#lailaheillallah

51377 posts

TOP POSTS

🌸💕🌸💕🌸💕🌸 .
“Allahümme aslih lî dinî ellezî hüve ‘ismetu emrî, ve aslih lî dünyâye elletî fîhâ meâşî, ve aslih lî ahireti elletî fîhâ meadî, vec ‘alil hayâte ziyâdeten lî fî külli hayrin, vec ‘alil mevte râhaten lî, min külli şerrin”
🌸💕🌸💕🌸💕🌸 “Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.” (Müslim, “Zikir”, 71)
.
.
. . ⚊⚊⚊ೋღ❤ღೋ⚊⚊⚊
#yusufyuzluler #namaz #dua #amin#huzur#quran#hadis#cennet #aşk#allah #allahuakbar #instamood #instagram #instagood #nephew #turkiye #dünya #hayat#Sevgili #Hzmuhammed#lailaheillallah
⚊⚊⚊ೋღ❤ღೋ⚊⚊⚊

Ey Rahmeti Her Şeyi Kaplayan!
Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH ’ım ..
‘’Bana dua edin, duanızı kabul edeyim’’ buyurdun.
‘’Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim’’ buyurdun.
Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle,
Bizi, rızanı kazananlardan, Rahmet’i Rahman’a kavuşanlardan eyle.
Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, Senin yolunda ölenlerden eyle.
Bizi, iki cihan Güneşinin sünneti seniyyeyi yaşayanlardan eyle!.
Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle.
Ya Rabbim.! Sen affedicisin, affı seversin,.
Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle.
Bize rahmetinle muamele eyle.
Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle.
Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.
Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.
Tövbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.
Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle.
Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden
eyle.
( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÛ RESÛLÛHÛ ).
Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle.
Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle.
Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle Ya Rabbim.
Amin...
.
.
.
@islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 .
.
.
#salavat #salavatiserife #allahummesallialaseyyidinamuhammed 🌹 #Allahuekber #bismillah #lailaheillallah #hasbunallahivenimelvekil #lailaheillaentesubhanekeinnikuntuminezzalimin #lagalibeillallah #lahavlevelakuvveteillabillah #errahman #errahim #elmelik #Allah ( C.C ) ❤ ❤ #estağfirullah #zulcelalivelikram #malikulmulk #elkuddus #esselam #elbari #elmusavvir

“Zengin isen, kimseye ihtiyacım yok diye kibirlenme. Çünkü Allah Teâlâ bir gün seni beğenmediğin o kimselere muhtaç eder ve sana kibrinin cezasını çektirir.”
İmam Gazâlî (rah.)
#secdedebiromur #islam #muslim #innallahamaana #inneddineindallahilislam #like4like #l4l #allahuakbar #makkah #turkey #aniyakala #lailaheillallah #lailaheillallahmuhammedenresulullah

Lutfen okuyup amin liyelim Gunah işlemeden bir kez düşünelim Cehennemde sadece ateşle azap edilmez. Birçok azap çeşitleri vardır. Birkaçı şöyledir:
1- Dondurucu soğukla azap,
2- Yılan, akrep gibi hayvanların sokması,
3- Başına topuzlarla vurarak beynini parçalamak,
4- Aç bırakmak,
5- Zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak,
6- Vücutları çok büyültülerek azabın şiddetlendirilmesi,
7- İrinli su içirmek,
8- Gayya kuyusuna atmak,
9- Uçurumlardan yuvarlamak,
10- Zifiri karanlıkta azap,
11- Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak,
12- Azapların her gün katlanarak çoğaltılması ve sonsuza kadar devam etmesi,
13- En büyük azap da, Allahü teâlânın kahır sıfatıyla görülmesidir. Bu azap, diğer Cehennem azaplarından çok daha şiddetli olacaktır.

Kadızade Ahmed Efendi buyuruyor ki: Cehennemin bir bölümüne Zemherir (Zemheri) denir. Çok soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir, bir an dayanılmaz. İmansızlara bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk, sonra ateşe atılarak şiddetli azap yapılacaktır. (Feraid-ül fevaid) ALLAH o çetin zor günde bizlere yardım etsin gunahlarimizi affetsin imanlı yaşayıp imanlı ölmeyi nasip etsin davamizin sonu ALLAH'a hamd etmek olsun amin
.
.
.
@islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 .
.
.
#cennet #cehennem #sabir #sukur #dua #zikir #tovbe #duavakti #dua #islam #islamaskiii #duazamani #imanaski #iman #kuran 💖 #kuranikerim #maşaAllah #allahummesallialaseyyidinamuhammed 🌹 #Allahuekber #bismillah #lailaheillallah #hasbunallahivenimelvekil #lailaheillaentesubhanekeinnikuntuminezzalimin #lagalibeillallah #lahavlevelakuvveteillabillah

