[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#local_positive_change

92 posts

MOST RECENT

چرا آموزش و پرورش دانش آموزان را به اردوی منطقه جنگی می برد؟ به چه انگیزه ی آموزشی؟ آن هم بعد از اینکه بارها اتوبوس دانش آموزان تصادف کرده است.
والدین آنها به چه دلیلی و به چه انگیزه و امیدی آنها را می فرستند؟
دانش آموزان به چه انگیزه و شوقی به چنین بازدیدی می روند؟
چه کسی مسئول وقوع چنین رویدادها ی ست؟
آموزش و پرورش پاسخ دهد که چه نفعی در این اردو ها ست که به جان این همه دانش آموز ارجحیت دارد که دانش آموزان جان خود را، پدران و مادران امید زندگی شان و ایران سرمایه های ملی خود را از دست میدهند.
#دانش_آموزان #تصادف #اردوی_مرگ #ایران

درخت ،هرس کردن، شهرداری ...
رفتم توی کوچه و به بریدن شاخه های قطور، چند ساله و زنده ی درختان کوچه اعتراض کردم و سرپرست کارگران گفت که به ما اینطوری دستور دادند. زنگ زدم ۱۳۷ و ۱۸۸۸ اهمیت ندادند و گفتند کارشناسان ما کارشون رو بلدند.
درخت آخری درخت توت هست که هر کسی از کنار ش رد میشد یه مشت میخورد و میرفت. بسیار بزرگ بود به یک چهارم رساندنش. در حالی که مزاحمتی برای ساختمانی یا عابران نداشت.
هرس کردن شامل شاخه های خشک و مزاحم میشود نه نصف کردن درخت!!!!!!!!!!!!!! #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #تهران #ایران #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #تهران_فوتو #درختان #کوچه #شهرداری
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #iran #tehran #tehrantoday #tehrancity  #tehranpics #tehrangraphy #tehrangram #tehraninsta #everydaytehran #city #trees

پاییز، شب، پارک
چند روز پیش به پارک رفتم، تنها (گاهی لازمه تنها باشیم، حتی به دور از عزیزانمان ). سورپرایز شدم چون متوجه شدم که طی چند دهه از زندگی ام، من در شب پاییزی به پارک نرفتم یا حداقل خاطره‌ای از آن ندارم. بسیار بسیار زیبا بود😍🍁🍁🍁 #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران#طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #پاییز #زندگی #فرصت #پارک #شب
#self_report_ #local_positive_change #congruence_ #blind_matching #iran #tehran #tehrangraphy #tehrangram #tehranpics #tehraninsta #tehranphoto #fall

عشق می آید،
گوش به زنگ آمدن عشق در زندگی تان باشید.
اگر به سراغ تان آمد، بپذیردش، تجربه اش کنید، نگهش دارید و با هیچ چیز در زندگی عوض اش نکنید.💖💖 #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران#طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #پاییز #عشق
#عاشقانه #زندگی #فرصت
#self_report_ #local_positive_change #congruence_ #blind_matching #iran #tehran #tehrangraphy #tehrangram #tehranpics #tehraninsta #tehranphoto #love

تهران ، آرامش !!!!!!!!
یه جای دنج و خلوت در تهران ، زمانی که در این فضای سبز ( یا آنطور که روی تابلو اش نوشته بود بوستان ) بودم هیچکس نبود، هیچ سر و صدا یی نبود. باورتون میشه در تهران.
من و درختان و صدای چند پرنده 🌱🎶🌱🎶🌱🎶🌱🎶🌱 #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #عکس #بوستان #فضای_سبز #درخت #پرنده
#self_report_ #local_positive_change #congruence_ #blind_matching #earth #environment #iran #tehran #tehrantoday #tehrangraphy  #tehranpics  #tehranphoto#tehraninsta #tree

