#kingprachadhipok

23 posts

TOP POSTS

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย "วังศุโขทัย" วังศุโขทัย ตั้งอยู่มุมถนนขาวและถนนสามเสน เป็นวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ในครั้งนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๕โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังศุโขทัยพระราชทานเป็นของขวัญในการอภิเษกสมรสของกรมขุนสุโขทัยธรรมราชากับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยได้รับพระราชทานนามวังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "วังศุโขไทย"...วังศุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในด้านการก่อสร้าง โดยประยุกต์ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้านรูปแบบตัวอาคารและตกแต่งด้วยศิลปะแบบไทย ประกอบด้วย ตำหนัก 3 หลัง คือ ตำหนักใหญ่ ตำหนักไม้ ตำหนักน้ำ ภายในพระตำหนักมีระเบียงทางเชื่อมระหว่างตำหนัก ซึ่งเป็นการออกแบบก่อสร้างตามอย่างตะวันตก หากแต่ใช้ไม้เป็นวัสดุแกะสลักลวดลายตามชายคาแบบไทยอย่างสวยงาม ในช่วงที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประชวร มักจะเสด็จมาพักผ่อนพระอิริยาบถที่ตำหนักน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสามเสนอยู่เป็นประจำ.../(อ้างอิง:ภาพเก่าทรงคุณค่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ และสมเด็จพระนางรำไพพรรณี พระบรมราชินี ขณะประทับ ณ พระตำหนักใหญ่ วังศุโขทัยจากหนังสือ ๑๒๐ปีบารมีพระปกเกล้า/ข้อมูลวังศุโขทัยจากวิกิพีเดีย) #วังศุโขทัย #วังเก่า #palace #kingprachadhipok #queenrampaibarni #thairoyalfamily

พระมหากษัตริย์และพระราชินีที่มีความอดทนอดกลั้น และหัวจิตหัวใจที่แข็งแรงมากที่สุดในข่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย #kingprachadhipok #queenrampaibarni

"การพระบรมศพพระปกเกล้าฯ"

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกความทรงจำถึง "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ไว้ตอนหนึ่งว่า "เหมือนจะทรงทราบดีว่าพระชนม์จะไม่ยืนยาวต่อไป จึงได้ทรงสั่งไว้ว่า ถ้าพระองค์สวรรคตเมื่อไร ให้ทรงพระภูษาแดง และทรงสะพักผ้าขาวผืนเดียวแล้วเอาลงหีบ แล้วจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเร็ว ไม่ต้องมีพิธีเกียรติยศอย่างใดทั้งสิ้น และขอให้เอาซอไวโอลินไปเล่นเพลงที่พระองค์โปรดเพียงคันเดียวในขณะที่กำลังถวายพระเพลิง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงจัดการตามพระราชดำรัสสั่งทุกประการ"

ตามหนังสือพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรงบันทึกว่า คณะดนตรีได้บรรเลงเพลงสากลแบบคลาสสิก "เมนเดลโซนไวโอลินคอนแชร์โต" (Mendelssohn Violin Concerto) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ของสุสานโกลด์เดอร์กรีนก็กดปุ่มให้หีบพระบรมศพเคลื่อนที่ช้า ๆ หายเข้าไปในผนัง แล้วการถวายพระเพลิงด้วยเตาไฟฟ้าก็ได้เริ่มขึ้น..... (อ้างอิงข้อมูลจากโพสต์คุณบอสบางกอก ในกลุ่มลักษณะไทย/ภาพโดยแอดมิน) #พระปกเกล้า #kingprachadhipok #thairoyalfamily #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

the king and his hat #kingprachadhipok

@๗๖ปี ธ เสด็จนฤพาน@

30 พฤษภาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
การพระบรมศพพระปกเกล้าฯ

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกความทรงจำถึง "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ไว้ตอนหนึ่งว่า "เหมือนจะทรงทราบดีว่าพระชนม์จะไม่ยืนยาวต่อไป จึงได้ทรงสั่งไว้ว่า ถ้าพระองค์สวรรคตเมื่อไร ให้ทรงพระภูษาแดง และทรงสะพักผ้าขาวผืนเดียวแล้วเอาลงหีบ แล้วจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเร็ว ไม่ต้องมีพิธีเกียรติยศอย่างใดทั้งสิ้น และขอให้เอาซอไวโอลินไปเล่นเพลงที่พระองค์โปรดเพียงคันเดียวในขณะที่กำลังถวายพระเพลิง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงจัดการตามพระราชดำรัสสั่งทุกประการ"

ตามหนังสือพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรงบันทึกว่า คณะดนตรีได้บรรเลงเพลงสากลแบบคลาสสิก "เมนเดลโซนไวโอลินคอนแชร์โต" (Mendelssohn Violin Concerto) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ของสุสานโกลด์เดอร์กรีนก็กดปุ่มให้หีบพระบรมศพเคลื่อนที่ช้า ๆ หายเข้าไปในผนัง แล้วการถวายพระเพลิงด้วยเตาไฟฟ้าก็ได้เริ่มขึ้น (อ้างอิงข้อมูลจากโพสต์
คุณบอสบางกอก ในกลุ่มลักษณะไทย)
#พระปกเกล้า #kingprachadhipok
#thairoyalfamily #รัชกาลที่๗
#พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
#สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
#queenrampaibarni #เกร็ดประวัติศาสตร์
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