MOST RECENT

"Sevgi Duası"
Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’e [sallallahu aleyhi vesellem], “Habibim! Benden ne istersen iste?” buyurunca Allah Resûlü şöyle demiştir: “Allahım, senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini, beni senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini istiyorum” (Tirmizî, Ahmed b. Hanbel). "Dünya"
İnsanın üç büyük düşmanı var. Bunların birincisi dünya, ikincisi nefis ve üçüncüsü şeytandır. Dünya, çeşitli imtihanlarla karşılaşarak yaşadığımız bir gurbettir. Asıl vatan gibi görülmemelidir. Allah Teâlâ âyet-i kerimelerle, Resûlullah Efendimiz de [sallallahu aleyhi vesellem] hadis-i şeriflerle dünyanın gidişatına uyarak ahiret bozgununa uğramamamızı istemiştir.
Âlimlerimizin belirttiğine göre dünya Allah Teâlâ’ya ve Allah dostlarına düşmandır. Allah rızası için yapılanlar hariç lânetlenmiştir. Dünya perdedir. Dünyanın aslı geçici, yaratılıştaki sıfatı cazibeli, aldatıcı ve nefsin yaratılışına uygundur. Dünya şeytanın yemidir. Dünyanın cazibe ve güzelliği olmasaydı, ne şeytan insana hücum edebilir ne de nefis insanı ahiret yolundan alıkoyabilirdi.
.
.
.
@islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 .
.
.
#edep #haya #Allahuekber #namus #farz #dinipaylasim #din #lailaheillallah #Allahuekber #bismillah #lailaheillallah #hasbunallahivenimelvekil #lailaheillaentesubhanekeinnikuntuminezzalimin #lagalibeillallah #lahavlevelakuvveteillabillah #errahman #errahim #elmelik #Allah ( C.C ) ❤ #estağfirullah #zulcelalivelikram #malikulmulk

BELALARLA İMTİHAN
“Herhangi bir müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebeb kılar.” (Buhârî, Merda 1; Müslim, Birr 49; Riyazüs Salihîn 37) “Allah hayırını dilediği bir kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için onu sıkıntıya sokar” (Buhârî, Merda 1; Riyazüs Salihîn No: 39 ) “Mü’minin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir, bu özellik sadece mü’minlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder bu onun için hayırdır, başına bir bela gelse sabreder bu da onun için bir hayırdır.” (Müslim, Zühd 64; Riyazüs Salihîn No: 27) “Allah iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir, fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Mükafatın büyüklüğü bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa o da Allah’ın gazabına uğrar.” (Tirmîzî, Zühd 57; Riyazüs Salihîn No: 43) “Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.” (Buhârî, Rikâk 8; Müslim, Cennet 1; Riyazüs Salihîn No: 101)

ÖLÜMÜ İSTEMEK HAKKINDA
“Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa; Allah’ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin.” Hadisin Şerîfin Kaynağı: (Buhârî, Merda 19; Müslim, Zikir 10, Riyazüs Salihîn Hadis No: 40)
.
.
.
@islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 @islamdini_aski 💕 .
.
.
#salavat #salavatiserife #allahummesallialaseyyidinamuhammed 🌹 #Allahuekber #bismillah #lailaheillallah #hasbunallahivenimelvekil #lailaheillaentesubhanekeinnikuntuminezzalimin #lagalibeillallah #lahavlevelakuvveteillabillah #errahman #errahim #elmelik #Allah ( C.C ) 💖 #mekke #medine #kabe

Gök girsin, kızıl çıksın.. Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar.. ←→ #Türkiye #SubhanAllah #Lailaheillallah #ALLAHUEKBER #Joh #Poh

HİLYE-İ ŞERİF VE FAZİLETLERİ ;💖
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dünyadan ahirete göç edecekleri zaman ashab-ı kiram ‘’Ya Resulallah Senden sonraya kalıp da cemalini göremezsek halimiz nice olur ? ” diye ağlaştılar. Sonra kızı Hz.Fatıma boynuna sarılıp ‘’Ey Babacığım..! Senin cemalini göremeyeceğiz halimiz nice olur” diye ağladı.
O zaman Resullullah Efendimiz şu sözleri söyledi;
”Ey kızım Fatıma, ashablarım geliniz. Size vücudumun cevmini yazdırayım. Beni görmek istediğiniz vakit okuyup yüzünüze sürün, hemen beni görmüş gibi olursunuz. Ben dahi sizden razı olurum. Her kim ümmetimden olup da beni görmek istediği vakit okuyup yüzüne sürerse cehennem ona haram olur. Her kim onları yükseğe kaldırıp bakarsa ve bana muhabbetle bağlanırsa Allahu Teala ona cehennemi haram kılar, o kişi kabir azabından emin olur. Mahşer günü çıplak olarak haşre girmez, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer ve benimle birlikte Cennete girer. O kişi yönetici ise muradına erer. Allahu Teala ona düşmanlarına karşı yardım eder. Butün şeytanların şerrinden korur. Her korkusundan emin olur.Her kim bunları yanında taşırsa Allahu Teala And cennetlerini ona konak yapar. Ulemanm beyanına göre içinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in cemal-i şerifi bulunan eve felaket uğramaz, şeytan ve fakirlik girmez, ateşte yanmmaz. Üzerinde taşıyan kişi her türlü müsibetten korunur. Ömür ve devleti uzun olur. Ahiret belalarından emin olur. Her ne niyetle kırk gün okursa muradı hasıl olur. Ölümden sonra kefenine koyduran kabir azabı görmez. Yetmiş melek ona dua ve istiğfar eder.
Kaynaklar: Tirmizi, Şemail ve Menakıb, h. 3638. 2: Nesai, 8/183. 3: Müslim, Fezail b. 9193. 4: Buhari, Libas: 7/57/58; Menâkıb: 4/164/1655, Edebu'lMüfret: 2/520, 659. Harrerehu: El fekir, esseyyid, El Hac Ahmed Arif. 1304 Hicri Miladi 1883 . ⚊⚊⚊ೋღ❤ღೋ⚊⚊⚊
#yusufyuzluler #namaz #dua #amin#huzur#quran#hadis#cennet #aşk#allah #allahuakbar #instamood #instagram #instagood #nephew #turkiye #dünya #hayat#Sevgili #Hzmuhammed#lailaheillallah
⚊⚊⚊ೋღ❤ღೋ⚊⚊⚊

Most Popular Instagram Hashtags