[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#meisamh

539 posts

TOP POSTS

ﺍﻟﺒﻮﻡ ﺗﮕﺮﮒ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻡ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻝ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪ ﺍﻓﺎﻗﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﻮﺑﯿﺎﺕ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﯽ ﯾﻪ ﻋﻤﺮﻩ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺍﺳﯿﺮ ﻗﻠﺒﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺪﯼ ﻭ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻠﺒﺘﻢ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﯽ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻡ ﻋﻤﯿﻘﻪ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﺣﺴﺮﺗﺶ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﻗﻠﺐ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﻮﯾﯽ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﻤﻮﻧﻮ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﯿﺮﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯﺕ ﻫﯿﭽﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻣﺖ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻮ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻡ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻡ ﻋﻤﯿﻘﻪ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﺣﺴﺮﺗﺶ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﻗﻠﺐ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﻮﯾﯽ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﻤﻮﻧﻮ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺎ
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meisamebrahimi #meisamh

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 خدایااااااااا قدرتم را دو چندان کن
نه در بازوانم
قلبم راقدرتی بخش
تا ناملایمات زندگی را آسان تر تحمل کنم
تا بدانم عشق چیست
و چگونه عشق بورزم
خدایااااااااااا قدرتم را فزونی بخش
نه چشم هایم را و نه زبانم را
تا بدانم کیستم و چیستم
تا از دوش ناتوانی باری را بر گیرم
تا دست سردی را گرمی بخشم
تا دردمندی را آسوده سازم
خدایااااااااااا قدرتم را افزون کن
نه در گستاخی نه در گزافه گویی بلکه روحم را

تا بدانم انسانیت چیست و کجاست
تا بدانم کوتاه ترین راه برای برای انسان شدن و انسان ماندن چیست ؟! خدایا کمکم کن
@meisamebrahimi
#meisamebrahimi
#meisamh 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💚💚💚💚💚💚💚💚 پروردگارااااااا... به زندگی ام برکت ببخش و ذهنم را روشن کن
روزی را که پیش رو دارم به تو می سپارم
با هر کس و هر موقعیتی که روبرو میشوم برکت ببخش

از من انسانی بساز که خودت میخواهی
تا کاری را انجام دهم که تو میخواهی

خدای مهربانم به درون قلبم نفوذ کن
و همه ی خشم، ترس و درد درونم را دور کن

روحم را جانی تازه ببخش و ذهنم را آزاد کن

روزتون خدایی لحظه هاتون شاد شاد
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
#meisamh
#meisamebrahimi 💚💚💚💚💚💚💚💚

این هم هدیه ای که شب کنسرت یکی از طرفدارای
جناب آقای ابراهیمی عزیز به ایشون دادن . انصافا نقاشی زیباییست .
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic #meisamh

سلام صبحتون بخیر
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
باهم باشید اما... بگذارید در باهم بودن شما فاصله ای باشد... بگذارید نسیم در میان شما بوزد... یکدیگر را دوست بدارید، اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید... بگذارید عشق، جایی در ساحل روحتان باشد... پیمانه های یکدیگر را پر کنید، اما از یک پیمانه ننوشید... از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید، اما از یک قرص نان نخورید... با هم بخوانید و برقصید و شادکام باشید، اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید... همچون تارهای عود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنٌم میشوند... قلبهایتان را به هم هدیه کنید، اما یکدیگر را به اسارت در نیاورید...
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
#meisamebrahimi
#meisamh 🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

💜💜💜💜💜
یکی از زیباترین جملاتی که تا حالا شنیدم👇

هرگاه ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ، ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ
ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ، ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻦ !

ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺒﯿﻦ ﺍﻭ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﭼﻄﻮﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
#meisamh
#meisamebrahimi 💜💜💜💜💜

شبتون خوش آهنگ خودتم میدونی با اجرای آقای "میثم ابراهیمی"
عجب شبی بود اونشب یه هفته گذشته ولی هنوز تو حس و حال اون شب موندیم .
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
#meisamh

"خواهش" رو چقدر باهاش ارتباط گرفتيد؟ خودم حس خوبي دارم به اين آهنگ شما چطور؟
@meisamebrahimi @meisamebrahimimusic #meisamebrahimi #meisamh#f4616h

MOST RECENT

کنسرت اول شهریور ✔😊كانون هواداران ميثم ابراهيمي😊✔:
اولین همایش هواداران میثم ابراهیمی💜جشنی با شکوه با کلی سوپرایزهای ویژه ...😉 به مناسبت تولدشون👏🎂این جشن ویژه عکاسی📷 امضا✏و دیدار با امیرقلبها👑میثم ابراهیمی هست😍از ساعت19:30 تا 21 ، در تاریخ یک شهریور ، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی☺️ و همینطور از ساعت 22 کنسرت پرهیجان ایشون شروع میشه🎤🎵با در دست داشتن یک بلیتط میتونید در دو جشن منحصر به فرد که امیرقلبها تهیه دیدن شرکت کنید❤️👏برای تهیه بلیط به سایت ایران کنسرت مراجعه کنید🙏
منتظر حضور گرمتون هستیم👑🎀👑🎀👑🎀
#میثم_ابراهیمی 🍃🍁🍃🍁🍁🍃🍁🍃🍃🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍁🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍃🍁🍃🍁🍃🍃🍁 #فعال_ترین_کانال_طرفداران
#اتحاد
#میثم_ابراهیمی
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meysamebrahimi_fan
@Meysamebrahimifanpage75
@Meysam.ebrahimi.mozhgan1272
@Meysam_ebrahimi_faanpage
@_Meisam_ebrahimi._fanpageh
@meisamebrahimi_ettehad
#meisamebrahimi
#meisamh

شب خوش
کنسرت ۲۵ تیرماه سانس دو
آقای با عشق با پدر بزرگوارشون ❤❤❤
من همچنان نمی تونم ویدیو بزارم فیلمهای کنسرت رو از کانال دنبال کنید آدرس در بیو 👆👆 #فعال_ترین_کانال_طرفداران
#اتحاد
#میثم_ابراهیمی
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meysamebrahimi_fan
@Meysamebrahimifanpage75
@Meysam.ebrahimi.mozhgan1272
@Meysam_ebrahimi_faanpage
@_Meisam_ebrahimi._fanpageh
@meisamebrahimi_ettehad
#meisamebrahimi
#meisamh

سلام با عشقا 🙌
آقای میثم ابراهیمی در برنامه من و شما از کانال شما دیروز پخش شد تکرارش روز یکشنبه ساعت ۲۱
پیشنهاد میدم اگه برنامه رو ندیدید از کانال تلگرام دنبال کنید آدرس در بیو 👆👆👆
فردا هم کنسرته خوش بگذره به همه 👌👏🤘 #فعال_ترین_کانال_طرفداران
#اتحاد
#میثم_ابراهیمی
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meysamebrahimi_fan
@Meysamebrahimifanpage75
@Meysam.ebrahimi.mozhgan1272
@Meysam_ebrahimi_faanpage
@_Meisam_ebrahimi._fanpageh
@meisamebrahimi_ettehad
#meisamebrahimi
#meisamh

سلام باعشقا
هفت روز مونده تا انفجار کنسرت ۲۵ تیر ماه امیدواریم که بیشتر از پیش بدرخشید به کوری چشم بدخواهان🙋

#فعال_ترین_کانال_طرفداران
#اتحاد
#میثم_ابراهیمی
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meysamebrahimi_fan
@Meysamebrahimifanpage75
@Meysam.ebrahimi.mozhgan1272
@Meysam_ebrahimi_faanpage
@_Meisam_ebrahimi._fanpageh
@meisamebrahimi_ettehad
#meisamebrahimi
#meisamh

