[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#kingbhumibol

810348 posts

TOP POSTS

#ทรงพระเจริญ ”พระนามจุฬาภรณ์ :ความผูกพันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” .....ย้อนไปเมื่อวันที่ ๔กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรีบเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ด้วยในวันเดียวกันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชธิดาองค์ที่๔
ในตอนท้ายพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงแจ้งข่าวต่อที่ประชุมว่า "พระองค์ทรงเสียพระราชหฤทัยที่มิได้ประทับอยู่เพื่อเสวยพระสุธารสในวันนั้นได้ อย่างที่เคยทุกๆ ปีมา เพราะสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถกำลังจะประสูติเจ้าฟ้าฯ"

และด้วยเหตุที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯพระองค์ใหม่ประสูติในช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระราชประสงค์จะพระราชทานนามให้มีคำว่า "จุฬา" อยู่ในพระนามนั้นด้วย และก็ได้พระราชทานนามว่าเจ้าฟ้า "จุฬาภรณ์" ...ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของปวงชนชาวไทย (อ้างอิง:ภาพพระฉายาลักษณ์ และข้อมูล จากโพสต์คุณวาสนา สุขเกษม กลุ่มลักษณะไทย)#myking #kingbhumibol #kingofkings #welovekingbhumibol #myqueen #queensirikit #welovequeensirikit #princesschulabhorn #weloveprincesschulabhorn #chula #chulalongkorn #chulalongkornuniversity #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #เรารักพระราชวงศ์จักรี #เกร็ดประวัติศาสตร์

“...เด็ก ๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบ และสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ระเบียบและความดี ยากนัก ที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...”
.
(ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๒๖)

_ _ _

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
#ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
#kingbhumibol
#kingmahavajiralongkorn
#princessubolratana
#kingrama9
#followthefather
#ในหลวง
#ในหลวงรัชกาลที่10
#ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#เรารักในหลวง
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระจริยวัตรอันงดงาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงกราบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 🙏🏻 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #KingRAMAX #KingBhumibol  #KingRama9  #RoyalCremation #ธสถิตในใจไทยนิรันดร์ #ในหลวงรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #THAILAND #kingphumipol #lovekingbhumibol #สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ #inremembrance #รักพ่อ #Kingrama9 #13102015 #26102016 #ราชวงศ์จักรี #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี #เรารักราชวงศ์จักรี #พระเทพ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา #ในหลวง #รัชกาลที่10

....#ภาพประทับใจ....🇹🇭💛🇹🇭
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเคยเล่าว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของทูลกระหม่อมพ่อทุกอย่าง “พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอย่างไร สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นอย่างนั้น ทรงถอดแบบทูลกระหม่อมพ่อมาทุกอย่าง” แอดมินใคร่ขอนำเรื่องราวความประทับใจในพระจริยาวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มีผู้นำมาถ่ายทอดไว้ในเพจ ด้วยเกล้า เมื่อหลายปีมาแล้ว มาลงเพื่อให้สมาชิกได้แบ่งปันความรู้สึกอันประทับใจนี้ร่วมกัน. "เจ้าหญิงสยาม...ลมหายใจของคนไทย"