#ภาพเก่า @พระปกเกล้าฯกับพระราชมารดา@ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๘พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ณ พระที่นั่งสุทธาศรีภิรมย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามเมื่อการสมโภชเดือนว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ชเนศรมหาราชาธิราช จุฬาลงกรณนารถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธ์ มหามงกุฎราชพงษบริพรรต บรมขัตติยมหารชดาภิสิญจนพรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร พระนามทั่วไปเรียกว่า "ทูลกระหม่อมเอียดน้อย" ที่แปลว่า องค์เล็กๆ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชมารดา ทรงทะนุถนอมพระราชโอรสองค์น้อยมากเนื่องด้วยทรงมีพระสุขภาพอ่อนแอ และพระวรกายเล็กกว่าพี่ๆทุกองค์ ทรงสนิทสนมกับพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช ซึ่งมีพระสุขภาพไม่แข็งแรงเช่นกัน ทั้งสองพระองค์จึงเป็นลูกเล็กที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเอาพระทัยใส่ดูแลมิให้ห่างพระวรกาย แต่แล้วโชคชะตาได้กำหนดสิ่งที่แม้แต่สมเด็จพระราชมารดายังมิทรงคาดคิดว่า พระองค์จะได้เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ในเวลาต่อมา ซึ่งสมเด็จพระราชมารดาได้เสด็จสวรรคตไปก่อนเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น...(อ้างอิง: ข้อมูลจากวิกิพีเดีย/ภาพประกอบจากหนังสือยุวราชสกุลวงศ์) #รัชกาลที่๗ #พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี #kingprachadhipok #queenrampaibarni #เกร็ดความรู้ #เกร็ดประวัติศาสตร์ #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย " ควีนรำไพพรรณี นางแก้วคู่พระบารมี"...พันเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (๒๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ถึง ๒๒พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗) ทรงเป็นพระอัครมเหสีเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ ทรงเป็นคู่พระบารมีในพระอิสริยศักดิ์พระมเหสีพระองค์แรกตามแบบยุโรป (The Queen)และตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย หลังจากพระราชสวามีสละราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองค์ประทับอยู่ประเทศอังกฤษจวบจนพระราชสวามีเสด็จสวรรคต และเสด็จนิวัติกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในขณะนั้น

ในอดีตกล่าวกันว่าพระองค์เป็นสตรีชาวไทยที่ทรงพระสิริโฉมสามารถเลือกฉลองพระองค์ยุโรปมาสวมใส่ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังมีพระจริยวัตรนุ่มนวล พระพักตร์แจ่มใส แย้มพระสรวลอยู่เนืองนิตย์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ประสบกับโลกธรรมและความสูญเสียอันใหญ่ยิ่งมาแล้ว....ทั้งนี้หากย้อนไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๖พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้พระนามเป็น หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การนี้พระองค์ได้สถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีซึ่งนับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับตั้งแต่มีพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์มาแล้วถึง ๖ พระองค์...(อ้างอิง:พระราชประวัติจากวิกิพีเดีย/ภาพประกอบพระบรมฉายาลักษณ์ขณะประทับอยู่ต่างประเทศภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากหนังสือ๑๒๐ปีบารมีพระปกเกล้า) #kingprachadhipok #queenrampaibarni #thairoyalfamily #พระปกเกล้า #รำไพพรรณี #วังศุโขทัย #เกร็ดประวัติศาสตร์ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย "พระบรมราชานุสาวรีย์ร.๗" ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นช่วงปลายพระชนม์ชีพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหุ่นจำลองพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมาได้ทำการขยายแบบปั้นหล่อ เพื่อนำมาประดิษฐาน หน้าอาคารรัฐสภา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ มีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริง ทรงเครื่องพระบรมราชภูษิตาภารณ์ฉลองพระองค์ครุยสวมพระชฎามหากฐินปักขนนกการเวก เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งพุดตาญจนสิงหาสน์ พระหัตถ์วางเหนือพระเพลาทั้งสองข้าง ออกแบบโดยนาวาเอกสมภพ ภิรมย์ โดยจะมีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๑๐ ธันวาคมเป็นประจำทุกปี ตราบจนถึงปัจจุบัน (อ้างอิง: ภาพพระบรมฉายาลักษณ์จากหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว/ข้อมูลประกอบจากวิกิพีเดีย) #เกร็ดความรู้ #เกร็ดประวัติศาสตร์ #kingprachadhipok #queenrambaibarni #พระปกเกล้า #รำไพพรรณี #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

#เกร็ดความรู้ "เหรียญพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ รพ"

#สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่๗ ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างเหรียญพระราชทานนี้ขึ้นโดยทรงตั้งข้อสังเกต ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมต่างจังหวัด เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจหรือเยี่ยมราษฎร มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนที่มาปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาในวงนอก บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับของที่ระลึกพระราชทานอย่างทั่วถึง จึงมีพระเสาวณีย์โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ออกแบบ " เหรียญเสมา รพ "นี้ให้เป็นของที่ระลึก สำหรับพระราชทานให้ทั่วถึงแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวาย ต่อมามีผู้ต้องการได้รับพระราชทานฯมากขึ้น เพราะมีข่าวว่า ป้องกันภยันตรายต่างๆ อีกทั้งอยู่ยงคงกระพัน แต่ด้วยพระชันษาสูงขึ้น พระสุขภาพไม่เอื้ออำนวย ในช่วงหลังจึงมิได้พระราชทานอีกเลย เหรียญนี้จัดสร้างประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ ปัจจุบันเหรียญดังกล่าวเป็นหนึ่งในเหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่๗ ที่นักสะสมเสาะแสวงหากันทั้งนี้เพื่อเป็น #สิ่งมงคลรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ...(ที่มา :อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือเหรียญที่ระลึก กรุงรัตน์โกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕ พิมพ์โดย กรมธนารักษ์/ภาพจากหนังสือราชพัสตราภรณ์/เหรียญที่ระลึกบันทึกภาพโดยแอดมิน) #สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี #มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #queenofsiam #queenrampaibarni #kingprachadhipok #kingrama7 #เหรียญพระราชทาน #เกร็ดประวัติศาสตร์

MOST RECENT

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย "วังศุโขทัย" วังศุโขทัย ตั้งอยู่มุมถนนขาวและถนนสามเสน เป็นวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ในครั้งนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๕โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังศุโขทัยพระราชทานเป็นของขวัญในการอภิเษกสมรสของกรมขุนสุโขทัยธรรมราชากับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยได้รับพระราชทานนามวังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "วังศุโขไทย"...วังศุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในด้านการก่อสร้าง โดยประยุกต์ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้านรูปแบบตัวอาคารและตกแต่งด้วยศิลปะแบบไทย ประกอบด้วย ตำหนัก 3 หลัง คือ ตำหนักใหญ่ ตำหนักไม้ ตำหนักน้ำ ภายในพระตำหนักมีระเบียงทางเชื่อมระหว่างตำหนัก ซึ่งเป็นการออกแบบก่อสร้างตามอย่างตะวันตก หากแต่ใช้ไม้เป็นวัสดุแกะสลักลวดลายตามชายคาแบบไทยอย่างสวยงาม ในช่วงที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประชวร มักจะเสด็จมาพักผ่อนพระอิริยาบถที่ตำหนักน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสามเสนอยู่เป็นประจำ.../(อ้างอิง:ภาพเก่าทรงคุณค่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ และสมเด็จพระนางรำไพพรรณี พระบรมราชินี ขณะประทับ ณ พระตำหนักใหญ่ วังศุโขทัยจากหนังสือ ๑๒๐ปีบารมีพระปกเกล้า/ข้อมูลวังศุโขทัยจากวิกิพีเดีย) #วังศุโขทัย #วังเก่า #palace #kingprachadhipok #queenrampaibarni #thairoyalfamily

พระมหากษัตริย์และพระราชินีที่มีความอดทนอดกลั้น และหัวจิตหัวใจที่แข็งแรงมากที่สุดในข่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย #kingprachadhipok #queenrampaibarni

#เกร็ดประวัติศาสตร์ "๗๖ปี ธ เสด็จนฤพาน"เมื่อ๗๖ปีล่วงมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สวรรคต...ทั้งนี้หลังจากที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้ว พระองค์ยังคงประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ แต่พระองค์ทรงพระประชวรอยู่เนือง ๆ โดย พ.ศ.๒๔๘๐ พระองค์ทรงพระประชวรมากด้วยโรคตัวบิดเข้าไปอยู่ในพระยกนะ (ตับ) แต่แพทย์ได้รักษาจนเป็นปกติ พระอาการประชวรของพระองค์กำเริบหนักขึ้นโดยลำดับตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๓แต่ก็เริ่มทุเลาขึ้นเรื่อยมา กระทั่งวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔ พระองค์เสด็จสวรรคตโดยฉับพลันด้วยพระหทัยวาย ขณะที่มีพระชนมายุเพียง ๔๘พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงจัดการพระบรมศพเป็นการภายในโดยอัญเชิญพระบรมศพประดิษฐาน ณ พระตำหนักคอมพ์ตัน โดยรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการประดิษฐานพระบรมศพเป็นเวลา ๔วันซึ่งตามปกติจะอนุญาตเพียงวันเดียว เพื่อให้ประยูรญาติที่อยู่ห่างไกลมาถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้าย การจัดการพระบรมศพนั้นเป็นไปอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาพุทธเพราะไม่มีพระภิกษุ รวมทั้งไม่มีการพระราชพิธีอื่น ๆ ตามราชประเพณีด้วย

หลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นที่พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารตามราชประเพณี โดยมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์...พระมหากษัตริย์แห่งสยามผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เสด็จนฤพานไปแล้ว#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (อ้างอิง:ข้อมูลจากวิกิพีเดีย/ภาพประกอบพระบรมฉายาลักษณ์จากหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗,เข็มประชาธิปกศักดิเดชน์โดยแอดมิน) #รัชกาลที่๗ #พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว #สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี #kingprachadhipok #queenrampaibarni #เกร็ดความรู้ #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย " ควีนรำไพพรรณี นางแก้วคู่พระบารมี"...พันเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (๒๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ถึง ๒๒พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗) ทรงเป็นพระอัครมเหสีเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ ทรงเป็นคู่พระบารมีในพระอิสริยศักดิ์พระมเหสีพระองค์แรกตามแบบยุโรป (The Queen)และตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย หลังจากพระราชสวามีสละราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองค์ประทับอยู่ประเทศอังกฤษจวบจนพระราชสวามีเสด็จสวรรคต และเสด็จนิวัติกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในขณะนั้น

ในอดีตกล่าวกันว่าพระองค์เป็นสตรีชาวไทยที่ทรงพระสิริโฉมสามารถเลือกฉลองพระองค์ยุโรปมาสวมใส่ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังมีพระจริยวัตรนุ่มนวล พระพักตร์แจ่มใส แย้มพระสรวลอยู่เนืองนิตย์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ประสบกับโลกธรรมและความสูญเสียอันใหญ่ยิ่งมาแล้ว....ทั้งนี้หากย้อนไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๖พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้พระนามเป็น หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การนี้พระองค์ได้สถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีซึ่งนับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับตั้งแต่มีพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์มาแล้วถึง ๖ พระองค์...(อ้างอิง:พระราชประวัติจากวิกิพีเดีย/ภาพประกอบพระบรมฉายาลักษณ์ขณะประทับอยู่ต่างประเทศภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากหนังสือ๑๒๐ปีบารมีพระปกเกล้า) #kingprachadhipok #queenrampaibarni #thairoyalfamily #พระปกเกล้า #รำไพพรรณี #วังศุโขทัย #เกร็ดประวัติศาสตร์ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย "พระบรมราชานุสาวรีย์ร.๗" ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นช่วงปลายพระชนม์ชีพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหุ่นจำลองพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมาได้ทำการขยายแบบปั้นหล่อ เพื่อนำมาประดิษฐาน หน้าอาคารรัฐสภา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ มีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริง ทรงเครื่องพระบรมราชภูษิตาภารณ์ฉลองพระองค์ครุยสวมพระชฎามหากฐินปักขนนกการเวก เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งพุดตาญจนสิงหาสน์ พระหัตถ์วางเหนือพระเพลาทั้งสองข้าง ออกแบบโดยนาวาเอกสมภพ ภิรมย์ โดยจะมีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๑๐ ธันวาคมเป็นประจำทุกปี ตราบจนถึงปัจจุบัน (อ้างอิง: ภาพพระบรมฉายาลักษณ์จากหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว/ข้อมูลประกอบจากวิกิพีเดีย) #เกร็ดความรู้ #เกร็ดประวัติศาสตร์ #kingprachadhipok #queenrambaibarni #พระปกเกล้า #รำไพพรรณี #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย "ที่รองเศษพระโอสถมวน รัชกาลที่๗"

ประกอบไปด้วยที่รองเศษพระโอสถมวนรูปไข่ ทำจากงาช้าง ขนาด ๖ x ๘.๑ x ๕ ซม. วางอยู่บนฐานรองรูปงูแผ่แม่เบี้ย (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงพระราชสมภพในปีนักษัตรมะเส็ง:แอดมิน) ทำด้วยเงินถม ขนาด ๘.๕ x ๑๖.๕ x ๑๐.๕ ซม. ด้านหน้าปรากฏ ข้อความดังนี้ "...ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายในกาลสมัยมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา พ.ศ.๒๔๗๒"

ข้าพระพุทธเจ้า ท้าวอนงค์รักษาและบุตร์

จากข้อความดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่า ท้าวอนงค์รักษา ในที่นี้หมายถึง ท้าวอนงค์รักษา(พร้อง ทองเจือ) ภริยาของพระยาไพชยนต์เทพ (ทองเจือ ทองเจือ) ทูลเกล้าฯ ถวายที่รองเศษ พระโอสถมวนชิ้นนี้แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ พ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่งฐานรองรูปงูแผ่แม่เบี้ยนั้นน่าจะสื่อความหมายถึงปีนักษัตรพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ #ปีมะเส็ง (อ้างอิง :ภาพและข้อมูลอันทรงคุณค่าจากfb.คุณAksorn Pichai ->ที่มาของข้อมูล : http://kpi2.kpi.ac.th/kingprajadhipokmuseum/index.php/blog) #รัชกาลที่๗ #kingrama7 #kingprachadhipok #thairoyalfamily #พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า #เกร็ดความรู้ #เกร็ดประวัติศาสตร์