پیری ، من ، دیگران .
عکس خانم بازیگر ایرانی ، در اینستاگرام (خانمی با چهره واقعی خودش، موهایی ساده و چهره‌ای که شروع خطوط میانسالی را با خود داشت ) عکس زیبا و با وقار بود.
نظری در مورد ایشان ندارم چون به ندرت با سینما سر و کار دارم و از ایشان هم دو یا سه فیلم دیده‌ام، از این خانم دفاع هم نمی کنم چون خودشان با گذاشتن عکس هایشان به زیبایی این کار را کرده اند.
اما در مورد کامنت های زیر  عکس نظرم را می گویم و از پیری دفاع می کنم. برای ایشان نوشته اند:  طفلک چقدر پیر شده، شکسته شده، داغون شده، هیچوقت پیر نشی الهی، تو رو خدا پیر نشو__ پیر نشو لعنتی __ چرا اینجوری شدی، خیلی جا خوردم __بوتاکس کن حیفی! !!!!__ معتاد شده؟ و...... پیری داغون شدن نیست، دلسوزی نمی خواد، پیشداوری نمی خواد... هر تجربه ای از خود نشانه و ردی می گذارد. . چین های چهره حکایت از تجربه "عمیق " زندگی ست.
اگر پیشانی من خط عمیقی دارد نشانه نگاه عمیقی ست که به زندگی داشته ام، خط اخم من نشان می دهد که مواقع زیادی از_ زندگی_ دلخور شده ام، گاهی به بدی ها با اخم مخالفت کرده و_ نه_ گفتم و اینکه  گاهی به شدت درد کشیده ام.
اگر گوشه ها و زیر چشمانم چین افتاده نشان دهنده این است که در مواقع بسیاری هم ،گریه کرده ام، گریه هایی که تو ندیدی __هیچکس ندیده است.
خطوط کنار لب ام که رد خنده هایم است نشان می‌دهد که بسیاری از اوقات از زندگی ام لذت برده ام و به عشق لبخند زدم و همین لبخند سر شار از عشق شامل فرزندم، خانواده ام، دوستانم و مردم مهربان (خصوصا بچه‌ها که در حال تجربه زندگی هستند ) شده است. بسیار از ته دل خندیدم.
پدیده پیری نشان می‌دهد که آدم بی تفاوتی نبوده ام و به زندگی با اخم،  چهره غم زده و خنده، عکس العمل نشان می دهم. ( سن تقویمی من؟ ؟  نمی گم
سن احساسی ام  ۲۸ ساله ام 😂😂) #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #عکس #پیری #میانسالی
#self_report_ #local_positive_change #congruence_ #blind_matching #earth #environment #iran #tehran #tehrantoday #tehrangraphy  #tehranpics  #tehranphoto #everydaytehran#tehraninsta #age #aging

گربه ، باغچه
هر روز با بچه هاش میاد توی باغچه و زیر آفتاب می شینه و بچه ها بازی می کنند . چند نسل از این گربه در همین خانه به دنیا اومدند . ( بچه گربه رو در عکس ها پیدا کنید )
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #عکس #حیوانات #گربه #باغچه #خانه
#self_report_ #local_positive_change #congruence_ #blind_matching #earth #environment #iran #tehran #tehrantoday #tehrangraphy #tehranpics #tehranphoto #cat #animal

بزرگراه ، سرعت
در بزرگراه با سرعت بسیار پایین ( 40 کیلومتر ) رانندگی نمی کنم آن هم در خط سرعت . همان اندازه که سرعت های بالا خطرناک است سرعت های پایین هم در بزرگراه ها خطرآفرین است . ( گاهی این خطر برای رانندگان دیگر بیشتر از خود راننده ماشین کم سرعت است ). #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #تهران #ایران #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #تهران_فوتو #ترافیک_روان_ #من_بین_خطوط_میرانم #بزرگراه #سرعت
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #iran #tehran #tehrantoday #tehranpics #tehrangraphy #tehrangram #tehraninsta #everydaytehran #city #traffic

پیاده و پیاده رو
این خیابان به دلیل باغچه بندی و درخت های بلند و مسیر دوچرخه اش زیباست.
خیابان های این منطقه نسبت به مناطق دیگر کم ترافیک تر است و پیاده ها هم ، در پیاده‌رو ها به ندرت تردد می‌کنند.
اما بین دو چهار راه این خیابان 120 نیمکت و چند 10 تا سطل زباله کاشته اند. در حالیکه در طی روز شاید ده نفر را هم نمی شود دید که روی آنها نشسته اند، شاید 20 الی 30 تا نیمکت و چند سطل زباله کافی بود.
در بقیه خیابان های اطراف هم وضعیت همین است. حتی در مسیرهای دوچرخه هم دوچرخه ای عبور نمی کند.
آیا هزینه کردن (حتی بهینه سازی شرایط ) نظر کارشناسی نمی خواهد؟ می‌شود این بودجه را جای دیگری که نیاز است ، هزینه کرد.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #خیابان #پیاده_رو
#self_report_ #local_positive_change #congruence_ #blind_matching #earth #environment #iran #tehran #tehrantoday #tehrangraphy #tehrangram #tehranpics #city #tehrandailylife #tehraninsta #street #everydaytehran