@...ในบ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จไปทรงซื้อหนังสือที่ร้านในห้าง ดิ เอ็ม โพเรียม โดยทรงพระดำเนินจากวังสระปทุม เพื่อมาขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีสยามไปลงที่เอ็มโพเรียม โดยทรงกดตู้ซื้อบัตรอัตโนมัติเหมือนผู้โดยสารทั่วไป มีผู้เสด็จตามเป็นผู้หญิงสองคนเท่านั้น
ไม่มีการกันคน ไม่มีการห้ามใคร ไม่มีการปิดขบวนอะไรทั้งสิ้น เมื่อเสด็จขึ้นรถไฟฟ้าแล้ว แต่ปรากฏว่ารถขบวนนั้นที่นั่งเต็ม พระองค์ท่านก็ทรงยืนเกาะราวรถไฟฟ้าเหมือนสามัญชนทั่วไป จนกระทั่งมีผู้โดยสารจำพระองค์ท่านได้ ก็ลุกขึ้นยืนเพื่อให้ทรงนั่ง พระองค์แย้มพระสรวลและรับสั่งขอบใจก่อนทรงนั่งที่ของคนนั้น
คนนั้นก็นั่งลง(กับพื้น) พอมีคนเห็นคนนั่งลงกับพื้น ทุกคนในรถไฟฟ้าจึงรู้ว่าพระองค์เสด็จ จึงนั่งกันหมด ขนาดเด็กวัยรุ่นที่แต่งตัวกางเกงจะหลุดก้นพอเห็นพระองค์ก็นั่งยองๆ กับพื้นแล้วยกมือไหว้กันทุกคนไป เป็นที่ปลาบปลื้มของผู้ที่อยู่ในรถไฟฟ้าตู้นั้นมาก ทรงแย้มพระสรวล...ตลอดเวลา
เมื่อทรงซื้อหนังสือเสร็จก็เสด็จพระราชดำเนินกลับด้วยรถไฟฟ้าลงสถานีสยามแล้วทรงพระดำเนินกลับวังสระปทุม...... (อ้างอิง: เรื่องราวจากเพจ ด้วยเกล้า->ที่มา : เรื่องพระเทพฯที่เราอยากรู้ /ภาพประกอบเรื่องราว : จากอินเตอร์เน็ต)
#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อ #รักในหลวงสุดหัวใจ #ในหลวงรัชกาลที๙ #รัชกาลที่๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #ในใจเรา๙
#myking #kingbhumibol #kingofkings #kingrama9 #kingofthailand #welovekingbhumibol #ourbelovedking
#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ #สมเด็จพระเทพ #เจ้าฟ้าของคนเดินดิน #ทรงพระเจริญ #เรารักสมเด็จพระเทพ
#princesssirindhorn #weloveprincesssirindhorn
#regrann fr.@khunchaiyod9t

"His" stationeries... and his "Maps". #kingbhumibol #belovedking

เป็นบุญนักหนาที่ได้เกิดมา เป็น”คนไทย”💛
#ทหารพระราชา💂
#kingbhumibol
#ธสถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์🇹🇭💛👑

💛๙ ครั้งหนึ่งของชีวิต
#kingbhumibol 💛🙏

MOST RECENT

Still on my mind 🖤 🇹🇭
#KingBhumibol #KingRama9 #ร๙

“ My place in the world is to be here among my people, the Thai people “ - King Bhumibol Adulyadej
Royal Funeral Ceremony of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
#fueneral #ceremony #king #kingrama9 #kingbhumibol #thailand #culture #amazing #stunting #PhraMeruMas
.
.
.

The Phra Meru Mas for His Majesty King Bhumibol Adulyadej is built in the Busabok Thai architectural style. Traditionally the structures were made entirely of wood, some up to 80 to 100 meters in height. Today, steel structures replace much of the wood. The elaborate royal crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej consists of 9 Busaboks, the tallest in the centre raised on a three-tiered square-shaped base with a staircase on each of the four sides, and known as the “Phra Meru Mas Kao Yod” (Nine-Spired Mount Meru). The nine spires also symbolise His Majesty as the 9th monarch in the Chakri Dynasty. Numerous artisans worked to decorate the structure according to Buddhist cosmology. Water gardens in the four corners represent the cosmic ocean around Mount Meru, and statues and paintings represent the divine beings in the surrounding lands. Included in the artwork and landscape are reminders of His Majesty’s many works for the people, depicting dams, irrigation, and farms, as well as many other projects. Countless people have volunteered to join the royal funeral preparations, a testament to their love and devotion to their late monarch.

