#lovingtone

MOST RECENT

ا
گرۀ مویِ تو بندی ست که بر پایِ دل است
برقعِ رویِ تو، باری ست که بر جانِ من است

#سلمان_ساوجی
ا
🌸 🌸 🌸 🌷 🌷 💕 🌷 🌷 🌸 🌸 🌸
ا
#شعر #غزل #سلمان_ساوجی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
جلوۀ بختِ تو دل می‌برد از شاه و گدا
چشمِ بد دور، که هم جانی و هم جانانی
#حافظ

ا ❤❤❤🌷🌷🌹🌷🌷❤❤❤
#شعر #غزل #حافظ #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
بر رهگذرِ بلا نهادم دل را
خاص از پیِ تو پای گشادم دل را

از باد، مرا بویِ تو آمد امروز
شکرانهٔ آن به باد دادم دل را
❣️
#مولانا
ا ❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
گفتم مگر ز رفتن، غایب شوی ز چشمم
آن نیستی که رفتی، آنی که در ضمیری

#سعدی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
💝💝❤💜❤💝💝💝
#شعر #غزل #سعدی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #sadi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳
ا
🔷🔷🔶🔶🔸بیت مورد علاقه تون از این غزل کدوم هستش؟🔸🔶🔶🔷🔷
ا
هر سلطنت که خواهی می‌کن که دلپذیری
در دست خوبرویان دولت بود اسیری

جان باختن به کویت در آرزوی رویت
دانسته‌ام ولیکن خون خوار ناگزیری

ملک آن توست و فرمان مملوک را چه درمان
گر بی‌گنه بسوزی ور بی خطا بگیری

گر من سخن نگویم در وصف روی و مویت
آیینه‌ات بگوید پنهان که بی‌نظیری

آن کو ندیده باشد گل در میان بستان
شاید که خیره ماند در ارغوان و خیری

گفتم مگر ز رفتن غایب شوی ز چشمم
آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری

ای باد صبح بستان پیغام وصل جانان
می‌رو که خوش نسیمی می‌دم که خوش عبیری

او را نمی‌توان دید از منتهای خوبی
ما خود نمی‌نماییم از غایت حقیری

گر یار با جوانان خواهد نشست و رندان
ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیری

سعدی نظر بپوشان یا خرقه در میان نه
رندی روا نباشد در جامه فقیری

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
مشرق و مغرب اَر رَوَم، ور سویِ آسمان شوم
نیست نشانِ زندگی، تا نرسد نشانِ #تو

#مولانا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷 ا
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو
دوش چه خورده‌ای دلا راست بگو به جان تو

فتنه گر است نام تو پرشکر است دام تو
باطرب است جام تو بانمک است نان تو

مرده اگر ببیندت فهم کند که سرخوشی
چند نهان کنی که می فاش کند نهان تو

بوی کباب می‌زند از دل پرفغان من
بوی شراب می‌زند از دم و از فغان تو

بهر خدا بیا بگو ور نه بهل مرا که تا
یک دو سخن به نایبی بردهم از زبان تو

خوبی جمله شاهدان مات شد و کساد شد
چون بنمود ذره‌ای خوبی بی‌کران تو

بازبدید چشم ما آنچ ندید چشم کس
بازرسید پیر ما بیخود و سرگران تو

هر نفسی بگوییم عقل تو کو چه شد تو را
عقل نماند بنده را در غم و امتحان تو

هر سحری چو ابر دی بارم اشک بر درت
پاک کنم به آستین اشک ز آستان تو

مشرق و مغرب ار روم ور سوی آسمان شوم
نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو

زاهد کشوری بدم صاحب منبری بدم
کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو

از می این جهانیان حق خدا نخورده‌ام
سخت خراب می‌شوم خائفم از گمان تو

صبر پرید از دلم عقل گریخت از سرم
تا به کجا کشد مرا مستی بی‌امان تو

شیر سیاه عشق تو می‌کند استخوان من
نی تو ضمان من بدی پس چه شد این ضمان تو

ای تبریز بازگو بهر خدا به شمس دین
کاین دو جهان حسد برد بر شرف جهان تو

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
من در این جای همین صورتِ بی‌جانم و بس
دلم آنجاست که آن دلبرِ عیار آنجاست