ترافیک ، قانون
ماشین قرمز ، چراغ که قرمز شد ، سرعت اش کم بود و می تونست توقف کنه اما ترجیح داد که چراغ رو رد کنه و اوضاع عکس دوم بوجود بیاد.
هر روز اگر 10 چراغ قرمز رو هم رد کنیم ، بین 10 تا 20 دقیقه وقت صرفه جویی می کنیم ، حالا این وقت رو کجا هزینه می کنیم ؟؟؟!!!!
( ده دقیقه زودتر حرکت می کنم تا در ترافیک ژست آمبولانس ها را نگیرم ).
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #تهران #ایران #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #تهران_فوتو #ترافیک_روان_ #من_بین_خطوط_میرانم #چراغ_راهنمایی
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #iran #tehran #tehrantoday #tehrancity #tehranpics #tehrangraphy #tehrangram #tehraninsta #everydaytehran #city #traffic

تهران ، خیابان
امروز صبح چند دقیقه‌ای اینجا نشستم، ساعت ۷.۳۰ در وقت ترافیک سنگین صبح ، چند دقیقه آرامش... ای کاش تمام خیابان های تهران این چنین بود، سبز ، آرام و کم ترافیک ( البته محله ما نیست ، مسیر روز انه م هست )
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #محیط_زیست #طبیعت #تهران_فوتو #شهر_تهران #تهران #ایران #عکس #خیابان #پاییز #سبز
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_

فیلم خشن ، سینما ، مصرف گرایی
از x می پرسم:چرا مدام فیلم هایی بی محتوا و یا پر از خشونت، وحشیگری ،کشتار با اسلحه سرد و گرم ، خون و ... را می بینی؟
می گوید: این رو هالیوود ساخته و xx در اون بازی می کنه.تو فیلم خوب و هنرپیشه خوب رو نمی شناسی.
می پرسم:چرا این فیلم داخلی که به جای کمدی بودن و طنز و شوخی پر از لودگی است رو می بینی؟
می گوید:از سر بیکاری ، y در اون بازی می کنه ، توهم ببین!!!!! آیا واقعا به صرف آن کمپانی و این کارگردان و اون هنرپیشه فیلم را باید تایید کرد؟ ( دیدن فیلم به خاطر سرگرمی، فیلم را به ما تحمیل و شاید محتوا را به ذهن ما القا کند.) از طرفی انگار در ارایه فیلم های خشن و بی محتوا به ما ایرانی ها، باید در کانال های فارسی زبان داخلی و خارجی _عمدی_ در کار باشد. [[[ فیلم های خوب را انتخاب می کنم و در مواقع بیکاری مطالعه می کنم]]]
(البته که فیلم های خوب و بسیار زیبا زیاد است). #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #ایران #تهران #تهران_فوتو #شهر_تهران #طبیعت #محیط_زیست #مصرف_گرایی #فیلم #سینما #فیلم_خشن
#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #iran #tehran #tehrantoday #tehrancity #tehrangram #tehrangraphy #tehranpic #tehranphoto #movie #city

ماشین ، مصرف گرایی
هر ۲ یا ۳ سال ،مدل های جدید خودرو از کارخانه های داخلی و خارجی به ما معرفی می شود و ما بدون توجه به بالا رفتن چندین میلیونی قیمت آن ، دسترنج کار خود را بابت آنها می دهیم به _1_کارخانه های داخلی که تفاوت مدل های جدید شان با قبلی ها فقط در مدل چراغ های عقب و مدل صندوق و یا تغییر نام خودرو است، به جای توجه به امنیت ،اضافه کردن امکانات داخل اتومبیل و .... _2_کارخانه های خارجی بی کیفیت که بعد از چند ماه استفاده خودرو، از یک ماشین چند ساله هم وارفته تر و کهنه تر به نظر می رسند.
انگیزه مان از خرید خودرو چیست؟ انگیزه مان از عوض کردن مدل آن چیست؟
استقبال کورکورانه = بی تفاوتی تولیدکنندگان به ارتقا کیفیت کالا = تولید بیشتر = گم شدن اصل کالای با کیفیت (اگر می خواهیم دیده شویم ، سوار دوچرخه شویم 😃😃) #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #هوای_پاک۹۶ #طبیعت #ایران #تهران #تهران_فوتو #شهر_تهران #ترافیک_روان #صنعت_خودرو #ماشین #خودرو #مصرف_گرایی
#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #iran #tehran #tehrantoday #tehrangram #tehranphoto #tehraninsta #car #factory

ویلا ، ویلاسازی ، مصرف گرایی
بارها شنیده ایم که سازندگان آپارتمان و ویلاسازان ، زمین خواری ، کوه خواری، دشت خواری، جنگل خواری و به تازگی دریاخواری می کنند. ___ سودی که از ساخت این ویلاها و آپارتمان ها به دست می آید را ، من و شمای خریدار ، با خرید آنها تامین می کنیم و تشویق برای ساخت بیشتر می کنیم ____ بنابراین از چی واز کی گله می کنیم.؟ محیط زیست طبیعی بعد از تخریبی با این وسعت و چنین بی رویه و وحشیانه ی سودجویان بی اخلاق ، دوباره ترمیم نمی شود.
آیا تک تک خانواده های ایرانی ویلا می خواهند؟ مگر چند بار در سال از این ویلاها استفاده میشود؟ ( البته که مسافرت و گشت و گذار لازم است.)
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #ایران #تهران #تهران_فوتو #محیط_زیست #طبیعت #ویلا #ویلاسازی #مصرف_گرایی #جنگل #دریا #دشت #کوه
#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #iran #tehran #tehrantoday #tehrangram #tehrancity #earth #environment #villa