سلام با عشقا ❤❤❤
شبهای قدر مارو هم فراموش نکنید التماس دعا
اهنگ خودت بگو ۱۹ خرداد منتشر شد من نتونستم ویدیو بزارم چون اینستام مشکل پیدا کرده دانلود کنید و گوش بدید عالییییه واقعا 🙋🙌 قطعه #خودت_بگو
تنظیم:آرش آزاد
ترانه و ملودی:بابک بابایی
گیتار:کیان دارات
میکس و مستر:ایمان احمدزاده

#اتحاد
#میثم_ابراهیمی
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meysamebrahimi_fan
@Meysamebrahimifanpage75
@Meysam.ebrahimi.mozhgan1272
@Meysam_ebrahimi_faanpage
@_Meisam_ebrahimi._fanpageh
@meisamebrahimi_ettehad
#meisamebrahimi
#meisamh

در پايان زندگي، از روي تعداد مدرك هايي كه گرفته ايم،
ميزان مالي كه اندوخته ايم
و كارهاي بزرگي كه به انجام رسانده ايم،
درباره ي ما داوري نخواهد شد،
بلكه از ما خواهند پرسيد: آيا گرسنه اي را سير كردي؟
برهنه اي را #لباس پوشاندي و بي #خانه اي را پناه بخشيدي؟
#گرسنه ي نه فقط لقمه نان كه گرسنه ي عشق،
برهنه ي نه فقط از تن پوش كه برهنه ي از #عزت و احترام انساني،
و بي خانه اي نه فقط از خشت و #گل كه بي خانمان به سبب طرد و رانده شدن....#m_o_a #طبیعتگردی #ایران #شادی #شاد #رقص #قرمز #میثم #خنده #iranian #nakhla #meisamh #pic #picoftheday #instapict #feist #fitness #fitnes #fitnessgirl #bashgahyab #tasvir #jazireh #kish #consert #popcorn l

پست جدید با عشق ❤❤❤
هماهنگه دل و قلبامون
یکین حرفامون 🙌 همه مارو با دست نشونمون میدن 🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷
پیش بسوی ایرانی سربلند و تبریک این جشن ملی و حضور چشمگیر مردان و زنان سربلند ایران در حماسه ای دیگر ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ #فعال_ترین_کانال_طرفداران
#اتحاد
#میثم_ابراهیمی
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meysamebrahimi_fan
@Meysamebrahimifanpage75
@Meysam.ebrahimi.mozhgan1272
@Meysam_ebrahimi_faanpage
@_Meisam_ebrahimi._fanpageh
@meisamebrahimi_ettehad
#meisamebrahimi
#meisamh
@alioji

لایوبا عشق جان ❤❤❤
قبل از انتشار آلبوم تیک
آهنگ بی انصاف 🍃🍃🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍃🍁🍃🍃🍃🍃🍃
#فعال_ترین_کانال_طرفداران
#اتحاد
#میثم_ابراهیمی
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meysamebrahimi_fan
@Meysamebrahimifanpage75
@Meysam.ebrahimi.mozhgan1272
@Meysam_ebrahimi_faanpage
@_Meisam_ebrahimi._fanpageh
@meisamebrahimi_ettehad
#meisamebrahimi
#meisamh

Meisam Ebrahimi💕🌷: #کنسرت_میثم_ابراهیمی 💣
#تهران #برج_میلاد
۶ اُم تیــر در دو سانس؛ ۱۸:۰۰ و۲۱:۳۰
💰قیمت بلیط ها از۴۰/۰۰۰تا۱۴۰/۰۰۰ میباشد😊
💥بلیط فروشی به زودی...💥
خوش بگذره با عشقا🙌💞 #فعال_ترین_کانال_طرفداران
#اتحاد
#میثم_ابراهیمی
@meisamebrahimi
@meisamebrahimimusic
@_meysamebrahimi_fan
@Meysamebrahimifanpage75
@Meysam.ebrahimi.mozhgan1272
@Meysam_ebrahimi_faanpage
@_Meisam_ebrahimi._fanpageh
@meisamebrahimi_ettehad
#meisamebrahimi
#meisamh

Most Popular Instagram Hashtags