#kolegardirani

MOST RECENT

💝💝💝
فقط کسانی که می‌بخشند، زندگی می‌کنند و آنها که نمی‌بخشند و نمی‌دهند، چون مردگان هستند. بسیاری از انسان‌ها چون مردگانند. چنین کسانی از گرفتن شاد می‌شوند. در دنیا دو دسته مردم وجود دارند، کسانی که می‌دهند و می‌بخشند و کسانی که می‌گیرند. بیایید از دسته‌ی اول باشیم. بیایید بدهیم و ببخشیم و هیچگاه از بخشیدن خسته نشویم. باید بدونِ حدّ و مرز ببخشیم، بی‌قید و شرط. دادن و بخشیدنِ مشروط، عملِ ما را به تجارت تبدیل می‌کند؛ مثلِ آنکه در مقابلِ پرداختِ مبلغی، به ارزشِ پولی که پرداخته‌ایم، کالایی دریافت کنیم، اما در قانونِ عشق ما باید بدهیم و ببخشیم، بی آنکه در عوض، چیزی - حتی یک تشکر ساده - بگیریم.
.
📝 #جی_پی_واسوانی 📕 با خالق هستی #صفحه٢١
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان.

نسل مزخرفي بوديم....
نسل انتخاب بين بد و بدتر...
نسلس كه به همه چيز دير ريسديم...
وقتي كه رسيديم رودخونه ها خشك شد،جنگلا سوختن،درياها الوده شدن،هوا پر شد از خفگي،ابرها ديگه نباريدن،مزه شيرين عشق و هممون به تلخترين نحو چشيديم.
نسلي هستيم كه نه به شبيه پدرمان شديم نه شبيه مادرمان!!!!بلكه به فنا رفتيم....
نسلي هستيم كه از بيرون تحريميم از داخل فيلتر!هم از دزد ميترسيم هم از پليس!
نسلس كه ديديم ولي نداشتيم ،خواشتيم ولي نتوانستيم !دوست داشتيم ولي دوست داشته نشديم!رفتيم ولي نرسيديم!
نسل ارزوهايي كه تا اخرش بر دلمون موند!نسلي كه هيچ چيزه اميدوار كنن ه اي نداره تو زندگيش،
نسل بيهوده بي ثمر بيفايده !!!!(حيف)
😔😔😔😔😔
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان.

🌻🌻🌻
مهم این است که باور داشته باشیم که آمده ایم تاثیر بگذاریم و تغییر بدهیم؛ نیامده ایم که فقط «باشیم» و بودنی بدون شدن را تجربه کنیم.
.
اخر هفته روييايي داشته باشيد❤️💙💛💕
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان.

🌏🌍🌎
زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن
.
هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد بینی خود را شکسـت
.
علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت
عشق اسطرلاب اسرار خداست
.
من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام
درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام
.
دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها
می تپــد دل در شمیــــم یاسها
.
زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت
.
گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود
می تواند زشــت هم زیبا شــود
.
حال من، در شهر احسـاسم گم است
حال من، عشق تمام مردم است
.
زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا
.
ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن
.
با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود
مثنوی هایـم همــه نو می شـود
.
حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد
واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد
.
پ ن :يه روزي ميرسه كه همه ي دنيارو ديدم البته ارزو دارم اون روز برسه فعلا ١٪‏شو ديدم بزودي همشو ميبينم😍😍😍😍
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان.