Other structures in the crematorium compound include a large main pavilion called the Phra Thinang Song Dhamma (royal pavilion to carry out Dhamma), where the royal family performs all the rituals for the funeral ceremony, and the Sala Luk Khun and Thap Kaset pavilions where members of the royal family and royal descendants, members of the diplomatic corps, high-ranking civil servants, representatives of the major religions practiced in Thailand, as well as members of the royal entourage are seated. Space is also set aside outside the crematorium compound for members of the general public, travelling from all corners of the country, to attend the royal cremation. Their beloved king and his kindness will be remembered forever.

“ My place in the world is to be here among my people, the Thai people “ - King Bhumibol Adulyadej
Royal Funeral Ceremony of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
#fueneral #ceremony #king #kingrama9 #kingbhumibol #thailand #culture #amazing #stunting #PhraMeruMas
.
.
.

The Phra Meru Mas for His Majesty King Bhumibol Adulyadej is built in the Busabok Thai architectural style. Traditionally the structures were made entirely of wood, some up to 80 to 100 meters in height. Today, steel structures replace much of the wood. The elaborate royal crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej consists of 9 Busaboks, the tallest in the centre raised on a three-tiered square-shaped base with a staircase on each of the four sides, and known as the “Phra Meru Mas Kao Yod” (Nine-Spired Mount Meru). The nine spires also symbolise His Majesty as the 9th monarch in the Chakri Dynasty. Numerous artisans worked to decorate the structure according to Buddhist cosmology. Water gardens in the four corners represent the cosmic ocean around Mount Meru, and statues and paintings represent the divine beings in the surrounding lands. Included in the artwork and landscape are reminders of His Majesty’s many works for the people, depicting dams, irrigation, and farms, as well as many other projects. Countless people have volunteered to join the royal funeral preparations, a testament to their love and devotion to their late monarch.

Other structures in the crematorium compound include a large main pavilion called the Phra Thinang Song Dhamma (royal pavilion to carry out Dhamma), where the royal family performs all the rituals for the funeral ceremony, and the Sala Luk Khun and Thap Kaset pavilions where members of the royal family and royal descendants, members of the diplomatic corps, high-ranking civil servants, representatives of the major religions practiced in Thailand, as well as members of the royal entourage are seated. Space is also set aside outside the crematorium compound for members of the general public, travelling from all corners of the country, to attend the royal cremation. Their beloved king and his kindness will be remembered forever.

พระเมรุมาศ ศูนย์รวมแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงในการถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าแผ่นดินหลังจากเสด็จสวรรคต (พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9)

#พระเมรุมาศ #พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 #kingbhumibol #kingrama9 #kingofkings #king #bangkokcity #bangkok #Thailand #fine #beautifully #artistry #travels #photos #photography #photobyme #mylifestyle #life #love #หลงรักการเดินทางทุกครั้ง #paniiiigoeverywhere

“ My place in the world is to be here among my people, the Thai people “ - King Bhumibol Adulyadej
Royal Funeral Ceremony of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
#fueneral #ceremony #king #kingrama9 #kingbhumibol #thailand #culture #amazing #stunting #PhraMeruMas
.
.
.

The Phra Meru Mas for His Majesty King Bhumibol Adulyadej is built in the Busabok Thai architectural style. Traditionally the structures were made entirely of wood, some up to 80 to 100 meters in height. Today, steel structures replace much of the wood. The elaborate royal crematorium for His Majesty King Bhumibol Adulyadej consists of 9 Busaboks, the tallest in the centre raised on a three-tiered square-shaped base with a staircase on each of the four sides, and known as the “Phra Meru Mas Kao Yod” (Nine-Spired Mount Meru). The nine spires also symbolise His Majesty as the 9th monarch in the Chakri Dynasty. Numerous artisans worked to decorate the structure according to Buddhist cosmology. Water gardens in the four corners represent the cosmic ocean around Mount Meru, and statues and paintings represent the divine beings in the surrounding lands. Included in the artwork and landscape are reminders of His Majesty’s many works for the people, depicting dams, irrigation, and farms, as well as many other projects. Countless people have volunteered to join the royal funeral preparations, a testament to their love and devotion to their late monarch.

