و آنها را هدایت می‌کردم💪

#ناپلئون_بناپارت

رفيق؟؟؟ رؤياي تو چيه؟ در آينده ميخواي كي باشي؟ چي داشته باشي؟ كجا باشي؟ با كيا باشي؟
فكر كن 5 يا 10 سال از امروزت گذشته؛
كدوم منطقه از شهر داري زندگي مي كني؟
ماشين زير پات چيه؟
دوستات كيا هستن؟
شغلي كه هميشه عاشقش بودي رو بدست آوردي يا نه؟
در آمدت چقدره؟
زندگي شخصي و خانوادگيت در چه حاله؟
راستي ٥ سال ديگه سلامتيت،خوشبختيت،خوشحاليت چطوره؟...
همه ي اينها رو هر روز و هر شب وقت بزار حتي موقع خواب بهشون فكر كن
٥ يا ١٠ سال بعد از الانتو كه دوست داري چه جوري باشه رو تصور كن👊
حتماً براي همه تون اتفاق افتاده كن به يك نفر فكر كرديد و يهو باهاتون تماس گرفته يا تو خيابون ديدينش...
يا تو جمع اسمش رو آوردين و يهو از در رسيده و ناخودآگاه گفتيد حلال زاده اي،كاش از خدا يه چيزه ديگه ميخواستم!👊
پس بخوايين...
بزار اين تجسم ها تو رو به سمت همه ي اين خواسته هايي كه داري بكشه
اين يك قانونِ
دنيا بر حسب قانون كار ميكنه
ثروتمند شدن قانون داره
از قانون تجسم زياد استفاده كن كه جادو ميكنه
تو لياقتِ يك ثروتِ استثنايي رو داري

تو بدنيا اومدي تا ثروتمند بشي

تو بايد ثروتمند بشي لعنتي💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

Look at the size of this GEM......#MILLIONIER

رويا اون چيزي نيست كه تو خواب مي بيني!
پس رويا چيه؟
رويا اون چيزيه كه نميزاره بخوابي
نميزاره از فكرش در بياي
دائم داري بهش فكر مي كني
"رويا همون هدفيه كه هنوز نوشته نشده"

رويايى كه با تاريخ رو كاغذ نوشته بشه، تبديل به هدف ميشه.
هدفى كه به قدم هاى كوچك تقسيم بندى بشه تبديل به برنامه ميشه.
برنامه اى كه با عمل پشتيبانى بشه روياهات رو به واقعيت تبديل ميكنه

يادت باشه هر داستان موفقيتي از يك رويا شروع شده👊

روياهاتون رو به هدف تبديل كنيد
براش زمان بزاريد
تو ذهنتون تصورش كنيد
بخاطرش بجنگيد
ﻫﺮﮔﺰ تسليم نشيد
تا پاي جونتون به اهدافتون وفادار باشيد
اونوقته كه بدستش مياريد💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

فرانچسكو توتي افسانه اي كه تمام نخواهد شد
توتي گلادياتوري كه ورزشگاه را به آتش مي كشيد
توتي بدنيا آمد تا براي توتي بودن بجنگد
مَرد تمام نشدني فوتبالِ دنيا
شماره ١٠ با تعصب⚽️
تاريخ نام تو را بر صفحه ي كتابش حك كرد👊
و ساليان سال از او بعنوان اسطوره نام خواهند برد👍
رفيق تو هم ميتوني تو ضمينه ي كاريه خودت يك توتي تمام نشدني بشي
اگه دنيا جشنيِ كه بدون دعوت واردش شدي پس حالا كه وارد شدي بهترينِ خودت رو به نمايش بزار
و داستان زندگي خودتو از همين الان بنويس و بصورت فوق العاده تغييرش بده💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #instagram #hollywood #boss #millionier #besiness #bmw #benz #love #totti

MOST RECENT

الان تو اين مرحله از زندگيم كه اگه چيزي:
١-شادم نمي كنه
٢-منو تبديل به آدم بهتري نمي كنه
٣-برام پولساز نيستش

