[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#müçtehid

MOST RECENT

📚📖İlim ile ilgili Ayet ve hadisler;

Deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer:9)
.
.
"Allah, içinizden îman edenlerle, kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir" (Mücadele: 11).
.
. "Allah'tan kulları içinde ancak bilgi sahibi olanlar korkar" (Fâtır:28). .
.
Peygamberimiz de: "Allah Teâlâ kimin hayrını dilerse, onu dinde âlim ve fakih yapar" (Buhari,İlm,10;Müslim,Zekat,
33;Tirmizi,İlm,1) buyurmuştur. .
.
Bilgi yolu cennet yoludur. .
.
Peygamberimiz: "Bilgi öğrenmek için yola çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır" (Tirmizi,İlm,2)
Buyurmuşlardır.

#ilim#bilgi#iman#ilmihal#fıkıh#itikad#hadis#ayet#ravi#rivayet#nakil#icma#kıyas#müçtehid#içtihad#amel#alim#fakih#ehlisünnet#mezhep

İkinci Sual: Meydan-ı Haşir nerededir? Elcevab: ﻭَﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ

#mektubat -37- #risaleinur
#üstad - #bediüzzaman - #saidnursi
__________

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
#لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله
#الله_اكبر #الحمد_لله#سبحان_الله
#استغفر_الله #اللهم_صل_على_محمد
#قران_كريم #سورة_الاخلاص
#ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ
#ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎن
#ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ 🌷
İkinci Sual: Meydan-ı Haşir nerededir? Elcevab: ﻭَﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ

Hâlık-ı Hakîm'in herşeyde gösterdiği hikmet-i âliye, hattâ tek küçük bir şey'e, çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki: Küre-i Arz, serseriyane, bâd-i heva azîm bir daireyi çizmiyor. Belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhitasını çiziyor, gösteriyor ve bir meşher-i azîmin etrafında gezip, mahsulât-ı maneviyesini ona devrediyor ki; ileride o meşherde, enzar-ı nâs önünde gösterilecektir. Demek yirmibeş bin seneye karib bir daire-i muhitanın içinde, rivayete binaen Şam-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bastedilecektir. Küre-i Arz'ın bütün manevî mahsulâtı, şimdilik perde-i gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit, sekenesini de yine o meydana dökecek; o manevî mahsulâtları da, gaibden şehadete geçecektir. Evet Küre-i Arz bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak o meydan-ı ekberi dolduracak kadar mahsulât vermiş ve onu istiab edecek mahlukat ondan akmış ve onu imlâ edecek masnuat ondan çıkmış. Demek Küre-i Arz bir çekirdek ve meydan-ı haşir, içindekilerle beraber bir ağaçtır, bir sünbüldür ve bir mahzendir. Evet nasılki nuranî bir nokta, sür'at-i hareketiyle nuranî bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de: Küre-i Arz sür'atli, hikmetli hareketiyle bir daire-i vücudun temessülüne ve o daire-i vücud mahsulâtıyla beraber, bir meydan-ı haşr-i ekberin teşekkülüne medardır.
ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻟْﺒَﺎﻗِﻰ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻰ
Said Nursî *
-*
-* #Mektubat - 37
_____________
#risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #kutbulazam #ehlibeyt 🌷🌹 #kolaymı #bediüzzamanol

#cennetmekan anamız #nenehatun #rahmetenvasiaten
#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍِﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺫَﻛَﺮٍ ﻭَﺍُﻧْﺜَﻰ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ ﻭَﻗَﺒَٓﺎﺋِﻞَ ﻟِﺘَﻌَﺎﺭَﻓُﻮﺍ ﺍِﻥَّ ﺍَﻛْﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﺗْﻘَﻴﻜُﻢْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ﴿١٣﴾

13- Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız , O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.

