[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#kolegardirani

26 posts

MOST RECENT

💝💝💝
فقط کسانی که می‌بخشند، زندگی می‌کنند و آنها که نمی‌بخشند و نمی‌دهند، چون مردگان هستند. بسیاری از انسان‌ها چون مردگانند. چنین کسانی از گرفتن شاد می‌شوند. در دنیا دو دسته مردم وجود دارند، کسانی که می‌دهند و می‌بخشند و کسانی که می‌گیرند. بیایید از دسته‌ی اول باشیم. بیایید بدهیم و ببخشیم و هیچگاه از بخشیدن خسته نشویم. باید بدونِ حدّ و مرز ببخشیم، بی‌قید و شرط. دادن و بخشیدنِ مشروط، عملِ ما را به تجارت تبدیل می‌کند؛ مثلِ آنکه در مقابلِ پرداختِ مبلغی، به ارزشِ پولی که پرداخته‌ایم، کالایی دریافت کنیم، اما در قانونِ عشق ما باید بدهیم و ببخشیم، بی آنکه در عوض، چیزی - حتی یک تشکر ساده - بگیریم.
.
📝 #جی_پی_واسوانی 📕 با خالق هستی #صفحه٢١
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان.

نسل مزخرفي بوديم....
نسل انتخاب بين بد و بدتر...
نسلس كه به همه چيز دير ريسديم...
وقتي كه رسيديم رودخونه ها خشك شد،جنگلا سوختن،درياها الوده شدن،هوا پر شد از خفگي،ابرها ديگه نباريدن،مزه شيرين عشق و هممون به تلخترين نحو چشيديم.
نسلي هستيم كه نه به شبيه پدرمان شديم نه شبيه مادرمان!!!!بلكه به فنا رفتيم....
نسلي هستيم كه از بيرون تحريميم از داخل فيلتر!هم از دزد ميترسيم هم از پليس!
نسلس كه ديديم ولي نداشتيم ،خواشتيم ولي نتوانستيم !دوست داشتيم ولي دوست داشته نشديم!رفتيم ولي نرسيديم!
نسل ارزوهايي كه تا اخرش بر دلمون موند!نسلي كه هيچ چيزه اميدوار كنن ه اي نداره تو زندگيش،
نسل بيهوده بي ثمر بيفايده !!!!(حيف)
😔😔😔😔😔
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان.

🌻🌻🌻
مهم این است که باور داشته باشیم که آمده ایم تاثیر بگذاریم و تغییر بدهیم؛ نیامده ایم که فقط «باشیم» و بودنی بدون شدن را تجربه کنیم.
.
اخر هفته روييايي داشته باشيد❤️💙💛💕
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان.

🌏🌍🌎
زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
.
هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد بینی خود را شکسـت
.
علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت
عشق اسطرلاب اسرار خداست
.
من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام
درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام
.
دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها
می تپــد دل در شمیــــم یاسها
.
زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت
.
گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود
می تواند زشــت هم زیبا شــود
.
حال من، در شهر احسـاسم گم است
حال من، عشق تمام مردم است
.
زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا
.
ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن
.
با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود
مثنوی هایـم همــه نو می شـود
.
حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد
واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد
.
پ ن :يه روزي ميرسه كه همه ي دنيارو ديدم البته ارزو دارم اون روز برسه فعلا ١٪‏شو ديدم بزودي همشو ميبينم😍😍😍😍
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان.

🌲🌴🌲🌴🌲🌴🌲🌴
درختم من درختی خشک و بی جان
که در تنهایی خویش،
به نرمی ریشه دوانده
نه آبی
نه خورشیدی
نه نوری
فقط امید درون ساقه ام گویا جاریست!
بس رهگذارانی که دیدم
به پای ریشه ام آبی بریختند
اما،
روزهای دگر نهادند زخمه بر تن
شکستند شاخه ام را
زدند دست بی مهری به جانم
گرچه
بودند بس فریبا ولی بس هم فریبند
از آن پس،
ندادم هر رهگذر را سایه ای دنج
زدم قفل بی مهری به قلبم
نخوردم فریب هر فریبا
گذشت تا که روزی
رهگذاری با روحی زیبا
گذشت از بر خویش
کاشت نهال ... درختی خشک و بی جان
شاعر حسین کشاورزی