سیگار ، مصرف گرایی
دلایل مصرف مختلف است (نوجوانان احساس بزرگ شدن، جوانان خلق ژست های زیبا و تقلید از هنرپیشه ها ،بعضی برای تحمل احساس تنهایی و غم و... )
چه کسانی ضرر می کنند و چه کسانی سود می برند؟ تنها مصرف کننده ضرر و کارخانه های تولید کننده ،توزیع کنندگان به طور مستقیم و قاچاق و... سود می برند.
برای ترک آن کافی ست ترازویی را تجسم کنیم که در یک کفه سیگار و کفه ی دیگر بدن مان قرار دارد و بپرسیم من کدام را بیشتر دوست دارم؟ اگر سیگار را ترجیح دادیم، به دودکردن پشت هم آن ادامه دهیم و اگر بدن مان را انتخاب کردیم سیگار بعدی را روشن نکنیم. #به_همین_سادگی
نگویید نمیشه چون من چند سال قبل مدت 3 یا 4سال روزی 2 تا5عددمی کشیدم و به همین راحتی کنار گذاشتم😃

#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #ایران #تهران #تهران_فوتو #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #مصرف_گرایی #سیگار #سلامتی

#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #iran #tehran #tehrantoday #tehrancity #tehrangram #everydaytehran #tehrandailylife#tehraninsta #city #cigarette

مصرف گرایی
ما مصرف کنندگان ،از طرفی برای دنیای سرمایه داری ، با قوانین آنها و در جهت سود آنها کار می کنیم و از طرف دیگر دستمزدمان را برای خرید تولیدات بی کیفیت وگاهی بی محتوای آنها هدر می دهیم.
خوب است از خودمان بپرسیم که کدام یک از اینها نیاز واقعی و اساسی من و کدام ها کاذب هستند؟ و از طرف جامعه و تبلیغات به من القا و تحمیل می شوند.
اگر می توانیم در سلیقه مصرفی خودمان تجدید نظر کنیم و ما باشیم که ، به اینکه چه چیزی و با چه کیفیتی تولید شود جهت دهیم.
البته که برای همه افراد جامعه رفاه ، زندگی با معنا و با کیفیت و همراه با بهزیستی آرزو دارم.
همه مصارف غیرضروری را #ضربدر_جمعیت_ایران و #ضربدر_جمعیت_جهان کنیم.

#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #ایران #تهران #جهان #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #تهران_فوتو #مصرف_گرایی #تولید
#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #environment #earth #iran #tehran #tehrantoday #tehrancity #tehrangram

مصرف گرایی
چه کسانی به دنیای سرمایه داری های کلان و نجومی قرن 21 رونق می بخشند؟ من مصرف کننده عاملی مهم هستم که هر آنچه را شرکت های کلان داخلی و خارجی تولید و ارایه میکنند بدون تفکر در لیست نیازهای خودم می گذارم.
سیگار، ماشین،پوشاک برند،لوازم آرایش،فیلم های پر از خشونت و گاهی فیلم هایی بی محتوا و پر از لودگی، ویلا (محصول زمین خواری و تخریب محیط زیست)، عمل های جراحی زیبایی غیرضروری، لوازم منزل (که سرسام آور ما را احاطه کرده) ،اسباب بازی و لوازم تحریر بی کیفیت و حتی و حتی سلاح و اسلحه .... لوازمی که با ولع خاصی متقاضی خرید آنها هستیم و همه ما هم همه چیز می خواهیم. ادامه دارد......
#ضربدر_جمعیت_ایران #ضربدر_جمعیت_جهان #من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #ایران #تهران #جهان #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #تهران_فوتو #مصرف_گرایی #تولید
#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #environment #earth #iran #tehran #tehrantoday #tehrancity #tehrangram

