#kingamiraliakbari

MOST RECENT

چون اساسا اونها از اسمان برای هدایت و به بهشت فرستادن ما نازل میشوند
نه مرتکب خطایی میشوند و نه به مال دنیا احتیاج دارند
آنها فرشته هایی هستند که مردم قدر خوبیهایشان را نمیدانیم
#omidfighter
#damavand
#mountdamavand
#amiraliakbari
#kingamiraliakbari
#amirtatalooi
#sogand
#hamidsefat
#iran
#tehran
#god
#tobe
#eshgh
#fight
#fighter
#box
#مسئولین_فاسد
#مسئولین_دزد
#مسئولین_بی_کفایت
#انحراف
#انقلاب
#آقازاده
#دولت_حرف

بخورید و بیاشامید از مال ملت
شما که در سنگرهای شهر ها ماندید به اسم پشتیبانی و تفکر و هدایت و اکنون فریه شده اید از مال ملت و حار گشته اید و پاچه میگیرید
جوان های پاک و عاشق این مملکت جان شیرین شان دادند که امروز صاحبان منسب چنین ظلم و ستم روا کنند و سوار بر شانه های مستضعفین شوند
#omidfighter
#damavand
#mountdamavand
#kingamiraliakbari
#amiraliakbari
#amirtatalooi
#hamidsefat
#ho3ein
#iran
#tehran
#khozestan
#god
#tobe
#eshgh
#box
#fight
#fighter
#rap
#raper
#rapmusic
#مسئولین_فاسد
#مسئولین_دزد
#مسئولین_بی_کفایت
#مسئولین_بی_کفایت
#انحراف
#انقلاب
#اسارت
@s.mm.sadrossadati
@sardare_irani
@yaminpour2
@omid.abedini77

تکرار نخواهی شد...
قلب پاک و اراده درونی
فکر ناب و تلاش بیرونی
ذهن متمرکز رو هدف و اینکه تو میتونی

#omidfighter
#damavand
#mountdamavand
#amiraliakbari
#kingamiraliakbari
#amirtatalooi
#sogand
#hamidsefat
#ho3ein
#fight
#fighter
#box
#rap
#raper
#rapmusic
#hiphop
#god
#tobe
#eshgh
#iran
#tehran
#محمدعلی_کلی
@amiraliakbari60
@afshin.keimasi
@omid.abedini77

یا علی بن موسی الرضا بنگر بر ما....که خرابیم از جور زمانه...که خرابیم از حاکمان مکاره...
مولا جان فرجی کن به حال ما که ماهم واجب و شفا هستیم...
#omidfighter
#damavand
#mountdamavand
#emamreza
#amiraliakbari
#kingamiraliakbari
#amirtatalooi
#sogand
#hamidsefat
#iran
#tehran
#god
#eshgh
#tobe
#fight
#fighter
#box
#rap
#raper
#rapmusic
#امام_رضا
#یاعلی_بن_موسی_الرضا

در خانه اگر کس است
یک حرف بس است

غصه و درد دلم را پایان نیست
زخم بر قلب و دلم کاری نیست
تن من سر شده از زخم درون
زخم بیرون دگر کاری نیست

#omidfighter
#damavand
#mountdamavand
#amiraliakbari
#kingamiraliakbari
#amirtatalooi
#hamidsefat
#sogand
#ho3ein
#yas
#iran
#tehran
#god
#eshgh
#tobe
#rap
#rapmusic
#raper
#fight
#fighter
#hiphop
#box
#deltangi

Most Popular Instagram Hashtags