49- #hucuratsuresi #kuranıke -Sf- 516
_____

Evet insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun vâlidesidir. √
Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'î ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum: √
Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zâtlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki; en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum vâlidemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki; o dersler fıtratımda, âdeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. √
Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini, aynen görüyorum. √
Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum vâlidemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum. √ Ezcümle;
Hanımlar Rehberi - 8
#insanınEnBirinciÜstadıVeTesirliMuallimiOnunVâlidesidir
#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
#لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله
#الله_اكبر
#الحمد_لله
#سبحان_الله
#استغفر_الله
#اللهم_صل_على_محمد
#ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ
#ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎن

#ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌
#ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ِ🌷🌹
__________
#risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #kutbulazam #ehlibeyt 🌷🌹 #kolaymı #bediüzzamanolmak

Katre (Tevhid Denizinden) İFADE-İ MERAM Malûmdur ki insan, hasbe'l-kader çok yollara sülûk eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rastgelir. Bazan kurtulursa da bazan da boğulur. Ben de kader-i İlahînin sevkiyle pek acib bir yola girmiştim. Ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat, acz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayet-i ezeliye beni Kur'ana teslim edip Kur'anı bana muallim yaptı. İşte Kur'andan aldığım dersler sayesinde o belalardan halâs olduğum gibi nefis ve şeytan ile yaptığım muharebelerden de muzafferen kurtuldum. Bütün ehl-i dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsademe,
ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻭَ ﻟﺎَ ﺣَﻮْﻝَ ﻭَ ﻟﺎَ ﻗُﻮَّﺓَ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ

kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede otuz defa meydan muharebesi vukua geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıd, kazandığım bir muzafferiyete işarettir.
Mesnevi-i Nuriye - 50 #risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #kutbulazam #ehlibeyt 🌷🌹 #kolaymı #bediüzzamanolmak

#ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ِ🌷🌹
#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
#لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله
#الله_اكبر #الحمد_لله#سبحان_الله
#استغفر_الله #اللهم_صل_على_محمد
#قران_كريم #سورة_الاخلاص
#ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ #ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎن
#ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ ‌ِ🌷🌹
#risaleinurkülliyatı n-dan
________ S- Neden bunların umumuna fena diyorsun? Halbuki hayırhahımız gibi görünüyorlar. C- Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz. S- Neden hüsn-ü zannımıza sû'-i zan edersin? Eski padişahlar ve eski hükûmetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine râm ve müdaheneci edemediler. Zira seni hapis ettiler, asacaklardı; sen tezellül etmedin. Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi; kabul etmedin. Demek sen onların tarafdarlığı için demiyorsun. Demek hak tarafdarısın... C- Evet hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı âlîdir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız. S- Nasıl anlayacağız? Biz cahiliz, sizin gibi ehl-i ilmi taklid ederiz.
Münazarat - 14
_____
_____________
#risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #kutbulazam #ehlibeyt 🌷🌹 #kolaymı #bediüzzamanolmak

Ey Habibim senin için herşeyi göze almışım,
Dava sen olunca herşeyi gözden çıkardım.
" S. Muhammed Saki el-hüseyni (k.s) "
#mekke #medine #menzil #gavs #semerkand #hac #umre #semerşah #kutsaltopraklar #ehlisünnet #makkah #madinah #kuran #sünnet #hadis #ayet #nakşibendi #tarikatı #tasavvuf #ehlibeyt #ashab #sahabe #müceddid #alim #müçtehid #fıkıh #amel #ihlas #şeriat #enbiya

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
#لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله
#الله_اكبر #الحمد_لله#سبحان_الله
#استغفر_الله #اللهم_صل_على_محمد
#قران_كريم #سورة_الاخلاص
#ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ #ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎن
#ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ #ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ِ🌷🌹
#risaleinurkülliyatı n dan_
! ! !
__________ "Ey bedbaht!
Ben seni idam-ı ebedîden kurtarmaya ve fâni hayvaniyetin en süflî ve elîm derecesinden bir bâki insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümüme ve idamıma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa ve âhirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi def'ol; senin ile uğraşmam, ne yaparsan yap." der. O zalim düşmanına hiddet değil belki acıyor, şefkat ediyor, keşke kurtulsa idi diyerek ıslahına çalışır.
#Şualar[Y] - 272
_____________
#risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #kutbulazam #ehlibeyt 🌷🌹

