[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#mahgonag

16 posts

TOP POSTS

ما بلوچین ما بلوچین ما بلوچین
ما بلوچستانَیْ نوکیْن ماه و روچ
تاک تاکِنت زندَیْ دپتر تئی بلوچ
زیر تپاکَیْ رشتَگا هوری بدوچ
پرچیا از کـاروان پد منتگَ
ظاهرِنت پیش کنزگَیْ مادن چو روچ
همبلان دوشی مزن بانگواه کتگ
منزلِش گپتَنت و آرامَنت مروچ
روچ در اَتکگ تو انگت وابینَگـَیْ
شنگ و شانگَنت بار و بیْ فکرَیْ چه کوچ
کامیابی کار و کوشستَیْ بَرِنت
انب لوٹیْ چون؟ که تو کِشتَگ کروچ
گوهرِت پیت مان زرَیْ لنجا به بُـڈ
لال لوٹَیْ سیکُلیْن کوهان بکوچ
وت گوازیْنَیْ په واب و غفلتا
قیمتی جنسا مکن چو ستک و سوچ
روم و شامَیْ حسرتا چیا ورَیْ
روم و شامِیْ هڈ کن از چانپونکوچ
لاگری عذریْ نهِنت په تازیا
لاگری گهتر به تچ بل عذر پوچ
گون بلوچی غیرتا میانا به بند
میش چم جهلی مکن پادا چو قوچ
نَیْ ترا زیبِیت گشگ با فخر و شان
دیم دیوانا که ما هستین بلوچ
#مولوی_روانبد#mahgonag#baloochestan

@rostammirlashari @anooshirawan

دشمن رادوست تردارم زدوست....
دوست وقت تنگدستی دشمن است!!
#mahgonag

شاهِ مهتاپان، واجَه هَــپْـتاران!

شاهِ دلداران، واجَه دَلّارَنْتْ! وَشّی و شادی هِچّ نَـبَـنْ چِلَّه!

هَـنْگــَـرِڃـن ظالم؛ ظلما گیمّارَنْتْ!!
#mahgonag#makoran#baloochestan
@rostammirlashari @anooshirawan @balouchistan.matinvatan @baluch.kids @zanan.balouch

در فرهنگ مردم بلوچ، پوشش زنان بلوچ از ارزش بالایی برخوردار است. لباس مورد علاقه زنان سیستان و بلوچستان، لباسی است که سوزن‌دوزی داشته باشد. نگاهی به تاریخچه سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد لباس زنان بلوچ، برگرفته از طرح‌های اصیل ایرانی است. طرح‌هایی که درهم می‌آمیختند و حس شاعرانه‌ای به این زنان زحمتکش می‌دادند.
زنان بلوچ گران‌ترین لباس‌های ایران را می‌پوشند. ابریشم سبز، قرمز، نارنجی و مشکی در سوزن وقتی با دست درهم می‌آمیزد، لباس دلخواهشان، آن هم با طرح‌های اصیل ایرانی را می‌سازد. به‌شدت پایبند لباس‌هایی هستند که مادربزرگ‌هایشان زمانی می‌پوشیدند و قبل از آن‌ها مادربزرگ مادربزرگ‌هایشان.
سوزن‌دوزی به نام مردم بلوچستان است، همه جهان سوزن‌دوزی را به نام زنان این خطه می‌شناسند. شاید نتوان سند دقیقی از تاریخچه هنر سوزن‌دوزی ارائه کرد اما در خصوص قدمت و معرفی هنر سوزن دوزی زنان بلوچ می‌توان به این بسنده کرد که در آثار مشکوفه روی سفال‌های مربوط به هزاره پنجم و ششم قبل از میلاد اشکالی هندسی مشابه نقوش دست زنان بلوچ دیده می‌شود و همچنین به اعتقاد برخی پژوهشگران و بر اساس شواهد موجود نقوش سوزن‌دوزی بلوچ قرابت و نزدیکی خاصی با نقوش سنگ نگاره‌های پیش از تاریخ دارد که همین قدمت سوزن‌دوزی باعث شده بر جذابیت و اعتبار این هنر رازآلود افزون شود.
پوشاک و لباس بلوچی نیز می‌تواند برای بررسی قدمت تاریخی این قوم و مطالعات فرهنگی و تبارشناسی مورد توجه قرار گیرد. لباس بلوچی، لباسی است که در یک منطقه بزرگ جغرافیایی از قدیم مورد استفاده مردم بوده است. شباهت لباس برخی دیگر از اقوام ایرانی با لباس بلوچ به دلیل ریشه‌های مشترک مردمی، قومی، تبارشناسی، فرهنگی و تاریخی مردم ایران است.
شاید از دید یک فرد غیربلوچ یا افرادی که آشنایی با این لباس ندارند، همه این لباس‌ها یک شکل و یکسان دیده شوند و تفاوتی با هم نداشته باشند. اما در واقعیت اینگونه نیست و فرم و ساختار لباس و شلوار نشان‌دهنده خیلی از چیزها است. به عنوان نمونه نوع پوشش و نوع دوخت اهالی شهرهای مختلف بلوچستان به گونه‌ای است که با دیدن لباس و شلوار، می‌توان پی برد که آن فرد متعلق به کدام شهر، منطقه یا طایفه بلوچ است.
در حال حاضر لباس بلوچی یکی از هنرهایی است که زنده مانده است. دلیل آن هم خود مردم بلوچ هستند.
#baloochestan #makoran #mahgonag