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย "วีรสตรีที่ไม่อาจลืม...." ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คงเหลือเพียงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่ไร้ซึ่งพระราชโอรสและพระราชธิดา ยังคงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษต่อไป
แล้วจากนั้นไม่นาน สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็เริ่มปะทุขึ้น พระองค์ต้องทรงนำเครื่องเพชรออกมาขายเพื่ออยู่ที่ประเทศอังกฤษต่อไป. โดยเงินที่ได้มา ทรงต้องใช้ เลี้ยงตัว เลี้ยงข้าราชบริพาร และเลี้ยงพระบิดา ซึ่งประทับอยู่ที่อินโดนีเซีย อีกทั้งยังทรงช่วยสนับสนุนเสรีไทยที่อังกฤษอีกด้วย

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จนิวัตสู่ประเทศไทย ในคราวนี้จำต้องทรงนำชุด #สายสร้อยพระศอมรกต ซึ่งเป็นสมบัติที่ทรงได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ " สะใภ้หลวง " ออกขาย

เหตุที่ต้องขายก็เพราะ พระองค์มีพระราชดำริที่จะทรงทำอยู่ คือ
๑.เสด็จกลับถึงเมืองไทยให้ทันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ ๘ และ
๒.มีพระราชประสงค์นำพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ กลับประเทศไทย
๓. เงินที่เหลือจะทรงใช้ดำเนินพระชนม์ชีพอยู่ในประเทศไทยแบบเรียบง่าย เพราะพระตำหนักทั้งสองแห่ง คือ วังศุโขทัย และ วังไกลกังวล ได้ถูกรัฐบาลริบไป

จึงตัดสินพระราชหฤทัยขายสร้อยพระศอมรกต ซึ่งในชุดเดียวกันมี สังวาลย์ สร้อยพระกร และ จี้ เห็นได้ชัดว่าเป็นชิ้นที่มีค่าที่สุดของพระองค์ เป็นการขายแบบเงียบๆ เพราะพระองค์จะไม่ทรงทำอะไรให้เป็นที่เอิกเกริก จนบัดนี้ก็ไม่อาจสืบทราบได้ว่าตกไปอยู่ในมือของใคร.. (อ้างอิง :ภาพและข้อมูลจากโพสต์แอดมิน Aay Vuttikorn กลุ่มลักษณะไทย Cr.Hello Jewelry 2012)#สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี #queenofsiam #queenrampaibarni #kingprachadhipok #kingrama7 #เกร็ดประวัติศาสตร์ #ความรู้

#เกร็ดความรู้ "เหรียญพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ รพ"

#สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่๗ ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างเหรียญพระราชทานนี้ขึ้นโดยทรงตั้งข้อสังเกต ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมต่างจังหวัด เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจหรือเยี่ยมราษฎร มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนที่มาปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาในวงนอก บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับของที่ระลึกพระราชทานอย่างทั่วถึง จึงมีพระเสาวณีย์โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ออกแบบ " เหรียญเสมา รพ "นี้ให้เป็นของที่ระลึก สำหรับพระราชทานให้ทั่วถึงแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวาย ต่อมามีผู้ต้องการได้รับพระราชทานฯมากขึ้น เพราะมีข่าวว่า ป้องกันภยันตรายต่างๆ อีกทั้งอยู่ยงคงกระพัน แต่ด้วยพระชันษาสูงขึ้น พระสุขภาพไม่เอื้ออำนวย ในช่วงหลังจึงมิได้พระราชทานอีกเลย เหรียญนี้จัดสร้างประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ ปัจจุบันเหรียญดังกล่าวเป็นหนึ่งในเหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่๗ ที่นักสะสมเสาะแสวงหากันทั้งนี้เพื่อเป็น #สิ่งมงคลรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ...(ที่มา :อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือเหรียญที่ระลึก กรุงรัตน์โกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕ พิมพ์โดย กรมธนารักษ์/ภาพจากหนังสือราชพัสตราภรณ์/เหรียญที่ระลึกบันทึกภาพโดยแอดมิน) #สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี #มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #queenofsiam #queenrampaibarni #kingprachadhipok #kingrama7 #เหรียญพระราชทาน #เกร็ดประวัติศาสตร์