پس من براش وقت ندارم👊

ديگه وقتشه تو هم تكليفتو با خودت روشن كني و يه قانونايي براي خودت داشته باشي
نزار آدما بيخود وقتتو بگيرن
برو دنبال چيزي كه شادت كنه
جاهايي برو،كارهايي بكن،كتاب هايي بخون،با كساني معاشرت كن كه تو رو تبديل به آدم بهتري كنن
به كاري كه پولساز نيست يه لحظه هم فكر نكن
يادت باشه يه بار زنده اي و زندگي مي كني پس وقت اضافه براي هدر دادن نداري
تكليفتو با خودت روشن كن،بعد تكليفت با ديگران تو زندگي مشخص ميشه
بخودت بيا لعنتي،تا كي ميخواي بي هدف و بي فكر زندگي كني
تا اينجا ديگران برات تصميم گرفتن خب چي شدي؟! كجا رسيدي؟!
يك بار،بيا يك بار تصميم بگير كه واقعاً زندگي كني،براي خودت قانون بزار،محكم باش،هدف داشته باش،با اين كار ديگران هم مي فهمن قانون تو و هدف زندگي تو چيه👊

يادت باشه از تو فقط يك دونه تو دنيا هست،پس تو نماينده ي خيليا هستي كه بدنيا نيومدن،حالا كه تو تو اين دنيايي پس بهترين خودت رو به نمايش بزار لعنتي💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

رفيق بزار يه رازي رو بهت بگم؛
حقيقت اينه كه خيليا بهم گفتن نميتوني،نه تو اين كاره نيستي...
اين چرنديات اراده منو قوي تر كرد
هر كي كه جلوي پام سنگ انداخت يك پله منو بالاتر بُرد!
چون من با هر سنگي كه جلوي پام مي ديدم يه پله مي ساختم و روش مي ايستادم👊
گفتن نميتوني... بخودم گفتم انجامش بده لعنتي،انجام بده تا ببينن چه جوري انجامش دادي
بزار بدونن تو كي هستي لعنتي
اونقدر انگيزه داشتم،اونقدر هدفم با ارزش بود،اونقدر قدرت درونيم بالا بود
گفتم من بايد بايد بايد انجامش بدم
انجامش دادم،الان همشون ميگن چه جوري؟ مگه ممكنه؟ تو ديگه كي هستي؟ بما هم ياد بده...
آره رفيق آره... خيليا دارن نگات مي كنن كه به نتونستنت بخندن
انجامش بده لعنتي👊
بزار ببينن چه كاري از دستت بر مياد
بزار يك بار ديگه بفهمن سلطان كيه
اون كيه كه هر كاري از دستش بر مياد براي هدفش انجام ميده
يادت باشه قدرتي كه درون توإ از مشكلي كه روبروته قوي تره
شير درونت رو آزاد كن،يورش ببر سمت هدفت،بدستش بيار،انجامش بده لعنتي👊
اين زندگي ارزش جنگيدن رو داره
حاضري يك بار ديگه براي هدفت،حيثيتت،خانواده ت،آينده ت،زندگيت بجنگي يا نه؟؟؟؟
💪💪💪 #life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

“You learn something valuable from all of the significant events and people, but you never touch your true potential until you challenge yourself to go beyond imposed limitations.”
― Roy T. Bennett 🏆🏆💯✔
.
.
.

#motivation #marketingcoach #lifequotes #travelphotography #hustle #love #quoteoftheday #happiness #digitalmarketing #inspiration #quotes #luxurylife #millionier #lifelessons #7figures #benz #positivevibes

وقتی قرار است که از زندگی کسی خارج شوی
با شکوه، چون رنگین‌کمان برو...
بگذار بعد از تو تمام آدم‌ها را با تو مقایسه کند
بگذار عیارِ خوبی‌ها شوی! یقین بدان بعد از تو
«کسی به چشمش نخواهد آمد»
وقتي وارد زندگي كسي شديد آنقدر خوب باشيد،آنقدر خوب باشيد كه لحظه ها را با شما زندگي كند و شما را مانند كوهي ببيند كه استوار و قدرتمند هميشه در كنارش خواهيد بود👌
وقتي يك آدم خاص وارد زندگيتون ميشه، دنياتون تغيير مي كنه چون خودتون تغيير كرديد،اون شما رو تغيير داده،دوست دارين بعد از اين ديگه هميشه عالي باشين،شاد باشين،موفق باشين،بيشتر نفس بكشيد،نشون بديد كه واقعاً يك آدم فوق العاده شدين...
اين "خاص ها" گاهي عجيب سرنوشت سازند👍
اين خاص بودنِ انسان هاست كه اون ها رو جاودانه مي كنه
اونقدر خاص باش كه باتو بودن يك افتخار به حساب بياد🌹
مراقب "خاص هايي" كه وارد زندگيتون ميشن باشيد،براي هميشه نگهشون داريد،براي هميشه❤

