#metsägroup

MOST RECENT

Tervehdys Kaskisista. Olen Saku-Petteri ja opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa konetekniikkaa. Työskentelen nyt kolmatta kesää Kaskisten massatehtaalla. Aiemmin työskentelin kuorimolla, mutta tämän kesän vietän tuotannonsuunnittelijan tehtävissä. Päiväni koostuvat pääosin tuotannon ja logistiikan suunnittelusta sekä lastauksen ohjeistamisesta. Tuotanto suunnitellaan niin, että asiakkaat saavat massan ajoissa ja toisaalta niin, että ajosyklit pysyvät kustannustehokkaina. Toimin yhteistyössä myynnin, tuotannon, logistiikan, kuljetusliikkeiden ja sataman kanssa. Kiinnostuin Metsästä ja Kaskisten tehtaasta koska se on alueen suurin kansainvälisesti toimiva yritys. Täällä on ollut mukava työskennellä, sillä työyhteisö on reilu, rento ja asiantunteva. Hyvää kesää länsirannikolta! / Greetings from Kaskinen. I’m Saku-Petteri and I study mechanical engineering in Vaasa University of Applied Sciences. I’m working in the Kaskinen pulp mill for the third summer. Previously I worked in debarking plant but for this summer I work as a production planner. My days consist mainly of the planning of production and logistics, and instructing the loading. The production is planned so that the customers get the mass in time, but that the driving cycles would be cost-effective. I cooperate with sales, production, logistics, transport companies and the port. I became interested in Metsä and the Kaskinen mill because it’s the largest global company in the region. It has been nice to work here since the work community is fair and professional and the atmosphere is good. Good summer from the west coast of Finland! #MetsäGroup #MetsäBoard #KesäMetsässä #Metsäjobs #Metsä #Kaskinen #massatehdas #tuotannonsuunnittelu #productionplanning #pulpmill #VKD18 #kesä #kesätyö #summer #summerwork

Pohjolan metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi. Metsiemme jalostuksessa käytetään osaamista, teknologioita ja ratkaisuja, joita ei löydy mistään muualta maailmasta. Tämä + valtava määrä dataa = 100 % arvo! /

Northern forests are managed and used sustainably. Wood is processed using expertise, technologies and solutions that are unique in the world. This + huge amount of data = 100 % value!

#MetsäGroup #metsä #metsäteollisuus #biotalous #digitalisaatio #teknologia #fossiilittomuus #Älykäsmetsä #kestäväkehitys #forest #forestindustry #bioeconomy #digitalization #technology #fossilfree #Intelligentforest #sustainability

Huh hellettä, kuitupuu on kuivaa ja kevyttä, kantavuuksia on vaikea saada täysin hyödynnettyä. Tähän ongelmaan apuna 12,5 metrinen perävaunu, johon voidaan lastata neljä nippua kolme metristä puutavaraa, tavanomaisen kolmen sijaan.

#metsägroup #jhkuljetusoy #kilafors

Yritys on enemmän kuin osiensa summa. Yritykset luovat arvoa ja niiden toiminnalla on laajoja vaikutuksia hyvin laajalla alueella; omilta porteilta aina globaalille tasolle. Näin me luomme arvoa! /

Company is more than a sum of its parts. Companies create value and their operations have impacts on a large sphere of influence; from their own facilities to global scale. This is how we create value!
#MetsäGroup #vastuullisuus #kestäväkehitys #arvonluonti #sustainability
#valuecreation

Unboxing! Verkkokaupan ennustetaan kasvavan 18% vuodessa. Sähköinen kaupankäynti muuttaa kuluttajien pakkausvaatimuksia. Teknisten ja käytännöllisten ominaisuuksien lisäksi tuotteen pakkaukselta vaaditaan vastuullisuutta ja onhan se onnistuessaan myös mitä arvokkainta ja vaikuttavinta markkinointia! /
Unboxing! E-commerce is forecasted to grow by 18% a year. Online retail is transforming the requirements of today’s consumer packaging. In addition to technical and practical demands, the packaging needs to be sustainable, and it may well be the most valuable and influential marketing available today!

#MetsäGroup #MetsäBoard #verkkokauppa #kulutus #pakkaus #pakkaukset #vastuullisuus #brändi #markkinointi #onlineretail #onlineshopping #consuming #packaging #sustainability #brand #marketing

Nu valt e semester! Ritti passlit fyri åskvädri dro igang ⚡ #volvofh4 #hiab #metsägroup #nextlevelselfie #timmerbil #goprohero

”Olen päässyt oppimaan paljon uutta myös oman alani ulkopuolelta.” Hei kaikki! Olen Ella ja työskentelen toista kesää Metsän tietohallinnossa ICT Traineena. Viimeistelen juuri tietojärjestelmätieteen maisteriopintoja Jyväskylän yliopistolla, ja työtehtäväni liiketoiminta-alueiden prosessimallinnuksen parissa mahdollistaa koulussa oppimani hyödyntämistä työelämässä. Olen päässyt oppimaan paljon uutta myös oman alani ulkopuolelta osallistumalla keskustelutilaisuuksiin ja tietoiskuihin, sekä vierailemalla Äänekosken biotuotetehtaalla. Espoon konttori on myös sopivan pyörämatkan päässä kotoa, joten olen voinut nauttia kesästä niin työmatkoilla kuin Metsän järjestämällä juoksukurssillakin! / ”I’ve had the privilege to learn many new things also from outside my own field” Hey! My name is Ella and I’m am working for my second summer in a row as an ICT Trainee at Metsä Group. I’m currently finalizing my Information Systems studies at the University of Jyväskylä, and working with business process modeling lets me apply my skills and knowledge from school to practice. I’ve had the privilege to learn about many new things also from outside my own field by taking part in different kinds of seminars and workshops, and by visiting the Äänekoski bioproduct mill. I’ve also enjoyed the beautiful Finnish summer on a running course organized at the office! #MetsäGroup #Kesämetsässä #Metsäjobs #metsä #Espoo #ICT #tietojärjestelmätieteet #informationsystems #JYU #prosessimallinnus #processmodeling #juoksu #running #VKD18 #kesä #työ #kesätyö #summer #work @soturikissanainen