"ทูลกระหม่อมเอียดน้อย" ขณะทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม ๑๔ค่ำ เดือน ๑๑ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๘พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ณ พระที่นั่งสุทธาศรีภิรมย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามเมื่อการสมโภชเดือนว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ชเนศรมหาราชาธิราช จุฬาลงกรณนารถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธ์ มหามงกุฎราชพงษบริพรรต บรมขัตติยมหารชดาภิสิญจนพรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร" พระนามทั่วไปเรียกว่า "ทูลกระหม่อมเอียดน้อย" ด้วยความที่ทรงเป็นพระราชโอรสองค์เล็ก จึงได้มีโอกาสใกล้ชิดทั้งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระราชมารดา ทูลกระหม่อมเอียดน้อยมักปรากฏพระองค์พร้อมๆกับพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช และพระราชโอรสรุ่นเล็ก อาทิ ทูลกระหม่อมแดง (สมเด็จฯเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช)ทูลกระหม่อมเอียด (สมเด็จฯเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ) ทูลกระหม่อมติ๋ว (สมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก)เป็นต้น ดังจะเห็นในภาพถ่ายเมื่อรัชกาลที่๕ ทรงเสด็จประพาสยังที่ต่างๆ...(อ้างอิง:ข้อมูลจากวิกิพีเดีย/ภาพประกอบพระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉายเมื่อครั้งทรงพระเยาว์จากหนังสือยุวราชสกุลวงศ์) #พระปกเกล้า #ประชาธิปกศักดิเดชน์ #รัชกาลที่๗ #สมเด็จพระพันปีหลวง #kingprachadhipok #thairoyalfamily #เกร็ดความรู้ #เกร็ดประวัติศาสตร์ #ราตรีสวัสดิ์

"เรื่องของในหลวงรัชกาลที่ ๗ ที่คนไทย (อาจ) ไม่เคยรู้" "ทรงเสริมค่าชีวิตคู่ให้ยืนนาน"

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อภิเษกสมรสเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน พระราชวังบางปะอิน นับเป็นงานแต่งงานที่มีการนำแบบอย่างของชาวตะวันตกมาใช้ เช่นการสอบถามความสมัครใจคู่สมรสที่จะดูแลปฏิบัติต่อกันและกัน การเสด็จพระดำเนินลอดกระบี่ รวมถึงการลงพระนามของคู่สมรสในทะเบียนแต่งงาน ซึ่งกลายมาเป็นทะเบียนสมรสในปัจจุบัน และการแจกของชำร่วย โดยผู้เข้าร่วมงานวันนั้นได้รับพระราชทาน #แหวนเพชร เป็นของที่ระลึก

ชีวิตคู่ของทั้งสองพระองค์เป็นต้นแบบให้ชายไทยมีภรรยาคนเดียว ถือว่าทรงยกย่องหญิงให้มีสถานะครอบครัวเท่ากับชาย ทำให้รูปแบบของครอบครัวในสังคมไทยแต่โบราณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งทุกวันนี้บทบาทและหน้าที่ของสตรีในสังคมไทยแข็งแกร่งขึ้นได้ ส่วนหนึ่งก็ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ้างอิง: ภาพข้อมูลอันทรงคุณค่าจาก fb.น้องบั๊ม-->ที่มา : "ดุจแสงทองส่องไทย แรงบันดาลใจของแผ่นดิน" . เอกสารแจกในงานสัปดาห์ประชาธิปก ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ) #รัชกาลที่๗ #รำไพพรรณี #thairoyalfamily #kingrama7 #kingprachadhipok #thaihistory #เกร็ดประวัติศาสตร์ #สถาบันครอบครัว

"ความรู้เรื่องข้อแตกต่างระหว่างพระบรมนามาภิไธย - พระปรมาภิไธย" พระบรมนามาภิไธย (พฺระ-บอ-รม-มะ-นา-มา-พิ-ไท) และ พระปรมาภิไธย (พฺระ-ปะ-ระ-มา-พิ-ไท) หมายถึง ชื่อ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คำว่า พระบรมนามาภิไธย ประกอบด้วยคำว่า พระ + บรม + นาม + อภิไธย คำว่า พระปรมาภิไธย ก็ประกอบด้วยคำว่า พระ + ปรม + อภิไธย. คำว่า นาม แปลว่า ชื่อ, อภิไธย ก็แปลว่า ชื่อ ทั้ง พระบรมนามาภิไธย และพระปรมาภิไธย จึงแปลว่า ชื่ออันประเสริฐยิ่ง
คำว่า #พระบรมนามาภิไธย หมายถึง พระนามเดิม พระนามจริงก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
คำว่า #พระปรมาภิไธย หมายถึงพระนามหลังจากที่ได้มีพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว.../จากในภาพคือพระปรมาภิไธย ย่อ ปปรใน #พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ ที่มีการใช้สีเขียวเนื่องด้วยพระองค์ทรงพระราชสมภพในวันพุธ นั่นเอง (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ http://swis-acs.acs.ac.th/html_edu/cgi-bin/acs/main_php/print_informed.php?id_count_inform=1230 ภาพประกอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์และภาพพระปรมาภิไธยย่อ ปปร จากหนังสือ๑๒๐ปีบารมีพระปกเกล้าฯโดยแอดมิน) #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ #น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #ราชวงศ์จักรี #kingprachadhipok #kingrama7 #เหรียญรัตนาภรณ์

