#kashtiaray

490 posts

TOP POSTS

Code: 96141075
Ring:
Round Diamond: 0.15 ct
Marquise diamond: 2.08 ct
Pear diamond: 0.59 ct
Emerald: 3.14 ct
Gold weight: 12.8 gr
انگشتر
وزن برلیان: ۰/۱۵ قیراط
وزن مارکیز: ۲/۰۸ قیراط
وزن اشک: ۰/۵۹ قیراط
وزن زمرد: ۳/۱۴ قیراط
وزن طلا: ۱۲/۸ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 96110300
Pendant
Round diamond: 4.14 ct
Marquise diamond: 2.56 ct
Emerald: 3.65 ct
Gold weight: 41.7 gr
آویز
وزن برلیان: ۴/۱۴ قیراط
مارکیز: ۲/۵۶ قیراط
وزن زمرد: ۲۳/۶۵ قیراط
وزن طلا: ۴۱/۷ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

PK-167
Beautiful Ring #MKJewelry #KASHTIARAY #Diamond #Amethyst #Red Gold

MOST RECENT

Code: 96141075
Ring:
Round Diamond: 0.15 ct
Marquise diamond: 2.08 ct
Pear diamond: 0.59 ct
Emerald: 3.14 ct
Gold weight: 12.8 gr
انگشتر
وزن برلیان: ۰/۱۵ قیراط
وزن مارکیز: ۲/۰۸ قیراط
وزن اشک: ۰/۵۹ قیراط
وزن زمرد: ۳/۱۴ قیراط
وزن طلا: ۱۲/۸ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 96110300
Pendant
Round diamond: 4.14 ct
Marquise diamond: 2.56 ct
Emerald: 3.65 ct
Gold weight: 41.7 gr
آویز
وزن برلیان: ۴/۱۴ قیراط
مارکیز: ۲/۵۶ قیراط
وزن زمرد: ۲۳/۶۵ قیراط
وزن طلا: ۴۱/۷ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 96141299
Ring:
Round Diamond: 0.55 ct
Emerald: 2.40 ct
Gold weight: 4.8 gr
انگشتر
وزن برلیان: ۰/۵۵ قیراط
وزن زمرد: ۲/۴۰ قیراط
وزن طلا: ۴/۸ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 95070337
Pendant
Round diamond: 1.20 ct
Marquise diamond: 0.81 ct
Pear diamond: 0.68 ct
Emerald: 2.68
Gold weight: 14.4 gr
آویز
وزن برلیان: ۰/۲۰ قیراط
مارکیز: ۰/۸۱ قیراط
وزن اشک: ۰/۶۸ قیراط
وزن زمرد: ۲/۶۸ قیراط
وزن طلا: ۱۴/۴ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 94142302
Ring:
Round diamond: 1.25 ct
Citrine: 8.86 ct
Gold weight: 10.4 gr
انگشتر
وزن برلیان: ۱/۲۵ قیراط
وزن سیترین: ۸/۸۶ قیراط
وزن طلا: ۱۰/۴ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 96141184
Ring:
Round diamond: 0.50 ct
Marquise diamond: 0.45 ct
Pear Diamond: 1.73 ct
Gold weight: 9.3 gr
انگشتر
وزن برلیان: ۰/۵۰ قیراط
مارکیز: ۰/۴۵ قیراط
برلیان اشک: ۱/۷۳ قیراط
وزن طلا: ۹/۳ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code:45XFD90139
Diamond:1.64ct
Ruby:5.98ct
Gold weight:12gr

کد: 45XFD90139
وزن برلیان: ۱/۶۴ قیراط
وزن یاقوت قرمز: ۵/۹۸ قیراط
وزن طلا: ۱۲ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 31YBQ28693

Diamond: 4.87ct
Ruby: 7.75ct
Gold weight: 20gr
گوشواره
وزن برلیان: ۴/۸۷ قیراط
وزن یاقوت قرمز: ۷/۷۵ قیراط
وزن طلا: ۲۰ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 96041080
Ring
Central pears: 0.77 ct
Round diamond: 1.80 ct
Pear Diamond: 0.16 ct
Gold weight: 9.4 gr
انگشتر
وزن اشکهای مرکزی: ۰/۷۷ قیراط
وزن برلیان: ۱/۸۰ قیراط
وزن اشک: ۰/۱۶ قیراط
وزن طلا: ۹/۴ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 95040593
Ring