🌲🌴🌲🌴🌲🌴🌲🌴
درختم من درختی خشک و بی جان
که در تنهایی خویش،
به نرمی ریشه دوانده
نه آبی
نه خورشیدی
نه نوری
فقط امید درون ساقه ام گویا جاریست!
بس رهگذارانی که دیدم
به پای ریشه ام آبی بریختند
اما،
روزهای دگر نهادند زخمه بر تن
شکستند شاخه ام را
زدند دست بی مهری به جانم
گرچه
بودند بس فریبا ولی بس هم فریبند
از آن پس،
ندادم هر رهگذر را سایه ای دنج
زدم قفل بی مهری به قلبم
نخوردم فریب هر فریبا
گذشت تا که روزی
رهگذاری با روحی زیبا
گذشت از بر خویش
کاشت نهال ... درختی خشک و بی جان
شاعر حسین کشاورزی

درختم من درختی خشک و بی جان
که در تنهایی خویش،
به نرمی ریشه دوانده
نه آبی
نه خورشیدی
نه نوری
فقط امید درون ساقه ام گویا جاریست!
بس رهگذارانی که دیدم
به پای ریشه ام آبی بریختند
اما،
روزهای دگر نهادند زخمه بر تن
شکستند شاخه ام را
زدند دست بی مهری به جانم
گرچه
بودند بس فریبا ولی بس هم فریبند
از آن پس،
ندادم هر رهگذر را سایه ای دنج
زدم قفل بی مهری به قلبم
نخوردم فریب هر فریبا
گذشت تا که روزی
رهگذاری با روحی زیبا
گذشت از بر خویش
کاشت نهال ...
📸:by me
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

💘💘💘💘⚰️
بايد باور کنيم
تنهايي
تلخ‌ترين بلاي بودن نيست
چيزهاي بدتري هم هست
روزهاي خسته‌اي
که در خلوت خانه پير مي‌شوي
و سال‌هايي
که ثانيه به ثانيه از سر گذشته است
تازه
تازه پي مي‌بريم
که تنهايي
تلخ‌ترين بلاي بودن نيست
چيزهاي بدتري هم هست :
دير آمدن
دير آمدن
📸:by me
#چارلزبوکوفسکی
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

🏡🏡
بی تو در سینه نفس نیست،خدا می داند
عشق من رنگ هوس نیست،خدا می داند
.
پنجه بر میله ی تنهایی خود می کشم و
جای دل کنج قفس نیست،خدا می داند
.
رود احساس،تلاشش همه دریا شدن است
این که کار همه کس نیست،خدا می داند
.
قصه ی غصه ی صـد درد به جا مانده منم
بی تو صد غصه که بس نیست ، خدا می داند
.
جـانِ مـن بـاز ، بـیـا و بنشین پـای دلم
عشق،اما و سپس نیست ، خدا می داند
📸:by me
#هیرش_حسینی
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani #hipiilife
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر

🛣
جاده را اجدادم کشیده اند
با خطهای سفید میانه اش
و پاهای سربه راهم را...
با کفش های قهوه ای
که بندهایش
سلولهای خاکستریم را نیش می زد
.
جاده ای غبارآلود
که مرا تا رفاقتی نیمه راه
یاری می کند
و تا بخواهم که پوست بیندازم
در پیچ انتهای کاغذ
کفش های یتیمم را
پس می گیرد
.
صفحه ی بعدی
میان سلولهای سپید بی مصرف
انگشتان بیرون زده از سوراخ جورابم را
به دار می کشند...
.
#زهرا_عباسی
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

#شب_آرزوها_نوشت .
آرزو مثل کور سوی یک ستاره ی دور است در دل شب تاریک بدون مهتاب.. همین که بدانی دلت یک چیزی می خواهد که باید برایش اتفاقی خارق العاده بیفتد...یعنی دل به قید مهری سپرده ای که مومنان به حالتش می گویند توکل.. آرزو داشتن یعنی امید به یک معجزه داشتن.. اینکه دور از ذهن است ...اما به جان نزدیک .. خدا بخواهد می شود!مگر می شود دل بی آرزو؟!شب بدون سوسوی ستاره؟ .. اصلا همانی که این آرزو را به دلت انداخته ..یک وقت خوب، یک جای خوب.. آن وقت که فکرش را هم نمی کنی ، بدون درنگ ستاره را می کشد پایین می گذارد کف دستت ..
📸:@vida.faraji
آرزومند آرزوهایتان 🌸🌸🌸🌸🌸
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption
#akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