"ราชินีผู้นิราศ"...หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้พระนามเป็น หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การนี้พระองค์ได้สถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา ขึ้นเป็น #สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ซึ่งนับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...แต่แล้วในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ คณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประทับอยู่ที่ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๖ #พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศทางทวีปยุโรป และได้ทรงรับการผ่าตัดและรักษาพระเนตร ณ ประเทศอังกฤษ...และมิได้เสด็จนิวัติประเทศไทยอีกเลย...ขณะที่ในอีกหลายปีต่อมา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗ ได้รับการกราบบังคมทูลเชิญจากรัฐบาลให้เสด็จนิวัติกรุงเทพมหานคร พร้อมกับพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ ณ ที่อันควรแก่พระบรมราชอิสริยยศในพระบรมมหาราชวัง (อ้างอิง:ข้อมูลจากวิกิพีเดีย/ภาพประกอบจากหนังสือราชพัสตราภรณ์/เข็มพระนามาภิไธยย่อ "รพ"โดยแอดมิน) #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #kingprachadhipok #queenrampaibarni #เกร็ดประวัติศาสตร์

@๗๖ปี ธ เสด็จนฤพาน@

30 พฤษภาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
การพระบรมศพพระปกเกล้าฯ

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกความทรงจำถึง "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ไว้ตอนหนึ่งว่า "เหมือนจะทรงทราบดีว่าพระชนม์จะไม่ยืนยาวต่อไป จึงได้ทรงสั่งไว้ว่า ถ้าพระองค์สวรรคตเมื่อไร ให้ทรงพระภูษาแดง และทรงสะพักผ้าขาวผืนเดียวแล้วเอาลงหีบ แล้วจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเร็ว ไม่ต้องมีพิธีเกียรติยศอย่างใดทั้งสิ้น และขอให้เอาซอไวโอลินไปเล่นเพลงที่พระองค์โปรดเพียงคันเดียวในขณะที่กำลังถวายพระเพลิง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงจัดการตามพระราชดำรัสสั่งทุกประการ"

ตามหนังสือพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรงบันทึกว่า คณะดนตรีได้บรรเลงเพลงสากลแบบคลาสสิก "เมนเดลโซนไวโอลินคอนแชร์โต" (Mendelssohn Violin Concerto) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ของสุสานโกลด์เดอร์กรีนก็กดปุ่มให้หีบพระบรมศพเคลื่อนที่ช้า ๆ หายเข้าไปในผนัง แล้วการถวายพระเพลิงด้วยเตาไฟฟ้าก็ได้เริ่มขึ้น (อ้างอิงข้อมูลจากโพสต์
คุณบอสบางกอก ในกลุ่มลักษณะไทย)
#พระปกเกล้า #kingprachadhipok
#thairoyalfamily #รัชกาลที่๗
#พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
#สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
#queenrampaibarni #เกร็ดประวัติศาสตร์
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

"น้อมฯรำลึก ๓๓ปีการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗" พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมือง รวมทั้งต่างประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมพระราชไมตรีระหว่างประเทศ ภายหลังการนิวัติประเทศไทยหลังการสวรรคตของพระราชสวามีแล้ว พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลายหลายครั้ง เมื่อเสด็จย้ายไปประทับ ณ จังหวัดจันทบุรี ทรงดำเนินกิจการในด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และทรงพัฒนาการทอเสื่อ เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างและนำความรู้นั้นออกเผยแพร่แก่ประชาชน นอกจากนี้ พระองค์ยังมีส่วนในการพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษาของชาวจันทบุรี โดยรับเป็นพระราชภาระในการปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้า รวมทั้งทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในบั้นปลายพระชนม์พระองค์ทรงเริ่มมีพระอาการประชวรด้วยพระโรคความดันพระโลหิตสูง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยพระหทัยวายโดยพระอาการสงบ ณ พระตำหนักวังศุโขทัย รวมพระชนมายุได้ พรรษา ๕เดือน ๒วัน (อ้างอิง:ข้อมูลกับวิกิพีเดีย/ภาพประกอบจากหนังสือราชพัสตราภรณ์#รำไพพรรณี #วังสวนบ้านแก้ว #kingprachadhipok #queenrampaibarni #thairoyalfamily #เกร็ดประวัติศาสตร์

"พระผู้ทรงปกเกล้าฯชาวสยาม" พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ ทรงมีพระราชดำริในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรครั้งแรกคือ การเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ(พิษณุโลก แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา และเชียงใหม่) ระหว่างวันที่๖ มกราคม ถึง๕ กุมาภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๙ โดยรถไฟพระที่นั่งและรถยนต์พระที่นั่ง รวม ๓๒วัน ต่อมาได้เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต(ตรัง ระนอง ภูเก็ต และพังงา) ตั้งแต่วันที่๒๔ มกราคม ถึง๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๑ โดยรถยนต์พระที่นั่งและเรือพระที่นั่งเป็นเวลา๑๘วัน รวมทั้งการเสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ มณฑลปัตตานี พ.ศ.๒๔๗๒ นับเป็นการเสด็จเยี่ยมพสกนิกร ณ ขอบขัณฑสีมาทั้งภาคเหนือสุดถึงเชียงราย และใต้สุดถึงปัตตานี(อ้างอิงภาพและเรื่องราวจากหนังสือ๑๒๐ปี บารมีพระปกเกล้าฯ) #ภาพเก่าเล่าใหม่ #kingprachadhipok #thairoyalfamily #รัชกาลที่๗ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #เกร็ดความรู้ #เกร็ดประวัติศาสตร์