سمبهیْنان
گُلِ ملگـوران مِسک و اَمبرینان کـناں یات و وتـی کُلّا زریـْنان
منی سُستیْن رواجان چۉش مَچارِت شــما را یک په یکّا من رسیْنان
اگان اومان بنتِنت درد و ارمان گـمانی پـُرّین دمـبالان سْرپیْنان
منا بسِّنت وتـی لسّائین آهوگ مـیارِت پمّن گۉران ماهـلیْنان
زهیرون بیت پربندان دو سے گال اگان بـی گـَم بـیان طپّاں کُدیْنان
په هررنگےکنان نْیادی گۉن دوستا که بدواهانی بهتا را نسیْنان
منی کُلّ چراگیا به مَـنّی تـرا چه مَلکـمُوتا هـم زهـیْنان
ترا مرچی په بانوری بگندان بلی بـیا من ترا وت سمبهیْنان
مـنی « هانُل » بیا که هِنّیان تئی وتی زگریْن دلـَی هۉنان گۉن میْنان «سید»مۉه دَی دلی هۉنان وتیگان چه چمّانی رَها مَرچی شلیْنان
#sistan_baloochestan #makoran #mahgonag #sarbaz
@rostammirlashari

Cute #MAHGONAG BALOCH .
frOm #GERMANY

MOST RECENT

شاهِ مهتاپان، واجَه هَــپْـتاران!

شاهِ دلداران، واجَه دَلّارَنْتْ! وَشّی و شادی هِچّ نَـبَـنْ چِلَّه!

هَـنْگــَـرِڃـن ظالم؛ ظلما گیمّارَنْتْ!!
#mahgonag#makoran#baloochestan
@rostammirlashari @anooshirawan @balouchistan.matinvatan @baluch.kids @zanan.balouch

دشمن رادوست تردارم زدوست....
دوست وقت تنگدستی دشمن است!!
#mahgonag

ما بلوچین ما بلوچین ما بلوچین
ما بلوچستانَیْ نوکیْن ماه و روچ
تاک تاکِنت زندَیْ دپتر تئی بلوچ
زیر تپاکَیْ رشتَگا هوری بدوچ
پرچیا از کـاروان پد منتگَ
ظاهرِنت پیش کنزگَیْ مادن چو روچ
همبلان دوشی مزن بانگواه کتگ
منزلِش گپتَنت و آرامَنت مروچ
روچ در اَتکگ تو انگت وابینَگـَیْ
شنگ و شانگَنت بار و بیْ فکرَیْ چه کوچ
کامیابی کار و کوشستَیْ بَرِنت
انب لوٹیْ چون؟ که تو کِشتَگ کروچ
گوهرِت پیت مان زرَیْ لنجا به بُـڈ
لال لوٹَیْ سیکُلیْن کوهان بکوچ
وت گوازیْنَیْ په واب و غفلتا
قیمتی جنسا مکن چو ستک و سوچ
روم و شامَیْ حسرتا چیا ورَیْ
روم و شامِیْ هڈ کن از چانپونکوچ
لاگری عذریْ نهِنت په تازیا
لاگری گهتر به تچ بل عذر پوچ
گون بلوچی غیرتا میانا به بند
میش چم جهلی مکن پادا چو قوچ
نَیْ ترا زیبِیت گشگ با فخر و شان
دیم دیوانا که ما هستین بلوچ
#مولوی_روانبد#mahgonag#baloochestan