آلایندگی ، مصرف گرایی .
صنعت مد ،دومین صنعت آلاینده محیط زیست است به دلیل مصرف مواد نگهدارنده ،کربن ،رنگ ها و موادشیمیایی افزودنی ،مصرف آب زیاد و آفت کش ها در مزارع پنبه. و همچنین افزایش لباس های دورریخته شده در زباله ها و آلودگی مواد شوینده. البته به تازگی مد سازگار با محیط زیست هم پدید آمده.
مد در برندها به صورت فصلی و گاهی حتی هفتگی تغییر می کند. _تقاضا_ برای تغییر و _همراهی_ با مد رو به افزایش است.و به همین دلیل مصرف تولیدات ارزان قیمت با کیفیت پایین (فست فشن) رو به افزایش است.
_مدپرستی_ توجه افراطی و پیروی جدی از مد است و مدگرایان که گاهی (قربانی مد) نامیده می شوند ممکن است دچار مشکلات جسمی و روانی مختلف شوند. (ویکی پدیا)
البته مرتب بودن ، آراستگی و خوب پوشیدن زیباست.
از اینکه در لباس پوشیدن از خودم پیروی میکنم نه از اکثریت ترسی ندارم و خوشحالم.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #محیط_زیست #طبیعت #ایران #تهران #تهران_فوتو #شهر_تهران #مد_گرایی #مصرف_گرایی
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #tehrantoday #environment #earth #tehrangram #tehran #mode #fashion #iran #tehranpic #tehranpics #tehrancity #city

در یک کوچه در پیاده روی جلوی منازل
یک فرد با سلقیه تا تونسته گل و گیاه کاشته ، یکی درخت های کاشته شده رو هم قطع کرده، یکی هم از سنگ و سیمان و... برای زیبا تر شدن استفاده کرده.
اگر بنا به دلایل مختلف درختی را قطع می کنیم کمی آنطرف تر جایش درختی بکاریم.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #درخت #درختکاری #پیاده_رو #کوچه
#self_report_ #congruence_ #blind_matching #local_positive_change #environment #earth #iran #tehran #tehrangraphy #tehrangram #tehrandailylife #tehrantoday#everydaytehran#tehraninsta

اومدم خونه ،توی سایه باغچه خوابیده بود،بیدارشد و منو دید ،به طرف ام اومد، میومیو می کرد خیلی گرسنه اش بود چون هیچ وقت تا این حد نزدیک نمی شد ،حتی تا طبقه دوم دنبالم اومد . رفتم براش غذا بردم توی باغچه، شروع به خوردن کرد
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #طبیعت #شهر_تهران #ایران #تهران #تهران_فوتو #گربه #حیوانات
#self_report_ #local_positive_change #congruence_ #blind_matching #earth #environment #iran #tehran #tehrantoday #tehrangraphy #tehrangram #tehranpics #cat #animal #city

آب ، صرفه جویی
هر کدام از ما در روز فقط همین مقدار در مصرف آب صرفه جویی کنیم #ضربدر_جمعیت_تهران #ضربدر_جمعیت_ایران چقدر می شود؟
اوایل نمی دانیم چه وقت و چطور؟ کافی ست با این فکر شروع کنیم ، صرفه جویی در شستشوی سبزی ،میوه،ظروف ،استحمام و..... خلاقیت به دنبال آن می آید ، انجام می دهید و در آخر کار به خودتون آفرین می گو یید که _هی تونستم_ خیلی خیلی هم بیشتر از اون که فکر می کردم.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #ایران #تهران #تهران_فوتو #شهر_تهران #طبیعت #محیط_زیست #مصرف_آب #آب #آب_آینده
#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #iran #tehran #tehrantoday #tehrangraphy #tehrangram #tehranpic #tehranpics #city #water #water_future

تبلیعات
آیا مصرف این همه [کاغذ،پارچه،و...] لازم است؟ هر روز کاغذها و هر ماه مجلات تبلیغاتی به در خانه ها ریخته می شود. در مراسم و رویدادها کاغذها و پرچم ها مصرف و بعد دور ریخته می شوند.
چقدر از ما اینها را می خوانیم ؟چقدر در انتخاب ما اثرگذار است؟
من بعد چند روز و اطمینان از اینکه همسایه ها نمی خوانند ، آنها را به کانکس بازیافت تحویل می دهم.
شاید بشود ، طرح ایستگاههای تبلیعاتی دایمی را در میدان های شهر داشته باشیم تا به جای این همه مصرف بی مورد، مردم با مراجعه به این ایستگاهها ، نبازمندی هایشان را جستجو کنند. شاید این اشتغال زایی هم ،برای جوانان جویای کار شود که قرار باشد در این مکان ها خدماتی را ارائه دهند.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #بازیافت #زباله #تهران #ایران #شهر_تهران #طبیعت #تهران_فوتو #شهرداری #شهرداری_تهران
#self_report_ #blind_matching #congruence_ #local_positive_change #tehran #iran #environment #earth #tehrangram #tehranpic #tehranpics #tehrantoday #tehrancity