#سعدی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
💝💝❤💜❤💝💝💝
#شعر #غزل #سعدی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #sadi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳
ا
🔷🔷🔶🔶🔸بیت مورد علاقه تون از این غزل کدوم هستش؟🔸🔶🔶🔷🔷
ا

خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست
راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست

من در این جای همین صورت بی‌جانم و بس
دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست

تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم
فلک اینجاست ولی کوکب سیار آنجاست

آخر ای باد صبا بویی اگر می‌آری
سوی شیراز گذر کن که مرا یار آنجاست

درد دل پیش که گویم غم دل با که خورم
روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجاست

نکند میل دل من به تماشای چمن
که تماشای دل آنجاست که دلدار آنجاست

سعدی این منزل ویران چه کنی جای تو نیست
رخت بربند که منزلگه احرار آنجاست

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
چو تویی چشم و زبانم، دو نبینم دو نخوانم
جز یک جان که تویی آن! به کس اقرار ندارم

#مولانا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷 ا
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا 🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
که بر آن کس که نه عاشق به جز انکار ندارم

دل غیر تو نجویم سوی غیر تو نپویم
گل هر باغ نبویم سر هر خار ندارم

به تو آوردم ایمان دل من گشت مسلمان
به تو دل گفت که ای جان چو تو دلدار ندارم

چو تویی چشم و زبانم دو نبینم دو نخوانم
جز یک جان که تویی آن به کس اقرار ندارم

چو من از شهد تو نوشم ز چه رو سرکه فروشم
جهت رزق چه کوشم نه که ادرار ندارم

ز شکربوره سلطان نه ز مهمانی شیطان
بخورم سیر بر این خوان سر ناهار ندارم

نخورم غم نخورم غم ز ریاضت نزنم دم
رخ چون زر بنگر گر زر بسیار ندارم

نخورد خسرو دل غم مگر الا غم شیرین
به چه دل غم خورم آخر دل غمخوار ندارم

پی هر خایف و ایمن کنمی شرح ولیکن
ز سخن گفتن باطن دل گفتار ندارم

تو که بی‌داغ جنونی خبری گوی که چونی
که من از چون و چگونه دگر آثار ندارم

چو ز تبریز برآمد مه شمس الحق و دینم
سر این ماه شبستان سپهدار ندارم

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
در دلِ من، گنجِ خود کردی نهان
جای در ویرانه کردی عاقبت

#فیض_کاشانی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا
💕💕💕🍁🍁💛🍁🍁💕💕💕
. #شعر #غزل #فیض_کاشانی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
یک نظر مستانه کردی عاقبت
عقل را دیوانه کردی عاقبت

با غم خود آشنای کردی مرا
از خودم بیگانه کردی عاقبت

در دل من گنج خود کردی نهان
جای در ویرانه کردی عاقبت

سوختی در شمع رویت جان من
چارهٔ پروانه کردی عاقبت

قطرهٔ اشک مرا کردی قبول
قطره را در دانه کردی عاقبت

کردی اندر کلّ موجودات سیر
جان من کاشانه کردی عاقبت

زلف را کردی پریشان خلق را
خان و مان ویرانه کردی عاقبت

مو بمو را جای دلها ساختی
مو بدلها شانه کردی عاقبت

در دهان خلق افکندی مرا
فیض را افسانه کردی عاقبت

ا
چنان مستم....
چنان مستم....
چنان مستم من امشب....
. 🔷🔷نسخه کامل تصنیف در کانال تلگرام🔷🔷
🔶🔶لینک کانال در صفحه اصلی🔶🔶
ا
#استاد #محمدرضاشجریان #مولانا
ا
#شعر #غزل #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
صدا کن مرا
صدایِ تو خوب است.... #سهراب_سپهری
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا .
🌹🌹🌸🌸🌸❤️🌼🌼🌼🌹🌹
. #شعر #غزل #امیرخسرو_دهلوی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
ا
صدا كن مرا.
صداي تو خوب است.
صداي تو سبزينه آن گياه عجيبي است
كه در انتهاي صميميت حزن مي‌رويد.