@rostammirlashari @anooshirawan

سمبهیْنان
گُلِ ملگـوران مِسک و اَمبرینان کـناں یات و وتـی کُلّا زریـْنان
منی سُستیْن رواجان چۉش مَچارِت شــما را یک په یکّا من رسیْنان
اگان اومان بنتِنت درد و ارمان گـمانی پـُرّین دمـبالان سْرپیْنان
منا بسِّنت وتـی لسّائین آهوگ مـیارِت پمّن گۉران ماهـلیْنان
زهیرون بیت پربندان دو سے گال اگان بـی گـَم بـیان طپّاں کُدیْنان
په هررنگےکنان نْیادی گۉن دوستا که بدواهانی بهتا را نسیْنان
منی کُلّ چراگیا به مَـنّی تـرا چه مَلکـمُوتا هـم زهـیْنان
ترا مرچی په بانوری بگندان بلی بـیا من ترا وت سمبهیْنان
مـنی « هانُل » بیا که هِنّیان تئی وتی زگریْن دلـَی هۉنان گۉن میْنان «سید»مۉه دَی دلی هۉنان وتیگان چه چمّانی رَها مَرچی شلیْنان
#sistan_baloochestan #makoran #mahgonag #sarbaz
@rostammirlashari

در فرهنگ مردم بلوچ، پوشش زنان بلوچ از ارزش بالایی برخوردار است. لباس مورد علاقه زنان سیستان و بلوچستان، لباسی است که سوزن‌دوزی داشته باشد. نگاهی به تاریخچه سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد لباس زنان بلوچ، برگرفته از طرح‌های اصیل ایرانی است. طرح‌هایی که درهم می‌آمیختند و حس شاعرانه‌ای به این زنان زحمتکش می‌دادند.
زنان بلوچ گران‌ترین لباس‌های ایران را می‌پوشند. ابریشم سبز، قرمز، نارنجی و مشکی در سوزن وقتی با دست درهم می‌آمیزد، لباس دلخواهشان، آن هم با طرح‌های اصیل ایرانی را می‌سازد. به‌شدت پایبند لباس‌هایی هستند که مادربزرگ‌هایشان زمانی می‌پوشیدند و قبل از آن‌ها مادربزرگ مادربزرگ‌هایشان.
سوزن‌دوزی به نام مردم بلوچستان است، همه جهان سوزن‌دوزی را به نام زنان این خطه می‌شناسند. شاید نتوان سند دقیقی از تاریخچه هنر سوزن‌دوزی ارائه کرد اما در خصوص قدمت و معرفی هنر سوزن دوزی زنان بلوچ می‌توان به این بسنده کرد که در آثار مشکوفه روی سفال‌های مربوط به هزاره پنجم و ششم قبل از میلاد اشکالی هندسی مشابه نقوش دست زنان بلوچ دیده می‌شود و همچنین به اعتقاد برخی پژوهشگران و بر اساس شواهد موجود نقوش سوزن‌دوزی بلوچ قرابت و نزدیکی خاصی با نقوش سنگ نگاره‌های پیش از تاریخ دارد که همین قدمت سوزن‌دوزی باعث شده بر جذابیت و اعتبار این هنر رازآلود افزون شود.
پوشاک و لباس بلوچی نیز می‌تواند برای بررسی قدمت تاریخی این قوم و مطالعات فرهنگی و تبارشناسی مورد توجه قرار گیرد. لباس بلوچی، لباسی است که در یک منطقه بزرگ جغرافیایی از قدیم مورد استفاده مردم بوده است. شباهت لباس برخی دیگر از اقوام ایرانی با لباس بلوچ به دلیل ریشه‌های مشترک مردمی، قومی، تبارشناسی، فرهنگی و تاریخی مردم ایران است.
شاید از دید یک فرد غیربلوچ یا افرادی که آشنایی با این لباس ندارند، همه این لباس‌ها یک شکل و یکسان دیده شوند و تفاوتی با هم نداشته باشند. اما در واقعیت اینگونه نیست و فرم و ساختار لباس و شلوار نشان‌دهنده خیلی از چیزها است. به عنوان نمونه نوع پوشش و نوع دوخت اهالی شهرهای مختلف بلوچستان به گونه‌ای است که با دیدن لباس و شلوار، می‌توان پی برد که آن فرد متعلق به کدام شهر، منطقه یا طایفه بلوچ است.
در حال حاضر لباس بلوچی یکی از هنرهایی است که زنده مانده است. دلیل آن هم خود مردم بلوچ هستند.
#baloochestan #makoran #mahgonag

When an expressive child loves you, it is such a beautiful feeling. Small thing, tiny arms stretch out for a hug with a loud , #thranagbaloch #mahgonag #love #respect #cute #hug

تیرے مسکان کے پیچھے چپے ہیں
شہیدوں کے ارماں، آذاد بلوچستان
#Mahgonag 💜💜💜

BaNuk #MahGoNag BaLoCh. .
FrOm .#GARMANY

Cute #MAHGONAG BALOCH .
frOm #GERMANY

#Mahgonag Baloch .
frOm #Germany

Banuk #MAHGONAG BALOCH .
frOm #Dortmund Germany

Most Popular Instagram Hashtags