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

Bad days 😈 ................PRAY 🙏
Good days 😇 ..............PRAY 🙏
Everyday 🙌 .................PRAY 🙏
.
.
.
Success is where preparation and opportunity meet 💸❤️✅🙏🏽
.
#trading #success #blessed #forex #church #money #luxury #fittness#health #gymlife #millionier #Prawns #fish #calamari #Food #Foodie #fittness#forex #power #passionate #motivated #diligence #lifestyle #lifestyle #chef #pork #love #dedication #determination #goals #millionier #mindset #focus #money #luxury #unlimited #fittness #health

من برای رسیدن به خواسته ام از قدرت تجسم استفاده کردم. هر روز می‌نشستم و تجسم می‌کردم که فرمانده‌ی یک لشکر بزرگ هستم و آنها را هدایت می‌کردم💪

#ناپلئون_بناپارت

رفيق؟؟؟ رؤياي تو چيه؟ در آينده ميخواي كي باشي؟ چي داشته باشي؟ كجا باشي؟ با كيا باشي؟
فكر كن 5 يا 10 سال از امروزت گذشته؛
كدوم منطقه از شهر داري زندگي مي كني؟
ماشين زير پات چيه؟
دوستات كيا هستن؟
شغلي كه هميشه عاشقش بودي رو بدست آوردي يا نه؟
در آمدت چقدره؟
زندگي شخصي و خانوادگيت در چه حاله؟
راستي ٥ سال ديگه سلامتيت،خوشبختيت،خوشحاليت چطوره؟...
همه ي اينها رو هر روز و هر شب وقت بزار حتي موقع خواب بهشون فكر كن
٥ يا ١٠ سال بعد از الانتو كه دوست داري چه جوري باشه رو تصور كن👊
حتماً براي همه تون اتفاق افتاده كن به يك نفر فكر كرديد و يهو باهاتون تماس گرفته يا تو خيابون ديدينش...
يا تو جمع اسمش رو آوردين و يهو از در رسيده و ناخودآگاه گفتيد حلال زاده اي،كاش از خدا يه چيزه ديگه ميخواستم!👊
پس بخوايين...
بزار اين تجسم ها تو رو به سمت همه ي اين خواسته هايي كه داري بكشه
اين يك قانونِ
دنيا بر حسب قانون كار ميكنه
ثروتمند شدن قانون داره
از قانون تجسم زياد استفاده كن كه جادو ميكنه
تو لياقتِ يك ثروتِ استثنايي رو داري

تو بدنيا اومدي تا ثروتمند بشي

تو بايد ثروتمند بشي لعنتي💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

“Each day brings new opportunities, allowing you to constantly live with love—be there for others—bring a little light into someone's day. Be grateful and live each day to the fullest.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart 💯
.
.
.

#quotes #inspire #quoteoftheday #motivationalquotes #businessowner #millionpassion #succeed #friday #lifequotes #businesscoach #honor #adlive #wordstoliveby #lifegoals #millionier #lifestylechange #jessewyatt #positivevibes #benz

“Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart 🏆💯
.
.
.

#check #obsessed #startupbiz #lifequotes #businesscoach #fashion #startup #businessowner #diamond #lead #style #lifestylechange #bmw #jessewyatt #lifelessons #millionier

“Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart 💯
.
.
.

#adlive #businessmindset101 #motivation #inspire #succeed #quoteoftheday #inspiration #chrisbishop #smallbiz #lifestyle #obsessed #digitalmarketing #businesswoman #moneymaker #lifestylechange #jessewyatt #positive #millionier #benz #luxurylife

رويا اون چيزي نيست كه تو خواب مي بيني!
پس رويا چيه؟
رويا اون چيزيه كه نميزاره بخوابي
نميزاره از فكرش در بياي
دائم داري بهش فكر مي كني
"رويا همون هدفيه كه هنوز نوشته نشده"

رويايى كه با تاريخ رو كاغذ نوشته بشه، تبديل به هدف ميشه.
هدفى كه به قدم هاى كوچك تقسيم بندى بشه تبديل به برنامه ميشه.
برنامه اى كه با عمل پشتيبانى بشه روياهات رو به واقعيت تبديل ميكنه

يادت باشه هر داستان موفقيتي از يك رويا شروع شده👊

روياهاتون رو به هدف تبديل كنيد
براش زمان بزاريد
تو ذهنتون تصورش كنيد
بخاطرش بجنگيد
ﻫﺮﮔﺰ تسليم نشيد
تا پاي جونتون به اهدافتون وفادار باشيد
اونوقته كه بدستش مياريد💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

“Be grateful for what you already have while you pursue your goals.
If you aren’t grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart 🏆💯✔
.
.
.