Round diamond: 0.65ct
Pear diamond: 0.44ct
Central pear diamond: 0.51ct
Gold Weight: 5gr
انگشتر
وزن برليان: ٠/٦٥قيراط
وزن اشك: ٠/٤٤قيراط
وزن تك برليان: ٠/٥١قيراط
وزن طلا: ٥گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 95040491
Ring
Round diamond: 1.02 ct
Pear Diamond: 1.61 ct
Tanzanite: 5.53 ct
Gold weight: 19.6 gr
انگشتر
وزن برلیان: ۱/۰۲ قیراط
وزن اشک: ۱/۶۱ قیراط
تانزانایت: ۵/۵۳ قیراط
وزن طلا: ۱۹/۶ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Code: 94142355
Ring
Round diamond: 1.73 ct
Sapphire: 0.37 ct
Tanzanite: 4.24 ct
Gold weight: 9.1 gr
انگشتر
وزن برلیان: ۱/۳۷ قیراط
یاقوت کبود: ۰/۳۷ قیراط
تانزانایت: ۴/۲۴ قیراط
وزن طلا: ۹/۱ گرم

#ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

یکی دیگر از گالری های طلا و جواهر معروف مشکل پسندهای تهرانی، گالری جواهرات کشتی آرای است که به رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهرات استان تهران تعلق دارد.

محمد کشتی آرای، متولید ۱۳۲۹ در اصفهان است و با توجه به اینکه در زمینه حسابداری تحصیل کرده، اما ذوق و علاقه اش به طلا و جواهرات، وی را به این عرصه کشاند.

وی از ۱۲ سالگی در بازار اصفهان به زرگری پرداخت و به تدریج علاقه اش به حرفه زرگری بیشتر شد به شکلی که با اتمام تحصیلات میزان علاقه وی شدت گرفت. وی زیر نظر اساتیدی چون حیدر زنگنه و حسن ارسطو در اصفهان به زرگری و جواهرسازی پرداخت.

ایشان با یکی از مهم ترین مقاطع زندگی اش هم زمان شد و آن آغاز فعالیت در کارخانه تازه تاسیس آقایان محمد طلاکار، مهدی دلیلی و منصور زاهدی بود. یکی از کارخانه های بزرگی که به شکل پیشرفته در ایران تاسیس شد، کارخانه سپاهان اصفهان بود که ایشان در آن مقطع، فعالیت خود را در آنجا ادامه داد.

در همین ایام برای گذراندن دوره کامل و تخصصی ماشین های طلاسازی عازم ایتالیا شد که تجربه ها و دستاوردهای علمی بسیار ارزشمندی برایش به ارمغان آورد. در این سال ها بود که در کنکور سال ۱۳۴۹ دانشگاه پذیرفته و ناگزیر اصفهان را ترک و عازم تهران شد.

وی در سال ۱۳۵۴ نخستین مدرک دانشگاهی خود را در رشته حسابداری و حسابرسی صنعتی اخذ کرد و در سال ۱۳۶۷ در کنکور ورودی دانشگاه آزاد شرکت نمود و به قبولی در رشته مدیریت بازرگانی در مقطع فوق لیسانس منجر شد.

روال در طول دهه هفتاد هم ادامه یافت و در تمام کنفرانس ها و دوره های تخصصی که به حوزه طلا و جواهر یا مدیریت و صنایع مرتبط بود، شرکت کرده و مدارک آن ها را اخذ می کرد. در تهران، آقایان حاج محمود عشاقی سپس معرفت پور از اساتید وی بودند که سالهای متمادی افتخار همکاری با عزیزان را داشته و دارد.
#برندكده #برند #كشتي-آراي #جواهر #جواهرات #جواهرات_خاص #طلا #گوشواره #گردنبند #انگشتر #ساعت
#brandkade #brand #jewelrydesigner #jewelry #kashtiaray #earrings #ring #rings

Code: 96130486

Earring
Round Diamond: 2.16 ct
Pear Diamond: 8.07 ct
Gold weight: 31.8 gr
گوشواره
وزن برلیان: ۲/۱۶ قیراط
وزن اشک : ۸/۰۷ قیراط
وزن طلا ۳۱/۸ گرم

#earring #earrings #pearl #ring #pendant #diamond #peardiamond #marquise #gold #rounddiamond #emerald #luxurylife #luxury #jewelry #kashtiarayofficial
#kashtiaray #kashtiaraywatch
#گوشواره #آویز #حلقه #انگشتر #طلا #مارکیز #برلیان #الماس #جواهر #مروارید #زمرد #کشتی_آرای #کشتی_ارای

Most Popular Instagram Hashtags