@Regrann from @khunchaiyod9t - "คู่พระบารมี"พันเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (๒๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ถึง ๒๒พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๗) เป็นพระอัครมเหสีเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ ทรงเป็นคู่พระบารมีในพระอิสริยศักดิ์พระมเหสีพระองค์แรกตามแบบยุโรปและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย หลังจากพระราชสวามีสละราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองค์ประทับอยู่ประเทศอังกฤษจวบจนพระราชสวามีเสด็จสวรรคต และเสด็จนิวัติกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในขณะนั้น

ในอดีตกล่าวกันว่าพระองค์เป็นสตรีชาวไทยที่ทรงพระสิริโฉมสามารถเลือกฉลองพระองค์ยุโรปมาสวมใส่ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังมีพระจริยวัตรนุ่มนวล พระพักตร์แจ่มใส แย้มพระสรวลอยู่เนืองนิตย์ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ประสบกับโลกธรรมและความสูญเสียอันใหญ่ยิ่งมาแล้ว....(อ้างอิง:พระราชประวัติจากวิกิพีเดีย/ภาพประกอบโดยแอดมิน) #kingprachadhipok #queenrampaibarni #thairoyalfamily #พระปกเกล้า #รำไพพรรณี #วังศุโขทัย #เกร็ดประวัติศาสตร์ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

😭🙏🏼🙏🏼🙏🏼@Regrann from @khunchaiyod9t - "การพระบรมศพพระปกเกล้าฯ"

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกความทรงจำถึง "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ไว้ตอนหนึ่งว่า "เหมือนจะทรงทราบดีว่าพระชนม์จะไม่ยืนยาวต่อไป จึงได้ทรงสั่งไว้ว่า ถ้าพระองค์สวรรคตเมื่อไร ให้ทรงพระภูษาแดง และทรงสะพักผ้าขาวผืนเดียวแล้วเอาลงหีบ แล้วจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเร็ว ไม่ต้องมีพิธีเกียรติยศอย่างใดทั้งสิ้น และขอให้เอาซอไวโอลินไปเล่นเพลงที่พระองค์โปรดเพียงคันเดียวในขณะที่กำลังถวายพระเพลิง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงจัดการตามพระราชดำรัสสั่งทุกประการ"

ตามหนังสือพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรงบันทึกว่า คณะดนตรีได้บรรเลงเพลงสากลแบบคลาสสิก "เมนเดลโซนไวโอลินคอนแชร์โต" (Mendelssohn Violin Concerto) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ของสุสานโกลด์เดอร์กรีนก็กดปุ่มให้หีบพระบรมศพเคลื่อนที่ช้า ๆ หายเข้าไปในผนัง แล้วการถวายพระเพลิงด้วยเตาไฟฟ้าก็ได้เริ่มขึ้น..... (อ้างอิงข้อมูลจากโพสต์คุณบอสบางกอก ในกลุ่มลักษณะไทย/ภาพโดยแอดมิน) #พระปกเกล้า #kingprachadhipok #thairoyalfamily #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

"การพระบรมศพพระปกเกล้าฯ"

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงบันทึกความทรงจำถึง "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ไว้ตอนหนึ่งว่า "เหมือนจะทรงทราบดีว่าพระชนม์จะไม่ยืนยาวต่อไป จึงได้ทรงสั่งไว้ว่า ถ้าพระองค์สวรรคตเมื่อไร ให้ทรงพระภูษาแดง และทรงสะพักผ้าขาวผืนเดียวแล้วเอาลงหีบ แล้วจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเร็ว ไม่ต้องมีพิธีเกียรติยศอย่างใดทั้งสิ้น และขอให้เอาซอไวโอลินไปเล่นเพลงที่พระองค์โปรดเพียงคันเดียวในขณะที่กำลังถวายพระเพลิง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้ทรงจัดการตามพระราชดำรัสสั่งทุกประการ"

ตามหนังสือพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรงบันทึกว่า คณะดนตรีได้บรรเลงเพลงสากลแบบคลาสสิก "เมนเดลโซนไวโอลินคอนแชร์โต" (Mendelssohn Violin Concerto) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ของสุสานโกลด์เดอร์กรีนก็กดปุ่มให้หีบพระบรมศพเคลื่อนที่ช้า ๆ หายเข้าไปในผนัง แล้วการถวายพระเพลิงด้วยเตาไฟฟ้าก็ได้เริ่มขึ้น..... (อ้างอิงข้อมูลจากโพสต์คุณบอสบางกอก ในกลุ่มลักษณะไทย/ภาพโดยแอดมิน) #พระปกเกล้า #kingprachadhipok #thairoyalfamily #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Most Popular Instagram Hashtags