در ابعاد اين عصر خاموش
من از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچه تنهاترم.
بيا تا برايت بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ است.
و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش‌بيني نمي‌كرد.
و خاصيت عشق اين است.

كسي نيست،
بيا زندگي را بدزديم، آن وقت
ميان دو ديدار قسمت كنيم.
بيا با هم از حالت سنگ چيزي بفهميم.
بيا زودتر چيزها را ببينيم.
ببين، عقربك‌هاي فواره در صفحه ساعت حوض
زمان را به گردي بدل مي‌كنند.
بيا آب شو مثل يك واژه در سطر خاموشي‌ام.
بيا ذوب كن در كف دست من جرم نوراني عشق را.

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
جان ز بندِ کالبد آزاد گشت
دل به گیسویِ تو زندانی هنوز
#امیرخسرو_دهلوی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا .
💛💛💛💛🌷💛💛💛💛💛
. #شعر #غزل #امیرخسرو_دهلوی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
دل ز تن بردی و در جانی هنوز
دردها دادی و درمانی هنوز

آشکارا سینه ام بشکافتی
همچنان در سینه پنهانی هنوز

ملک دل کردی خراب از تیغ کین
واندر این ویرانه سلطانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته ای
نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

خون کس یارب نگیرد دامنت
گر چه در خون ناپشیمانی هنوز

جور کردی سالها چون کافران
بهر رحمت نامسلمانی هنوز

ما ز گریه چون نمک بگداختیم
تو به خنده شکرستانی هنوز

جان ز بند کالبد آزاد گشت
دل به گیسوی تو زندانی هنوز

پیری و شاهد پرستی ناخوش است
خسروا، تا کی پریشانی هنوز

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
اگر از کمندِ عشقت بروم کجا گریزم
که خلاصْ بی تو بَندست و حیاتْ بی تو زندان
#سعدی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
💝💝❤💜❤💝💝💝
#شعر #غزل #سعدی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #sadi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳
. 🔷🔷🔶🔶🔸بیت مورد علاقه تون از این غزل کدوم هستش؟🔸🔶🔶🔷🔷
.
چه خوشست بوی عشق از نفس نیازمندان
دل از انتظار خونین دهن از امید خندان

مگر آن که هر دو چشمش همه عمر بسته باشد
به ورع خلاص یابد ز فریب چشم بندان

نظری مباح کردند و هزار خون معطل
دل عارفان ببردند و قرار هوشمندان

سر کوی ماه رویان همه روز فتنه باشد
ز معربدان و مستان و معاشران و رندان

اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم
که خلاص بی تو بندست و حیات بی تو زندان

اگرم نمی‌پسندی مدهم به دست دشمن
که من از تو برنگردم به جفای ناپسندان

نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو
که قیامتست چندان سخن از دهان خندان

اگر این شکر ببینند محدثان شیرین
همه دست‌ها بخایند چو نیشکر به دندان

همه شاهدان عالم به تو عاشقند سعدی
که میان گرگ صلحست و میان گوسفندان

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
از بادهٔ عشقِ تو یکی جرعه چشیدیم
صد توبه به یک جرعه شکستیم دگربار
#عراقی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
. ❤❤🌸🌸🍁🌼🌼❤❤❤
#شعر #غزل #عراقی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #eraghi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
🔷🔷🔶🔶🔸بیت مورد علاقه تون از این غزل کدوم هستش؟🔸🔶🔶🔷🔷
.
دل در گره زلف تو بستیم دگربار
در دام سر زلف تو شستیم دگربار