درختم من درختی خشک و بی جان
که در تنهایی خویش،
به نرمی ریشه دوانده
نه آبی
نه خورشیدی
نه نوری
فقط امید درون ساقه ام گویا جاریست!
بس رهگذارانی که دیدم
به پای ریشه ام آبی بریختند
اما،
روزهای دگر نهادند زخمه بر تن
شکستند شاخه ام را
زدند دست بی مهری به جانم
گرچه
بودند بس فریبا ولی بس هم فریبند
از آن پس،
ندادم هر رهگذر را سایه ای دنج
زدم قفل بی مهری به قلبم
نخوردم فریب هر فریبا
گذشت تا که روزی
رهگذاری با روحی زیبا
گذشت از بر خویش
کاشت نهال ...
📸:by me
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

💘💘💘💘⚰️
بايد باور کنيم
تنهايي
تلخ‌ترين بلاي بودن نيست
چيزهاي بدتري هم هست
روزهاي خسته‌اي
که در خلوت خانه پير مي‌شوي
و سال‌هايي
که ثانيه به ثانيه از سر گذشته است
تازه
تازه پي مي‌بريم
که تنهايي
تلخ‌ترين بلاي بودن نيست
چيزهاي بدتري هم هست :
دير آمدن
دير آمدن
📸:by me
#چارلزبوکوفسکی
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

🛣
جاده را اجدادم کشیده اند
با خطهای سفید میانه اش
و پاهای سربه راهم را...
با کفش های قهوه ای
که بندهایش
سلولهای خاکستریم را نیش می زد
.
جاده ای غبارآلود
که مرا تا رفاقتی نیمه راه
یاری می کند
و تا بخواهم که پوست بیندازم
در پیچ انتهای کاغذ
کفش های یتیمم را
پس می گیرد
.
صفحه ی بعدی
میان سلولهای سپید بی مصرف
انگشتان بیرون زده از سوراخ جورابم را
به دار می کشند...
.
#زهرا_عباسی
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

#شب_آرزوها_نوشت .
آرزو مثل کور سوی یک ستاره ی دور است در دل شب تاریک بدون مهتاب.. همین که بدانی دلت یک چیزی می خواهد که باید برایش اتفاقی خارق العاده بیفتد...یعنی دل به قید مهری سپرده ای که مومنان به حالتش می گویند توکل.. آرزو داشتن یعنی امید به یک معجزه داشتن.. اینکه دور از ذهن است ...اما به جان نزدیک .. خدا بخواهد می شود!مگر می شود دل بی آرزو؟!شب بدون سوسوی ستاره؟ .. اصلا همانی که این آرزو را به دلت انداخته ..یک وقت خوب، یک جای خوب.. آن وقت که فکرش را هم نمی کنی ، بدون درنگ ستاره را می کشد پایین می گذارد کف دستت ..
📸:@vida.faraji
آرزومند آرزوهایتان 🌸🌸🌸🌸🌸
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption
#akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#بهارعاشقی
.
آدم‌ها رو نگاه کن!
شتاب‌زده و باعجله برای خرید و تدارک عید، به استقبالش میرن...
نمی‌خوان از قافله عقب بمونن...
دوس دارن تمیزترین خونه و بهترین سفره هفت‌سین به نام خودشون باشه؛ فرش‌های شسته شده، پرده‌های تمیز و خوش‌رنگ‌ترین لباس‌ها و وسایل...
تمام این تکاپو تا لحظه‌ی تحویل سال ادامه داره و به محض این‌که سال تحویل شد همه از تلاش دست برمیدارن و آروم میشن؛ حتی قسمت‌های کثیف باقی‌مونده رو هم تمیز نمی‌کنن...
انگار لحظه تو همون روز و ساعت از حرکت می‌ایسته، بعد اون هم تکرار و تکرار...
.
كاش تو تموم روزاي زندگي همچين باشيم!
تا زمانی که به هدفت نرسیدی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنی؛ با شور و شوق زیاد قدم برمیداری، بهترین لباس‌ها، بهترین حرف‌ها و یا مهربون‌ترین رفتارت رو انجام میدی تا همونی بشی که دوس داري!
اما به محض رسیدن، هیچ تلاشی واسه حفظ کردنش نمی‌کنی و به خودت میگی:
"من كه به چيزي كه خواستم رسيدم"
افسوس...
هیچ‌وقت یادمون نمی‌مونه بعد هر بهاری یه پاییزه، هر شکوفه‌ای یه برگ ریزونم داره و آدم‌ها همون‌جوری که عاشقمون شدن، میتونن ازمون دل بکنن...
"نباید ساکن بشيم و بگنديم"
.پ ن:سال خوبي براي همتون ارزو مندم🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#رضا_ترخانی
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