#happiness #success #business #quoteoftheday #digitalmarketing #beauty #businesscoach #millionpassion #consultant #motivationalquotes #grind #motivation #obsessed #jessewyatt #7figures #luxurylife #millionier #lifegoals #lifehappen

اگربتوانی
فقط دو جا درست
صحبت کنی
موفقیتت صددرصد
تضمین شده است

1-در بیرون با دیگران
2-در درون با خودت

تو هر موقعيتي كه هستي،فرقي نمي كنه اصلاً شرايط چه جوريه
كافيه ادب داشته باشي
ادب شخصيت مياره،احترام بهمراه داره و ميتونه خيلي از موضوعات رو حل كنه
وقتي قانون اينه كه انسان رو در برخورد اول با حرف هاش قضاوت مي كنن،پس با ادب باشيد👌

با ادب كه باشيد انسان ها در كنار شما احساس احترام مي كنن و از همصحبتي با شما لذت مي برند
يك مشتري از يك فروشنده ي با ادب هميشه خريد ميكنه حتي اگه مسيرش دور باشه
خانوم ها و آقايون هميشه از با ادب ها تعريف مي كنن ميخوان كه همسرشون با ادب باشه

ادب به شخصيتتون روح و جان ميده

#لطفاً_با_ادب_باشيد

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

درمقابل سختیها

همچون جزیره اى باش که

دریا هم با تمام عظمت و قدرت

نمى تواند سر او را زیر آب کند👊

سخته نه!؟ خيلي؟
خب لعنتي بايد هم سخت باشه
بزار عيار واقعي آدم ها اينجا مشخص بشه،بزار مشخص بشه كيا مَرد نبردن،كيا اراده ي فولادي دارن
يا كيا با اوّلين مشكل جا ميزنن
بزار اين سختيا آدما رو الك كنه
بهترين كاري كه ميتوني تو اين سختيا انجام بدي اينه كه جزو اون دسته آدمايي باشي كه تعدادشون كمه و با وجود سخت تر شدن شرايط محكم و قدرتمند پاي هدفشون ايستادن👊
بزار برن،بزار بازنده ها فرار كنن
اين تويي كه بايد سخت و محكم پاي هدفت ايستادگي كني،تعهد داشته باشي،بگي هر چقدر سخت بشه هستم،من هستم،سرِ سختيا فرياد بكشي و بگي؛ من هنوز زنده ام لعنتيا
من هنوز هستم كه بازي رو ببرم
من اينجام،همه ي زورتون همين بود؟
من هستم،من موفق ميشم
من يه لعنتي م كه هيچي نميتونه شكستم بده💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

“Live your truth. Express your love. Share your enthusiasm. Take action towards your dreams. Walk your talk. Dance and sing to your music. Embrace your blessings. Make today worth remembering.”
― Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience 💯✔
.
.
.

#expert #friday #succeed #beauty #inspire #leader #business #ootn #obsessed #moneymaker #millionpassion #determination #happiness #millionaire #words #quotes #lifequotes #millionier #positive #lifeisgood #positivevibes #lifelessons #successstory #jessewyatt #benz

شکست، فرصتی ست که دوباره امّا هوشمندانه تر شروع کنی👊

از شکست نترس... يادت باشه شكست نقطه ي مقابل موفقيت نيست،شكست جزوي از موفقيته
اونقدر شكست ميخوري تا راه شكست دادن رو ياد مي گيري و موفق ميشي
شكست خوردي؟ مهّم نيست
دوباره بلند شو امّا از تجربيات شكستت درس بگير،اينبار هوشمندانه شروع كن، قدرتمند ادامه بده،با انگيزه جلو برو،محكم بدستش بيار
انسان ها وقتي شكست ميخورن كه دست از تلاش كردن مي كشن اون هم درست زماني كه يك قدم تا موفقيتشون مونده
پس اينبار قدرتمند شروع كن تا اسمت و كاري كه كردي بيفته سر زبون ها
بگن اون يه لعنتيه كه اومده براي بردن
اومده بدستش بياره
اون لعنتي اومده كولاك كنه
آره رفيق اون كسي كه همه بايد با دست نشونش بدن خودِ تويي لعنتي
پس پاشو دوباره شروع كن👊

ميدونم اونقدر جنم داري كه هر كاري از دستت بر مياد💪

#life #rich #money #power #lux #luxury #goals #home #magazin #boss #success #believe #empire #dream #style #live #powerful #hollywood #strong #millionier #besiness #bmw #benz #love

Most Popular Instagram Hashtags