[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#mahmudefendihz

MOST RECENT

YA SAMED: HER KİM GÜNDE 1000 DEFA OKURSA BİİZNİLLAH GUNAHLARDAN KORUNUR. KAYNAK; #erbainidrisiyye
#mahmudefendihz #cubbeliahmethoca #dualar #zikir #ismailağa

Ümmü Ma'bed Hatunun bildirdiğine göre; Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından sağınan ve kesilmemesi emrolunan koyun, Hicretin 18. yılındaki kuraklığa kadar kalmış, kuraklıktan yeryüzünde az veya çok bir şey kalmamışken, onlar bu koyundan sabah akşam süt sağmış durmuşlardır!
.

Kaynaklar: İbn Sa'd, c. 1, s. 230, Hâkim, c. 3,s. 9,EbuNuaym, c. 2, s. 338, Beyhakî, Delâilü'n-nübüvve, c. 1, s. 278, İbn Abdilberr, İstiâb, c.4,s. 1959, Sühevlf, Ravdu'l-ünüf, c. 4, s. 226-227, Ebu'l-Ferec İbn Cevzî, el-Vefâ, c. 1, s. 243, Muhibbüt-Taberî, c. 1, s. 101-102, Zehebî, s. 437438, Ebu'l-Fidâ, c. 3, s. 192, Heysemî, c. 6, s. 56, Kastalânî, c. 1, s. 84, Diyarbekrî, c. 1.S.333.
#ayet #meal #islam #kuran #tefsir #allah #peygamber #siyer #bakarasuresi #din #namaz #rasulullah #şeriat #ilim #tevhid #ehlisünnet #itikat #kuranıkerim #cehennem #buhari #cennet #mahmudefendihz #hadisiserif #edep #dua #ibadet #istanbul #cubbeliahmethoca #ruhulfurkan #ismailaga

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Niçin namaz kılıyoruz?
Daraldığında namaz kılan bir Peygamber’in(s.a.v.) ümmeti, niçin namaz kılarken daralır?
Namazın mana haritasında neler var?
Kıyam, rükû, secde bize ne söyler?
Bedenle kılınan namazları, nasıl yürekle de kılarız?
Hangi namaz; fikirde kıvam, harekette kıyamdır?
Sahâbeyi bir dünyadan alıp başka bir dünyaya taşıyan namaz, bizi de mâsivâdan mâverâya götürür mü?
Madem namaz kötülükten alıkoyar, Âlem-i İslâm’daki bunca münkerât niyedir?
Nasıl Huşû ile namaz kılarız?
Niçin namaza “Allah-u Ekber”le başlar; neden eğilirken, kalkarken, secdede, rükûda “Allah-u Ekber!” deriz?
Hangi ezan insanlığı uyandıracak; yürekle okunan mı, notayla söylenen mi?
Fâtiha okurken aslında neler söylüyoruz?
Namazın kabul olup olmadığını nasıl anlarız?
Bizim de zevk derecesinde namazlarımız olur mu?
Allah Rasûlü bela ve musibet anında niçin namaz kılardı?
Yere çömelip göğe yükselmek ne demek?
Kâfirler niçin namazdan korkar?
Biz de sahabe gibi vecd halinde, aşk makamında namazlar kılabilir miyiz?” gibi soruların cevabı bu kitapta.
Liste fiyatı 11 TL
Indirimli fiyatı 7,50 TL
#kitap #kitapçı #kitapci #kitabevi #kitaplar #kitaplarım #kitapseç #kitapaşkı #kitapkurdu #kitapsever #kitapseverler #kitapsevgisi #kitapkokusu #kitaptavsiyesi #kitapkurtları #kitapyurdu #kitapdünyası #oku #okuyorum #okumak #okumakgüzeldir #islam #ismailaga #fatih #mahmudefendihz #çarşamba #ehlisünnet #medrese #ilim #ilahiyat

Her kim İslâm'ın hâkim olmasını istiyorsa İslâm'ı tam yaşasın... {Mahmud Efendi Hazretleri (K.S)} .
#mahmudefendihz
#mahmudefendi
#ismailağa
#islam
#nakşibendi
#cübbeliahmethoca
#şehidbayramaliöztürk
#şehidbayramhoca .
.

Allah-u Teala, bu hadiseyi Kur'ân-ı Kerîminde şöyle anar:
"Eğer siz ona (Peygambere) yardım etmezseniz, (hatırlayınız o zamanı ki) kâfirler onu (Mekke'den) çıkardıkları (hicret etmek zorunda bıraktıkları) zaman, bizzat Allah ona yardım etmişti.
(O zaman), Rasûlullah (ancak) ikinin ikincisinden ibaretti.
O zaman, onlar (Sevr dağının tepesindeki) mağarada idiler.
Peygamber, arkadaşına (Ebu Bekir'e):
'Mahzun olma (Üzülme)! Allah hiç şüphesiz bizimledir!' derken, Allah onun üzerine sekînetini indirmiş, onu (Peygamberini) görmediğiniz ordularla (meleklerle) desteklemiş, kâfirlerin kelimesini alçaltmıştı. Allah'ın kelimesi ise, o çok yücedir. Allah mutlak galibdir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir." (Tevbe Suresi 40)
.

Kaynaklar: İbn Sa'd, Tabakât, c. 3, s. 1 74, Buhârî, c. 5, s. 204, Müslim , c. 4, s. 1854, Tirmizî, c. 5, s. 278, Beyhakî, c. 2, s. 481, Ebu'l- Ferec, c. 1, s. 238, Muhibbüt-Taberî, c. 1, s. 93, İbn Kayyım, c. 2, s. 59, Zehebî, s. 322, Ebu'l-Fidâ, c. 3, s. 182, Halebî, c. 2, s. 210.
#ayet #meal #islam #kuran #tefsir #allah #peygamber #siyer #bakarasuresi #din #namaz #rasulullah #şeriat #ilim #tevhid #ehlisünnet #itikat #kuranıkerim #cehennem #buhari #cennet #mahmudefendihz #hadisiserif #edep #dua #ibadet #istanbul #cubbeliahmethoca #ruhulfurkan #ismailaga

Most Popular Instagram Hashtags