#kinesioroom

MOST RECENT

Да простит меня Катерина Седых!!!! Но мне это фото понравилось. Жаль что ей сегодня немного не повезло!!! Хорошо когда в человеке есть просто человек.... #D1#кинезиотейпированиевладивосток#kinesiologitape#kinesio#кинезиокабинет#kinesioroom#

Za kineziterapiju kažu da je “kraljica” fizikalne medicine i rehabilitacije jer organizmu “udahnjuje život”, ma koliko da je iscrpljen bolešću. Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.
Kineziterapija se sprovodi individualno, u zavisnosti od opšteg stanja organizma.Terapijski efekti kineziterapije su: povećanje obima pokretljivosti u zglobovima, povećanje mišićne snage i elastičnosti, poboljšanje kordinacije i ravnoteže, korekcija položaja tela i deformiteta, smanjenje bola kao i poboljšanje funkcije disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje, a najvažnije zbog čega i kineziterapija postoji je stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti.
#kineziterapija #kinezisala #kinesio #kinesiotherapy #kinesioroom #physio #exercise #recovery #painrecovery #fitness #physiogroup

Most Popular Instagram Hashtags