نایلون کمتر ، زندگی بهتر
همچنان با این سبدها (یکی برای میوه و سبزی ، یکی برای خرید از سوپر ) به خرید می روم. ____امروز ۴ نایلون کمتر گرفتم ___.
چقدر خوب می شد این یک تصمیم همگانی می شد که هر کدام ازما ، حتی روزی فقط_ یک _ نایلون کمتر به خانه می آوردیم . این رقم __ ۱ __ را ضرب در جمعیت تهران و ضرب در جمعیت ایران کنید.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #محیط_زیست #ایران #تهران #تهران_فوتو #شهر_تهران #طبیعت #نایلون #خرید_روزانه
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #environment #earth #iran #tehran #tehrantoday #tehrancity #tehrangram #tehrangraphy #tehraninsta #tehrandailylife #everydaytehran #city

آگهی تبلیغاتی
این آگهی را از رادیو شنیدم.
پدر پسری پیشنهاد می کرد که ، یک بسته تخمه آفتابگردان .... با خودت ببر . پسر قبول کرده و به خواستگاری دختری می رود . پدر دختر (بدون حضور خود دختر ) بسته را می پذیرد و به پسر اعلام می کند که تو با آوردن این هدیه به دامادی پذیرفته شدی !!!!!
نکته : واقعا چکار می کنیم !؟ تعویض یک دختر با تمام هویت اش با یک بسته تخمه آفتابگردان ....!!!!! من دخترم را حتی با کلمه پرنسس ( که این روزها باب شده) هم صدا نمی کنم که مبادا هویت اش را محدود کرده باشم و او را در یک نگرش تنگ و بسته اسیر کنم . بعد شما می خواهید یک دختر را بدون حضور خودش با صحبت هایی که بین پدر پسر ، پسر و پدر دختر رد و بدل می شود ( آن هم با گویش کلاه مخملی ها که زن را ضعیفه خطاب می کردند) خواستگاری کنید و او را با یک بسته تخمه آفتابگردان معاوضه کنید ؟؟؟؟؟؟؟ وای وای وای در سناریوهایی که می نویسیم دقت کنیم که چه مطلبی را ، در چه قرنی ، و به چه افرادی ارائه می دهیم .
افراد مرتبط : سناریست ، شرکت تبلیغاتی مرتبط ، کارخانه مربوطه ، رادیو پخش کننده و فردی که تحت تاثیر این آگهی این بسته را خریداری می کند.
در مورد تخمه آفتابگردان ، کافیست از فواید آن و ریز مغذی های موجود در آن بگویید ، فکر کنم خریدار بیشتری را جذب کند. ( فواید آن را از اینترنت سرچ کنید بسیار مفید است) .
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #زمین_آینده۹۶ #ایران #تهران #شهر_تهران #آگهی #تبلیغات #رادیو #مردم #نگرش #تفکر #تغذیه
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #iran #tehran #tehrantoday #tehrancity #tehranpics #tehranpic #tehraninsta #tehrangram #tehrangraphy #tehrandailylife #everydaytehran

جنگل ، درخت ، چوب ، کاغذ
دیروز سال تحصیلی و امتحانات بعضی از مدارس به پایان رسید. امروز من و دخترم کتاب ها و دفترها و کاغذهای مصرف شده توسط او در سال تحصیلی را جمع کردیم و قرار است که به کانتینرهای بازیافتی شهرداری تحویل دهیم . سومین سالی است که اینکار را می کنیم. موضوع وقتی برایم اهمیت بیشتری پیدا می کند که این مقدار را ضرب در تعداد دانش آموزان ایران می کنم .
سر دخترم را هم بوسیدم که این همه مطلب را به ذهن سپرده 🍀💚🌿💚🍀
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #ایران #تهران #محیط_زیست #شهر_تهران #تهران_فوتو #عکس #کاغذ_باطله #جنگل #درخت #هوای_پاک #بازیافت #دانش_آموز
#self_report_ #blind_matching #congruence_ #local_positive_change #recycle #peper #wood #woods #trees #iran #tehran #tehrantoday #tehrangram# tehrangraphy

بین خطوط می رانم
از همه رانندگانی که امروز صبح ساعت 7.10 در غرب به شرق بزرگراه همت رانندگی می کردند تشکر می کنم. بین خطوط می راندند و بازتاب این نظم آرامش بود . 👌👏👏👏 #من_تغییر۹۶ #من_بین_خطوط_میرانم #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #ایران #تهران #تهران_فوتو #شهر_تهران #عکس #ترافیک_روان_
#self_report_ #blind_matching #congruence_ #local_positive_change #iran #tehran #tehranpic #tehranpics #tehrangram #tehrantoday #city#tehrancity #everydaytehran #tehraninsta #tehrandailylife