❤🌹Üstad - Bediüzzaman - Said Nursi 🌹❤ (#rahmetullahialeyh ) 'in
__
ezberlediği 👇🏼 👇🏼 👇 👉🏼 90 küsur kitabın listesi 👈🏼
_____
Bediüzzman’ın ezberlediği 90 küsur kitabın listesi
_____
#بسم_الله_الرحمن_الرحيم #لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله #الله_اكبر #الحمد_لله#سبحان_الله #استغفر_الله #اللهم_صل_على_محمد - #قران_كريم #سورة_الاخلاص
#ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ #ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎن#ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ #ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ِ🌷🌹
__________
I- Sarf (3 Kitap)
Kelime türemeleri ve fiil çekimleri konularını işleyen temel Arapça gramer biliminin adıdır.
II-Nahiv (13 Kitap)
Arapça dilbilgisinin ikinci kademesi olan cümle yapısı ve kuruluşu ile ilgili konuların anlatıldığı bir derstir.
III-IV-V-Belağat (Meani, Beyan ve Bedi) (5 Kitap)
Bilim olarak düzgün ve yerinde konuşma sanatının kurallarını inceler. Kendi içinde Me̒ani, Beyan ve Bedi̒ olarak üçe ayrılır.
VI-Mantık (7 Kitap)
VII-Münazara (İlm-i Adabve’l-Münazara) (6 Kitap)
Münazara kelimesi Nazara kelimesinden türemiş olup delilleri ortaya koyarak düşünmeye ve gerçeği anlamaya sevk eden konuşma şeklinde tarif etmişlerdir.
VIII-Cedel İlmi (2 Kitap)
İlm-i Cedel, Latince Dialectica sözcüğünün karşılığıdır. Dialectica, terimi ise dia+legein yani dil ve nutuk, karşılıklı konuşma ve istidlal, yani delil getirerek karşıdakini susturma sanatı anlamına gelmektedir.
IX-Hikmet (Felsefe) (3 Kitap)
Felsefenin tarif ve mahiyeti, var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir.

X- İlm-i Vad (3 Kitap)
Lafızların ve kelimelerin nasıl ve ne hikmetle hangi manaya konduklarını yani lügat felsefesini araştıran bir ilim dalıdır.
XI-İlm’ül-Lüğah (2 Kitap)
Sözlük İlmi
XII-İlm’ül-Aruz = İlm’ül-Kafiye (3 Kitap)
Arap şiirindeki vezin ve kafiye ilmidir. Musiki ile de yakın alakası bulunmaktadır.
ULUM-I RİYAZİYE
Alimlerin dikkatini kainat kitabını okumaya celbeden ilimlerdir.
XIII-Hendese (2 Kitap)
Geometri
XIV-İlm-i Hesab (2 Kitap)
Matematik
XV- İlm-i Hey’et (2 Kitap)
Astronomi
_____________
#risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #kutbulazam #ehlibeyt 🌷🌹 #kolaymı #bediüzzamanolmak