Other structures in the crematorium compound include a large main pavilion called the Phra Thinang Song Dhamma (royal pavilion to carry out Dhamma), where the royal family performs all the rituals for the funeral ceremony, and the Sala Luk Khun and Thap Kaset pavilions where members of the royal family and royal descendants, members of the diplomatic corps, high-ranking civil servants, representatives of the major religions practiced in Thailand, as well as members of the royal entourage are seated. Space is also set aside outside the crematorium compound for members of the general public, travelling from all corners of the country, to attend the royal cremation. Their beloved king and his kindness will be remembered forever.

พระเมรุมาศ ศูนย์รวมแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงในการถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าแผ่นดินหลังจากเสด็จสวรรคต (พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9)

#พระเมรุมาศ #พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 #kingbhumibol #kingrama9 #kingofkings #king #bangkokcity #bangkok #Thailand #fine #beautifully #artistry #travels #photos #photography #photobyme #mylifestyle #life #love #หลงรักการเดินทางทุกครั้ง #paniiiigoeverywhere

พระเมรุมาศ ศูนย์รวมแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงในการถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าแผ่นดินหลังจากเสด็จสวรรคต (พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9)

#พระเมรุมาศ #พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 #kingbhumibol #kingrama9 #kingofkings #king #bangkokcity #bangkok #Thailand #fine #beautifully #artistry #travels #photos #photography #photobyme #mylifestyle #life #love #หลงรักการเดินทางทุกครั้ง #paniiiigoeverywhere

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ⠀⠀⠀⠀
🙏🏻 คิ ด ถึ ง My • K i n g 🇹🇭 👨 👑 1 เดือนที่พ่อจากเราไป 🇹🇭 💛 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
🙏🏻 My • K i n g 🇹🇭 👨 👑 Kingbhumiboladulyadej 🇹🇭 💛 🙏🏻 プミポン国王 💛 Our father is the best in our mind. 🙏 🇹🇭 👨 👑 Kingrama9 🌼  รัชกาลที่๙ 🌼 Forever in our Hearts 💛 Forever 💛 👑 👨 In Remembrance of H.M. King Bhumibol 🙇🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇭 วันที่ ๔๐๖ ☄๓๐ วัน 💛 (๑ ปี ๔๒ วัน) 🌼 วันที่พ่อได้พัก 🌼⠀⠀⠀⠀⠀☁️ 🕊 เสด็จสู่สวรรคาลัย ☄☁️🕊☁️🕊☁️🕊⠀⠀⠀⠀⠀⠀
☄วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 🌼 ( 24 November 2017 ) ⠀⠀⠀🙇 ส ถิ ต อ ยู่ ใ น ใ จ ต ร า บ นิ รั น ด ร์ 🙏
⠀⠀💛 Always our belღve KiNG | ๙ | 🇹🇭
⠀⠀⠀⠀🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭
⠀⠀☄ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ ☄
[CR : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ ]
#IwasBornInThereignOfKingramaixofThailand
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#๙
#KingBhumibol
#Kingbhumiboladulyadej
#Kingrama9
#KingOfThailand
#King
#รัชกาลที่๙
#รัชกาลที่9
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#ฉันเกิดในรัชกาลที่9
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#ธสถิตในดวงใจนิรันดร์
#Kyobangkoku #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク #방콕
#instagram
#illustration
#sketch
#drawing
#portrait
#artoftheday
#instagramers
#instacollage

The Royal Crematorium #crematorium #kingbhumibol #kingrama9

คิดถึงพระองค์🙏🏼💛 #kingbhumibol #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙

Sadness is not bad, it just takes time to become good... | ความเศร้าไม่ใช่เรื่องร้าย มันแค่รอเวลากลายเป็นเรื่องดี...
#roundfinger .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#quote #พระเมรุมาศ #kingbhumibol #Bangkok #mejimunk

Rakyat Thailand sayang sangat dengan Raja Bhumibol. Rakyat Malaysia tak sayang raja, ke 🤔?
#KingBhumibol
#SilenceJournal
#NHS

Most Popular Instagram Hashtags