هوای پاک ، کلان شهر ، درخت
این یک خانه تک واحدی نیست ، این آپارتمانی چند طبقه است که تصمیم گرفتند در پیاده رو جلوی آپارتمان درخت بکارند، اگرچه پیاده روی نسبتا باریکی هست..... آن را مقایسه کنید با آپارتمان مجاورش که یک باغچه کوچک دارد و درختی هم در آن کاشته نشده..... چند درخت از بین می رود تا آپارتمانی ساخته شود؟ ای کاش قسمت کوچکی از آن تخریب را با کاشتن درخت جبران کنیم.
#من_تغییر۹۶ #شهر_پاک۹۶ #شهر_سبز۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #تهران #ایران #شهر_تهران #طبیعت #عکس #تهران_فوتو
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #tehran #iran #earth #environment #tehranpic #tehranpics #tehrantoday #tehrangram #tehrangraphy #tehrandailylife #everydaytehran #tehraninsta #city #trees

شهر ، تراکم جمعیت ، ترافیک
ساخت و ساز ، آپارتمان ، برج ، مجتمع تجاری .
سالهاست که در تهران جمعیت را به سمت آسمان اسکان می دهیم ، در واقع به آنها خانه هایی در هوا فروخته می شود و از زمین دورشان می کنیم . این برای مردم ازدحام جمعیت و تراکم ساختمان های کوچه ها و خیابان ها رامطرح می کند و ....... اما مطلب مورد توجه این است که برای این تعداد بسیار زیاد جمعیت که در طبقات بالای زمین اسکان دادیم ، آیا همزمان با آن کوچه ها و خیابان ها را هم وسیع تر و بزرگتر کردیم ، این افراد در طی روز نیاز به تردد در کوچه ها ، خیابان ها و رفتن به مناطق دیگر شهر دارند ، آیا فضای کوچه ها و خیابان ها گنجایش این همه تردد این افراد را دارند ؟
ما می توانیم در طبقاتی بسیار دور از زمین زندگی کنیم ، اما (تا این زمان ) هنوز برای آمد وشد به مکان های دیگر ، باید روی زمین تردد کنیم . با این ازدحام جمعیت آیا تردد, آسان و راحت امکانپذیر است ؟ یا افراد ساعتهای زیادی از
روز شان را در ترافیک به سر می برند ؟
#من_تغییر۹۶
#شهر_پاک۹۶ #شهر_سبز۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #هوای_پاک۹۶ #تهران #ایران #شهر_تهران #تهران_فوتو #محیط_زیست #ازدحام #کوچه #خیابان #آپارتمان #برج #ترافیک_روان_ #خانه
#self_repot_ #blind_matching #congruence_ #local_positive_change #tehran #iran #tehranpics #tehranpic #tehrantoday #tehrancity #tehrantoday #tehrancity #tehrangram#tehrangraphy

کارگران
وقتی دیدم داره پتک می زنه ، به ذهنم رسید که بروم و بهش بگم که اجازه میدهد یکساعت به جای او کار کنم ، وای تصور پتک زدن چقدر عالیه.... امروز خیلی مقاومت کردم که نروم و این پیشنهاد رو مطرح نکنم ، اما کار آنها چند روز ادامه داره، چه خواهد شد ؟ نمی دانم...... با آگاهی به اینکه این کار هر روزه چقدر می تواند طاقت فرسا باشد و با آرزوی تندرستی برای همه کارگران زحمتکش.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #تهران #تهران_فوتو #ایران #محیط_زیست ##شهر_تهران #عکس #کارگر #کار #کارسخت
#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #tehran #iran##tehrantoday #tehranpics #tehranpic #tehrancity #work #worker#hardwork

محیط زیست ، جمعیت ، ترافیک
جای این خونه تک واحدی قراره یه آپارتمان چند طبقه سبز شه .
روزی بود که هر چند دقیقه یک ماشین از این کوچه رد میشد ، حالا هر دقیقه دهها ماشین و گاهی هم ترافیک میشه !!!!! کوچه ها که پهن تر و بزرگتر نمیشه . اتفاقی که می افته اینه که افزایش تردد ، ازدحام جمعیت ، احساس استرس در افراد ، تقسیم شدن بعضی از امور زندگی با افراد بیشتری و احتمالا درگیری گهگاهی همسایه ها و .....
حالا حساب کنید که وقتی تمام تک واحدی های کوچه ها تبدیل به آپارتمان شه ، چی میشه ؟
این درخت جلوی منزل هم احتمالاتا پایان کار دوام نمیاره.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیطزیست #تهران #ایران #شهر_تهران#تهران_فوتو#خانه#آپارتمان#کوچه#طبیعت#هوای_پاک۹۶ #عکس#ترافیک_روان_#ازدحام#استرس #مردم
#self_report_ #congruence_ #blind_matching #local_positive_change #tehran #iran #environment #earth #tehranpics#tehranpic

