#khepri

MOST RECENT

My fat, happy boys ❤ Mr Whale is doing so well, he's swimming happily, and the injuries he had are healin up! #ryukin #ryukingoldfish #goldfish #fancygoldfish #khepri #kheprithegoldfish #fishtank #fishlove #mrwhale #mrwhaleryukin

Papyrus vignette from the 'Book of the Dead' of Heruben, of the Third Intermediate Period (1069-945 BCE).
Photo 2: vignette from the 'Book of the Dead.' The transportation of Khepri, the early morning sun-God.
Both Papyri are in the Egyptian Museum, Cairo.
Photo: Judi Barrowman
#artofthepast
#rediscoveringtombart
#egyptianmuseums
#egyptianmuseumcairo
#papyrus
#bookofthedead
#khepri
#apep

.
ورق بزنید
خدایان مصر باستان
دومین روایت آفرینش
در ابتدای آفرینش جهان تنها خورشید و رود نیل وجود داشت تا اینکه از چرخش آب نیل،تپه ای به نام "بن بن" ظاهر شد. در حالیکه روی آن "آتوم" خدای خدایان ایستاده بود و تپه را با اراده و خرد خویش ساخته و بیرون آورده بود. پس دو بار سرفه کرد با سرفه اول پسرش "شو" و با سرفه دوم،دخترش "توفنت" را بیرون انداخت و آفرینش را آغازید...
آتوم ایزدی است که نامش ظاهراً از ریشه‌ای به معنای "عدم" یا "یگانهٔ کامل" می‌آید و در اصل یکی از ایزدان بومی هلیوپولیس و حیوان مقدس منسوب به او گاو نر بود.
کاهنان معابد هلیوپولیس،کرنک،رامسیس از روزگاران پیشین، او را با "رع" خدای بزرگ خورشید یکی می‌دانستند. آنان باور داشتند که پیش از آفرینش، یک روح بی‌شکل که مجموعهٔ همهٔ هستی را با خود داشت پیدا بود و او را آتوم می‌نامیدند. او روزی خود را با نام آتوم-رع آشکار کرد و همهٔ ایزدان، انسان‌ها و موجودات از او هستی یافتند. بعدها، آتوم را همچون خورشید در حال غروب یا خورشید پیش از طلوع پنداشتند و آیین وی به شکلی گسترده در سراسر مصر پراکنده شد و همیشه با نام رع همراه بود.
در برخی روایات آتوم همانا ماری است در نون و سرانجام بدین شکل باز می‌گردد، اما در ارتباط با "رع" که یکی از هویت‌های اوست مار دشمنش محسوب می‌شود. در افسانه‌های دیگر او به شکل ایزدی با سری چون سر موش مصری نمایان می‌شود و این در پیوند با روایتی است که طی آن وقتی ماری بدو حمله کرد برای دریدن مار به شکل موش مصری درآمد. با این همه آتوم در اغلب روایات به شکل مردی ریشدار و غالباً پیر و در حالتی که به کندی به جانب افق غرب می‌رود و چون خورشید غروب کننده تصویر می‌شود. چون آفرینندهٔ ایزدان و انسان‌ها و پدیدآورندهٔ نظم در آسمان و زمین او را خدای دو جهان «دارین» می‌نامند و در چنین نقشی سکنت یا تاج دو طبقه نیل علیا و سفلی بر سر و عصای سلطنتی موسوم به عنخ را که نشان زندگی و نماد قدرت است در دست دارد.
Atum's name is thought to be derived from the verb tm which means to complete or finish. Thus he has been interpreted as being the "complete one" and also the finisher of the world, which he returns to watery chaos at the end of the creative cycle. As creator he was seen as the underlying substance of the world, the deities and all things being made of his flesh or alternatively being his ka
#ایران #پهلوی #پارسی #شاهنامه#فرهنگ #ایرانشهر #شیراز #هخامنشی #ساسانیان #اشکانیان
#atum #Egyptians #Khepri #cairo #geza #Empire