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم #لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله #الله_اكبر #الحمد_لله#سبحان_الله #استغفر_الله #اللهم_صل_على_محمد - #قران_كريم #سورة_الاخلاص
#ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ #ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎن#ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ #ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ِ🌷🌹
#risaleinurkülliyatı ndan
___
Hutbe-i Şamiye Müellifi Bedîüzzaman Said Nursi Bu Hutbe-i Şamiye eseri, Üstad Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin otuzbeş yaşında iken Şam'da, Şam ulemasının ısrarı üzerine Câmi-i Emevî'de îrad ettiği bir hutbedir. Çok büyük bir ehemmiyeti haiz olması hasebiyle o zaman Şam'da bir hafta içinde iki defa tab'edilmiştir. Bilâhare müellif Bedîüzzaman Said Nursî tarafından tercümesi neşredilmiştir. Arabî Hutbe-i Şamiye'nin Mukaddimesidir ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻲْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﺍَﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﺩَﺍﺋِﻤًﺎ Aziz sıddık kardeşlerim! Kırk sene evvel Şam'daki Câmi-i Emevî'de Şam ulemasının ısrarıyla içinde yüz ehl-i ilim bulunan onbin adama yakın bir azîm cemaate verilen bu Arabî ders risalesindeki hakikatları bir hiss-i kable'l-vuku' ile Eski Said hissetmiş, kemal-i kat'iyyetle müjdeler vermiş ve pek yakın bir zamanda o hakikatlar görünecek zannetmiş. Halbuki iki harb-i umumî ve yirmibeş sene bir istibdad-ı mutlak, o hiss-i kable'l-vukuun kırk elli sene te'hirine sebeb olmuş ve şimdi o zamandaki verdiği haberlerin aynen tezahürleri âlem-i İslâmiyette başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir hutbe değil, belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel, 1371'de ve Câmi-i Emevî yerine âlem-i İslâm câmiinde üçyüz yetmiş milyon bir cemaate hakikatlı ve taze bir ders-i içtimaî ve İslâmîdir, diye tercümesini neşretmek zamanıdır tahmin ederim. Said Nursî
___
Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmağa münasebet geldi. Çünki kırk sene evvel Eski Said, o dersinde bir hiss-i kable'l-vuku' ile Risale-i Nur'un hârika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o sual ve cevabı yazacağız.
#hutbeişamiye - 3
#risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #kutbulazam #ehlibeyt 🌷🌹 #bediüzzamanolmak

Bizim Yolumuz'da
Allah (c.c) kitabı
Resulullah (s.a.v)'in sünneti ile
Sahabe-i Kiram, Tabiin ve
Hadis İmamlarından rivâyet
olunan hususlara bağlıyız.
" İtikad İmamlarımızdan İmâm-ı Eş'ari (rahmetullahi aleyh) "
#menzil #semerkand #gavs
#yol #tarikat #allah #resül #peygamber #sahabe #tabiin #imam #ulema #alim #veli #evliya #müçtehid #mezhep #fırka #ilim #fıkıh #akaid #iman #tefsir #kuran #hadis #arapça #sünnet #ehlibeyt #ehlisünnet #ehlisünnetvelcemaat

CUMA HUTBESİNDE KİŞİ, İMAM'ın DUASINA ELLERİNİ KALDIRARAK SESLİ BİR ŞEKİLDE AMİN DİYEBİLİR Mİ?
"İmam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına: “Sus!” desen boş laf etmiş olursun. "
(Buhârî, Cuma 36, Müslim, Cuma 11)

Hutbe namaz gibidir. Aksıranın “elhamdülillah” demesi diğerinin “yerhamukellah” demesi mekruhtur. İmam hutbede dua edebilir ancak cemaatin sesli olarak “amin” demesi veya sesli olarak “salavat” getirmesi mekruhtur. Bunlar dil ile telaffuz edilmemelidir.

İmam-ı Ebu Yusuf'a (rah.) göre İmam sesli dua yaparsa kişinin içinden dilini oynatmadan "amin" demesi gerekir.

Ancak ne gariptir ki son dönemlerde imamlar cemaati coştururcasına dua etmekte, amin dedirtmektedirler. Cemaatin mekruh işlemesine sebep olarak hutbenin faziletinden mahrum etmektedirler.
#hayırlıcumalar #cuma #ezan #namaz #hutbe #farz #imam #cemaat #hatip #dua #sesli #amin #bidat #mekruh #din #ayet #hadis #sünnet #içtihat #müçtehid #icma #kıyas #fıkıh #ilim #amel #alim #ulema #ehlisünnet #ehlisünnetvelcemaat #semerkand

[19 09 2017 ] Nur: #بسم_الله_الرحمن_الرحيم #لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله #الله_اكبر #الحمد_لله#سبحان_الله #استغفر_الله #اللهم_صل_على_محمد - #قران_كريم #ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ #ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎن#ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ #ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ‌ِ🌷🌹 !
ﺍُﺗْﻞُ ﻣَٓﺎ ﺍُ ﻭﺣِﻰَ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﺍَﻗِﻢِ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺓَ ﺗَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻔَﺤْﺸَٓﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﻟَﺬِﻛْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﺗَﺼْﻨَﻌُﻮﻥَ﴿٤٥﴾

45- Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.
29- #ankebutsuresi - #Kuran 4
!
Katre (Tevhid Denizinden) İFADE-İ MERAM Malûmdur ki insan, hasbe'l-kader çok yollara sülûk eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rastgelir. Bazan kurtulursa da bazan da boğulur. Ben de kader-i İlahînin sevkiyle pek acib bir yola girmiştim. Ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat, acz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayet-i ezeliye beni Kur'ana teslim edip Kur'anı bana muallim yaptı. İşte Kur'andan aldığım dersler sayesinde o belalardan halâs olduğum gibi nefis ve şeytan ile yaptığım muharebelerden de muzafferen kurtuldum. Bütün ehl-i dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsademe,
ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻭَ ﻟﺎَ ﺣَﻮْﻝَ ﻭَ ﻟﺎَ ﻗُﻮَّﺓَ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ

kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede otuz defa meydan muharebesi vukua geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıd, kazandığım bir muzafferiyete işarettir. Bu risalede yazılan hakikatler, zıdlarına bir imkân-ı vehmî kalmayacak derecede yazılmıştır. Uzun bir hakikate (delili ile beraber) bir kayıd veya bir sıfatla işaret yapılıyor... İhtar: Bu zamanın cereyanı, benim gibi çoklarını vehmî tehlikelere atmıştır. İnşâallah, bu eser Allah'ın izniyle onları kurtaracak ümidindeyim. *
#mesneviinuriye - 50
!
Nur: #risaleinur #üstad #bediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #imam 🌷🌹

[19 09 #2017 - #٢٤٣٩ ] #بسم_الله_الرحمن_الرحيم #لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله #الله_اكبر #الحمد_لله#سبحان_الله #استغفر_الله #اللهم_صل_على_محمد - #قران_كريم #سورة_الرحمن #ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ #ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ_ﺍﻟﺰﻣﺎن #ﺳعد_ﺍﻟﻨﻮرس
#ﺑﺪﻳﻊ_ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ 🌷🌹
!
ﻭَﻟِﻤَﻦْ ﺧَﺎﻑَ ﻣَﻘَﺎﻡَ ﺭَﺑِّﻪِ ﺟَﻨَّﺘَﺎﻥِ ﴿٤٦﴾

46- Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ ﴿٤٧﴾

47- Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
ﺫَﻭَﺍﺗَٓﺎ ﺍَﻓْﻨَﺎﻥٍ ﴿٤٨﴾

48- İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٤٩﴾

49- Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻋَﻴْﻨَﺎﻥِ ﺗَﺠْﺮِﻳَﺎﻥِ ﴿٥٠﴾

50- İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٥١﴾

51- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻓَﺎﻛِﻬَﺔٍ ﺯَﻭْﺟَﺎﻥِ ﴿٥٢﴾

52- İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٥٣﴾

53- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻣُﺘَّﻜِﺌِﻴﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﻓُﺮُﺵٍ ﺑَﻄَٓﺎﺋِﻨُﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺍِﺳْﺘَﺒْﺮَﻕٍ ﻭَﺟَﻨَﺎ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺘَﻴْﻦِ ﺩَﺍﻥٍ ﴿٥٤﴾

54- Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٥٥﴾

55- Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻗَﺎﺻِﺮَﺍﺕُ ﺍﻟﻄَّﺮْﻑِ ﻟَﻢْ ﻳَﻄْﻤِﺜْﻬُﻦَّ ﺍِﻧْﺲٌ ﻗَﺒْﻠَﻬُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﺟَٓﺎﻥٌّ ﴿٥٦﴾

56- Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ ﴿٥٧﴾

57- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻦَّ ﺍﻟْﻴَﺎﻗُﻮﺕُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺮْﺟَﺎﻥُ ﴿٥٨﴾

58- Sanki onlar yakut ve mercandırlar.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٥٩﴾

59- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻫَﻞْ ﺟَﺰَٓﺍﺀُ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥُ ﴿٦٠﴾

60- İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?
#rahmansuresi
#risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlib

@mucadeleye_devam1
[19 09 #2017 - #٢٤٣٩ ] #بسم_الله_الرحمن_الرحيم #لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله #الله_اكبر #الحمد_لله#سبحان_الله #استغفر_الله #اللهم_صل_على_محمد - #قران_كريم #سورة_الرحمن #ﺭﺳﺎﻟﻪٔ‌ِ_ﺍﻟﻨﻮﺭﻩ #ﺍﺳﺘﺎﺩ_ﺑﺪﻳﻊ_ﺍﻟﺰﻣﺎن #ﺳعد_ﺍﻟﻨﻮرس
#ﺑﺪﻳﻊ_ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ 🌷🌹
!
ﻭَﻟِﻤَﻦْ ﺧَﺎﻑَ ﻣَﻘَﺎﻡَ ﺭَﺑِّﻪِ ﺟَﻨَّﺘَﺎﻥِ ﴿٤٦﴾

46- Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ ﴿٤٧﴾

47-Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
ﺫَﻭَﺍﺗَٓﺎ ﺍَﻓْﻨَﺎﻥٍ ﴿٤٨﴾

48-İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٤٩﴾

49-Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻋَﻴْﻨَﺎﻥِ ﺗَﺠْﺮِﻳَﺎﻥِ ﴿٥٠﴾

50-İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٥١﴾

51- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻓَﺎﻛِﻬَﺔٍ ﺯَﻭْﺟَﺎﻥِ ﴿٥٢﴾

52- İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٥٣﴾

53-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻣُﺘَّﻜِﺌِﻴﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﻓُﺮُﺵٍ ﺑَﻄَٓﺎﺋِﻨُﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺍِﺳْﺘَﺒْﺮَﻕٍ ﻭَﺟَﻨَﺎ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺘَﻴْﻦِ ﺩَﺍﻥٍ ﴿٥٤﴾

54-Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٥٥﴾

55-Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻗَﺎﺻِﺮَﺍﺕُ ﺍﻟﻄَّﺮْﻑِ ﻟَﻢْ ﻳَﻄْﻤِﺜْﻬُﻦَّ ﺍِﻧْﺲٌ ﻗَﺒْﻠَﻬُﻢْ ﻭَﻟﺎَ ﺟَٓﺎﻥٌّ ﴿٥٦﴾

56-Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki,bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ ﴿٥٧﴾

57-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻛَﺎَﻧَّﻬُﻦَّ ﺍﻟْﻴَﺎﻗُﻮﺕُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺮْﺟَﺎﻥُ ﴿٥٨﴾

58-Sanki onlar yakut ve mercandırlar.
ﻓَﺒِﺎَﻯِّ ﺍَﻟﺎَٓﺀِ ﺭَﺑِّﻜُﻤَﺎ ﺗُﻜَﺬِّﺑَﺎﻥِ﴿٥٩﴾

59-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
ﻫَﻞْ ﺟَﺰَٓﺍﺀُ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥُ ﴿٦٠﴾

60- İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?
#rahmansuresi
#risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt

67:23 - De ki: "Sizi yaratan,size kulaklar gözler ve gönüller veren O'dur.Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"
.
.
#İslam
#kuranıkerim
#sunnetiseniyye
#icma
#kıyas
#şükür
#hamd
#takva
#kalb
#hüküm
#müçtehid
#cihad
#mücahid

Hazır buraya kadar gelmişsin.
İstersen ölüm sana gelmeden camiiye gel!.
Zaten ölünce getirecekler...
Ama bu sefer namazı kılan değil,kılınan olacaksın!...
- O zaman namaz?.
+5 vakit 😄
.
.
.
#islam #ümmet #kuranikerim #sünnetiseniyye #icma #kıyas #fukaha #müçtehid #imameyn #sakaleyn #namaz #farz #mendup #vacip #imambuhari #nesai #ebudavud #maturidi #eşari #hanefi #şafii #maliki #hanbeli #takva #ibadet #nahiv #sarf #belagat #mollacamiii #zikir

Most Popular Instagram Hashtags