فضای سبز ، تهران

گل کاری و مجسمه و تندیس کاری!!!! در فضای سبز تهران و پارک ها را نمی توانم‌ بگویم که زیبا نیست ، اما ،
اولویت تهران با هوای آلوده اش (البته نه هوای روزهای اخیر) آیا درختکاری بیشتر نیست؟ و آیا نمی شود جای هر کدام از این درختان گچی و سیمانی و یا تندیس های ... درخت بکاریم؟ (با توجه به اینکه در این مکان ها یکی دو درخت و یا چند درخت وجود دارد و با توجه به اینکه این مکان ها مدام آبیاری می شود، حتما تعداد بیشتری هم می توانند رشد کنند ) در تهران در هر ۲متری از فضای سبز که خالی است باید ۲ درخت کاشته شود .
در کوچه ها و خیابان ها بشمارید که هر سال چند آپارتمان جدید ساخته می شود و چند درخت جدید کاشته می شود؟ با اطمینان می گویم که تعداد درختان کوچه ها کمتر از خانه ها و آپارتمان هاست. باور ندارید بشمارید... #من_تغییر۹۶ #شهر_پاک۹۶ #شهر_سبز۹۶#زمین_آینده۹۶
#فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #محیط_زیست #هوای_پاک۹۶ #تهران #ایران #شهر_تهران #طبیعت #تهران_فوتو #عکس
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #tehranpic #tehranpics #tehran #iran #environment #earth #tehrancity #tehrangram #tehrandailylife #tehrantoday #everydaytehran#tehraninsta #tehrangraphy

بهداشت ، سلامتی
به ندرت ساندویچ می خورم ، در شرایطی که از رعایت مسایل بهداشتی آن مکان تا حدودی رضایت داشته باشم.
فکر می کنم که آیا روش بهداشتی وجود ندارد که بشود نان ها را به ساندویچ فروشی ها رساند. من ساعت ۱۰ صبح جمعه این عکس ها را گرفتم و ممکن است مدت زیادی این نان ها پشت در مغازه ها بمانند . آیا این نایلون که نان ها در آن قرار دارد ، می تواند آنها را از میکروب ، آلودگی کف خیابان ، گربه ها و موشها محافظت کند؟
اگر من ساندویچ فروشی داشتم ، زودتر به محل کارم می رفتم تا نان ها را خودم تحویل بگیرم ، یا جعبه ای بیرون مغازه می گذاشتم ویا صندوقی شبیه صندوق پستی خانه ها روی در مغازه تعبیه می کردم تا نان ها را که آوردند در آن بگذارند.
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #تهران #شهر_تهران #ایران #محیط_زیست #سلامتی #بهداشت
#self_report_#congruence_ #local_positive_change #blind_matching#tehran #iran #tehrandailylife#tehrantoday#tehrancity#everydaytehran#health#healtyfood#healthyeating#tehrangram#tehraninsta#tehrangraphy

چهارشنبه سوری ، تهران

در کوچه ما چهارشنبه سوری امسال برگزار شد اما مختصر و مفید و بی خطر.
امیدوارم برای بقیه ایرانی ها هم بی خطر بگذرد.

#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #زمین_آینده۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #تهران #اسفند #ایران #چهارشنبه سوری #نوروز #سال_نو
#self_report_ #congruence_ #local_positive_change #blind_matching #tehran#iran #tehrangram #tehraninsta

نایلون کمتر ، زندگی بهتر
این نایلون رو همسرم به خونه آورد وقتی از سوپر خرید کرد . چون سبد های خرید همراه اش نبود. علاوه بر یک نایلون ، یک کاغذ تبلیغاتی هم به زباله های ما اضافه شد.
برای من به ندرت پیش میاد که این کاغذهای تبلیغاتی در نایلون های خرید و یا اونهایی که به در ودیوار خانه می چسبانند و یا در حیاط منزل می ریزند را بخوانم.
با خودم فکر میکنم که چقدر کاغذ بابت این کارهای تبلیغی استفاده میشه ؟ وآیا به همان اندازه اثر اقتصادی داره؟ وآیا میشه راهکار دیگری برای تبلیغ پیدا کنیم؟
#من_تغییر۹۶ #شهر_سبز۹۶ #شهر_پاک۹۶ #فرزندمن_فرزندتو_فرزندایران #زمین_آینده۹۶ #محیط_زیست #هوای_پاک۹۶ #تهران #ایران #شهر_تهران
#self_report_ #blind_matching #local_positive_change #congruence_ #environment #earth #iran #tehran #tehrangram #tehranpics #tehranpic #tehrancity #tehrandailylife #tehrantoday #everydaytehran #tehrangraphy #tehraninsta

Most Popular Instagram Hashtags