I accidentally clicked the delete button😖💦

.
افسانه پیدایش جهان در تمدن های باستانی هرکدام منحصر بفرد و گاه بسیار به یکدیگر شبیه اند
در مصر باستان دو افسانه در مورد پیدایش جهان وجود داشت در نخستین خدای "خپری" و در دیگری خدای "اتوم" آفرینده ی دیگر خدایان و انسانها و جهان و هرچه در آنست،بود.
نخست روایت خدای "خپری"
در ابتدای خلقت جهان تنها رود نیل در فضای بی انتها شناور بود تا اینکه خپری (خدای خدایان) از نور بیرون آمد و از ژرفترین نقطه رود نیل همه چیز را آفرید.
در یک کتیبه از شهر ناپدید شده ی هلیوپولیس اینگونه خود را میشناساند: آسمان و زمین وجود نداشت، من خپری با رگه های طلایی همه چیز را از چرخش آب عمیق نیل آفریدم. من جادوی خود را در راهروی "مات" پخش کردم و آنگاه "شو" (خدای هوا) و "توفنت"(خدای رطوبت) را آفریدم و آنها را از دهانم بیرون انداختم (تف کردم)...
((راهروی مات راهروی بسیار عظیمی در عالم برزخ است که توسط خپری خدای خدایان بوجود آمد تا پس از مرگ انسانها،قلب مردگان با ترازوی حقیقت یاب با راستی و درستی وزن شود تا راه به عدم و نابودی کامل و یا جهان پس از مرگ را برای فرد موتوفی باز کنند))
#خپری
خپری یا خپره از اسطوره‌های #مصر #باستان هم به معنی سرگین‌چرخانان نوعی سوسک و هم به معنای قائم به ذات است. او در نزد شهروندان هلیوپولیس، نمودار طلوع خورشید بود و مانند سوسک، از جوهر خویش سر بر می آورد و زادهٔ خویشتن است. خپری ایزد دگرگونی‌های حیات بود و همیشه از نو زاده می شد.
مصریان اعتقاد داشتند خپری #خورشید را در آسمان میچرخاند و جابجا میکند
#Khepri was connected with the scarab beetle(kheprer), because the scarab rolls balls of dung across the ground, an act that the Egyptians saw as a symbol of the forces that move the #sun across the #sky. Khepri was thus a solar deity. Young dung beetles, having been laid as eggs within the dung ball, emerge from it fully formed. Therefore, #Khepri also represented creation and rebirth, and he was specifically connected with the rising sun and the mythical creation of the world. The #Egyptians connected his name with theEgyptian language verb kheper, meaning "develop" or "come into being". Kheper, (or Xeper) is a transcription of an ancient Egyptian word meaning to come into being, to change, to occur, to happen, to exist, to bring about, to create, etc.
#iran #perspoli #Zarathustra #Sasanian
#Egyptians #Khepri

Smite, justa e sidescase, não tem como dar errado! Chega mais com a gente!
Canal: sidescase
Facebook: Sides Case

#smite #smitegame #smitebrasil #sidescase #youtube #justa #joust #cupido #kukulkan #khepri

Today’s creature is Khepri from the Adorabyssal Oracle, which just hit 100% on Kickstarter and is still funding for a little over two weeks.

Khepri here is the next stretch goal and another backer exclusive card so if you’re already backing, this is the next cute buddy we’re aiming to unlock.

Khepri is an Egyptian god in the form of a scarab associated with the morning sun, and the creation and renewal of life. .
.
.
.
#kickstarter #illustration #myart #cute #mythological #khepri #oracle #oraclecards #oracledeck #crowdfunding #egyptian #scarab #illustrator #illustrations #art #artistsoninstagram #artistsofinstagram

So this stupid yellow motherfucker, Mr Whale, got himself wedged inside the bigass log we had in the tank. The boyfriend had to take it out and break it in the bathtub to get him out. He's banged up, but he's alright. Hes swimming fine, but I noticed that him and Khepri were goin up for air more than they should, so I did a super big water change at 4am... Dont mind the floaties, but you can tell the big difference in the video vs the photo, and theyre definitely doing better now.
#ryukin #ryukingoldfish #goldfish #fancygoldfish #khepri #kheprithegoldfish #fishtank #fishlove

shows khepri's solar barge with 7 people representing the 7 stars of the pleiades.

the beetle is a symbol of khepri the son of the morning.

The god nun is lifting the solar barge across the sky.  #khepri #Pleiades #Lucifer son of the morning

It’s almost time for Yerba Buena Night ⭐️ #yerbabuena #yerbabuenanight #art #artist #dance #dancer #bellydance #bayarea #sf #khepri #artsconnect 🌹

One of my favorite pieces🌈Ethiopian opal ⚖️1.5g - 7,5ct Soon he will fly and be reborn🧚🏽‍♂️ #khepri #arte #jepri #art #galicia #jewelry #jewelrydesign #joyas #amulet #artesania #ethiopianopal #ethiopian #egypt #opal #oro #carving #scarab #scarabeo #escarabajo #reborn #magicstone #magic #opalo

My Ancient Egyptian 𓆎𓅓𓏏𓊖 “kmt” style revival filigree bangle bracelet. Hand-made sterling silver 𓋠 “hd” and inlaid with real lapis lazuli 𓐍𓊃𓃀𓂧𓏬 “hsbd” and assorted gemstones of synthetic sapphire. And laser inscription of the resurrection of Ra 𓇳 who is represented as the winged 𓆃 Khepri 𓆣 rising from the horizon 𓈌 𓉐𓏏 “Aht” with the curved sky 𓊪𓏏𓇯 “pt” above and surrounded by lotus flowers 𓆸𓏬

#egypt #egyptian #hieroglyphics #ancient #ancientegypt #egyptian #hieroglyphics #tutankhamun #pharaoh #tomb #sarcafogus #gold #inlay #stones #vulture #scarab #worldtourismday #thisisegypt #khepri #silver #sterling #revival #sapphire #synthetic #bangle #bracelet #handmadejewelry #lapis #stones #ra

Loved making this teeeny weeny Khepri this morning. The Egyptian god Khepri, Ra as the rising sun, was often depicted as a scarab beetle or as a scarab beetle-headed man. The ancient Egyptians believed that Khepri renewed the sun every day before rolling it above the horizon, then carried it through the other world after sunset, only to renew it, again, the next day.
On the wrist over some scar tissue, thanks Lorraine 🔴 #rebirth #anew #khepri #ra #scarabtattoo #egyptiantattoo #microtattoo #risingsun #ratattoo #edinburgh #edinburghtattooartist #ladytattooer #beetletattoo #suntattoo

Most Popular Instagram Hashtags