Metsästä pöytään! Oletko koskaan ajatellut, minkälaisen matkan kartonkipakkaus tekee ennen kuin se päätyy aamiaispöytääsi? /

From forest to your table! Have you ever thought what happens to a paperboard package before it ends up on your breakfast table?
#MetsäGroup #MetsäBoard #kartonki #pakkaus #aamiainen #kestäväkehitys #vastuullisuus #jäljitettävyys #tuoteturvallisuus #paperboard #package #breakfast #sustainability #traceability #productsafety

Vuorovaikutustaidot ovat työssä kuin työssä kaiken a ja o. Metsä Groupissa ne ovat mm. yhteistyön ja luotettavuuden kulmakivi. Katso #Metsäskills -sarjan kahdeksannesta osasta, mihin Anna Riikan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja. /

Interaction skills are the key in any job. At Metsä Group they are the cornerstones for cooperation and reliability. In the eighth part of #Metsäskills we find out what interaction skills Anna Riikka needs in her work.

#MetsäGroup #Metsäskills #Mesäjobs #vuorovaikutus #yhteistyö #luotettavuus #työelämätaidot #työelämä #interaction #cooperation #reliability #worklifeskills #worklife

Mitä luksus on? Luksus on sitä, että voit valita brändin, joka edustaa parhaiten arvojasi. Package Testing & Research Ltd:n Metsä Boardille tekemä tutkimus osoitti, että kuluttajat suosivat uusiutuvaa ja kierrätettävää materiaalia muovipakkauksia enemmän. Testatun kartonkipakkauksen hiilijalanjälki 75 prosenttia muovipakkausta pienempi. /
What is luxury? Luxury is about being able to choose a brand that best represents your values. Metsä Board’s study conducted by Package Testing & Research Ltd (PTR) showed that consumers prefer renewable and recyclable materials to plastic packaging. Compared to the plastic packaging, the paperboard design achieved a reduction of 75% in carbon footprint.
#MetsäGroup #MetsäBoard #kartonki #pakkaus #kuluttajat #brändi #luksus #arvot #hiilijalanjälki #kestäväkehitys #paperboard #packaging #consumers #brand #luxury #values #sustainability @metsaboard

Tampere!!väliaikaissillalta!!#tampere#uusinäkökulma#tako#metsägroup

Terveiset täältä Äänekosken biotuotetehtaalta! Olen Tatu ja opiskelen toista vuotta biotuote- ja prosessitekniikkaa. Tänä kesänä toimin kesälomittajana massaosastolla. Aikaisemmat kesät olen viettänyt paperi- ja kartonkitehtaissa, joten on mielenkiintoista päästä opiskelemaan sellun valmistusta. Työtehtäviini kuuluu mm. näytteiden ottoa ja niiden analysoimista, häiriötilanteiden selvittämistä ja laitteiden säätämistä. Työnkuva on siis todella monipuolinen! Osaston henki on rento ja töihin on aina mukava tulla. Odotan innolla mitä kaikkea loppukesä tuo tullessaan. / Greetings from the Äänekoski bioproduct mill! I’m Tatu and I study bioproduct and process technology for the second year. For this summer I work in mass department. Earlier I’ve been working in paper and paperboard mills so it has been interesting to learn about pulp production. My responsibilities include taking samples and analyzing them, troubleshooting and adjusting the equipment. The job description is really versatile! The mill has a good atmosphere and it’s always nice to come to work. I’m looking forward to see what the rest of the summer will bring. #MetsäGroup #MetsäFibre #KesäMetsässä #Metsäjobs #Metsä #Äänekoski #biotuotetehdas #bioproductmill #sellu #VKD18 #kesä #kesätyö #summer #summerwork @lampsiii

Äänekosken kaupungin järjestämällä yleisövierailulla biotuotetehtaan Pro Nemus -vierailukeskukseen pääsee tutustumaan metsän toimintaan, tuotteisiin ja biotalouden mahdollisuuksiin. Pro Nemus sijaitsee Äänekosken tehdasalueella ja tarjoaa läpileikkauksen konsernista yhdistämällä aitoa luontoa ja virtuaalitodellisuutta.

Käynti on opastettu ja maksuton, ilmoittautua voit lomakkeella osoitteessa www.aanekoski.fi

Vierailut joka kuun ensimmäinen torstai kello 17-19. Seuraavaan vierailuajankohtaan ilmoittautuminen 29.7. mennessä.

#visitäänekoski #MetsäGroup #biotalous #ProNemus #äänekoski @metsagroup

Johan tuon kelistäkin näkkee että loma lähestyy. Muuan viikko vielä ja tämä orkesteri pakkautuu passattiin ja painuu napapiirin paremmalle puolelle 🙃 #jaksaajaksaa #pyörätpyörii #metsärahtia #metsägroup #scaniavabis #kohtalomalle

Most Popular Instagram Hashtags