از نرگس مخمور تو مخمور بماندیم
وز جام می لعل تو مستیم دگربار

از بادهٔ عشق تو یکی جرعه چشیدیم
صد توبه به یک جرعه شکستیم دگربار

ما قبلهٔ خود روی چو خورشید تو کردیم
هیهات! که خورشید پرستیم دگربار

دل در گره زلف تو بستیم و برآنیم
جویای سر زلف چو شستیم دگربار

کان جان که نسیم سر زلف تو به ما داد
هم با سر زلف تو فرستیم دگربار

از پیشگه وصل چو برخاست عراقی
با تو دمکی خوش بنشستیم دگربار

ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
دوستان و همراهان عزیز 🌷💕
یک بیت از شعری که دوست دارید رو کامنت بزارید، و ما رو با انتخاب ها و گزیده های زیباتون همراه کنید 😊🍂🍂
🔷🔶🔸🔸دوستانتون رو تگ کنید🔸🔸🔶🔷
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ

#شعر #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #lovingtone

ا

ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
دست از طلب ندارم، تا کامِ من برآید
یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن برآید
#حافظ
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🌹🌹🌹 #روز_بزرگداشت_حافظ 🌹🌹🌹
ا ❤❤❤🌷🌷🌹🌷🌷❤❤❤
#شعر #غزل #حافظ #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید

از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید

گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان
هر جا که نام حافظ در انجمن برآید

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
رویِ جان دیگر نبیند تا ابد
هر که او در بندِ جانان اوفتاد
#عطار
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
💙💙💕💕🌷💕💕💙💙💙
. #شعر #غزل #عطار #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
چون نظر بر روی جانان اوفتاد
آتشی در خرمن جان اوفتاد

روی جان دیگر نبیند تا ابد
هر که او در بند جانان اوفتاد

ذره‌ای خورشید رویش شد پدید
ولوله در جن و انسان اوفتاد

جان انس از شوق او آتش گرفت
پس از آنجا در دل جان اوفتاد

کرد تاوان بی‌رخ او آفتاب
لاجرم در قید تاوان اوفتاد

هر که مویی سرکشید از عشق او
بی سر آنجا چون گریبان اوفتاد

هر کجا نقش نگاری پای بست
تا ابد در دست رضوان اوفتاد

وانکه را رنگی و بویی راه زد
در حجاب سخت خذلان اوفتاد

چون وصالش دانه‌ای بر دام بست
مرغ دل در دام هجران اوفتاد

بی سر و بن دید عاشق راه او
بی سر و بن در بیابان اوفتاد

راز عشقش عالمی بی منتهاست
ظن مبر کین کار آسان اوفتاد

تا به کلی بر نخیزی از دو کون
محرم این راز نتوان اوفتاد

چون رهی بس دور و بس دشوار بود
لاجرم عطار حیران اوفتاد

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
این همه ناله‌های من، نیست ز من همه از اوست
کز مددِ مِیِ لبش، بی‌دل و بی‌زبان شدم
#مولانا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ 🍂 روز #بزرگداشت #مولانا
#روز_بزرگداشت_مولانا
#بزرگداشت_مولانا
.
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
تا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدم
دیو نیم پری نیم از همه چون نهان شدم

برف بدم گداختم تا که مرا زمین بخورد
تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم

نیستم از روان‌ها بر حذرم ز جان‌ها
جان نکند حذر ز جان چیست حذر چو جان شدم

آنک کسی گمان نبرد رفت گمان من بدو
تا که چنین به عاقبت بر سر آن گمان شدم

از سر بیخودی دلم داد گواهیی به دست
این دل من ز دست شد و آنچ بگفت آن شدم

این همه ناله‌های من نیست ز من همه از اوست
کز مدد می لبش بی‌دل و بی‌زبان شدم

گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی
من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم

جان و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من
من به جهان چه می کنم چونک از این جهان شدم
ا

#محرم
#حسین
#تاسوعا
#عاشورا

Most Popular Instagram Hashtags