#حاصل_زندگی🌹
🍃
یک دو روزی که دل، در جهان بود غمت
قدر فرصت بدان، عمر شادی کم است
🍃
خنده بر لب اگر، لحظه ای دل خوشی
گاهی از دست غم ، ناله ای میکشی
🍃
از غم ها در گذر، شادی ها را نگر
از غم ها در گذر، شادی ها را نگر
🍃
اگر که در این جهان فرصتی بهر هم دلان باشد
از این جهان بی گمان حاصل زندگی همان باشد
🍃
هر که در این رهگذار زمان یار هم زبان دارد
باید غنیمت بداند که از خوش دلی نشان دارد
🍃
شاید نباید در جهان، این یک دم شادمان
بازیچه ها باشد نهان در گردش آسمان
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

عشق است بر اسمان پريدن
.
عشق است بر آسمان پریدن صد پرده به هر نفس دریدن
.
اول نفس از نفس گسستن اول قدم از قدم بریدن
.
نادیده گرفتن این جهان را مر دیده خویش را بدیدن
.
گفتم که دلا مبارکت باد در حلقه عاشقان رسیدن
.
ز آن سوی نظر نظاره کردن در کوچه سینه ها دویدن
.
ای دل ز کجا رسید این دم ای دل ز کجاست این طپیدن
.
ای مرغ بگو زبان مرغان من دانم رمز تو شنیدن
.
دل گفت به کار خانه بودم تا خانه آب و گل پریدن
.
از خانه صنع می پریدم تا خانه صنع آفریدن
.
چون پای نماند می کشیدند چون گویم صورت كشيدم
.
غزل١٩١٩حضرت مولانا
#حضرت_مولانا
.
#ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر

🔴🌨🌨🌨🌨❄️❄️❄️❄️
زمستان
یک تو می‌خواهد
یک تو که دستانش را بشود
بی هیچ دلهره‌‌ای گرفت
یک تو که بشود
این خیابان‌های یخ زده را
گرم قدم زد ... .
#عادل_دانتیسم
پ.ن:اخيش بلاخره زمستون شد يكم سرد شدداشتم نا اميد ميشدم🤗🤗🤗🤗
.📸:by me
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻
در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند، بچّه ها نمی توانند بزرگ شوند!
.
شاید قد بکشند، امّا بال و پر نخواهند گرفت ...
.
👤#آنا_گاوالدا 📚 #گریز_دلپذیر
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

☕️☕️☕️❄️❄️❄️❄️❄️
چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه می کنم:
چوب دارچینی، هِلی، نباتی، شده چند پَر بهار نارنج،
چیزی که آن مزه و بو را تبدیل به عطر ِخوش و طعم ِخوب کند."
زندگی هم گاهی می شود مثل همین چای
باید با دلخوشی های کوچک طعم و رنگش را عوض کنی،
یک چیزی که امید بدهد به دلت،
انگیزه شود،
بنزین باشد برای حرکت ماشین زندگی ات،
بعد ماشین تخت گاز می رود تا آنجایی که باید
امید داشته باشید به تمام اتفاقات خوب و برای رسیدن به آن تلاش کنید
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان #سفر #كمپينگ

❤️💜💚💛❣️💕💞
مو هایش را نوازش کن
.
قبل از اینکه سفید شوند
.
زن است ... با همه زن بودنش ، دوست دارد نوازشت را
.
ولی با هوش است
.
فرق ریا با صداقت را می فهمد
.
پ.ن:تنها كسيه كه تو زندگيم دوسم داشته😘😘😘😘
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #مادربزگم #سفر_داستان #داستان #مادر_بزرگ #مادربزرگ

😰😰😰😰😰😰😨😨😨😨
دنیا پر شده از ما ترسو ها. دستِ خودمان هم
نیست. اینطور تربیت شده ایم. در خانه، مدرسه، مسجد، خیابان، پشتِ تلفن، در حمام، حتی در رختخواب ، همیشه از کسی‌ یا کاری ترسیده ایم. از ترس به دروغ پناه آورده ایم و باز از خودمان و دروغ‌هایمان ترسیده ایم.
براستی با ما چه کرده اند؟؟
با روحِ لطیفِ بی‌ گناه یک کودک که می‌‌توانست زندگی‌ را همانطور ساده ، شادمانه و رنگارنگ ببیند چه کرده اند؟؟
با زنی‌ که می‌‌توانست با عشق همانقدر آشنا باشد که با ابریشمینِ موهای سیاهِ سیاهش، با مردی که لبخندِ بی‌ پروایش می‌‌توانست، آفتاب را میهمان هر خانه‌ای کند، با بکارتِ قلب های شیفته یِ من و شما چه کرده اند ؟؟
.
.
#نيكى_فيروزكوهي
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان #سفر #كمپينگ
📸:by @raaseelll

Most Popular Instagram Hashtags