🌸🌹
زندگی نمایشی است
که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد
پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند
و با تمام وجود زندگی کن
قبل از آنکه پرده ها فرود آیند
و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد
.
#چارلی_چاپلین
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم
گرد غریبان چمن خیزید تا جولان کنیم
🍃
امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل
تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم
🍃
آمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن
ما طبل خانه عشق را از نعره‌ها ویران کنیم
🍃
بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان
جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم
🍃
زنجیرها را بردریم ما هر یکی آهنگریم
آهن گزان چون کلبتین آهنگ آتشدان کنیم
🍃
چون کوره آهنگران در آتش دل می دمیم
کآهن دلان را زین نفس مستعمل فرمان کنیم
🍃
آتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم
وین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان کنیم
🍃
کوبیم ما بی‌پا و سر گه پای میدان گاه سر
ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیم
🍃
نی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده
تا صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیم
🍃
خامش کنیم و خامشی هم مایه دیوانگیست
این عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنیم
.
#مولانا . #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#بهارعاشقی
.
آدم‌ها رو نگاه کن!
شتاب‌زده و باعجله برای خرید و تدارک عید، به استقبالش میرن...
نمی‌خوان از قافله عقب بمونن...
دوس دارن تمیزترین خونه و بهترین سفره هفت‌سین به نام خودشون باشه؛ فرش‌های شسته شده، پرده‌های تمیز و خوش‌رنگ‌ترین لباس‌ها و وسایل...
تمام این تکاپو تا لحظه‌ی تحویل سال ادامه داره و به محض این‌که سال تحویل شد همه از تلاش دست برمیدارن و آروم میشن؛ حتی قسمت‌های کثیف باقی‌مونده رو هم تمیز نمی‌کنن...
انگار لحظه تو همون روز و ساعت از حرکت می‌ایسته، بعد اون هم تکرار و تکرار...
.
كاش تو تموم روزاي زندگي همچين باشيم!
تا زمانی که به هدفت نرسیدی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنی؛ با شور و شوق زیاد قدم برمیداری، بهترین لباس‌ها، بهترین حرف‌ها و یا مهربون‌ترین رفتارت رو انجام میدی تا همونی بشی که دوس داري!
اما به محض رسیدن، هیچ تلاشی واسه حفظ کردنش نمی‌کنی و به خودت میگی:
"من كه به چيزي كه خواستم رسيدم"
افسوس...
هیچ‌وقت یادمون نمی‌مونه بعد هر بهاری یه پاییزه، هر شکوفه‌ای یه برگ ریزونم داره و آدم‌ها همون‌جوری که عاشقمون شدن، میتونن ازمون دل بکنن...
"نباید ساکن بشيم و بگنديم"
.پ ن:سال خوبي براي همتون ارزو مندم🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#رضا_ترخانی
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

#حاصل_زندگی🌹
🍃
یک دو روزی که دل، در جهان بود غمت
قدر فرصت بدان، عمر شادی کم است
🍃
خنده بر لب اگر، لحظه ای دل خوشی
گاهی از دست غم ، ناله ای میکشی
🍃
از غم ها در گذر، شادی ها را نگر
از غم ها در گذر، شادی ها را نگر
🍃
اگر که در این جهان فرصتی بهر هم دلان باشد
از این جهان بی گمان حاصل زندگی همان باشد
🍃
هر که در این رهگذار زمان یار هم زبان دارد
باید غنیمت بداند که از خوش دلی نشان دارد
🍃
شاید نباید در جهان، این یک دم شادمان
بازیچه ها باشد نهان در گردش آسمان
.
. #ax_matn #axdastan #ax_caption #akkasan_javan #footfootphoto #honar_pics #istgahe_honar #ir_topcaptures #pic_peom #photography #unigue_ghoto #ax_khane #honar_doostan #teravel #bachpaker #bachpaking #camping #kolegardi #kolegardirani
#عکس #عکاسى #عکس_متن #عکس_داستان #عکاس_باشى #عکاسان #سفر #سفر_داستان #داستان

Most Popular Instagram Hashtags